Nieuws van politieke partijen in Nijmegen inzichtelijk

18 documenten

Nijmegen helpt bijstandsgerechtigden een handje

SP SP Nijmegen 21-05-2020 12:52

Wie in de bijstand zit, krijgt in Nijmegen voortaan hulp met het regelen van zijn of haar toeslagen. SP-wethouder Renske Helmer-Englebert start volgende maand een pilot waarmee de gemeente wil voorkomen dat mensen toeslagen mislopen of juist te maken krijgen met terugvorderingen.

https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2020/05/nijmegen-helpt-bijstandsgerechtigden-een-handjeHelmer-Englebert: “17.700 Nijmeegse huishoudens hebben een inkomen van maximaal 130 % van het sociaal minimum. 14.400 daarvan zit al meer dan vier jaar op dat niveau. In Nijmegen hebben we daar goede regelingen voor, en doen we ook al veel om het mensen wat makkelijker te maken: denk aan de Formulierenbrigade, de Financieel Experts en de Sociaal Raadslieden in de wijk. Maar veel regelingen zijn landelijk. Een belangrijke regeling zijn de toeslagen van de Belastingdienst. Die zijn best ingewikkeld: je moet een inschatting maken van je jaarinkomen, en je inkomen kan tijdens het jaar natuurlijk ook nog veranderen en dan moet je dat doorgeven. Dat gaat niet altijd goed. Uit onderzoek van het CPB blijkt dat 30 % van de ontvangers een terugvordering krijgt, wat tot grote schulden kan leiden. Ook ontvangen sommige mensen geen toeslagen terwijl ze er wel recht op hebben, maar dat niet weten. Omdat ze een laag inkomen hebben, vormen die toeslagen een belangrijk deel daarvan.”

Vanaf juni helpt de gemeente mensen met een laag inkomen met het regelen van hun toeslagen. Helmer-Englebert: “Door mensen actief te steunen in het regelen van hun toeslagen, kan veel financiële ellende worden voorkomen. Dat is beter voor de gezondheid van deze mensen, en voorkomt ook dat de gemeente ze later moet helpen met schuldhulpverlening. Dat is tijdens de coronacrisis geen overbodige luxe.”

Zie ook: Werk en inkomen

‘Geldzorgen? Samen komen we eruit’ – wethouder Helmer start campagne

SP SP Nijmegen 22-10-2019 13:35

SP-wethouder Renske Helmer lanceert een campagne om mensen met geldzorgen te helpen. Vanaf 21 oktober kunnen Nijmegenaren die financieel in de knel zitten vrijblijvend en laagdrempelig langs bij de gemeente voor financieel advies. De bedoeling is dat zij daarmee op weg uit de schulden geholpen worden.

https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2019/10/geldzorgen-samen-komen-we-eruit-wethouder-helmer-start-campagne
12.800 Nijmegaren moeten het doen met een laag inkomen (tot 110 % van het sociaal minimum). Veel daarvan hebben grote schulden. Landelijk is de gemiddelde schuld zo’n 45.000 euro, gemiddeld bij tien verschillende schuldeisers. In Nijmegen worden slechts 3.000 tot 3.500 huishoudens bereikt door instanties. Daar wil wethouder Helmer verandering in brengen met haar campagne. “Veel mensen schamen zich voor hun financiële problemen en vinden dat ze het zelf moeten oplossen. Vaak wachten ze jaren voor ze bij hulpinstanties aankloppen. De schuld is dan inmiddels flink gegroeid. Dat willen wij voorkomen door mensen op een laagdrempelige manier hulp te bieden. Wie langskomt, hoeft niet eerst allerlei formulieren in te vullen, maar krijgt meteen een gesprek met een financieel expert die – vrijblijvend - advies kan geven. Dat voorkomt een hoop stress en onrust, en zorgt er hopelijk ook voor dat de problemen opgelost kunnen worden voor de zorg erger worden.”

