Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

14 documenten

Terugkijken: Vredesdag 2020

SP SP Nederland 11-06-2020 07:37

Terwijl de coronacrisis wereldwijd voortwoekert, vullen wapenproducenten als nooit tevoren hun zakken. Tegen de achtergrond van een zich verdiepende klimaatcrisis worden steeds meer fossiele energiebronnen uit de grond gehaald. Het resultaat, als altijd, zijn burgerslachtoffers en vluchtelingen, die koren op de molen zijn voor rechts-radicale politieke leiders, zogenaamde ‘sterke mannen’, die de wereld vervuilen met racisme en uitsluiting.

Hoe verzetten we ons hiertegen? Die vraag stond centraal tijdens de online Vredesdag 2020. We bespraken het met onze gasten: Medea Benjamin (uit de VS, oprichter van CODE PINK), Lowkey (rapper en activist uit Londen) en Sadet Karabulut (Tweede Kamerlid SP).

Kijk de online Vredesdag 2020 hier terug:

Rotstreek van staatssecretaris Visser nog groter dan gedacht

SP SP SGP Nederland 06-06-2020 11:43

Staatssecretaris Visser heeft de beslissing om de plannen voor een marinierskazerne in Vlissingen te veranderen al veel eerder in het geheim voorbereid dan tot nu toe bekend was. Naar aanleiding van een journalistiek onderzoek van de Volkskrant blijkt dat staatsecretaris Visser al in het voorjaar van 2018 twee verkenners aan het werk heeft gezet om een alternatieve locatie te vinden voor de al lang beloofde verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. Officieel gaf Visser in haar ‘dilemmabrief’ pas eind januari van dit jaar toe, toe dat zij de kazerne niet naar Zeeland wilde verhuizen.

Nu blijkt dat zij in het voorjaar van 2018 aan admiraal Kramer en aan Gelderse oud-Kamerlid Co Verdaas heeft gevraagd alternatieve locaties te zoeken. Daarbij blijkt ook de burgemeester van Rotterdam betrokken te zijn geweest. Staatssecretaris Visser besloot de marinierskazerne naar Nieuw Milligen te verplaatsen.

Sadet Karabulut: ‘In mijn bijdrage aan het debat in februari sprak ik over een geheime militaire operatie die uitgevoerd is om Zeeland in de maling te nemen. Een rotstreek zei ik er ook nog over. De rotstreek blijkt nog erger dan ik toen dacht. De geheime militaire operatie ging dieper dan ik dacht. Dat blijkt nu.’

Staatssecretaris Visser heeft een hoop uit te leggen. ‘Opnieuw komt Defensie met het verweer van een verspreking en een vooronderzoek dat nog weinig betekenis had,’ aldus Karabulut. ‘Dat klinkt niet geloofwaardig. Daarom heb ik mondelinge vragen aangevraagd om staatssecretaris tekst en uitleg te vragen’, aldus Karabulut. Sadet Karabulut herinnert er aan dat het de SGP was die in februari een motie van afkeuring indiende die het bijna haalde.

Geen vertrouwen in minister om leugens over burgerdoden

SP SP Nederland 14-05-2020 14:02

De SP heeft geen vertrouwen meer in minister Ank Bijleveld van Defensie. Aanleiding daarvoor zijn leugens en bedrog over burgerslachtoffers die zijn gevallen in de strijd tegen Islamitische Staat (IS). Zo hebben de Amerikanen al voor het Nederlands bombardement in Hawija gewaarschuwd dat er burgerslachtoffers konden vallen. Toch werd de aanval doorgezet. De minister hield deze informatie achter bij eerdere debatten in de Tweede Kamer.

SP-Kamerlid Sadet Karabulut: ‘Vandaag was het vierde debat over burgerslachtoffers die door Nederlands toedoen zijn gevallen in Irak. De minister heeft daar jarenlang over gezwegen en gelogen en is nog altijd niet open en eerlijk.’

In de strijd tegen IS in Irak en Syrië heeft Nederland 2100 luchtaanvallen uitgevoerd. Van twee gevallen, in juni 2015 in Hawija en september van datzelfde jaar in Mosul, beide in Irak, is bekend dat daarbij burgerslachtoffers zijn gevallen.

Karabulut: ‘De minister heeft de Kamer verzekerd dat de VS niet wist hoeveel slachtoffers er zijn gevallen in Hawija, maar nu moet zij erkennen dat er al jaren 70 burgerdoden worden geteld – de grootste miskleun in de geschiedenis van de luchtmacht! Daarnaast blijft de minister weigeren details over de 2098 andere aanvallen te delen. Ook zijn allerlei vragen over details van deze bombardementen niet of nauwelijks beantwoord. Ondertussen is er voor de slachtoffers en nabestaanden in Irak helemaal niets geregeld. Met deze desinformatie mag een parlement nooit genoegen nemen.’

