Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

64 documenten

“Kankerhomo. Achterlijke flikker. Vieze pisnicht.” Rob Jetten over homohaat

D66 D66 GroenLinks PvdA Nederland 17-05-2020 10:00

“Kankerhomo. Achterlijke flikker. Vieze pisnicht.” Rob Jetten over homohaat

“Kankerhomo. Achterlijke flikker. Vieze pisnicht.” Rob Jetten over homohaat

“Kankerhomo. Achterlijke flikker. Vieze pisnicht. Sommige mensen vragen zich of zo’n internationale dag tegen homofobie echt nodig is. Oordeel zelf.” Met deze tekst zette fractievoorzitter Rob Jetten een video online waarin hij homofobe haatreacties op sociale media voorlas.

De video maakte veel los in Nederland. Rob Jetten kreeg duizenden reacties binnen: “ Ik ben diep geraakt & overweldigd door alle reacties. Het zijn er zoveel dat ik niet op iedereen persoonlijk kan reageren, maar ik wil jullie enorm bedanken. Het maakt me strijdbaar. Homohaat, maar ook antisemitisme, moslimhaat of wat voor haat dan ook is lekker makkelijk te uiten vanaf je computer. Veel van dit soort (anonieme) reaguurders hebben geen idee wat de impact is van zulke berichten op mensen die bijvoorbeeld niet voor hun seksualiteit durven uit te komen. In ons land voeren we een debat op inhoud en scheld je niet iemand uit omdat zijn of haar geloof, geaardheid, geslacht of favoriete voetbalclub je niet aanstaat.”

De online haatreacties laten zien dat er iets moet gebeuren in Nederland. D66 wil een voorlichtingscampagne om scheldwoorden als “homo” en “flikker” op scholen of het voetbalveld te verdringen en dat er bij de politie aparte discriminatierechercheurs worden aangesteld. Daarnaast willen D66, GroenLinks en PvdA dat het ‘non-discriminatiebeginsel’ in de Grondwet wordt uitgebreid. Daar moet aan worden toegevoegd dat discriminatie vanwege “seksuele gerichtheid” niet is toegestaan. Jetten: “Gelukkig is het aantal mensen dat het beste voor elkaar wil in ons land nog altijd in de meerderheid. We moeten samen opstaan tegen discriminatie, in welke vorm dan ook. Ons altijd ertegen uitspreken. Ongeacht de dader, ongeacht het onderwerp.”

In ons land scheld je niet iemand uit omdat zijn of haar seksualiteit, geloof of favoriete voetbalclub je niet aanstaat. — Spreek je ook uit tegen discriminatie. Sluit je aan bij D66.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Europa na corona

D66 D66 Nederland 16-05-2020 07:21

Vanaf 1 juli is Duitsland een half jaar voorzitter van de EU. Dat betekent dat het motorblok van de EU de agenda gaat bepalen. Het Duitse voorzitterschap is een unieke en historische kans die Nederland moet aangrijpen om grote stappen te zetten op weg naar een sterkere Unie.

Onze ambities zijn duidelijk: van grondig economisch herstel na de corona-crisis tot klimaatneutraliteit, van een Europees asielcompromis tot harde sancties voor het aanvallen van de rechtstaat, en nieuwe technologie en innovatie tot een topprioriteit maken van ons beleid.

Koersverandering is noodzakelijk

Het kabinet krijgt nu de kans om haar recentelijke diplomatieke blunder goed te maken. We moeten onze traditionele invloedrijke positie inzetten om veranderingen af te dwingen. Door de leiding te nemen, compromissen te sluiten en te zoeken naar kansen en mogelijkheden. Een koersverandering is noodzakelijk. Fractievoorzitter Rob Jetten: ‘De huidige strategie brengt enkel schade toe aan de Nederlandse belangen in Europa. We moeten kijken naar wat nú nodig is om samen in Europa door deze crisis heen te komen. Dat is in het Nederlandse belang: zodat een bloementeler zijn bloemen in Italië kan blijven verkopen.’

Na de coronacrisis worden we wakker in een andere wereld. Met andere uitdagingen, die nieuwe oplossingen vergen. Nu is het moment om Europa verder te brengen en samen de wereld opnieuw vorm te geven. Sophie in ’t Veld: ‘Daarvoor moeten we, net zoals 70 jaar geleden, elkaar vertrouwen en een nieuwe sprong vooruit wagen. Toen was Nederland een van de pioniers van een verenigd Europa. Heel Europa is er beter van geworden, door die belangrijke stap op basis van vertrouwen. Nu moet Nederland weer in die voorhoede zitten. Nú is het moment voor grote stappen.’

Rob Jetten en Sophie in ’t Veld zijn duidelijk: Nederland moet weer zijn verantwoordelijkheid nemen, uit de reactiestand komen en samen met Duitsland en Frankrijk bepalend zijn voor de toekomst van onze Unie. De twee D66’ers geven het kabinet daarom vijf opdrachten mee. Zo komen we samen sterker uit de crisis, worden we koploper op het gebied van technologie en innovatie en verstevigen we de rechtstaat en mensenrechten in heel Europa.’

