Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

50 documenten

Zorgcowboys? Niet klagen maar aanpakken!

CDA CDA Groningen 19-09-2020 07:26

Miljoenenwinsten in de jeugdzorg staan in schril contrast met grote gemeentelijke tekorten op hetzelfde terrein. Klagen helpt niet, een actief beleid wel. Met enige regelmaat verschijnen er berichten in de krant over commerciële bedrijven in de jeugdzorg die miljoenen winst uitkeren aan aandeelhouders. Zo ontstond er vorige week ook ophef over een Gronings geval. In de jeugdzorg valt ook veel geld te verdienen. Niet voor niets worden met de regelmaat van de klok bedrijven overgenomen of gefinancierd door hedgefunds en durfkapitalisten. Veel winst uitkeren is ook niet verboden. Maar het is de vraag hoe wenselijk het is. Politieke partijen spreken er schande van. Maar schijnbaar machteloos toekijken hoe miljoenen aan gemeentelijk geld worden uitgekeerd aan aandeelhouders is niet voldoende. Gemeenten zouden er iets aan kunnen doen. En liever vandaag dan morgen. Zorggeld is voor de zorg en niet voor de aandeelhouder. Zorggeld is voor de zorg en niet voor de aandeelhouder. Contracten en afspraken Gemeenten kopen jeugdzorg in en dat moet zorgvuldig gebeuren. Het is belangrijk dat alleen eerlijke en kwalitatief goede bedrijven gecontracteerd worden. Bij veel gemeenten krijgt ieder bedrijf dat zegt jeugdzorg te kunnen leveren een contract. En worden er aan de voorkant geen afspraken gemaakt over bijvoorbeeld winstpercentages, vastgoedconstructies, loonkosten of kwaliteitseisen. Laat staan dat ambtenaren in de boeken van aanbieders duiken om echt te controleren of alles ook klopt. Een gemiddeld zorgbedrijf heeft 80 procent van de inkomsten nodig om de loonkosten te betalen. Als dat ineens 60 procent blijkt? Wat is daar dan aan de hand? En waarom is de eigenaar van een zorgbedrijf ook eigenaar van een groothandel in brandstoffen? Klopt dat wel? Door aan de voorkant te investeren in goede contracten en alles goed te controleren, voorkomen gemeenten veel ellende. Helaas hebben veel gemeenten geen mensen in dienst die jaarrekeningen echt doorgronden. Durven ze de lastige gesprekken niet aan of nemen ze de moeite niet? Het past niet om schijnbaar machteloos toe te kijken hoe geld aan aandeelhouders wordt overgemaakt en daar dan schande van te spreken. En tegelijkertijd naar Den Haag wijzen als er tekorten op de jeugdzorg ontstaan. Actie ondernemen Naast een goede contractering is contractmanagement essentieel. Doen bedrijven ook wat ze beloven? Houden ze zich aan de afspraken? En ondernemen gemeenten wanneer dat niet zo is ook echt actie? Spreken ze aanbieders aan? Maken ze heldere verbeterafspraken? Zeggen ze contracten op? En hoe is het mogelijk dat een bedrijf waarvan het contract uiteindelijk is opgezegd in de buurgemeente vrolijk door kan gaan? Machteloos toekijken hoeft niet Het inkopen van jeugdzorg is best een klus. En contractmanagement is dat ook. Maar het is ook geenrocket science. Wie de sluizen aan de voorkant wagenwijd openzet, moet niet klagen als hij natte voeten krijgt. Politieke partijen die schande spreken over winsten in de zorg moeten pleiten voor betere afspraken en ambtenaren met de tijd, de kennis en het lef om mensen aan afspraken te houden. Het past niet om schijnbaar machteloos toe te kijken hoe geld aan aandeelhouders wordt overgemaakt en daar dan schande van te spreken. En tegelijkertijd naar Den Haag wijzen als er tekorten op de jeugdzorg ontstaan. De gemeenten hebben zelf de sleutel tot succes in handen. Zorgcowboys met miljoenen winst? Niet klagen maar aanpakken! René Bolle is fractievoorzitter CDA Groningen, René Peters is Tweede Kamerlid CDA en woordvoerder jeugdzorg.

