Per 1 april 2016 is in Hoogeveen de starterslening voor starters op de woning sterk versobert. De oude regeling was bereikbaar voor starters voor woningen tot een waarde van EUR 150.000,-. Dit gold voor alle type woningen tot de genoemde waarde.

https://hoogeveen.vvd.nl/nieuws/29289/starters-woningmarkt-in-dorpen-buitenspel

Per 1-4-2016 is de regeling nog alleen maar toegankelijk voor startende koper voor aanschaf van portiekflats tot een bedrag van EUR 100.000,-. Hiermee werden kopers van alle andere  soorten woningen uitgesloten. Met name de startende woningbezitters, die graag een woning in de buitendorpen wilden kopen, werden hierdoor uitgesloten.

Destijds vond VVD Hoogeveen dit onredelijk en heeft destijds een wijziging op het collegevoorstel ingediend om dit onrecht teniet te doen. De collegepartijen vonden het niet noodzakelijk om de nieuwe regeling aan te passen stemden tegen.

In 2016 zijn 3 aanvragen voor de starterslening bij de gemeente ingediend. Alle aanvragen werden gehonoreerd. In 2017 zijn in het geheel geen aanvragen ingediend. Volgens kandidaat raadslid Roelof Bisschop is dit bijzonder. ”De conclusie is dat de nieuwe regeling voor aanschaf van portiekflats haar doel voorbij schiet en de regeling is niet toegankelijk voor de groep starters op de woningmarkt, die geen portiekflat willen kopen”, aldus Roelof Bisschop.

VVD Hoogeveen wil een toegankelijkere regeling voor de starters op de woningmarkt. Daarbij komt ook dat een grote groep starters moeite hebben met de nieuwe aangescherpte regels voor het afsluiten van een hypotheek. Het kopen van een eigen woning is door de strengere regels voor het afsluiten van hypotheek voor een grote groep starters domweg niet meer mogelijk.

Een toegankelijkere regeling is om de starterslening weer mogelijk te maken voor alle soorten woningen met een waarde van tot EUR 150.000,- of zelfs iets ruimer. Meer starters kunnen dan gebruik maken van de regeling en bepaalde woningen of starters op de woningmarkt in de buitendorpen worden niet meer uitgesloten.

Het voorstel om de starterslening uit te breiden zal niet een extra investering voor de gemeente zijn omdat op dit moment al geld geparkeerd staat bij de uitvoerder van deze regeling en deze pot geld zal alleen maar groeien door aflossingen op “oude” startersleningen.