 

 

Zie ook: Werk en inkomen

Busabonnement voor ouderen blijft op aandringen Stadspartij DNF toch bestaan

Stadspartij De Nijmeegse Fractie (DNF) Stadspartij De Nijmeegse Fractie (DNF) Nijmegen 02-10-2019 12:26

De huidige coalitie kondigde bij hun aantreden aan dat het busabonnement voor ouderen zou verdwijnen. Alleen minima (mensen die minder dan 130% van de bijstandsnorm verdienen) zouden nog in aanmerking kunnen komen voor goedkoop busvervoer in het rijk van Nijmegen. Stadspartij DNF vindt goedkoop busvervoer voor mensen met een kleine portemonnee een goed plan. Maar ook vinden wij het niet goed dat de ouderen daardoor hun goedkope busabonnement dreigden te verliezen.

Het is voor ouderen belangrijk dat zij mobiel blijven. Ook ouderen die net iets meer dan een minimum inkomen hebben moeite om rond te komen. Eenzaamheid en isolement ligt dan snel op de loer. Daarom hebben wij ons als oppositiepartij verzet tegen het afschaffen van het busabonnement voor ouderen. Omdat de coalitie al heeft beslist dat het busabonnement voor minima er zal komen, opperden wij een voorstel om het busabonnement voor ouderen betaalbaar te houden. Ouderen die meer verdienen dan het minimuminkomen, gaan dan weliswaar meer per jaar betalen voor het busabonnement maar houden toch de mogelijkheid goedkoper met de bus te reizen.

Het College B&W heeft ons voorstel onderzocht en heeft bekend gemaakt dat dit financieel haalbaar is, als minima € 15,- per jaar voor een busabonnement gaan betalen. Ouderen betalen dan voortaan € 49,- per jaar voor een heel jaar busreizen. (Let op, daarbij komen nog wel kosten voor het aanschaffen van een OV-jaarkaart, indien u die nog niet bezit).

We betreuren het uiteraard dat ouderen toch behoorlijk meer moeten gaan betalen. In ons verkiezingsprogramma hebben wij beloofd dat het goedkoop busvervoer voor ouderen behouden zou blijven. Omdat wij helaas geen deel meer uitmaken van de coalitie, konden wij ons daar niet hard voor maken. Maar wij zijn toch vooral blij dat onze hartenkreet om hart voor ouderen te tonen ter harte is genomen door wethouder Renske Helmer en dit College. Het is mooi dat in deze tijden van flinke bezuinigingen op de gemeentebegroting er toch aandacht blijft voor goedkoop openbaar vervoer voor ouderen.

Wilt u in aanmerking komen voor een goedkoop busabonnement omdat u een minimum inkomen hebt of omdat u 65 jaar of ouder bent?

De voordelige abonnementen gaan in per 1 januari 2020. Het abonnement kan aangevraagd worden vanaf 18 november via nijmegen.nl. Aanvragen kan het hele jaar door. Voor het opladen van het busabonnement moeten inwoners beschikken over een eigen persoonlijke ov-chipkaart. Opladen kan op het centraal station. Daarnaast worden tussen 18 november en 13 december extra laadpalen geplaatst bij de stadswinkel en het steunpunt stadswinkel Dukenburg.

Zowel 65+’ers als inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm (die bekend zijn bij de gemeente omdat zij al vaker een beroep hebben gedaan op regelingen voor minima) worden in november per brief op de hoogte gesteld van de nieuwe regeling. Bent u niet bekend, dan leest u straks in huis-aan-huis-bladen over de nieuwe regeling.

Het abonnement is geldig op alle stads- en streekbussen in de gemeente Nijmegen en in de dorpen: Alverna, Berg en Dal, Beuningen, Elst, Erlecom, Ewijk, Groesbeek, Heumen, Kekerdom, Leuth, Malden, Molenhoek, Mook, Nederasselt, Ooij, Overasselt, Weurt, Wijchen, Winssen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor het voordelige minima-abonnement? Als u minder verdient dan 130% van de bijstandsnorm (incl. vakantiegeld) dan kunt u per 1 januari 2020 gebruik maken van deze regeling. Hieronder een tabel met de bedragen in euro’s per 1 juli 2019.

Alleenstaande of alleenstaande ouder

Studenten met een 130% minimuminkomen kunnen geen gebruik maken van de regeling, omdat zij al een ov-studentenkaart hebben.

Mag ik de hele dag door reizen met dit voordelige busabonnement? Nee, dit mag alleen tijdens daluren. Dat is doordeweeks na 9.00 uur en in het weekend de hele dag.