Gebruik van lachgas in Groningen verboden vanaf 2021

CDA CDA Partij voor de Vrijheid ChristenUnie PvdA Partij voor de Dieren Groningen 09-09-2020 08:52

Er komt een verbod op het gebruik van lachgas in de gemeente Groningen. Het gebruik van lachgas in de openbare ruimte wordt verboden doordat de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt aangepast naar aanleiding van een amendement van het CDA. Dit amendement wordt ondersteund door de Christenunie, SP, 100% Groningen, Partij voor de Dieren, PvdA, Stadspartij en PVV en heeft daarmee een meerderheid in de gemeenteraad. In april 2019 stelde de fracties van de CDA, Christenunie, 100% Groningen en de SP al schriftelijke vragen aan het college over de mogelijkheden voor een verbod op de verkoop van lachgas binnen de gemeente Groningen. Dit omdat het gebruik van lachgas als genotsmiddel een gevaar is voor de volksgezondheid en leidt tot overlast en onveilige situaties. Naar aanleiding van deze vragen mocht er geen lachgas verkocht meer worden bij evenementen in de openbare ruimte. Ook mensen die lachgaspatronen achterlaten op straat konden vanaf toen bekeuring verwachten. Het amendement dat de partijen indienen gaat nog verder en zorgt ervoor dat een verbod op het gebruik van lachgas in de openbare ruimte mogelijk gemaakt wordt.Dit verbod is vergelijkbaar met het al bestaande verbod voor openlijk drankgebruik. Het plan betekent niet dat lachgasgebruik op straat overal verboden wordt, zegt fractievoorzitter René Bolle. 'Het college kan straks plekken aanwijzen waar een verbod gaat gelden. Op die manier kunnen boa's en politie de overlast gerichter tegengaan.' Het amendement wordt ingediend bij de raadsvergadering van 9 september.

CDA: Laptops voor basisschoolkinderen uit minima-gezinnen

CDA CDA D66 Groningen 30-06-2020 13:32

De Groningse gemeenteraadsfractie van het CDA wil dat basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8, wiens ouders moeten rondkomen van een minimuminkomen, geld krijgen van de gemeente om een laptop aan te schaffen. Deze laptopregeling is in Groningen al van kracht voor kinderen die naar de middelbare school gaan. Omdat het onderwijs ook op de basisschool steeds digitaler wordt, is het CDA van mening dat ook basisschoolleerlingen voor de regeling in aanmerking moeten komen. Fractievoorzitter René Bolle: ‘In Groningen groeit 1 op de 5 kinderen op in armoede. Helaas hebben veel van deze kinderen thuis geen goede computer, laptop of tablet. Dit vergroot de kansenongelijkheid, omdat ze daardoor moeite hebben met het maken van huiswerk, een spreekbeurt of een werkstuk. Terwijl we juist willen dat deze kinderen, via het onderwijs, kansen krijgen op een betere toekomst.’ Tijdens de coronacrisis werd het probleem nog eens extra duidelijk, doordat veel leerlingen niet in staat waren het thuisonderwijs op een goede manier digitaal te volgen. ‘Gelukkig heeft de gemeente ingegrepen en 600 laptops voor het onderwijs beschikbaar gesteld. Het zou mooi zijn als we dit kunnen gebruiken om een structurele oplossing te bieden’, aldus René Bolle. Het CDA dient daarom tijdens het voorjaarsdebat een motie in om de laptopregeling uit te breiden. PVDA, SP, D66 en Stadspartij hebben al aangegeven de motie te zullen steunen.

