Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

16 documenten

‘De onderste steen boven’ SP-boek over giftige stoffen Defensie

SP SP Nederland 18-09-2020 12:28

‘De onderste steen boven‘ is de titel van het boek dat SP-Kamerlid Sadet Karabulut vrijdag uitbrengt over het werken met giftige stoffen bij Defensie. Karabulut roept daarin Barbara Visser, de staatssecretaris van Defensie, op om een schadefonds voor alle werknemers van Defensie en hun nabestaanden op te richten. Dit fonds moet een ruimhartige algemene schadeloosstelling uitkeren aan al die mensen die bij Defensie hebben gewerkt met giftige stoffen. Doel van het fonds is gerechtigheid voor iedereen. Al tientallen jaren is bij Defensie bekend dat personeel moet werken met giftige stoffen die slecht zijn voor de gezondheid. Die stoffen zouden moeten worden verbannen, of afdoende veiligheidsvoorschriften zouden ervoor hebben moeten zorgen dat personeel niet ziek werd. Dat is beide niet gebeurd.

‘De onderste steen boven’ was het devies van minister Hennis toen zij in 2014 de opdracht gaf voor wetenschappelijk onderzoek naar het werken met chroom-6 bij de zogeheten POMS-depots. Dat zijn Amerikaanse depots in Brunssum, Eygelshoven, Coevorden, Vriezeveen en Ter Apel waar Nederlands personeel in opdracht van Defensie onderhoudswerk verrichtte aan Amerikaans wapens die wereldwijd werden ingezet. Daarbij werd gewerkt met een groot aantal giftige stoffen.  Het RIVM kreeg opdracht tot het maken van drie rapporten. Eén ervan over werken met chroom-6 in de POMS-depots kwam in 2018 uit. Een tweede over het werken bij de POMS met het verfmengsel CARC kwam in maart 2020 uit en het laatste over werken met chroom-6 en CARC moet eind het jaar uitkomen.

Het boek geeft een overzicht van de discussie over het werken met giftige stoffen sinds 1998. Daarnaast zijn drie uitvoerige interviews opgenomen met mensen die gewerkt hebben met giftige stoffen in aanraking zijn gekomen. Een POMS-arbeider, een schilder bij de luchtmacht en een weduwe van een POMS-arbeider. De positie van nabestaanden is nog steeds niet goed geregeld, concludeert Karabulut.

Karabulut: ‘Hoewel Defensie de opdracht gaf om de onderste steen boven te krijgen is dat nog niet gelukt. Het Defensiepersoneel moet daarom genoegdoening krijgen voor het feit dat Defensie willens en wetens mensen heeft blootgesteld aan deze gevaarlijke stoffen. Het bedrag zou alleen veel hoger moeten zijn. Het tweede is een blijvend onderzoek naar de gevolgen van het werken met alle giftige stoffen bij Defensie.’ Het voorbeeld van een algemeen schadefonds is er al. Dat is het asbestfonds. Daarbij gaat het om één ziekmakende stof. Karabulut: ‘Bij Defensie is gewerkt met een heleboel gevaarlijke stoffen. In mengsels door elkaar heen. Zo’n fonds moet er op korte termijn ook komen voor mensen die met chroom-6 en alle andere giftige stoffen hebben gewerkt. Daarnaast moet de zoektocht naar de werking van gevaarlijke stoffen moet doorgaan, ook na het derde rapport van de RIVM’.

Karabulut hoopt dat in het najaar van 2020 een structurele oplossing voor het Defensiepersoneel wordt gevonden.

25 jaar na genocide Srebrenica: Duizenden overlevers nog steeds vast in kampen

SP SP Nederland 15-07-2020 17:02

Zaterdag was het 25 jaar geleden dat duizenden mannen en jongens vermoord werden in Srebrenica. Nog steeds zijn er 7000 overlevenden van de genocide, veelal weduwen, zussen en dochters, die onder erbarmelijke omstandigheden in de tijdelijk opgezette kampen zitten. SP-Kamerlid Sadet Karabulut wil dat het kabinet meer gaat doen om een goed heenkomen te vinden voor de overlevers: ‘Niets kan dit vreselijke drama ongedaan maken, maar Nederland heeft wel een ereschuld naar de overlevers. De omstandigheden in de kampen zijn ronduit vreselijk te noemen. Hoe kan het dat dit 25 jaar na dato nog steeds niet is opgelost?’