Zijn er nog bijkomende kosten voor een voordelig busabonnement? Ja, als je nog geen OV-kaart hebt zul je die moeten aanschaffen en vervolgens eens in de 5 jaar moeten vernieuwen. Dat kost € 7,50. Je moet daarvoor een pasfoto aanleveren. Tip: een zelfgemaakte pasfoto mag ook, en die kost niks! Een OV-kaart kopen kan via https://www.ov-chipkaart.nl of bij het Breng Loket op het Centraal Station in Nijmegen.

Gratis bus voor 65+ behouden

SP SP Nijmegen 01-10-2019 12:49

Het busabonnement voor 65-plussers blijft toch bestaan. Dat maakte SP-wethouder Renske Helmer-Englebert op 1 oktober bekend. Voor 49 euro per jaar kunnen ouderen ook volgend jaar nog onbeperkt reizen met de bus. Wie een inkomen heeft van 130 % onder het sociaal minimum, betaalt 15 euro per jaar.

Sinds 2015 kunnen 65-plussers in Nijmegen op initiatief van de SP voor een vast bedrag onbeperkt gebruik maken van het openbaar busvervoer. Per 2020 wordt deze regeling omgezet naar een gratis ov-kaart voor mensen met een laag inkomen (tot 130 % van het sociaal minimum). Oorspronkelijk zou dit betekenen dat ouderen boven deze inkomensgrens geen gebruik meer konden maken van de regeling. Daar komt nu verandering in: SP-wethouder Helmer-Englebert heeft met vervoerder Breng afgesproken dat de regeling ook voor ouderen boven 130 % van het sociaal minimum blijft bestaan. https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2019/10/gratis-bus-voor-65-behoudenYurre Wieken, gemeenteraadslid voor de SP, is positief over het nieuws: “Toegankelijk openbaar vervoer is van essentieel belang om vereenzaming onder ouderen tegen te gaan. Hoewel wij het toejuichen dat ook minima gratis met het ov kunnen, was het een pijnlijke concessie dat een deel van de ouderen het gratis ov-abonnement zou verliezen. Dat is nu gelukkig dus niet meer het geval.” Een vast bedrag van 49 euro per jaar is meer dan de 10 euro die men voorheen betaalde, maar daar staat tegenover dat dit alleen geldt voor ouderen die meer verdienen dan 130 % van het sociaal minimum. Wieken: “Alleenstaande ouderen met een inkomen van 1343 euro per maand en samenwonenden tot 1836 per maand houden sowieso hun recht op gratis ov, want zij vallen onder de nieuwe regeling voor lage inkomens. Dat gaat om zo’n 7300 Nijmeegse 65-plussers – ongeveer een kwart. Wie erboven valt betaalt voortaan wat meer, maar 49 euro per jaar haal je er zo uit: dat is ongeveer eens per maand op en neer tussen het centrum en Dukenburg.” Het nieuwe busabonnement gaat in op 1 januari. Bijna een kwart (23,5 %) van de Nijmeegse huishoudens heeft dan recht op gratis busvervoer. 

Verkiezingen Provinciale Staten: dit zijn de Nijmeegse kandidaten

SP SP VVD D66 CDA PvdA Nijmegen 12-03-2019 20:20

Op 20 maart zijn er weer verkiezingen voor de Gelderse Provinciale Staten. Belangrijke verkiezingen, waarbij er twee vragen centraal staan: behoudt het kabinet-Rutte de meerderheid in de Eerste Kamer, en kunnen Ruttes Gelderse vrienden (VVD, CDA, D66, PvdA) straks doorregeren? De SP heeft een sociaal alternatief voor de rechtse koers van dit provinciebestuur, zodat niemand aan de kant blijft staan  Ook zijn er weer een hoop Nijmeegse SP’ers verkiesbaar voor de Staten:

#5 Mieke Hoezenhttps://nijmegen.sp.nl/nieuws/2019/03/verkiezingen-provinciale-staten-dit-zijn-de-nijmeegse-kandidatenDe hoogst geplaatste Nijmeegse kandidaat en al enige tijd actief in de afdeling Nijmegen. In het dagelijks leven werkt zij bij Rijkswaterstaat als bestuursadviseur kennis en netwerkkwaliteit, en specialist marktinzet (incl publieke aanbestedingen). Daar ontwikkelt zij methoden om duurzame transities zoals innovatie, sociale werkgelegenheid en duurzaamheid via overheidsinkopen te stimuleren.