Gemeente moet in actie komen tegen vandalisme op sportparken

CDA CDA VVD Groningen 21-05-2020 07:39

De gemeenteraadsfracties van het CDA en de VVD vinden dat het college in actie moet komen om overlast op openbare sportparken in Groningen tegen te gaan. De fracties bereiken al langer verschillende signalen uit de sportwereld dat clubs last hebben van overlast door rondhangende jongeren. Ze vragen het gemeentebestuur te onderzoeken of extra controles, cameratoezicht en/of het inzetten van een functionaris de overlast op sportparken tegen kan gaan. De vernielingenen en vandalisme hebben onder andere plaatsgevonden op Sportpark het Noorden, Sportpark Esserberg en Sportpark Coenderbrog. Resultaat van het vandalisme zijn kapotte materialen waaronder doelnetten en dug-outs, schroeiplekken in het kunstgras, glasscherven op het veld en gedumpt afval. VVD-raadslid Jasper Boter: ‘Wij snappen dat jongeren een plek zoeken om samen te komen. Maar wees daar dan zuinig mee en ga netjes met de spullen van een ander om. Dit soort vandalen moeten worden aangepakt. Het wordt hoog tijd dat er iets aan dit probleem gedaan wordt’. Ook CDA-fractievoorzitter René Bolle vindt dat het hoog tijd is voor actie. ‘Vandalisme door rondhangende jongeren is al veel te lang een probleem. Zo heeft het CDA in maart 2019 aandacht gevraagd voor overlast op Sportpark de Koepel en bij VV Glimmen. Het college heeft hier toen op ingegrepen.We hopen dat er ook nu voor deze sportclubs een oplossing komt, zodat er weer veilig gesport kan worden en clubs geen extra kosten voor vernielde materialen hoeven te maken.’ De gemeenteraadsfracties hebben het college schriftelijke vragen gestuurd en hopen dat er in reactie daarop maatregelen genomen worden.

Gemeente moet in actie komen tegen vandalisme op sportparken

CDA CDA VVD Groningen 21-05-2020 07:39

De gemeenteraadsfracties van het CDA en de VVD vinden dat het college in actie moet komen om overlast op openbare sportparken in Groningen tegen te gaan. De fracties bereiken al langer verschillende signalen uit de sportwereld dat clubs last hebben van overlast door rondhangende jongeren. Ze vragen het gemeentebestuur te onderzoeken of extra controles, cameratoezicht en/of het inzetten van een functionaris de overlast op sportparken tegen kan gaan. De vernielingenen en vandalisme hebben onder andere plaatsgevonden op Sportpark het Noorden, Sportpark Esserberg en Sportpark Coenderbrog. Resultaat van het vandalisme zijn kapotte materialen waaronder doelnetten en dug-outs, schroeiplekken in het kunstgras, glasscherven op het veld en gedumpt afval. VVD-raadslid Jasper Boter: ‘Wij snappen dat jongeren een plek zoeken om samen te komen. Maar wees daar dan zuinig mee en ga netjes met de spullen van een ander om. Dit soort vandalen moeten worden aangepakt. Het wordt hoog tijd dat er iets aan dit probleem gedaan wordt’. Ook CDA-fractievoorzitter René Bolle vindt dat het hoog tijd is voor actie. ‘Vandalisme door rondhangende jongeren is al veel te lang een probleem. Zo heeft het CDA in maart 2019 aandacht gevraagd voor overlast op Sportpark de Koepel en bij VV Glimmen. Het college heeft hier toen op ingegrepen.We hopen dat er ook nu voor deze sportclubs een oplossing komt, zodat er weer veilig gesport kan worden en clubs geen extra kosten voor vernielde materialen hoeven te maken.’ De gemeenteraadsfracties hebben het college schriftelijke vragen gestuurd en hopen dat er in reactie daarop maatregelen genomen worden.