Lees hier het vijfpuntenplan van Rob Jetten en Sophie in ’t Veld.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Nieuwe Democraat: Grote uitdagingen

D66 D66 Nederland 13-05-2020 12:30

Nieuwe Democraat: Grote uitdagingen

Deze week valt bij de leden van D66 de nieuwe Democraat op de mat. Het ledenblad van D66 staat dit keer in het teken van ‘grote uitdagingen’.

Het ledenblad tijdens de coronacrisis

En toen was daar – uit het niets, leek het wel – de coronacrisis. Democraat sprak met D66-senator Peter van der Voort, hoofd intensive care in Groningen, die het aantal ic-bedden op zijn afdeling in korte tijd moest zien te verdriedubbelen.

Intussen stampte minister Wouter Koolmees (SZW) met het kabinet in een paar weken een noodmaatregel uit de grond om zoveel mogelijk te voorkomen dat bedrijven failliet gaan en mensen hun baan verliezen.

Download en lees de hele editie → (pdf).

Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot haalde zich flink wat op de hals, toen hij vorig jaar september de halvering van de veestapel bepleitte als antwoord op de stikstofcrisis. Opportunist? De Groot strijdt al zijn hele werkzame leven voor een toekomstbestendige visie op landbouw en natuur. Daarover een interessant gesprek met Tjeerd.

Op initiatief van Tweede Kamerlid Paul van Meenen reisde D66 maandenlang langs diverse basis- en middel- bare scholen door het hele land. Om ideeën op te halenvoor een nieuwe onderwijsvisie; voor het onderwijs van de toekomst. Democraat ging mee met Paul en Rob Jetten naar de Amsterdamse Bijlmer. Verslag van het laatste Scholenreis-bezoek voor de onderwijs-lockdown begon…

Specialisten noemen hem een witte raaf; een eenzame strijder. IT-platform AG Connect riep hem in maart uit tot IT-politicus van het jaar 2019. Tweede Kamerlid Kees Verhoeven over de grote uitdagingen op het gebied van (ethische) technologie. “Desnoods moet je techreuzen een kopje kleiner maken.”

Democraat gaat in gesprek met wethouders Berend de Vries (Tilburg), Paul van Meekeren (Purmerend) en Maarten van Vierssen (Apeldoorn) over hoe je lokaal het klimaat helpt met schone energie.

Een gesprek met D66-wethouder Fleur Spijker en raadslid Sander van Diepen uit Leiden over de crisis op de woningmarkt.

Voortaan ook de Democraat ontvangen?

Sluit je aan. Door lid te worden ontvang je het ledenblad via de post, ben je straks weer welkom bij al onze bijeenkomsten en besluit je mee over de toekomst van onze partij. Word lid.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Klimaatdoel 2020 wordt gehaald: 25% minder CO2-uitstoot

D66 D66 Nederland 24-04-2020 13:55

Klimaatdoel 2020 wordt gehaald: 25% minder CO2-uitstoot

We halen het doel om in 2020 25% minder CO2 uit te stoten. Daarmee voldoet het kabinet aan het vonnis van de rechter in de zaak die Urgenda heeft aangespannen tegen de Staat.

Wat D66 betreft is dit goed nieuws. De overheid heeft zich net als ieder ander aan de uitspraken van rechters te houden. Maar de politiek heeft ook de plicht om vooruit te kijken. Te zorgen voor een schone toekomst, waarin de aarde niet opwarmt totdat het water ons letterlijk aan de lippen staat. Daarom wordt nu actie ondernomen.

En dat biedt ook kansen. We kunnen bedrijven, woningeigenaren en huurders helpen aan een lagere energierekening, als we bijvoorbeeld zonnepanelen en isolatie aantrekkelijker maken. We kunnen bedrijven ook helpen om schoner te produceren door de nieuwste technieken te gebruiken. Zo lopen onze ondernemers voorop: hun producten behoren daarmee tot de schoonste en modernste van de wereld.

Schone lucht, schoon water en een leefbare planeet

D66 voorman Rob Jetten ziet dit als een belangrijke stap, maar we staan nog maar aan het begin: “In Nederland is een onstuitbare beweging op gang gekomen voor schone lucht, schoon water en een leefbare planeet voor deze en volgende generaties. Een nieuwe generatie laat van zich horen, binnen en buiten het parlement. D66 staat schouder aan schouder met alle mensen die de straat op gaan, naar de rechter stappen, of zich op welke manier dan ook inspannen voor het klimaat.

Het was voor D66 als partij van klimaat, rechtsstaat en democratie altijd al ondenkbaar dat dit kabinet het Urgenda-vonnis naast zich neer zou leggen. Het bedwingen van de klimaatcrisis is de grootste verantwoordelijkheid van onze tijd. We hebben nog een lange klimaatweg te gaan. Maar deze stappen waren broodnodig. Het begin is er.”