Door dadendrang van het toenmalige kabinet werden de Dutchbatters, die de enclave in Bosnië moesten beschermen, onvoldoende voorbereid op hun missie gestuurd. Tegenover een overweldigende Servische troepenmacht konden zij niet anders dan terugtrekken, maar de Nederlanders konden daardoor niet voorkomen dat duizenden vermoord werden door de Serviërs. Karabulut: ‘De vrouwen van Srebrenica worden iedere dag geconfronteerd met de gevolgen van het bloedbad van Srebrenica. Net zoals de uitgezonden Nederlandse militairen. Het kabinet moet daarom alles op alles zetten om goede opvang van en, indien mogelijk, terugkeer voor de overlevers te regelen.’

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Terugkijken: Vredesdag 2020

SP SP Nederland 11-06-2020 07:37

Terwijl de coronacrisis wereldwijd voortwoekert, vullen wapenproducenten als nooit tevoren hun zakken. Tegen de achtergrond van een zich verdiepende klimaatcrisis worden steeds meer fossiele energiebronnen uit de grond gehaald. Het resultaat, als altijd, zijn burgerslachtoffers en vluchtelingen, die koren op de molen zijn voor rechts-radicale politieke leiders, zogenaamde ‘sterke mannen’, die de wereld vervuilen met racisme en uitsluiting.

Hoe verzetten we ons hiertegen? Die vraag stond centraal tijdens de online Vredesdag 2020. We bespraken het met onze gasten: Medea Benjamin (uit de VS, oprichter van CODE PINK), Lowkey (rapper en activist uit Londen) en Sadet Karabulut (Tweede Kamerlid SP).

Kijk de online Vredesdag 2020 hier terug:

Rotstreek van staatssecretaris Visser nog groter dan gedacht

SP SP SGP Nederland 06-06-2020 11:43

Staatssecretaris Visser heeft de beslissing om de plannen voor een marinierskazerne in Vlissingen te veranderen al veel eerder in het geheim voorbereid dan tot nu toe bekend was. Naar aanleiding van een journalistiek onderzoek van de Volkskrant blijkt dat staatsecretaris Visser al in het voorjaar van 2018 twee verkenners aan het werk heeft gezet om een alternatieve locatie te vinden voor de al lang beloofde verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. Officieel gaf Visser in haar ‘dilemmabrief’ pas eind januari van dit jaar toe, toe dat zij de kazerne niet naar Zeeland wilde verhuizen.

Nu blijkt dat zij in het voorjaar van 2018 aan admiraal Kramer en aan Gelderse oud-Kamerlid Co Verdaas heeft gevraagd alternatieve locaties te zoeken. Daarbij blijkt ook de burgemeester van Rotterdam betrokken te zijn geweest. Staatssecretaris Visser besloot de marinierskazerne naar Nieuw Milligen te verplaatsen.

Sadet Karabulut: ‘In mijn bijdrage aan het debat in februari sprak ik over een geheime militaire operatie die uitgevoerd is om Zeeland in de maling te nemen. Een rotstreek zei ik er ook nog over. De rotstreek blijkt nog erger dan ik toen dacht. De geheime militaire operatie ging dieper dan ik dacht. Dat blijkt nu.’

Staatssecretaris Visser heeft een hoop uit te leggen. ‘Opnieuw komt Defensie met het verweer van een verspreking en een vooronderzoek dat nog weinig betekenis had,’ aldus Karabulut. ‘Dat klinkt niet geloofwaardig. Daarom heb ik mondelinge vragen aangevraagd om staatssecretaris tekst en uitleg te vragen’, aldus Karabulut. Sadet Karabulut herinnert er aan dat het de SGP was die in februari een motie van afkeuring indiende die het bijna haalde.

Geen vertrouwen in minister om leugens over burgerdoden

SP SP Nederland 14-05-2020 14:02

De SP heeft geen vertrouwen meer in minister Ank Bijleveld van Defensie. Aanleiding daarvoor zijn leugens en bedrog over burgerslachtoffers die zijn gevallen in de strijd tegen Islamitische Staat (IS). Zo hebben de Amerikanen al voor het Nederlands bombardement in Hawija gewaarschuwd dat er burgerslachtoffers konden vallen. Toch werd de aanval doorgezet. De minister hield deze informatie achter bij eerdere debatten in de Tweede Kamer.

