Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

11 documenten

Ouders toeslagenaffaire moeten nu op één staan

SP SP Nederland 18-12-2019 13:29

Voordat een debat in de Tweede Kamer over de toeslagenaffaire kon beginnen heeft staatssecretaris Menno Snel besloten om op te stappen. Bij een debat twee weken eerder werd al door de SP een motie van wantrouwen ingediend. Toen kon hij nog blijven zitten, maar inmiddels was het vertrouwen van nog meer partijen weg. SP-Kamerlid Renske Leijten riep de bewindspersoon voor het debat op om de eer aan zichzelf te houden.

Leijten: ‘Mensen moeten op de overheid kunnen vertrouwen. Door alle fouten die de top van de Belastingdienst heeft gemaakt is dat vertrouwen nu weg. Menno Snel was niet de persoon die de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst op ging lossen. Het is daarom onvermijdelijk dat hij vertrok. Het ging te langzaam en er was geen welwillendheid om de problemen echt op te lossen. Dat is ontzettend spijtig voor ál die ouders die nu nog steeds geen duidelijkheid hebben over waarom ze onterecht beschuldigd zijn van fraude en over of ze compensatie gaan krijgen. ’

Volgens Leijten kan er niet gewacht worden met het helpen van de duizenden gezinnen die in de schulden gestort zijn door de Belastingdienst. ‘Haagse politieke spelletjes over ‘of een bewindspersoon blijft zitten of vertrekt’ schieten ouders niks mee op. Zij moeten zo snel mogelijk geholpen worden.’ Leijten wil daarom ook dat er een parlementaire enquête komt naar het handelen van de Belastingdienst: ‘Volledige openheid is nodig. Heel lang kregen we geen of halve informatie, maar dat moet klaar zijn. Ook zal de opvolger van Snel moeten kijken of er mensen vervolgd kunnen worden, want de Belastingdienst heeft de wet overtreden. De nieuwe staatssecretaris zou gelijk met de ouders in gesprek moeten. Als je eenmaal hebt gehoord wat de verwoestende gevolgen van de toeslagenaffaire zijn voor de ouders, dan geeft dit voldoende energie om dit op te lossen. De ouders en hun kinderen moeten weer op één staan.’

Een groep ouders is een kerstactie begonnen om zoveel mogelijk slachtoffers dit jaar een fijne kerst te bezorgen.

SP dient motie van wantrouwen in om toeslagenaffaire

SP SP Nederland 04-12-2019 18:28

Het vertrouwen van de SP in staatssecretaris Snel, verantwoordelijk voor de Belastingdienst, is weg. Bij het debat in de Tweede Kamer over de toeslagenaffaire kon hij nog steeds niet duidelijk maken hoeveel ouders onterecht beschuldigd zijn van fraude met kinderopvangtoeslag. Ook bleef hij volhouden niet eerder geweten te hebben dat er duizenden ouders in diepe ellende werden gestort door onmenselijk beleid van de Belastingdienst. De SP kon daarom niet anders overgaan tot het opzeggen van het vertrouwen in de staatssecretaris.

SP-Kamerlid Renske Leijten: ‘Er had zoveel leed van ouders voorkomen kunnen worden als de staatssecretaris meer had gedaan en sneller met oplossingen was gekomen. Hij heeft ervoor gekozen om beide niet te doen. Vandaag konden wij Snel weer niet controleren op zijn handelen, omdat hij nog steeds niet alle informatie op tafel kan leggen. Mensen moeten kunnen vertrouwen op de overheid. Het is nu genoeg. Deze staatssecretaris heeft het debat van vandaag niet gebruikt om met een concrete oplossing te komen. Het vertrouwen in deze staatssecretaris is helemaal weg.’

Het is dankzij speurwerk van journalisten dat er meer en meer bekend is geworden over hoeveel ouders onterecht beschuldigd zijn en over het foute beleid van de Belastingdienst. Leijten: ‘Steeds weer krijgen wij geen of incomplete informatie van de staatssecretaris. Steeds weer is Snel een stap te laat. De SP wil daarom een parlementaire enquête naar de manier waarop de Belastingdienst omgegaan is met de kinderopvangtoeslag. Als we de informatie niet krijgen, dan gaan we het wel halen. Dat kan met een parlementaire enquête. Maar bovenal moet er een ruime compensatie komen voor álle duizenden ouders die onterecht beschuldigd zijn door de Belastingdienst.’