Een groot deel van de oppositie heeft met de SP het vertrouwen in de minister van Defensie opgezegd.

RIVM erkent meer ziekten als gevolg werken met giftige stoffen Defensie

SP SP Nederland 06-04-2020 11:00

Staatssecretaris Visser van Defensie heeft eindelijk het nieuwe onderzoeksresultaat gepresenteerd van het RIVM naar de gevolgen voor de gezondheid van het werken met giftige stoffen in de POMS-sites. Dat zijn opslagplaatsen waar opgeslagen en gebruikt Amerikaans legermaterieel werd onderhouden door Nederlandse schilders, lassers, monteurs. Daarbij werden tientallen jaren giftige stoffen gebruikt zoals chroom-6 en CARC. Defensiewoordvoerder Sadet Karabulut: ‘Positief is dat CARC als ziekmaker wordt erkend en ook dat strottenhoofdkanker erkend is als oorzaak van het werken met chroom-6. Maar er blijven nog veel vragen over’.

Dit is het tweede grote onderzoek in een jarenlange zoektocht naar de feiten en naar erkenning voor de inzet van zieke (ex-)werknemers van Defensie. De positieve aspecten van de resultaten van het onderzoek en van de beslissingen van de staatssecretaris zijn dat strottenhoofdkanker nu erkend is als ziekte. Dat was twee jaar geleden niet het geval. Een andere positief aspect is dat in het onderzoek naar de giftige stoffen die bekend staan als CARC één stof is erkend veroorzaker van een viertal ziekten. Deze stof, HDI genaamd, zit in alle middelen die CARC heten.

Naar aanleiding van vorige debatten verzocht de Kamer om een groot epidemiologisch onderzoek onder het personeel van Defensie. Het RIVM concludeert dat zo’n onderzoek te complex is om uit te voeren. Het wordt niet gedaan. Karabulut: ‘Ik wil best geloven dat zo’n onderzoek buitengewoon complex en omvangrijk is, maar dat betekent dat het aantoonbaarheidsprincipe dat nu wordt aangehouden, meer willekeur inhoudt. Strottenhoofdkanker nu wel, afbrokkelende tanden niet.’

Een negatief aspect van de brief van staatssecretaris Visser is de ijzeren vuist van het aantoonbaarheidsbeginsel. Dat gebeurt nog steeds niet. Dat heeft er toe geleid dat anders dan in de gemeente Tilburg waar al het personeel van de Nederlandse Spoorwegen een schadevergoeding kreeg, dat bij Defensie alleen het geval is als een ziekte aantoonbaar door chroom-6 of CARC is veroorzaakt. Dat beginsel gebruikt staatssecretaris Visser nog steeds. Dat betekent dat POMS-arbeiders die last hebben van afbrokkelende tanden niet erkend worden als patiënt als gevolg van werken met chroom-6. Het aantoonbaarheidsbeginsel moet van de baan. Alleen als iets absoluut zeker is dat niet andere stoffen oorzaak van de ziekte kunnen zijn, geldt het bewijs. SP-woordvoerder Karabulut: ‘Ik heb al jaren geleden gesteld dat het aannemelijkheidsbeginsel moet gelden. Het aantoonbaarheidsbeginsel moet van de baan.’

Karabulut: Kernwapens de wereld uit, te beginnen met Nederland

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 05-12-2019 12:15

SP-Kamerlid Sadet Karabulut doet donderdag een voorstel aan de regering om het initiatief te nemen voor nucleaire ontwapening. Karabulut: ‘Samen met GroenLinks en de PvdA vraag ik het kabinet om in Europees verband te komen tot een plan om Amerikaanse kernwapens terug naar de VS te sturen, in ruil voor ontwapening van Russische zijde.'

Jaar in jaar uit zegt de regering voorstander te zijn van ontwapening, zelfs van een wereld zonder kernwapens. Maar concrete stappen in deze richting worden niet gezet. Integendeel, ondertussen worden honderden miljoenen euro's geïnvesteerd in modernisering van kernwapens. Ook wordt de opvolger van de F-16, de JSF, gereedgemaakt om Amerikaanse kernwapens in te zetten, wat ingaat tegen de uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer.

Karabulut: 'Wie zegt voor kernontwapening te zijn, moet daar ook naar handelen. Daartoe roep ik het kabinet op. Veel te lang zit men stil, terwijl iedereen weet dat zelfs de ontploffing van een enkel kernwapen het einde van de mensheid kan betekenen. Dit is hartstikke urgent.'

Later deze maand komt het voorstel in de Tweede Kamer in stemming.