CDA en VVD: snel duidelijkheid voor Groninger sportverenigingen

CDA CDA VVD Groningen 11-05-2020 04:46

De gemeenteraadsfracties van de VVD en het CDA vinden dat het college snel duidelijkheid moet geven over het kwijtschelden van de huur voor sportverenigingen. Verschillende gemeenten, zoals Utrecht en Amsterdam, hebben sportclubs al laten weten geen huur voor de maanden maart tot en met juni te vragen. Het CDA en de VVD vinden het hoog tijd dat ook het Groningse college van zich laat horen en de huur kwijtscheld. Op 1 mei werd bekend dat het kabinet 110 miljoen beschikbaar stelt om noodlijdende sportclubs te ondersteunen. Van deze steunmaatregel gaat er 90 miljoen richting de gemeenten voor de kwijtschelding van huurinkomsten. Het Groningse college heeft het innen van de huur weliswaar opgeschort, maar nog geen besluit genomen over kwijtschelding. Volgens de fracties is het nu tijd om clubs snel duidelijkheid te geven over kwijtschelding en eventuele verdere financiële steun. CDA-fractievoorzitter René Bolle: 'We zijn blij dat dat er een versoepeling is gekomen voor jonge kinderen om weer te gaan sporten. Maar doordat kantines dicht blijven lopen clubs nog steeds duizenden euro's mis. We vrezen dat er een hoop clubs zullen zijn die het niet redden, wanneer het college niet snel actie onderneemt.' VVD-Raadslid Jasper Boter sluit zich hierbij aan: 'Sporten is essentieel voor een gezonde levensstijl en onze sportverenigingen spelen hier een grote rol in. Het is daarom van groot belang dat we er alles aan doen om sportclubs te helpen en snel duidelijkheid scheppen.'

CDA en VVD: snel duidelijkheid voor Groninger sportverenigingen

CDA CDA VVD Groningen 11-05-2020 04:46

De gemeenteraadsfracties van de VVD en het CDA vinden dat het college snel duidelijkheid moet geven over het kwijtschelden van de huur voor sportverenigingen. Verschillende gemeenten, zoals Utrecht en Amsterdam, hebben sportclubs al laten weten geen huur voor de maanden maart tot en met juni te vragen. Het CDA en de VVD vinden het hoog tijd dat ook het Groningse college van zich laat horen en de huur kwijtscheld. Op 1 mei werd bekend dat het kabinet 110 miljoen beschikbaar stelt om noodlijdende sportclubs te ondersteunen. Van deze steunmaatregel gaat er 90 miljoen richting de gemeenten voor de kwijtschelding van huurinkomsten. Het Groningse college heeft het innen van de huur weliswaar opgeschort, maar nog geen besluit genomen over kwijtschelding. Volgens de fracties is het nu tijd om clubs snel duidelijkheid te geven over kwijtschelding en eventuele verdere financiële steun. CDA-fractievoorzitter René Bolle: 'We zijn blij dat dat er een versoepeling is gekomen voor jonge kinderen om weer te gaan sporten. Maar doordat kantines dicht blijven lopen clubs nog steeds duizenden euro's mis. We vrezen dat er een hoop clubs zullen zijn die het niet redden, wanneer het college niet snel actie onderneemt.' VVD-Raadslid Jasper Boter sluit zich hierbij aan: 'Sporten is essentieel voor een gezonde levensstijl en onze sportverenigingen spelen hier een grote rol in. Het is daarom van groot belang dat we er alles aan doen om sportclubs te helpen en snel duidelijkheid scheppen.'

'Haal grofvuil gratis op om wachtrijen te voorkomen'

CDA CDA Groningen 15-04-2020 11:22

Het lijkt erop dat heel Groningen in deze coronacrisis aan het opruimen is geslagen. In Groningen is het daarom extra druk bij de afvalstations. Deze drukte leidt op sommige plekken tot gevaarlijke situaties zoals files op openbare wegen. De CDA-fractie pleit daarom voor het gratis ophalen van grofvuil om dumpingen te voorkomen. 'Op dit moment roept de gemeente op om niet naar het afvalstation te komen vanwege de drukte en het brengen uit te stellen. We snappen deze oproep, maar niet voor iedereen is het mogelijk om het grofvuil langer thuis te houden. Zeker als deze crisis nog een tijd aanhoudt', aldus fractievoorzitter René Bolle. De mogelijkheid bestaat dat er meer dumpingen komen. Deze moeten wat de CDA-fractie betreft voorkomen worden. Tijdens het vragenuur van de gemeente vraagt René Bolle daarom of het (gecoördineerd) ophalen van grofvuil een mogelijkheid zou kunnen zijn. Het college komt zal tijdens het vragenuur antwoord geven op de vragen van de fractie.