De motie van wantrouwen kreeg geen meerderheid in de Tweede Kamer. ‘Deze staatssecretaris is nog niet van ons af. Er komt een dag waarop hij politieke verantwoordelijkheid moet nemen. Er komt een dag waarop hij een oplossing moet bieden voor alle ouders. Beide dagen gaan er wat mij betreft heel snel komen.’

Succes: onterecht beschuldigde ouders kinderopvangtoeslag krijgen duidelijkheid!

SP SP Nederland 11-11-2019 13:22

Tientallen ouders trokken maandag samen met de SP naar het belastingkantoor in Rotterdam om hun dossiers op te eisen. Zij zijn, net als 8500 andere ouders, door de Belastingdienst onterecht beschuldigd van fraude met kinderopvangtoeslag, maar jarenlang kregen zij niet te horen waarom ze beschuldigd werden.

Het ministerie van Financiën stuurde haastig een woordvoerder naar Rotterdam, die uiteindelijk toegaf aan de eisen van de ouders. Alle ouders mochten zich melden bij de balie om hun dossier op te vragen. Die krijgen ze binnen een maand in de post. Alle 8500 andere ouders kunnen zich ook melden bij de Belastingdienst om hun dossier op te vragen.

Dit is een grote stap naar rechtvaardigheid voor alle 8500 ouders.

SP-Kamerlid Renske Leijten stond de ouders vandaag bij: ‘Wat een succes voor deze ouders! Jarenlang vragen ze al aan de Belastingdienst waarom ze onterecht beschuldigd zijn van fraude. Nu krijgen ze eindelijk hun duidelijkheid. Dit is een grote stap naar rechtvaardigheid voor alle 8500 ouders!’

De honderden ouders die zich bij het meldpunt van de SP hebben gemeld in de afgelopen maanden krijgen al eerder hun dossier. Binnen een week krijgen ze bericht van de Belastingdienst.

Ben je ook onterecht beschuldigd van fraude met kinderopvangtoeslag? Laat het ons weten!

Erkenning voor ouders in debacle kinderopvangtoeslag

SP SP Nederland 04-11-2019 21:30

De Belastingdienst zette jarenlang de kinderopvangtoeslag van ouders stop. In veel gevallen oordeelde de Belastingdienst onterecht dat mensen met "opzet of grove schuld" fouten hadden gemaakt. Eerder ontvangen toeslag moest worden terugbetaald.

Deze mensen werden als fraudeur bestempeld en daarmee moesten ze grote bedragen terugbetalen zonder dat ze een betalingsregeling kregen. Dit had invorderingen van auto en huis en haard of loonbeslag tot gevolg.

'Deze mensen wisten niet en weten tot de dag vandaag niet waarvan ze precies beschuldigd worden en hebben zich niet kunnen verweren tegen de stopzetting en terugvorderingen.' zegt SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten.

Er is veel te hard geoordeeld over mensen met toeslagen.

Vanavond zegde staatssecretaris Snel toe – op herhaald verzoek van Renske Leijten – dat de invorderingen van schuld worden gepauzeerd en dat mensen een betalingsregeling op maat kunnen aanvragen. Leijten: 'Een belangrijke eerste stap en een erkenning dat er veel te hard is geoordeeld over mensen met toeslagen. Dat een klein foutje of fraude van een ander kan leiden tot een gigantische belastingschuld is onterecht en moet worden rechtgezet.'

De SP strijdt voor een rechtvaardige oplossing voor deze ouders. Honderden ouders hebben zich al gemeld bij de SP. Een aantal van deze meldingen zijn gebundeld in een zwartboek dat deze ouders hebben aangeboden aan de staatssecretaris.

Is uw kinderopvangtoeslag ook onterecht stopgezet of moet u onterecht terugbetalen?

Drie vragen over de negatieve rente

SP SP Nederland 24-09-2019 16:25

De rente is historisch laag en dreigt zelfs negatief te worden. Bijna alle pensioenfondsen komen erdoor in de problemen en moeten 8 miljoen pensioenen verlagen. Ook sparen dreigt geld te gaan kosten in plaats van dat het je geld oplevert. Wij stelden drie vragen aan SP-Kamerlid Renske Leijten over de lage rente én de Europese Centrale Bank.