#7 Yurre Wieken.https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2019/03/verkiezingen-provinciale-staten-dit-zijn-de-nijmeegse-kandidatenFractievolger en bestuurslid in Nijmegen. Samen met zijn buurtgenoten in Aldenhof strijdt Yurre voor een betere busverbinding in de wijk. Daarnaast werkt hij voor de SP-fractie in de Eerste Kamer.

#19 Jeroen Kolkman.https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2019/03/verkiezingen-provinciale-staten-dit-zijn-de-nijmeegse-kandidatenBestuurslid in Nijmegen en een van de drijvende krachten achter het comité Overbetuwe Overbelast, dat zich verzet tegen de plannen voor een overlast gevende railterminal bij Valburg. Als beroep is hij docent.

#21 Bert Velthuis.https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2019/03/verkiezingen-provinciale-staten-dit-zijn-de-nijmeegse-kandidatenSinds 2014 wethouder in Nijmegen, momenteel verantwoordelijk voor onder andere wijken, sport en openbare ruimte. In 2015 en 2016 won hij als wethouder Wonen de Stook-je-rijkprijs, voor zijn samenwerking met woningcorporaties om huurwoningen te verduurzamen. Dit is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de portemonnee van de huurder.

#23 Renske Helmer-Englebert.https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2019/03/verkiezingen-provinciale-staten-dit-zijn-de-nijmeegse-kandidatenSinds 2014 wethouder in Nijmegen, momenteel verantwoordelijk voor werk en inkomen. Eerder heeft ze er als wethouder Sport voor gezorgd dat er meer basisschoolleerlingen zwemles volgen. Het aantal Nijmeegse kinderen met een zwemdiploma is hierdoor flink toegenomen.

#25 Peter Lucassen.https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2019/03/verkiezingen-provinciale-staten-dit-zijn-de-nijmeegse-kandidatenPeter was tussen 2002 en 2009 wethouder Financiën in Nijmegen, en is sinds 2014 wethouder voor de SP in Gennep.  Hij maakt zich er in Gennep sterk voor dat mensen de zorg en voorzieningen krijgen waar ze recht op hebben en dat dit op een snelle en effectieve wijze gebeurt. Belangrijk is ook dat mensen met een laag inkomen een uitstekende financiële ondersteuning in de zorgverzekering en voor deelname aan sport en cultuur krijgen. Peter woont in de Dukenburgse wijk Meijhorst.#47 Matthias van Hunnik.https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2019/03/verkiezingen-provinciale-staten-dit-zijn-de-nijmeegse-kandidatenGemeenteraadslid in Nijmegen en in het dagelijks leven medewerker van de SP-Statenfractie. Als Nijmeegs raadslid zet hij zich in voor beter openbaar vervoer, wat in de provinciale verkiezingen een belangrijk thema is. Matthias is vader van twee kinderen, speelt gitaar in de band Smash The Statues en zit in zijn vrije tijd graag op de racefiets.

#50 Agnes Lewe.https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2019/03/verkiezingen-provinciale-staten-dit-zijn-de-nijmeegse-kandidatenAgnes zit sinds 2003 in de Staten en is daarmee het langstzittende Gelderse Statenlid. In het dagelijks leven is ze gepensioneerd; daarvoor werkte zij bij het Stadsarchief Oss.

Nijmegen biedt schuldenaren helpende hand

SP SP Nijmegen 07-02-2019 15:04

SP-wethouder Renske Helmer (Werk, Inkomen en Armoedebestrijding) wil zwaarder inzetten op het voorkomen van schulden. Nijmegen kent zo’n 12.500 tot 15.000 huishoudens met risicovolle of problematische schulden. Bij 4000 duizend huishoudens gaat het om schulden van 40.000 euro of meer verdeeld over meer dan 10 schuldeisers. Om deze schulden aan te pakken komt het college met een nieuw actieplan. Hierin staat onder andere dat iedere wijk een financieel expert krijgt, waar mensen terecht kunnen voor informatie en hulp bij het aanpakken van hun schulden. Het plan van het College kon op unanieme steun rekenen van de Nijmeegse gemeenteraad.

https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2019/02/nijmegen-biedt-schuldenaren-helpende-handSP-raadslid Maarten Sweep: “Schuld is niet iets om je voor te schamen. Hoe eerder de ingreep, hoe sneller het resultaat. Ik heb dan ook hoge verwachtingen van deze aanpak. Vraag is natuurlijk ook hoe de gemeente zich als schuldeiser opstelt. Gelukkig is toegezegd dat het college dit uitzoekt. Wordt vervolgd dus.”