Klimaatwoordvoerder Matthijs Sienot ziet dit als een nieuwe stap naar een schonere toekomst: “Natuurlijk is de eerste opdracht van het kabinet nu om de Coronacrisis te bestrijden. Tegelijkertijd is het belangrijk om vooruit te blijven kijken. We willen van de ’anderhalvemeter-samenleving’ doorschakelen naar de ’anderhalvegraden-samenleving’. Het Urgenda-vonnis dwingt het kabinet bovendien om klimaatverandering serieus te nemen en concrete stappen te zetten. Vandaag zetten we zo’n stap. En als het aan ons ligt, volgen er meer stappen. Want na deze crisis wil D66 geen grijze reflex, zoals na de bankencrisis van 2008 toen olie gas en kolen de motor waren achter het economische herstel. D66 wil nu een groene reflex! We willen zorgen dat dit keer zon, wind en andere schone nieuwe technieken de motor zijn van economische voorspoed.”

Om minder CO2 uit te stoten en er voor te zorgen dat de klimaatdoelen worden gehaald, is concrete actie nodig. Een greep uit de maatregelen:

De elektriciteitsproductie van kolencentrales wordt flink teruggeschroefd. Hiermee wordt het grootste gedeelte van de CO2-uitstoot verminderd

Bewoners van koop- en huurwoningen gaan we helpen met het tegengaan van energieverspilling. Bijvoorbeeld door het beter inregelen van cv-installaties, het aanbrengen van radiatorfolie en LED lampen. Dat zorgt naast klimaatwinst ook voor een lagere energierekening

Tuinders gaan we helpen om meer LED-lampen te gebruiken om hun kassen te verlichten

Scholen, sportverenigingen, bibliotheken en ander maatschappelijk vastgoed worden ontzorgd. Zodat ze makkelijker energieverspilling tegengaan

Mkb-ondernemers kunnen vanaf volgend jaar makkelijker subsidie aanvragen voor energiebesparende investeringen, zoals zonnepanelen voor op hun winkel of bedrijfspand

(Snel)wegen worden op een schonere manier aangelegd. Het gaat hier onder andere om nieuwe asfalt of betonmengsels en het gebruik van gerecycled staal bij bruggen

Er is 2 miljard euro extra beschikbaar gesteld voor bedrijven en instellingen die schone energie willen produceren, bijvoorbeeld met zonnepanelen

De industrie wordt geholpen om sneller en makkelijker private financiering te krijgen voor grootschalige energiebesparende investeringen

Goede stap naar een schone toekomst

Het halen van het klimaatdoel voor 2020 is een belangrijke stap, op weg naar een leefbaar klimaat voor toekomstige generaties. Het uiteindelijke doel is om in 2050 bijna geen CO2 meer uit te stoten. En dat kan, als we de groene keuze de logische keuze maken. Door het voor iedereen zo  goedkoop en makkelijk mogelijk maken om te kiezen voor schoon. Dat is nu nog lang niet overal het geval.

Dus daar ligt wat D66 betreft precies de taak van de politiek. Want dan zorgen we dat economie en klimaat elkaar versterken.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Rob Jetten op het online D66 congres: Zo snel als veilig mogelijk weer naar vrije samenleving

D66 D66 Nederland 18-04-2020 12:45

Rob Jetten op het online D66 congres: Zo snel als veilig mogelijk weer naar vrije samenleving

Fractievoorzitter Rob Jetten sprak vandaag partijgenoten toe op het eerste online partijcongres in de Nederlandse geschiedenis. Vanuit een studio in zijn geboorteprovincie Brabant uitte Jetten zorgen over de impact die het langer volhouden van strenge corona-maatregelen heeft op wat hij noemt ‘de vrije, open samenleving’.

Jetten omschreef het redden van mensenlevens als belangrijkste politieke plicht. Tegelijkertijd pleitte hij voor een ‘geleidelijke en veilige versoepeling’ en in het bijzonder voor het zo snel als veilig en verantwoord mogelijk openen van de scholen zodat leraren hun leerlingen weer écht kunnen zien.

Jetten zei dankbaar te zijn te zien hoe D66-bewindspersonen samen met hun collega’s van de coalitie het land door een ongekend zware crisis loodsen: ‘De politiek doet nu alles om alle mensenlevens te redden en de verspreiding van het virus in te dammen, dat is ook onze belangrijkste plicht.’ Jetten richtte zijn blik ook nadrukkelijk op de toekomst. ‘We moeten zo snel als verantwoord mogelijk onze vrijheden weer herwinnen. Hoe brengen we kinderen weer oog in oog met hun leraar? Hoe zorgen we dat zelfstandigen snel en veilig weer aan het werk kunnen? Hoe redden we concertzalen met ons eigen veilige bezoek?’