Wat heeft het beleid van de Europese Centrale Bank met de lage rente te maken?

De instelling die gaat over al het beleid dat te maken heeft met de euro heet de Europese Centrale Bank. In de afgelopen jaren heeft de Europese Centrale Bank, om de economie te stimuleren, heel veel geld in het Europese financiële stelsel gepompt. Inmiddels wel zo’n 2600 miljard. Een astronomisch bedrag dus. Vanaf november komt daar elke maand 20 miljard bij. Daarnaast hebben ze onlangs de rente verlaagd. Dat zorgt ervoor dat multinationals en aandeelhouders gigantische winsten kunnen maken.

Wat zijn de gevolgen van dit beleid?

Vooral de banken profiteren van al dat geld dat in het financiële stelsel wordt gepompt. Gewone mensen profiteren daar niet van. De gevolgen van die renteverlaging van de ECB zijn gigantisch voor mensen met spaargeld of mensen op zoek zijn naar een betaalbare woning. Inkomens gaan niet omhoog en de pensioenen gaan omlaag.

Wat moet er volgens de SP gebeuren?

De SP roept op de negatieve rente op spaargeld te verbieden zoals in België, het Verenigd Koninkrijk en de VS. Niets staat ons in de weg om een negatieve rente te verbieden. Zorg daarnaast ervoor dat er weer nieuwe betaalbare woningen bijgebouwd worden. En zorg er voor dat de verlagingen van 8 miljoen pensioenen niet doorgaan.

Het is tijd voor rechtvaardigheid! Ben je nog geen vriend voor rechtvaardigheid? Sluit je dan nu aan!

SP presenteert zwartboek onterecht stopgezette kinderopvangtoeslag

SP SP Nederland 28-08-2019 05:45

Het zal je maar gebeuren. Je krijgt een brief van de belastingdienst dat de kinderopvangtoeslag die je hebt ontvangen moet worden terugbetaald. Tot vijf jaar terug en dat is 80.000 euro. Je bent een jonge moeder met werk en de belastingdienst oordeelt dat – ondanks dat je zelfstandig woont – een fiscaal partner hebt en daarmee geen recht had op toeslag. Dit gebeurde Jolanda Syed. Maar Jolanda staat helaas niet alleen. Met Jolanda zijn er 280 mensen geweest die zich hebben gemeld bij het meldpunt onterechte kinderopvangtoeslag van de SP. 280 mensen die om deze of om andere redenen meemaakten dat de belastingdienst onterecht hun kinderopvangtoeslag heeft stopgezet.

SP-Kamerlid Renske Leijten: 'Op 4 juli erkende de verantwoordelijke staatssecretaris dat de Belastingdienst buiten de wet om mensen hun kinderopvangtoeslag had stopgezet en heeft teruggevorderd. Dat een overheidsdienst onrechtmatig handelt, is echt schokkend. Met het meldpunt wilden wij een duidelijker beeld krijgen van de problemen en die zijn fors. Het is nodig om orde op zaken te stellen, onwettige stopzettingen en terugbetalingen terug te draaien en te gaan bouwen aan een belastingstelsel zonder noodzaak van toeslagen.'

De meldingen zijn van zaken die nu nog spelen, maar ook van zaken die al 10 jaar oud zijn. Steeds komt hetzelfde terug: stopzettingen en terugbetalingen zijn vaak onduidelijk, de bejegening van ouders die meer willen weten en bezwaar maken is juridisch en kil, de Belastingdienst raakt erg veel stukken kwijt en ze gebruikt rechtszaken om de opsporing, stopzetting en terugbetalingen te rechtvaardigen.

De SP heeft naar aanleiding van dit onderzoek deze eisen:

Alle stopzettingen en terugbetalingen waar opzet/grove schuld is gebruikt moeten opnieuw beoordeeld worden.

Bekijk alle loonbeslagzaken op hun rechtmatigheid en op de vraag of mensen het loonbeslag wel kunnen dragen.

Stop met verrekenen van 'schuld' met andere toeslagen. Die toeslagen hebben gezinnen nodig om te voorzien in de kosten voor andere dure posten.