CDA wil 50-meterbad in vernieuwd Kardinge

CDA CDA Groningen 03-03-2020 11:31

De Groningse gemeenteraadsfractie van het CDA vindt dat er een 50-meterbad moet komen in het sportcentrum Kardinge. De aanstaande renovatie van het sportcentrum is het volgens het CDA een uitgelezen kans om een volwaardig overdekt wedstrijdbad In Groningen te realiseren. Met de komst van een 50-meterbad zijn er veel meer mogelijkheden voor lessen, trainingen en het organiseren van (inter)nationale zwemwedstrijden. Fractievoorzitter René Bolle: ‘Een 50-meterbad biedt kansen voor de breedtesport en de topsport. Zo zien we dat Groningse zwemtalenten op dit moment moeten uitwijken naar andere steden. Maar ook de breedtesport profiteert. Het is een lang gekoesterde wens van zwemvereniging TriVia om een 50-meterbad in Groningen te krijgen. Komende woensdag moet blijken of het voorstel van het CDA voor een 50-meterbad op steun van andere partijen kan rekenen. Ook worden tijdens de commissie vier verschillende scenario’s voor de verbouwing van sportcentrum Kardinge besproken. Het CDA vreest dat het college met de plannen voor een ‘Avonturenpark’ en een ‘Resort’ te veel focust op entertainment en ontspanning en dat dit ten koste gaat van belangrijke sportieve basisvoorzieningen zoals een zwembad en een schaatsbaan. “Het lijkt erop dat ijshockey, shorttrack en het langebaan schaatsen wat vergeten wordt in de nieuwe plannen, het zou een gemiste kans zijn als we nu niet investeren in goede voorzieningen zodat deze sporten een slag kunnen maken”.

SP en CDA willen dat gemeentebestuur afziet van bezuinigingen op gehandicaptenvervoer

CDA CDA Groningen 12-02-2020 11:19

De fracties van de SP en het CDA willen dat het gemeentebestuur afziet van de voorgestelde bezuiniging op het gehandicaptenvervoer. De bezuiniging is voorgesteld om geld te besparen en om de regels met de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer gelijk te trekken. Gehandicapten hebben volgens SP en CDA al te maken met veel extra kosten vanwege hun handicap. Daarnaast worden zij met de maatregel onnodig belemmerd in hun vrijheid, aldus de beide fracties.SP-raadslid Wim Koks: “Tijdens eerdere besprekingen zei de wethouder dat de bezuiniging ook voor ‘kostenbewustzijn’ bij de gebruikers moest zorgen en dat het gehandicaptenvervoer niet bedoeld is om ‘een potje appelmoes’ te halen. We zijn geschrokken van de manier waarop het college over deze mensen spreekt en denkt.” De bezuinigingen hebben tot gevolg dat het instap- en kilometertarief verhoogd is. Dit kan leiden tot extra kosten die oplopen tot €130 euro per jaar. Dat terwijl gehandicapten en langdurig zieken volgens het Nibud gemiddeld al zo’n 1000 euro extra per jaar kwijt zijn aan levensonderhoud. Naast de hogere tarieven wil het gemeentebestuur een reislimiet van 1500 kilometer per jaar invoeren. CDA-raadslid Rene Bolle: “Door de bezuiniging te schrappen willen we voorkomen dat deze groep mensen die vaak al beperkt worden in hun vrijheid vanwege de handicap of ziekte nog minder vrijheid krijgen.”De twee fracties vinden daarnaast ook dat de gemeente beter moet gaan luisteren naar de belangenorganisaties. Kritiek van o.a. Werkgroep Toegankelijkheid, Cliëntenraad Werk & Inkomen Groningen en de commissie Mobiliteit van Zorgbelang Groningen werden onvoldoende serieus genomen. Woensdag besluit het gemeenteraad over het gehandicaptenvervoer.