Voor onderwijspartij D66 ligt de sleutel logischerwijs bij het onderwijs. Jetten: ‘Leraren en ouders doen nu ongelofelijk knap werk. In de moeilijkste omstandigheden en onder grote druk en stress krijgen scholen het voor elkaar kinderen de ontwikkeling te blijven bieden die ze nodig hebben. Ik heb daar grote bewondering voor.’ Jetten hamerde op het belang van het onderzoek dat het RIVM doet naar de besmettelijkheid van kinderen. Pas als zich een veilig kans aandient zouden de basisscholen en de kinderopvang open kunnen.

Jetten: ‘Voor veel kinderen is de school de beste plek om te zijn en te leren. Onderwijs vraagt nabijheid, van leraar en leerling. Elkaar echt in de ogen kunnen kijken. Daar moeten we naar terug op een verantwoorde manier. Wij kunnen wat dat betreft leren van wat er in geestverwante landen als Denemarken gebeurt. Daar gingen de basisscholen afgelopen week weer open. In Noorwegen gaat komende week de kinderopvang weer open en een week later de scholen. En in Duitsland gaan de kinderopvang en scholen vanaf 4 mei geleidelijk ook weer open. Een heldere routekaart geeft ook duidelijkheid aan al die ouders die nu in onzekerheid verkeren.’ Bovendien vindt Jetten dat leraren en schoolleiders het best in staat zijn te bepalen hoe de scholen weer kunnen beginnen.

Jetten gebruikte zijn vragen- en antwoord sessie ook voor een reflectie op zijn rol als volksvertegenwoordiger. ‘Mijn taak is om de regering kritisch te volgen. Mijn loyaliteit ligt bij de belangen van alle Nederlanders.’ De D66-leider spoorde het kabinet aan de Nederlandse belangen in Europa te dienen door solidariteit te tonen. De deal van de ministers van financiën noemde hij ‘slechts de eerste stap’. ‘Komende week is het aan premier Rutte. Hij zal zich hopelijk ook realiseren dat als de economieën in Zuid-Europa fors krimpen wij dat als open economie als eerste merken. Dat schaadt rechtsreeks onze bedrijven, onze ondernemers, onze banen. De liberale President Macron heeft gelijk dat het idee van Europa hier op het spel staat. En hier geldt ook: Europa is het fundament onder onze vrije samenleving.’

Jetten toonde zich ook kritisch over de haast waarmee het kabinet apps ontwikkelt om het Coronavirus in beeld te brengen. Hij vreest dat het burgers kwetsbaar maakt voor willekeur en misbruik en waarschuwde dat de app geen digitaal paspoort mag worden. Jetten: ‘Ik zou geen knip voor de neus waard zijn als ik stil zou gaan zitten toekijken hoe de regering z’n werk doet. Dit is niet te tijd om stil te zijn. Het kabinet verdient zowel onze steun als onze kritische blik. Er zijn zoveel mensen in Nederland die ons weten te vinden met hun vragen en zorgen. Daar komen wij voor op. Deze crisis vraagt om goede democratische controle. Op zo’n moment kunnen mensen rekenen op de Democraten uit 1966.’

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Rob Jetten: Europa is solidariteit

D66 D66 Nederland 10-04-2020 11:13

Rob Jetten: Europa is solidariteit

Een belangrijk resultaat: na weken van moeizame onderhandelingen met Nederland in de hoofdrol heeft Europa zich weer van z’n beste kant laten zien. Er ligt een steunpakket van ruim 500 miljard euro. Daarmee kan de acute nood in deze crisis worden gelenigd en kunnen landen nu steun krijgen om structurele schade te voorkomen.

Hulp bij de bestrijding van het coronavirus en het redden van banen en inkomens in onze Europese economie staan terecht voorop. De hervonden Europese eenheid heeft bovendien de dreiging van een financiële crisis in de kiem gesmoord.

Het Nederlandse kabinet heeft na enkele moeizame weken gisteravond laten zien dat het onderdeel kan zijn van de oplossing in plaats van onderdeel van het probleem. In het belang van Europese eenheid en solidariteit. Het resulterende Europese compromis bevat instrumenten die snel in werking kunnen treden.

– De Europese Investeringsbank kan tot € 200 miljard aan garanties geven om het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen.

– Het Europese werkgelegenheidsfonds (SURE) in oprichting telt straks maximaal €100 miljard. Deze tijdelijke vorm van Europese sociale zekerheid is een uit Europese middelen gefinancierde WW. Als er te weinig middelen zijn gaat de Europese Commissie extra lenen.

– Het ESM heeft tot €240 miljard klaarstaan aan leencapaciteit voor landen die in de financiële problemen komen. Met realistische en rechtvaardige spelregels. Landen die acuut geld nodig hebben voor de directe en indirecte kosten die zij maken voor medische zorg en preventie lenen dat zonder extra voorwaarden.