Herzie de wet en laat mensen die slachtoffer zijn van fraude bij gastouderbureaus niet betalen voor de misdaad van een ander. Verhaal de geleden schade niet op slachtoffers, maar op de dader.

Erken dagbesteding en (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid als een duidelijke reden om niet de kinderen te kunnen opvangen en kort ouders niet.

Breng in kaart welke grenzen er door juridische procedures zijn ontstaan en presenteer dit aan de Tweede Kamer.

Onderzoek de handelswijze van de Belastingdienst breder. Niet alleen de zogenaamde CAF-zaken.

Maak zo snel mogelijk de toeslagen overbodig. Het toeslagenstelsel van is uitermate kwetsbaar; als maar liefst 62% van alle huishoudens met toeslagen te maken krijgen met terugbetalingen, dan zit er iets fout. Stop de toeslagengekte, maak zorg goedkoper, zorg voor betaalbare kinderopvang en huren. Dit is beter voor de positie van huishoudens én de Belastingdienst is verlost van een grote taak en kan zich gaan richten op haar kerntaak: belasting innen.

Nieuw schandaal bij ABN Amro bewijst dat het financieel stelsel ziek is

SP SP Nederland 09-08-2019 09:33

De Nederlandsche Bank, die toezicht houdt op de banken, velt een vernietigend oordeel over ABN Amro. Alle particulieren klanten moeten opnieuw worden nagelopen op mogelijke witwasrisico’s. ‘Een nieuw schandaal binnen de financiële sector. Dit laat zien dat in de bankenwereld alleen de snelle winsten tellen en ten koste van al het andere gaan,’ zegt SP-kamerlid Renske Leijten.

Leijten: ‘de ene na de andere bank blijkt het beleid om witwassen te voorkomen niet op orde te hebben. Dat is een signaal aan criminelen die hun winsten ongezien willen wegsluizen, aan belastingontduikers of zelfs aan financiers van terrorisme. Het lukt maar niet om dit beleid op orde te krijgen en daarom zijn fundamentele oplossingen nodig, in plaats van een beetje meer regulering.’

Leijten stelt voor de banken te splitsen en voor een deel publiek te maken zodat daarmee mensen en de economie gesteund worden.

Ook vraagt Leijten de Minister niet akkoord te gaan met een eventuele schikking, waardoor een rechtszaak kan worden afgekocht. ‘Als er iets gebeurt dat niet door de beugel kan, dan moet de bank haar verantwoordelijkheid nemen, net zoals elk ander. Misstanden en schandalen achter gesloten deuren afkopen en dealtjes maken past daar niet bij.’

De belastingdienst voert een ...

SP SP Nederland 09-07-2019 18:01

De belastingdienst voert een heksenjacht tegen duizenden ouders. Ze worden vals beschuldigd van fraude, moeten tienduizenden euro's betalen en krijgen geen kinderopvangtoeslag meer. De staatssecretaris moet nu de kant van de ouders kiezen, vindt Renske Leijten in EenVandaag.👇 Zelf slachtoffer geworden van de heksenjacht? Laat het weten aan ons meldpunt!👉 https://doemee.sp.nl/kinderopvang

SP wil parlementaire enquête naar rommelige Belastingdienst

SP SP Nederland 19-06-2019 14:15

Al jaren is steevast het bericht dat de organisatie van de Belastingdienst een rommel is. Het belastingstelsel is erg complex en de ICT-systemen zijn hopeloos verouderd. De Algemene Rekenkamer en medewerkers van de belastingdienst wijzen hier al jaren op. SP-Kamerlid Renske Leijten: ‘Onderzoeken naar problemen worden intern tegengewerkt. Hierdoor wordt niet alleen de Tweede Kamer onvoldoende geïnformeerd. Er zijn ook signalen dat de staatssecretaris zelf die informatie niet krijgt. Hoe moeten mensen dan de Belastingdienst en de overheid in zijn algemeen vertrouwen? Omdat allerlei interne onderzoeken maar niet leiden tot verbetering, moet de Kamer nu zelf via een parlementair onderzoek onderzoeken wat er in de organisatie misgaat.’

