Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

3 documenten

Hoe de boer geraakt wordt door #corona

SGP SGP Nederland 11-06-2020 00:00

Om zichtbaar te maken hoe fors ook de agrarische sector soms geraakt wordt door de coronacrisis, laten wij een kalverboer, een akkerbouwer en een tomatenteler aan het woord. Vandaag in het Kamerdebat over LNV brengt Roelof Bisschop hun pijnpunten naar voren.

Bijdrage SGP over de wet op de lijkbezorging

SGP SGP Nederland 27-05-2019 00:00

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop heeft in een nota-overleg over begraven de aandacht van minister Ollongren gevraagd voor het begraven van kinderen na een zwangerschap van minder dan 24 weken.

Na het erkennen van doodgeboren kinderen in de basisregistratie zou het ook zonder beperking mogelijk moeten zijn voor ouders die dat willen hun kindje te begraven en een gedenkplek ervoor in te richten. De minister heeft toegezegd dat ze hier in het kader van de evaluatie over de Wet op de lijkbezorging naar gaat kijken.

Ook vroeg hij opnieuw aandacht voor de enorme toename van de tarieven voor begraven in sommige gemeenten. Voor mensen met minder geld is het onbetaalbaar om te kiezen voor begraven in plaats van cremeren.

De SGP kiest in lijn met de klassiek-christelijke traditie voor begraven als norm voor respectvolle omgang met hen die ons lief zijn. Het begraven van onze overledenen maakt zichtbaar dat de dood niet het laatste woord heeft, maar een wachten is op de opstanding uit de doden. We hebben dan ook geen behoefte aan alternatieve methoden, waarbij verbranding of vernietiging het uitgangspunt is. We willen graag een aantal aandachtspunten naar voren brengen.

TarievenDe tarieven voor begraven zijn ontstellend hoog geworden en nemen nog steeds toe.. Voor mensen met weinig geld is het in sommige gemeenten onbetaalbaar. De SGP vindt het de hoogste tijd dat hier verandering in komt. Hoe ver is de minister met het onderzoek om de motie uit te voeren die vraagt om het betaalbaar houden van begraven? Dat is iets anders dan alleen het ‘verbeteren van de informatievoorziening aan gemeenten. Maakt de vraag in hoeverre de hoge kosten een verklaring zijn voor het stijgende percentage van crematies? (Motie?) Is de minister ook bereid om te bezien hoe er tegemoet gekomen kan worden aan wensen naar een zgn. ‘eeuwigdurend grafrecht’?

Opsporing misdrijven Mevrouw Den Boer geeft in haar nota aan dat uit as geen DNA meer te halen is. Dat is anders dan in het verleden werd aangenomen. Dat betekent dus dat na crematie geen mogelijkheid meer is om achteraf alsnog vast te stellen of er sprake is van een misdrijf, zoals bij begraven. Aan de hand van het argument van de initiatiefnemer zou ik daarom aan de minister willen vragen of het zó snel cremeren van mensen eigenlijk wel verantwoord is. En hoe zit dat bij initiatieven als resomeren, cryomeren (vriesdrogen) etc.?

Nieuwe technieken Er zijn diverse onderzoeken geweest naar nieuwe technieken. De SGP vindt dat er niet te gemakkelijk meegegaan moet worden in de ‘juichende’ verhalen over de duurzaamheid ervan. We hopen dat de Gezondheidsraad komt met een advies waarin werkelijk naar alle aspecten gekeken wordt. Natuurlijk is het bij alle vormen van lijkbezorging belangrijk om de gevolgen voor het milieu te verkleinen. Maar dan moeten bij onderzoek wel werkelijk álle kosten (productie materialen etc.) meegenomen worden. Het is bijvoorbeeld niet echt logisch te veronderstellen dat kisten bij resomeren tot 50 keer gebruikt worden. En de gevolgen voor de arbeidsomstandigheden van het personeel door het gebruik van schadelijke stoffen blijven natuurlijk ook meewegen.

Begraven jonge kinderen Van de minister zou ik graag nog een reactie willen op een punt dat me nog te binnen schoot. De branchevereniging van uitvaartondernemingen pleit ervoor om in het verlengde van de mogelijkheid om doodgeboren kinderen, een foetus, te laten registreren in de Basisregistratie Personen, ook teraardebestelling mogelijk te maken, dus om te begraven en ook een gedenkplek in te richten. Hoe staat de minister daar tegenover? Kan dat meegenomen worden in de voorbereiding op de herziening van de Wet op de lijkbezorging?

Aantal praktische punten

Goed om mogelijk te maken moeder en kind/doodgeboren tweelingen samen te begraven. Belangrijk om ook administratief niet te spreken over een ‘lijk’ op formulieren, maar over overleden (met naam) - zeker ook bij doodgeboren kinderen waar de SGP al eerder naar vroeg. Belangrijk om goed toezicht te hebben op wijze van grafruimen. Ook met respect en met duidelijkheid voor nabestaanden.

Snelrecht voor inbrekers boerderij Boxtel

SGP SGP Nederland 14-05-2019 00:00

 

“Als snelrecht kan worden toegepast bij honderden onruststokers in de nieuwjaarsnacht, dan moet dat zeker kunnen bij de dierenextremisten die gisteren hebben ingebroken een boer in Boxtel. Dus zeg ik: pas snelrecht toe op deze extremisten die tien uren lang een boerenbedrijf hebben bezet.”

Dat zegt SGP-landbouwwoordvoerder Roelof Bisschop in reactie op de inbraak door maar liefst 150 dierenrechtactivisten bij een varkensboer in het Brabantse Boxtel. Deze actie staat niet op zichzelf. Deze fanatici passen al jaren eigenrichting toe, maar er is nu wel duidelijk sprake van radicalisering. Regelmatig worden veehouders bedreigd en geïntimideerd. Ook worden in het geheim filmpjes gemaakt waarbij ‘misstanden’ in scene worden gezet om boeren in een kwaad daglicht te stellen. Zo worden veehouders en hun gezinnen gewoon gedemoniseerd.

 De SGP reageert fel. “Vandaag is het een varkensboer in Boxtel, morgen een veehouder in Wierden. Politie en justitie moeten duidelijk een daad stellen. Dat is: snelrecht toepassen op de daders. Anders komen deze extremisten er toch weer mee weg, een gevaar dat extra groot is omdat veel actievoerders uit het buitenland komen. Daar komt bij dat er meer van dergelijke acties zijn aangekondigd. Nu moet er een voorbeeld worden gesteld. Anders zijn boeren vogelvrij,” aldus Roelof Bisschop.