 

In 2018 is er begonnen met een experiment waarin samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, zorgverzekeraars en nutsbedrijven centraal stond. Mensen kwamen hierdoor eerder in beeld bij de schuldhulpverlening en hun schuld was vaak minder problematisch. Het experiment wordt een vast onderdeel in de aanpak van schulden. Verder gaat het College ook kijken of er goede apps en websites zijn die een overzicht bieden van inkomsten en uitgaven of van regelingen en toeslagen.

Wethouder Renske Helmer: “Je baan verliezen, je relatie die strandt en/of onverwacht te maken krijgen met hoge zorgkosten waardoor je de vaste lasten niet meer kunt betalen. Het kan iedereen gebeuren. We willen meer mensen bereiken in een vroeg stadium, omdat dan met een klein beetje ondersteuning erger kan worden voorkomen.”

Zie ook: Werk en inkomen

Sowieso soep, ballen op verzoek | Nijmegen

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Dieren Nijmegen 11-10-2018 00:00

Wie denkt aan klimaatverandering denkt al snel aan voertuigen met verbandingsmotoren of aan de productie van elektriciteit en warmte. Maar ook ons voedsel is een factor van belang, in het bijzonder de consumptie van vlees en zuivel. Op onze menu's is vlees vaak de makkelijkste keuze. Kan dat ook anders?

Op 10 oktober stelde de Partij voor de Dieren hierover vragen aan het college: kunnen wij als gemeente Nijmegen het juiste voorbeeld geven? Niet door te verbieden, maar door een verantwoorde keuze tot standaard te maken.

Vooropgesteld is het goed om te vermelden dat de vaste cateraar van de Gemeente Nijmegen een duurzaam inkoopbeleid heeft, waarbij veel wordt gewerkt met lokaal geproduceerde ingrediënten uit het seizoen. Dat is alvast een mooie start. Maar wie bij een lunch, diner of borrel een blik werpt op het aanbod ziet al snel de klassieke Nederlandse norm: vlees. Wie verder kijkt ziet dat er ook steeds meer lekkere vegetarische gerechten en hapjes worden aangeboden, maar het is meestal de alternatieve keuze. Kunnen we dat niet omdraaien?

Raadslid Joep Bos-Coenraad:

"Over onze borden raast een kleine revolutie. Duurzaam aanbod en eetpatronen verbeteren. Waar je tien jaar geleden nog moest kiezen tussen ‘wel’ of ‘geen’ vlees, kiezen steeds meer mensen voor ‘minder’ en ‘beter’ vlees. De omnivoor kiest bij de barbecue bewust óók voor een kruidige falafelburger en een maiskolf van de gril."

"Wat voor handen is bepaalt sterk wat men eet. Als vegetarisch de standaard is, waar je van mag afwijken, maken meer mensen een duurzame keuze."

Het college gaf bij monde van wethouder Renske Helmer aan uit te willen zoeken wat ze hierin kan betekenen, en komt uiterlijk in april 2019 met een reactie. Sommige aanwezige partijen reageerden wat angstig op het voorstel maar de GroenLinks fractie hoopt dat we een goed voorbeeld kunnen geven aan de rest van de stad. We willen niets verbieden, maar de vaak gestelde vraag “Heeft u voor mij misschien ook iets zonder vlees?” draaien we liever om.

#dattuhetweetPvdA'er Selman: ...