SP-Kamerlid Sadet Karabulut: ‘Vandaag was het vierde debat over burgerslachtoffers die door Nederlands toedoen zijn gevallen in Irak. De minister heeft daar jarenlang over gezwegen en gelogen en is nog altijd niet open en eerlijk.’

In de strijd tegen IS in Irak en Syrië heeft Nederland 2100 luchtaanvallen uitgevoerd. Van twee gevallen, in juni 2015 in Hawija en september van datzelfde jaar in Mosul, beide in Irak, is bekend dat daarbij burgerslachtoffers zijn gevallen.

Karabulut: ‘De minister heeft de Kamer verzekerd dat de VS niet wist hoeveel slachtoffers er zijn gevallen in Hawija, maar nu moet zij erkennen dat er al jaren 70 burgerdoden worden geteld – de grootste miskleun in de geschiedenis van de luchtmacht! Daarnaast blijft de minister weigeren details over de 2098 andere aanvallen te delen. Ook zijn allerlei vragen over details van deze bombardementen niet of nauwelijks beantwoord. Ondertussen is er voor de slachtoffers en nabestaanden in Irak helemaal niets geregeld. Met deze desinformatie mag een parlement nooit genoegen nemen.’

Een groot deel van de oppositie heeft met de SP het vertrouwen in de minister van Defensie opgezegd.

RIVM erkent meer ziekten als gevolg werken met giftige stoffen Defensie

SP SP Nederland 06-04-2020 11:00

Staatssecretaris Visser van Defensie heeft eindelijk het nieuwe onderzoeksresultaat gepresenteerd van het RIVM naar de gevolgen voor de gezondheid van het werken met giftige stoffen in de POMS-sites. Dat zijn opslagplaatsen waar opgeslagen en gebruikt Amerikaans legermaterieel werd onderhouden door Nederlandse schilders, lassers, monteurs. Daarbij werden tientallen jaren giftige stoffen gebruikt zoals chroom-6 en CARC. Defensiewoordvoerder Sadet Karabulut: ‘Positief is dat CARC als ziekmaker wordt erkend en ook dat strottenhoofdkanker erkend is als oorzaak van het werken met chroom-6. Maar er blijven nog veel vragen over’.

Dit is het tweede grote onderzoek in een jarenlange zoektocht naar de feiten en naar erkenning voor de inzet van zieke (ex-)werknemers van Defensie. De positieve aspecten van de resultaten van het onderzoek en van de beslissingen van de staatssecretaris zijn dat strottenhoofdkanker nu erkend is als ziekte. Dat was twee jaar geleden niet het geval. Een andere positief aspect is dat in het onderzoek naar de giftige stoffen die bekend staan als CARC één stof is erkend veroorzaker van een viertal ziekten. Deze stof, HDI genaamd, zit in alle middelen die CARC heten.

Naar aanleiding van vorige debatten verzocht de Kamer om een groot epidemiologisch onderzoek onder het personeel van Defensie. Het RIVM concludeert dat zo’n onderzoek te complex is om uit te voeren. Het wordt niet gedaan. Karabulut: ‘Ik wil best geloven dat zo’n onderzoek buitengewoon complex en omvangrijk is, maar dat betekent dat het aantoonbaarheidsprincipe dat nu wordt aangehouden, meer willekeur inhoudt. Strottenhoofdkanker nu wel, afbrokkelende tanden niet.’

Een negatief aspect van de brief van staatssecretaris Visser is de ijzeren vuist van het aantoonbaarheidsbeginsel. Dat gebeurt nog steeds niet. Dat heeft er toe geleid dat anders dan in de gemeente Tilburg waar al het personeel van de Nederlandse Spoorwegen een schadevergoeding kreeg, dat bij Defensie alleen het geval is als een ziekte aantoonbaar door chroom-6 of CARC is veroorzaakt. Dat beginsel gebruikt staatssecretaris Visser nog steeds. Dat betekent dat POMS-arbeiders die last hebben van afbrokkelende tanden niet erkend worden als patiënt als gevolg van werken met chroom-6. Het aantoonbaarheidsbeginsel moet van de baan. Alleen als iets absoluut zeker is dat niet andere stoffen oorzaak van de ziekte kunnen zijn, geldt het bewijs. SP-woordvoerder Karabulut: ‘Ik heb al jaren geleden gesteld dat het aannemelijkheidsbeginsel moet gelden. Het aantoonbaarheidsbeginsel moet van de baan.’