Toch is dit alles pas het begin. Het begin van een lange weg die we samen bewandelen. Eerst komt de uitwerking van deze deal, daarna het verdere herstel. Hoe de heropleving van de Europese economie straks betaald moet worden ligt nog open. Het Herstelfonds is nog weinig concreet en komt terug op de Europese Top van regeringsleiders. Dat de Europese landen bereid zijn ‘innovatieve financiële instrumenten’ te gebruiken is goed nieuws, maar vraagt wel nadere uitwerking. Een belangrijk fundament voor dat herstel zal ook de nieuwe Europese begroting zijn: de omvang en richting daarvan zullen de komende maanden moeten worden bepaald. Voor D66 staat het bevorderen van duurzame economische groei in de Europese Unie daarbij voorop.

Het Europees akkoord kwam niet zonder slag of stoot tot stand. De afgelopen weken kwam er, ook van D66, kritiek op de toon en de beperkte bereidheid van Nederland om compromissen te sluiten. Die kritiek is mede geboren uit bezorgdheid over het afbrokkelen van de Nederlandse onderhandelingspositie op andere belangrijke dossiers zoals de klimaatcrisis, de meerjarenbegroting van de Europese Commissie en het nieuwe handelsverdrag met het Verenigd Koninkrijk.

Het kabinet zal zich de komende tijd moeten inspannen om de Nederlandse positie in Europa weer sterker en minder geïsoleerd te maken. Met goede wil en de oprechte bereidheid Europa te versterken kan Nederland deze crisis ook voor zichzelf tot een goed einde brengen. Nederlandse ondernemers, bedrijven, bloementelers, vissers, boeren, burgers en belastingbetalers rekenen op dit kabinet.

Europa is ons heden én onze toekomst.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Laten we heel goed luisteren naar tramterrorist Gökmen Tanis

Forum voor Democratie Forum voor Democratie PvdA Nederland 07-03-2020 12:00

Eindelijk komt dan het proces tegen Gökmen Tanis (38) op stoom. Hij wordt verdacht van viervoudige moord en bedreiging met een terroristisch oogmerk. Hij schoot op 18 maart 2019 vier mensen dood in een tram in Utrecht. Twee jonge vrouwen raakten zwaargewond. De moeder van een van de slachtoffers, Roos (19), gaf het volgende commentaar: “Hij schiet mijn kind dood. Zo wreed en onmenselijk.’’ En dan gaat zij verder met het hartverscheurend commentaar: “Mijn kind. Mijn meisje van me afgepakt. Ik heb haar moeten wegdragen. Dat is ondraaglijk.’’ Volgens Roos’ moeder is er één ding dat Tanis niet kapot heeft kunnen maken: “Dat is mijn liefde voor Roos. Ze is bij me. Voor altijd.’’

Het gedrag van Gökmen tijdens de zitting is wanstaltig. Hij grijnst naar familieleden van de omgekomen slachtoffers. Hij steekt zijn vinger op naar de rechter. Hij maakt kusgebaren naar de officieren en bespuugt zijn advocaat. Niet een erg sympathieke persoonlijkheid. Hebben we te maken met een psychopaat?

De verleiding is groot dat te denken. En dat wordt dan ook gedacht: “Hij is geen terrorist, maar een psychopaat, 100 procent,” luidt een van de commentaren. Maar Tanis presenteert ook commentaren waaruit een klassiek salafistische en jihadistische gezindheid blijkt. Zo zegt hij: “Ik ken jullie wetten niet en ik erken deze rechtbank niet.” Voor salafisten is dat logisch. Je kan alleen de wetten van God erkennen. En dat betekent de sharia. Deze rechtbank en alle wetten die deze zegt toe te passen zijn lucht voor een rechtgeaarde jihadist. Op het briefje dat hij achterliet in de auto waarmee hij na de schietpartij vluchtte stond: “Ik doe dit voor mijn geloof, jullie maken moslims dood en willen ons geloof van ons afpakken.” Hoe psychopathisch ook, dit past helemaal in de wereldbeschouwing van de jihadist. Ook wat hij tegen de rechter-commissaris zei past in dit beeld, namelijk “dat hij niet met zijn geloof laat spotten.”

Dit zijn hetzelfde soort verklaringen zoals we die in Nederland konden optekenen uit de mond van Mohammed Bouyeri na de moord op Theo van Gogh (2004). En uit de mond van de gebroeders Kouachi nadat zij de redactie van Charlie Hebdo hadden uitgemoord (2015).