PvdA PvdA Nijmegen 03-10-2018 05:51

#dattuhetweet

Spetterend succes voor Dukenburg

SP SP Nijmegen 10-07-2018 14:32

Kunnen bewoners zelf een binnenzwembad draaien? Die vraag kreeg SP-wethouder Renske Helmer-Englebert toen een zwembad in het Nijmeegse Dukenburg voorgoed dreigde te sluiten. Helmer: ‘Politiek gezien was dit project een mogelijke bananenschil. Maar als ik tevreden bezoekers en medewerkers spreek, dan ben ik heel trots op wat we samen hebben bereikt.’

https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2018/07/spetterend-succes-voor-dukenburg
Terwijl Renske Helmer samen met Hans Heinink en Georg Dietrich van Stichting Zwembad Dukenburg in de zwembadkantine terugblikt op een succesvolle samenwerking, komt in het bad een groepsles Aquafit voor senioren op gang. Bij de receptie worden badgasten onthaald door vrijwilligers Joyce en Daisy. ‘Zwembad Dukenburg is een gezellig community-bad’, vertelt Daisy: ‘We zijn net een familie.’

Al van jongs af aan voelt Helmer, die inmiddels aan haar tweede termijn is begonnen in het Nijmeegse stadsbestuur, zich thuis in de buurt van zwemwater. ‘In mijn tienerjaren was het zwembad voor mij de ideale ontmoetingsplek. Wij hadden een buiten- zwembad in ons dorp, en samen met een groepje jongeren ruimde ik daar op en deed ik klusjes. Ook hadden we een duikplankstuntteam: de Stuntels. Daarmee heb ik een hoop gekke dingen uitgehaald.’

Bewoners doen het zelf

Het Nijmeegse stadsdeel Dukenburg is ruim vijftig jaar geleden gebouwd. ‘Het stadsdeel is gebouwd zodat mensen met een wat lager of middeninkomen toch bij de stad en in het groen konden wonen’, vertelt Helmer.

Volgens de SP-wethouder heeft een deel van Dukenburg extra aandacht nodig. ‘Het is zeker geen achterstandsgebied, maar bepaalde wijken raken wat sleets. Daar moet extra energie in worden gestoken. Maar gelukkig kent Dukenburg heel betrokken bewoners, die graag willen zorgen voor hun omgeving.’

Hoewel Dukenburg in het verleden dertig- duizend inwoners telde, wonen er volgens de voorzitter van Stichting Zwembad Dukenburg Hans Heinink nu nog maar een kleine zeventienduizend. ‘De huishoudens zijn kleiner geworden’, verklaart Helmer. Hierdoor nam de hoeveelheid voorzieningen in het stadsdeel gaandeweg af. Zo werd een paar jaar geleden ook Zwembad Dukenburg met sluiting bedreigd.

Helmer: ‘In 2012 werd besloten dat er bezuinigd moest worden op Zwembad Dukenburg, waardoor sluiting dreigde. Bewoners haalden zevenduizend handtekeningen op om het bad te behouden. Laat ons het dan zelf beheren, was hun boodschap. Toen ik twee jaar later wethouder van onder andere sport en vastgoed werd, moest er een keuze gemaakt worden. Of de toenmalige exploitant verder laten gaan met een korting van twee ton, of de bewoners een kans geven om voor datzelfde bedrag het zwembad te draaien.’

‘Dit moet gewoon kunnen’

Het vrijwilligersinitiatief Stichting Zwembad Dukenburg is geboren uit een samenwerking tussen zwemvereniging Aqua-Novio, buurtvereniging de Zevensprong en gay zwemvereniging Spetters. Georg Dietrich, bedrijfsleider van Zwembad Dukenburg, was er van meet af aan bij. ‘Zo’n anderhalf jaar later zijn we begonnen met het vormen van een stichting. Daarna zijn we bestuursleden gaan zoeken en kwam Hans erbij’, vertelt Dietrich. Heinink: ‘Mensen in Dukenburg willen graag zwemmen. Maar voor veel ouderen en gezinnen met een kleine beurs zou het een te hoge drempel zijn om hiervoor naar een ander deel van de stad te moeten. Baden elders in de stad zijn vanaf hier slecht te bereiken per openbaar vervoer: je bent al gauw een uur onderweg. Het is natuurlijk erg zonde en gevaarlijk als bijvoorbeeld kinderen om die reden afzien van zwemles.’