De Algemene Rekenkamer constateerde in mei meerdere ernstige problemen bij de Belastingdienst. De organisatie verbetert niet, maar kachelt steeds verder achteruit. Leijten: ‘De Algemen Rekenkamer stelt zelfs dat zij niet kunnen vaststellen of de belastingopbrengsten kloppen. Al meer dan tien jaar eisen we dat de Belastingdienst moet verbeteren. Elk half jaar krijgt de Tweede Kamer een rapportage hierover. We zijn inmiddels aan de 23ste halfjaarsrapportage toe en toch is het nog steeds zo dat de Kamer onvoldoende geïnformeerd wordt en verandert er veel te weinig aan de organisatie. De situatie binnen de Belastingdienst is inmiddels zo ernstig dat de dienst geen veranderingen kan uitvoeren. Bij recente problemen zoals de achterstanden van de erf- en schenkbelasting en bij de kwestie van foute fraudeopsporing bij de kinderopvangtoeslag zei de staatssecretaris het één, terwijl in de dienst bekend is dat dit niet klopt. Dat is echt onbestaanbaar.’

Onder kabinet Rutte-II werd duidelijk dat er een goudgerande vertrekregeling voor medewerkers van de belastingdienst was afgesproken, zonder dat daar politiek akkoord voor was. Leijten: ‘Dit was niet alleen een financiële aderlating, het is ook een organisatorische ramp omdat er in tijden van tekort aan medewerkers nog steeds mensen met een vertrekbonus de dienst verlaten.’  Het voorstel van Leijten komt na aanhoudende berichten over gebrekkige informatieverstrekking over een grote fout in fraude naar kinderopvangtoeslag. 'Honderden mensen zijn schandalig behandeld en gezinnen zijn in grote problemen geraakt. Ondanks excuses wachten zij nog altijd op compensatie en de Tweede Kamer wacht nog altijd op relevante informatie.'

Leijten: EU-onderhandelaar Brexit moet vertrekken

SP SP Nederland 10-04-2019 12:34

Het hele proces rond de Brexit is een politieke wanvertoning geworden. Dat zei SP-Kamerlid Renske Leijten woensdag bij een debat in de Tweede Kamer over een uitstel van de Brexit. Ze juicht toe dat er eindelijk langer uitstel aan de Britten zal worden gegeven, om mogelijk te maken dat er in Groot-Brittannië een plan wordt gemaakt dat wél een meerderheid heeft. Leijten: 'Tot nu toe is er een politiek pokerspel gespeeld, en grote panieksfeer gecreëerd. Wat telkens onvermeld wordt gelaten is dat de opstelling van de Europese Unie ook heeft bijgedragen aan de huidige patstelling.'

Leijten wijst op de afgedwongen strategie om eerst te onderhandelen over het uit elkaar gaan van de EU en het Verenigd Koninkrijk en daarna pas te spreken over hoe er in toekomst handel kan worden gedreven: 'De strategie van de EU was: we straffen ze eerst voordat ze weten hoe hun toekomst eruit ziet. We zien bij iedere EU-top opnieuw de Franse president Macron publiekelijk uithalen naar de Britten over de Brexit. Hij heeft letterlijk gebriest dat de Britten toch niet moeten denken dat ze er zonder kleerscheuren vanaf zullen komen. En bij het verlenen van uitstel zien we opnieuw dat de onderhandelaar van de Europese landen vast blijft houden aan het weggestemde akkoord dat er nog ligt.'

Het lijkt wel of de EU een gevangenis is waar een land niet uit mag stappen.

In november werd er een eerste deal gesloten tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Deze deal werd vervolgens meermaals weggestemd in het Britse parlement. De eisen van de EU-onderhandelaar in deze deal zijn onverteerbaar voor de Britse volksvertegenwoordigers. Leijten ziet geen enkele beweging aan de kant van de EU en wil daarom dat de onderhandelaar die namens de Europese Unie spreekt vervangen gaat worden als er opnieuw onderhandeld gaat worden. 'Het is immers ook zijn deal die nu meerdere malen is weggestemd. Nu zegt deze onderhandelaar dat welk uitstel van de Brexit er ook zal komen dat de weggestemde deal niet van tafel mag. Het lijkt wel of de EU een gevangenis is waar een land niet uit mag stappen en dat is niet wat de EU mag zijn als het aan de SP ligt.'