Karabulut: Kernwapens de wereld uit, te beginnen met Nederland

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 05-12-2019 12:15

SP-Kamerlid Sadet Karabulut doet donderdag een voorstel aan de regering om het initiatief te nemen voor nucleaire ontwapening. Karabulut: ‘Samen met GroenLinks en de PvdA vraag ik het kabinet om in Europees verband te komen tot een plan om Amerikaanse kernwapens terug naar de VS te sturen, in ruil voor ontwapening van Russische zijde.'

Jaar in jaar uit zegt de regering voorstander te zijn van ontwapening, zelfs van een wereld zonder kernwapens. Maar concrete stappen in deze richting worden niet gezet. Integendeel, ondertussen worden honderden miljoenen euro's geïnvesteerd in modernisering van kernwapens. Ook wordt de opvolger van de F-16, de JSF, gereedgemaakt om Amerikaanse kernwapens in te zetten, wat ingaat tegen de uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer.

Karabulut: 'Wie zegt voor kernontwapening te zijn, moet daar ook naar handelen. Daartoe roep ik het kabinet op. Veel te lang zit men stil, terwijl iedereen weet dat zelfs de ontploffing van een enkel kernwapen het einde van de mensheid kan betekenen. Dit is hartstikke urgent.'

Later deze maand komt het voorstel in de Tweede Kamer in stemming.

Wij eisen de waarheid over burgerslachtoffers

SP SP Nederland 05-11-2019 23:25

De regering is jaar in jaar uit niet eerlijk geweest over de gevolgen van de inzet van F16's in Irak en Syrië. ‘Dit is onacceptabel,’ zegt SP-Kamerlid Sadet Karabulut. Tijdens een debat in de Tweede Kamer diende de SP daarom een motie van wantrouwen mede in tegen minister Bijleveld, die hiervoor verantwoordelijk is.

Jarenlang is de Tweede Kamer niet, verkeerd en onvolledig geïnformeerd over burgerdoden bij bombardementen in Irak. Vorige maand werd bekend, na goed werk van onderzoeksjournalisten, dat er tientallen burgerdoden zijn gevallen bij een Nederlands bombardement in Hawija in Irak.

SP-Kamerlid Sadet Karabulut: ‘We vragen al jarenlang naar Nederlandse betrokkenheid bij burgerslachtoffers in Irak. Er zijn tientallen burgerdoden gevallen. Maar de Tweede Kamer is hierover niet geïnformeerd, terwijl de regering hier wél van wist en hier heel concreet naar is gevraagd. Er is een rookgordijn opgeworpen, en beloftes over transparantie werden niet nagekomen.’

Tweede Kamer verkeerd geïnformeerd over burgerslachtoffers bij bombardementen

SP SP Nederland 04-11-2019 14:29

Jarenlang is de Tweede Kamer niet, verkeerd en onvolledig geïnformeerd over burgerdoden bij bombardementen in Irak. Eerder werd al bekend dat er 70 burgerdoden zijn gevallen bij een Nederlands bombardement in Hawija in Irak. SP-Kamerlid Sadet Karabulut: ‘Van meet af aan hebben wij aangedrongen op openheid over burgerslachtoffers. Zowel in 2015 als in 2018 hebben we gevraagd naar Nederlandse betrokkenheid bij burgerslachtoffers in Irak. Minister Bijleveld moet zich niet verschuilen achter haar voorganger. Dat zij nu haar verantwoordelijkheid probeert te ontlopen is onacceptabel en een klap in het gezicht van de slachtoffers en nabestaanden.’

Niet alleen Irak, maar ook Nederland is verantwoordelijk voor de dood van onschuldige mensen vindt Karabulut. ‘De minister moet volledige openheid van zaken geven. Wij eisen de waarheid en niets anders dan de waarheid na jarenlange geheimhouding. Iets anders past een democratie niet. Duidelijk is wederom, helaas, dat zonder onderzoeksjournalisten en andere critici deze waarheid waarschijnlijk nooit aan het licht was gekomen.’

De permanente oorlog in het ...

SP SP Nederland 10-07-2019 08:11

De permanente oorlog in het Midden-Oosten moet stoppen. Het is naïef om te denken dat Nederland door het sturen van een fregat naar Iran niet betrokken kan raken bij een oorlog, volgens Sadet Karabulut bij Dit Is De Dag.👇