Met die ideologie is Europa nog niet klaar: Nederland niet, Frankrijk niet, Duitsland niet, maar ook de Verenigde Staten niet. Voor politici betekent dit dat men in wetgeving die in de maak is om de democratie te beschermen niet in eerste instantie zou moeten inzoomen op pedofielen verenigingen en motorclubs (zoals nu gebeurt), maar op de aanslagen die het jihadistisch terrorisme nog kan (en waarschijnlijk zal) plegen. We hebben gezien dat met name de minister van Justitie en Veiligheid meerdere keren heeft gewezen op het gevaar van ondermijnende criminaliteit en ook laten zien dat het beleid ter beteugeling daarvan tot nu toe te weinig effectief is geweest. Die “paradigmawisseling” in het denken ten aanzien van ondermijnende criminaliteit zouden wij ook graag zien ten aanzien van de aanpak van het jihadistisch terrorisme en de geestelijke grondslag daarvan, namelijk het salafisme. Misschien kan de regering inspiratie putten uit het rapport Asleep at the wheel in Amsterdam: Police and city ignore a terror problem (augustus 2019) van terrorisme-expert Ronald Sandee en op de position paper die door Sandee voor de parlementaire enquêtecommissie moskeefinanciering uit onvrije gebieden op 10 februari 2020 is gepresenteerd (Financiering moskeeën Nederland vanuit het buitenland, 18 januari 2020).

De parlementaire ondervragingscommissie zal in april haar rapportage presenteren en de fractie van FVD vindt dat dit ook gevolgen moet hebben voor de wetgevingstrajecten die op stapel staan in Den Haag (zoals onder andere de aanpassing van art. 2:20 BW).

FVD in Amsterdam wijst al jarenlang op de uit de hand gelopen radicaliseringsproblematiek en raadslid Annabel Nanninga deed dat al in haar vorige leven als journalist bij GeenStijl. Opeenvolgende PvdA-burgemeesters als Cohen en Van der Laan hebben de boel echter op hun beloop gelaten en nog steeds is de omslag in het beleid daar niet te zien. Tot overmaat van ramp dacht interim-burgemeester Jozias Van Aartsen dat men met salafisten moest samenwerken om de radicalisering te bestrijden. Hoe naïef kan je zijn? Nou, het kan nog altijd erger want D66-parlementariër Rob Jetten denkt dat dit soort aanslagen helemaal niets met de islam te maken hebben.

Laten we hopen dat men heel goed gaat luisteren naar Gökmen Tanis de komende dagen.

Pijlsnelle nieuwe metro & 25.000 nieuwe woningen voor Almere

D66 D66 CDA Nederland 18-02-2020 07:05

Pijlsnelle nieuwe metro & 25.000 nieuwe woningen voor Almere

D66 en CDA willen zo snel mogelijk beginnen met de aanleg van een nieuwe metrolijn die mensen in zeven minuten vervoert van Amsterdam naar Almere. De nieuwe verbinding moet uitkomen in Almere Pampus, een moderne en betaalbare woonwijk voor tenminste 50 duizend mensen.

D66 en CDA willen zo een vuist maken tegen de ramp die zich voltrekt op de woningmarkt. Het tekort en de snel stijgende prijzen maken een koopwoning nagenoeg onbereikbaar voor mensen met een gemiddeld inkomen. Almere Pampus moet daarom in de eerst plaats gericht zijn opkoopwoningen voor starters en betaalbare huur met de hoogste duurzaamheids- en kwaliteitseisen. De grond van Almere Pampus is al in het bezit van het Rijk. Dat maakt het een aantrekkelijke locatie voor snelle ontwikkeling.

Rob Jetten: “Studenten blijven langer thuis. Teveel jonge gezinnen, verplegers en leraren zien zich genoodzaakt de stad te verlaten. Ouderen op zoek naar een kleinere woning vinden die ook niet. Een rijk land als Nederland moet dit zichzelf aanrekenen. We moeten en kunnen beter. Want mensen kunnen niet echt vrij zijn zonder een dak boven hun hoofd. Ze kunnen niet vrij zijn als hun hoofd vol zit met zorgen over de huur of hypotheek. Ieder antwoord op die problemen begint bij één simpel woord: bouwen.”

De nieuwe ontwikkeling in Almere Pampus kan alleen geloofwaardig van de grond komen als het gebied ook makkelijker bereikbaar wordt vanuit Amsterdam. D66 en CDA willen een razendsnelle OV-verbinding tot stand brengen. Daarbij valt te denken aan een brug of een tunnel. Om snel een schop in de grond te kunnen zetten moet het Rijk hierbij Almere financieel bijstaan. Dat is in het nationaal belang.

Jetten: “De politiek moet weer groots durven te denken. Nieuwe verbindingen leggen. Het land opnieuw uitvinden en inrichten. In Almere kan Nederland de wereld laten zien hoe je goedkoop, groen en modern kan wonen. We kunnen laten zien hoe je de natuur intact houdt en toch nieuwe OV-verbindingen legt die mensen dichter bij elkaar brengen. Maar dan moeten we snel en daadkrachtig handelen. Niet krenterig zijn. De kost gaat voor de baat uit. Het is tijd om echt te investeren in de toekomst.”