Hoewel Zwembad Dukenburg eigendom is van de gemeente, werd het bad destijds beheerd door een externe partij. ‘De toenmalige exploitant wilde niet bezuinigen en stond ook niet open voor zelfbeheer. We konden als gemeente die partij echter niet zomaar aan de kant zetten. Bovendien was de grote vraag: kunnen bewoners wel zelf een binnenbad exploiteren?’, blikt Helmer terug. ‘Nederland kende slechts één voorbeeld van een binnenbad in zelfbeheer, in Lichtenvoorde. Ik ging daar kijken en dacht: dit is Zwembad Dukenburg! Toen wist ik: dit moet gewoon kunnen.’

Geen ontslagen maar extra banen

Uiteindelijk trok de toenmalige exploitant zich terug. Helmer: ‘Maar de stap naar zelfbeheer had nog wel wat voeten in de aarde. Het zwembadpersoneel werd onrustig, want wat ging er met hen gebeuren? Het beeld doemde op dat iedereen zou worden ontslagen.’ Op 30 maart 2016 trok een FNV-protestmars door de stad om aandacht te vragen voor de toekomst van het zwembadpersoneel. ‘Voor een SP-wethouder was het een ongemakkelijke situatie. Maar ik kan met trots zeggen dat er nu ruim twee keer zoveel mensen werkzaam zijn in het zwembad als toentertijd.’

Een knelpunt was destijds dat de cao voor zwembadpersoneel bepaalde dat de nieuwe werkgever niet met het personeel om tafel mocht voordat de overname rond was. Heinink: ‘Na de sleuteloverdracht hebben wij de medewerkers duidelijk gemaakt dat zij gewoon hun baan zouden behouden. Bovendien kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hier nu vrijwilligerswerk doen en een opleiding volgen, en uiteindelijk in dienst komen. En sinds kort kunnen onze medewerkers hier ook een basisopleiding zwembadtechniek volgen.’

Veel emotie

Inmiddels is het zwembad zo succesvol, dat de stichting er volgens Heinink bij wijze van spreken een bad naast zou kunnen leggen. Dietrich: ‘Hoewel we moesten bezuinigen, hebben we de prijzen verlaagd en de openingstijden verruimd. Het eerste jaar dat het zwembad onder zelfbeheer ging draaien nam het aantal bezoekers toe met ongeveer veertienduizend.’ Volgens Heinink probeert het zwembad bovendien zoveel mogelijk in te spelen op de verschillende behoeften van bewoners. ‘Zo organiseren we zwemlessen voor kinderen met een rugzakje die geen groepsles kunnen volgen. Hiervoor vragen wij dezelfde prijs, terwijl er meer personeel moet worden ingezet.’

Het eerste jaar kreeg de stichting volgens Heinink veel steun vanuit de gemeente. Zo was de afdeling Vastgoed nauw betrokken bij de noodzakelijke verbouwing van het zwembad. Helmer: ‘Daar was ons ook veel aan gelegen, want politiek gezien was dit project een echte uitdaging. Het moest slagen. Naar de stichting toe ben ik altijd heel duidelijk geweest dat Zwembad Dukenburg een laagdrempelig bad voor de bewoners moest blijven. En dat heeft gelukkig heel goed uitgepakt.’ Dietrich: ‘Zowel wij als de gemeente zijn het gesprek met open vizier aangegaan. We hadden geen dubbele agenda’s. Dat maakte de samenwerking prettig.’

Helmer: 'Toen ik in de zomer van 2016 officieel de sleutel van het zwembad kwam overdragen aan de Stichting Zwembad Dukenburg, was er veel emotie onder het personeel. Een dame ging met mij in discussie. Ik beloofde over een jaar met haar koffie te gaan drinken: of het nou goed of slecht ging met het zwembad. Een paar weken later trof ik haar tijdens de intocht van de Nijmeegse Vierdaagse. Met een open lach herinnerde ze mij aan de afspraak. In januari dronken we de koffie. Een mooi moment omdat het toch helemaal goed was gekomen.'

Dit artikel verscheen eerder in de Tribune van juli/augustus 2018 (jaargang 54, nr 7). Tekst: Lesley Arp.

Aan de slag! | Nijmegen

GroenLinks GroenLinks D66 Nijmegen 22-05-2018 00:00

Woensdag 16 mei debatteerde de Nijmeegse gemeenteraad voor het eerst in de nieuwe samenstelling. Belangrijkste agendapunten: het coalitieakkoord en de wethoudersbenoemingen. De nieuwe raadsperiode is begonnen!