Wij eisen de waarheid over burgerslachtoffers

SP SP Nederland 05-11-2019 23:25

De regering is jaar in jaar uit niet eerlijk geweest over de gevolgen van de inzet van F16's in Irak en Syrië. ‘Dit is onacceptabel,’ zegt SP-Kamerlid Sadet Karabulut. Tijdens een debat in de Tweede Kamer diende de SP daarom een motie van wantrouwen mede in tegen minister Bijleveld, die hiervoor verantwoordelijk is.

Jarenlang is de Tweede Kamer niet, verkeerd en onvolledig geïnformeerd over burgerdoden bij bombardementen in Irak. Vorige maand werd bekend, na goed werk van onderzoeksjournalisten, dat er tientallen burgerdoden zijn gevallen bij een Nederlands bombardement in Hawija in Irak.

SP-Kamerlid Sadet Karabulut: ‘We vragen al jarenlang naar Nederlandse betrokkenheid bij burgerslachtoffers in Irak. Er zijn tientallen burgerdoden gevallen. Maar de Tweede Kamer is hierover niet geïnformeerd, terwijl de regering hier wél van wist en hier heel concreet naar is gevraagd. Er is een rookgordijn opgeworpen, en beloftes over transparantie werden niet nagekomen.’

Tweede Kamer verkeerd geïnformeerd over burgerslachtoffers bij bombardementen

SP SP Nederland 04-11-2019 14:29

Jarenlang is de Tweede Kamer niet, verkeerd en onvolledig geïnformeerd over burgerdoden bij bombardementen in Irak. Eerder werd al bekend dat er 70 burgerdoden zijn gevallen bij een Nederlands bombardement in Hawija in Irak. SP-Kamerlid Sadet Karabulut: ‘Van meet af aan hebben wij aangedrongen op openheid over burgerslachtoffers. Zowel in 2015 als in 2018 hebben we gevraagd naar Nederlandse betrokkenheid bij burgerslachtoffers in Irak. Minister Bijleveld moet zich niet verschuilen achter haar voorganger. Dat zij nu haar verantwoordelijkheid probeert te ontlopen is onacceptabel en een klap in het gezicht van de slachtoffers en nabestaanden.’

Niet alleen Irak, maar ook Nederland is verantwoordelijk voor de dood van onschuldige mensen vindt Karabulut. ‘De minister moet volledige openheid van zaken geven. Wij eisen de waarheid en niets anders dan de waarheid na jarenlange geheimhouding. Iets anders past een democratie niet. Duidelijk is wederom, helaas, dat zonder onderzoeksjournalisten en andere critici deze waarheid waarschijnlijk nooit aan het licht was gekomen.’

De permanente oorlog in het ...

SP SP Nederland 10-07-2019 08:11

De permanente oorlog in het Midden-Oosten moet stoppen. Het is naïef om te denken dat Nederland door het sturen van een fregat naar Iran niet betrokken kan raken bij een oorlog, volgens Sadet Karabulut bij Dit Is De Dag.👇

Lees meer over de Europese verkiezingen

SP SP Nederland 21-05-2019 08:50

NRC (3 mei 2019): We moeten wel/niet af van ‘ever closer union’

Twistgesprek Moeten we in de EU af van het idee ‘een steeds hechter verbond’? Ja, geen verdere integratie meer, zegt Arnout Hoekstra. Nee, dan haal je de bodem onder de EU weg, zegt Reinier van Lanschot.   [Lees verder]

Parool (1 mei 2019): 'Laat Amsterdam weer baas in eigen stad zijn'

Met de Europese verkiezingen voor de deur is het zaak de invloed van Brussel op ­Amsterdam terug te dringen, zo betogen Arnoud Hoekstra en Erik Flentge van de SP in dit opiniestuk. [Lees verder]

SP.nl (30 april 2019): Arnout Hoeskstra en Sadet Karabulut - Miljarden EU-geld voor wapenindustrie is waanzin

Tientallen jaren lang was de boodschap dat de EU een vredesorganisatie was. Een samenwerking van voorheen oorlogszuchtige landen die door de EU en zijn voorlopers geremd zijn om tegen elkaar ten oorlog te trekken. Die schijn wordt nu niet langer opgehouden. [Lees verder]

Miljarden aan Europees geld gaan ...

SP SP Nederland 30-04-2019 15:58

Miljarden aan Europees geld gaan straks naar de wapenindustrie. Volgende stap: een Europees leger? Stop deze waanzin, zeggen SP-lijsttrekker Arnout Hoekstra en Sadet Karabulut vandaag in het AD: https://www.sp.nl/opinie/arnout-hoekstra-sadet-karabulut/2019/miljarden-eu-geld-voor-wapenindustrie-is-waanzin Laat Brussel niet de baas zijn. Stem 23 mei SP🍅