Lees het plan van D66 & CDA voor meer woningen en sneller OV.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Aftreden staatssecretaris Menno Snel

D66 D66 Nederland 18-12-2019 14:44

Aftreden staatssecretaris Menno Snel

Zojuist heeft Menno Snel zijn ontslag ingediend als staatssecretaris van Financiën. Lees hier zijn verklaring. Lees daaronder de reactie van fractievoorzitter Rob Jetten.

Zojuist heb ik de Tweede Kamer en daarna de Koning laten weten dat ik per direct terugtreed als staatssecretaris van Financiën.

Velen van jullie hebben de afgelopen weken en maanden ongetwijfeld het nieuws gevolgd over wat de toeslagenaffaire is gaan heten. Na een aantal grote incidenten waarbij fraude met toeslagen terecht leidde tot veel ophef, besloot de Belastingdienst een paar jaar geleden voortaan hard op te treden. De Belastingdienst is toen echter doorgeschoten in deze aanpak en is de menselijke maat uit het oog verloren.

Veel ouders zijn door de Belastingdienst jarenlang onterecht aangemerkt als fraudeur. Zij moesten soms grote sommen geld terugbetalen. Dat is gewoon verschrikkelijk. Het leed van deze ouders kan ik natuurlijk nooit meer goedmaken, wel heb ik geprobeerd deze fouten uit het verleden te compenseren. Deze week ontvangen de eerste ouders het geld waar ze recht op hebben. Als in andere zaken ouders door de Belastingdienst op vergelijkbare wijze zijn behandeld, zal ook daar compensatie plaatsvinden. Ik hoop dat dit het begin kan zijn van herstel van vertrouwen.

Tegelijkertijd ben ik als staatssecretaris zelf de afgelopen weken steeds meer onderwerp geworden van de discussie. Het is zeer terecht dat bij zo’n omvangrijk probleem ook wordt gekeken naar de verantwoordelijke bewindspersoon. Naar mij. Ik heb die verantwoordelijkheid steeds gevoeld, en genomen. Heb al mijn strijdbaarheid en energie gestoken in het helpen van de ouders en het aanpakken van de problemen bij de Belastingdienst.

We zijn een flink eind gekomen met het aanpakken van de problemen bij de Belastingdienst. Maar die opdracht is nog lang niet klaar. Als er in het verleden fouten zijn gemaakt, moeten die worden hersteld. Dat moet met voortvarendheid worden opgelost. En dat geldt ook voor het verbeteren van de Belastingdienst én de hervorming van ons toeslagensysteem. Deze opgaven zijn te belangrijk om in de weg gezeten te worden door de strijd rondom mijn persoon. Dat is de politiek op z’n lelijkst. Dat past mij niet. Dat wil ik niet.

Voor deze grote opgaven is breed politiek draagvlak nodig. Dat draagvlak voel ik onvoldoende meer bij een te groot deel van de Tweede Kamer. Daarom treed ik terug.

Toen Wouter Koolmees mij in de herfst van 2017 belde of ik staatssecretaris wilde worden, kwam ik uit de kast als D66’er. Sinds ik officieel tot de D66-familie behoor, voel ik me er zeer thuis. En dat zal zo blijven. Ik kijk met trots terug op wat we als partij in dit kabinet tot dusver hebben bereikt. En op mijn bijdrage daaraan.

Ik heb drie zogenoemde Belastingplannen door Tweede én Eerste Kamer geloodst. Met daarin voor D66 én voor Nederland belangrijke maatregelen. Het verlagen van de inkomstenbelasting, zodat mensen meer geld over houden van hun salaris. Het aanpakken van belastingontwijking en –ontduiking. Plannen voor het verlagen van de belasting op spaargeld, zodat sparen voor mensen met een kleine spaarpot aantrekkelijker wordt. Wetgeving voor een vliegbelasting, om reizigers te stimuleren meer rekening te houden met het klimaat. En we hebben gezorgd dat we minder belasting heffen op schone energie en elektriciteit, maar meer op gas. Waarbij de energierekening voor de meeste huishoudens omlaag gaat.

Ik had heel graag nog veel meer namens jullie willen bereiken. Maar als het politiek draagvlak onvoldoende is om de grote vraagstukken aan te pakken, moet je een stap opzij doen. Dat doe ik vandaag.

Vorig jaar zei ik in ons ledenblad Democraat: “Toen ik aan deze baan begon, had ik het vaste voornemen om het op mijn eigen manier te doen, door te zijn wie ik ben. Ik wil niet een politicus zijn die op elke golf van publieke verontwaardiging of applaus meelift.” Vandaag kan ik zeggen dat ik trouw ben gebleven aan mezelf. Ik wens iedere politicus toe dat hij of zij dat ook tegen zichzelf kan zeggen wanneer het einde daar is.

Ik dank jullie uit de grond van mijn hart voor het vertrouwen dat ik mocht krijgen. Voor de vele fijne gesprekken en ontmoetingen. En voor de inspiratie om deze prachtige baan te kunnen uitoefenen.