Een zelfverzekerde GroenLinks-fractievoorzitter, voorspelbare kritiek van de ervaren politici uit de oppositie en onwennige bijdragen van de nieuwkomers zorgden voor een vermakelijk en soms zelfs enerverend debat. Oppositiepartijen gaven hun bedenkingen, waarop de coalitie nog eens uitlegde hoe we met dit akkoord financieel verantwoord verder bouwen aan een sociale, groene, economisch veerkrachtige en aantrekkelijke stad.

 

Zeven wethouders

Uiteraard kwam vanuit de oppositie ook de vraag waarom de coalitie heeft besloten zeven wethouders aan te stellen, terwijl we voor flinke financiële uitdagingen staan. April legde uit dat de wethouders in totaal 6,2 Fte ‘kosten’. De voltallige gemeenteraad is blij dat Bert Frings als projectwethouder Wmo nog 2,5 jaar blijft (in 0,8 Fte) om de transitie in het sociaal domein af te ronden. Daarna valt de Wmo onder verantwoordelijkheid van Grete Visser (D66). Dit is het voltallige wethoudersteam met hun portefeuilles:

Harriët Tiemens - Duurzaamheid (klimaat en energie), Wonen, Mobiliteit, Parkeren, Groen & Water

Noël Vergunst - Stedelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ordening, Cultuurhistorie, Grondbeleid, Cultuur

Bert Frings - Projectwethouder herziening Wmo-stelsel (Wmo, Jeugdzorg, GGZ, Beschermd Wonen)

Monique Esselbrugge - Financiën, Economie, Citymarketing, Vestigingsbeleid, Binnenstad & Toerisme, Personeel & Organisatie

Grete Visser - Onderwijs, Zorg & Welzijn (Diversiteit, Asiel, Gezondheid, Preventief Jeugdbeleid, GGD, Mantelzorg, Vrijwilligersbeleid, herziening Wmo-stelstel vanaf 1 november 2020).

Renske Helmer-Englebert - Werk, Inkomen & Armoedebestrijding, ICT & Faciliteiten

Bert Velthuis - Wijken, Openbare Ruimte, Vastgoed, Sport & Accommodaties

 

Trots op het resultaat

April Ranshuijsen vertelde in haar speech het bijzonder te vinden als eerste het woord te krijgen in haar nieuwe rol als voorzitter van een vrijwel geheel vernieuwde en naar eigen zeggen ‘nogal grote’ fractie. Ze blikte terug op de zeer intensieve onderhandelingsweken: ‘Met soms ook pittige momenten, dat is logisch, maar waarbij iedereen zich steeds constructief heeft opgesteld.’ Terugkijkend geeft ze aan: ‘Ik ben er trots op dat het ons gelukt is de verschillende essentiële uitdagingen voor de stad te verbinden én ondanks de grote financiële opgaven ook te blijven investeren in een sociaal, duurzaam en veerkrachtig Nijmegen.’

Zorgvuldig formatieproces

April: ‘Als kersvers fractievoorzitter rolde ik, letterlijk, na de verkiezingsuitslag meteen mijn eerste grote uitdaging tegemoet: de leiding nemen in het formatieproces. We stonden oprecht open voor álle fracties en we wilden een brede vertegenwoordiging van alle mensen uit de stad. Met die opdracht ging Lenie Scholten als informateur aan de slag. Haar uiteindelijke advies om te starten met GroenLinks, D66 en de SP hebben we dan ook opgevolgd.’

Dank aan Rik en de ambtenaren!

Absoluut onmisbaar waren ze: de ambtenaren die alle cijfers en achtergrondgegevens in no time boven tafel toverden, zodat de onderhandelingen in volle vaart konden doorgaan. April bedankte hen nogmaals in haar bijdrage aan het debat. Ook Rik Grashoff kreeg als formateur een extra woord van dank, voor zijn enorm constructieve bijdrage aan het onderhandelingsproces.

Lees in het coalitieakkoord hoe GroenLinks, D66 en de SP het samen met de andere partijen én alle inwoners van Nijmegen voor elkaar gaan krijgen.