We gaan elkaar zeker nog zien.

Hartelijke groet,

Menno

Het aftreden van Menno is voor mij, voor onze partij en voor het kabinet een enorme aderlating. Voor zijn besluit kan ik niets dan respect en begrip opbrengen. Wanneer een bewindspersoon zich te weinig gesteund voelt door de Tweede Kamer, past het een stap terug te doen.

Menno heeft zich de afgelopen jaren met ziel en zaligheid ingezet voor het vergroenen en hervormen van onze belastingen. En met succes. De voorbeelden die hij hierboven zelf noemt, laten zien hoezeer hij namens D66 een stempel heeft gedrukt op de toekomst van Nederland.

De manier waarop hij in de toeslagenaffaire door alle stormen heen steeds oog heeft gehouden voor de kern, het lot van de ouders en het leed dat hen is aangedaan, verdient grote waardering. Vasthoudend en vastberaden heeft hij zich voor hen ingespannen. Dat geldt ook voor de bredere problemen bij de Belastingdienst. Daarbij is lang niet alles gelukt en goed gedaan, Menno is zelf de eerste om dat te erkennen.

Ik baal er enorm van dat Menno vanaf vandaag geen staatssecretaris meer is. Ik vond en vind hem een verfrissende vent in de Haagse wereld. Wars van politieke spelletjes. Altijd de ogen op de bal, niet op de man. Ik hoop zeer dat we als partij ook in de toekomst van zijn deskundigheid kunnen blijven leren.

Menno, uit de grond van mijn hart: bedankt!

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Green Deal: Europa helemaal klimaatneutraal in 2050

D66 D66 Nederland 11-12-2019 15:27

Green Deal: Europa helemaal klimaatneutraal in 2050

Europa wordt het eerste klimaatneutrale continent ter wereld. De plannen hiervoor, de zogenaamde Green Deal, presenteert de Europese Commissie vandaag. Lees hier de reactie op alle plannen van fractievoorzitter Rob Jetten. 🌍

Van onze planeet hebben we er maar één. De plek waar we wonen moeten we beschermen en onderhouden. Nederland heeft die taak veel te lang laten liggen. Met het Klimaatakkoord en de Klimaatwet komt daar eindelijk verandering in. Maar het beschermen van de hele planeet kunnen we niet in ons eentje. Het klimaat trekt zich niets aan van denkbeeldige lijntjes op de kaart. Internationale problemen laten zich niet vangen door nationale oplossingen.

Daarom is het zo goed dat Nederland aan de wieg staat van de nieuwe Europese ambities. Europa wordt het eerste klimaatneutrale continent ter wereld. En dat zet zoden aan de dijk: onze economische macht zal de rest van de wereld overtuigen.

Hoe word je helemaal klimaatneutraal in 30 jaar? De plannen liggen er. Maar de weg naar 2050 zal hobbelig zijn. Enorme doorbraken zullen ongetwijfeld worden afgewisseld met tegenslagen. Daarom is het goed dat Europa nu uitgebreide plannen heeft. Daar moeten we gelijk mee doorpakken. Concreet worden.

Laat ik hier een paar dingen noemen:

✈ Een eerlijke belasting voor vliegen. Het kan niet zo zijn dat je meer belasting betaalt voor een kopje koffie op het vliegveld dan voor een volle tank kerosine.

🏭 Een eerlijke belasting op vervuiling. Grote Europese industrie gaat meer betalen, maar de grote buitenlandse vervuilers die hun spullen in Europa willen verkopen ook.

💶 En een eerlijke overgang naar een nieuwe economie. In Nederland krijgen de slechtste wijken als eerst goedkopere energie en warme huizen. In Europa gaan we de arme kolenregio’s extra ondersteunen. Effectief en rechtvaardig.

De plannen zijn nog niet compleet. We lezen nog niet hoe ook over langere afstanden de trein een echt alternatief voor de auto kan worden. En het sluiten van alle kolencentrales zou niet alleen een Nederlandse, maar ook een Europese wet moeten worden. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat we ons geld niet uitgeven aan fossiele brandstoffen of verouderde landbouw, maar aan het voedsel en de energie van de toekomst.

Hoe dan ook zijn alle grootste Europese plannen een kans voor Nederlandse ondernemers, universiteiten en vaklui. De knappe koppen uit Delft, Wageningen, Eindhoven en Maastricht werken al jaren aan de oplossingen van de toekomst. Van hyperloops en zonneramen tot zonneauto’s en kweekvlees. Al die nieuwe producten worden straks gemaakt, verbeterd en gerepareerd door de vakmensen die nu nog op school zitten. Samen bedienen we de grootste markt van de wereld.

De Europese Commissie heeft de toon gezet. Nu wil ik er vanuit Den Haag voor zorgen dat Nederland de kar trekt. Laat Rutte het niet houden bij mooie woorden op de Klimaattop in Madrid. Het is nu tijd voor daden.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook