Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

20 documenten

Morgenochtend is Tweede Kamerlid ...

ChristenUnie ChristenUnie Groningen 15-03-2019 19:37

Morgenochtend is Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf in Stadskanaal. De ChristenUnie is erg blij dat de spoorverbinding tussen Veendam en Stadskanaal geschikt wordt gemaakt voor de trein. En we willen nu graag verder: Van Stadskanaal, via Emmen naar Almelo.

Vandaag brachten we samen met Tweede ...

ChristenUnie ChristenUnie Groningen 08-03-2019 17:53

Vandaag brachten we samen met Tweede Kamerleden Carla Dik en Stieneke van der Graaf werkbezoeken aan waardevolle initiatieven. Bedrijven en organisaties die meewerken om Groningen hoop te geven. Zo waren we vanmiddag bij EAZ wind in Hoogezand. Deze pruducent van kleine windmolens begon 5 jaar geleden op een boerderij in het Groningse dorpje Overschild aan een missie: Het platteland zelfvoorzienend maken. De afgelopen jaren heeft het bedrijf een aantal nieuwe technologieën ontwikkeld om windenergie op lokale schaal rendabel te maken. Inmiddels staan er meer dan 200 kleine eenvoudige windmolens met houten bladen en groene mast in het Groninger land.

Mensen met bevingschade hebben vaak ...

ChristenUnie ChristenUnie Groningen 08-03-2019 14:20

Mensen met bevingschade hebben vaak ook geestelijke nood. Twee geestelijk verzorgers verrichten hier goed werk. ChristenUnie vindt dit belangrijk. Symbolisch overhandigen de kamerleden Carla Dik, Stieneke van der Graaf en lokale politici hen een waardevolle taart.

vanaf nu stellen we iedere dag ...

ChristenUnie ChristenUnie Groningen 13-02-2019 17:27

vanaf nu stellen we iedere dag iemand voor die op onze kandidatenlijst voor de Provinciale Staten staat. We beginnen met onze lijstduwer: Stieneke van der Graaf, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Daarvoor was ze vanaf 2007 lid van Provinciale Staten van Groningen. Stieneke was destijds het jongste Statenlid van onze provincie! Ze zegt: “Ik heb een duidelijke drijfveer in de politiek: recht doen waar onrecht plaatsvindt. Dichtbij, zoals in de provincie Groningen, waar veel mensen onrecht ervaren door de gaswinning. Maar ook elders in de wereld.” 20 maart zijn de verkiezingen. Stieneke van der Graaf staat bij nummer 37 op onze kandidatenlijst.

Kledingbank Maxima Het HogelandU ...

ChristenUnie ChristenUnie Groningen 13-02-2019 10:56

Fractievoorzitter Gerrit Jan ...

ChristenUnie ChristenUnie Groningen 13-02-2019 10:41

Fractievoorzitter Gerrit Jan Steenbergen bezocht samen met Stieneke van der Graaf de vrijwilligersorganisatie Dress for Success in Sappemeer

we blijven ons inzetten voor een ...

ChristenUnie ChristenUnie Groningen 29-11-2018 07:58

we blijven ons inzetten voor een treinverbinding tussen Veendam en Stadskanaal

Tweede Kamerlid Eppo Bruins roemt initiatief dorpsplatform Ten Post

ChristenUnie ChristenUnie Groningen 07-11-2018 22:37

https://groningen.christenunie.nl/k/n7260/news/view/1234183/130900/eppobruins2018.jpgChristenUnie-kamerlid Eppo Bruins deed vandaag in de Tweede Kamer een stevig beroep om vernieuwing en versterking in het aardbevingsgebied hand in hand te laten gaan, met daarbij de inwoners aan het roer. Hij roemde hierbij het voorbeeld van Ten Post, waar het dorpsplatform onlangs een ambitieus plan indiende voor dorpsvernieuwing. Exact waar de ChristenUnie Groningen zich ook sterk voor gaat maken in de nieuwe heringedeelde gemeente.

Kamerlid Stieneke van der Graaf bezocht afgelopen vrijdag al het dorpsplatform: “Ik heb bewondering voor de manier waarop de inwoners met elkaar nadenken over de toekomst van Ten Post. Dat is heel erg nodig, want zij weten als geen ander wat er nodig is voor een leefbare samenleving. Het is daarbij belangrijk dat vernieuwing en versterking hand in hand gaan. De NCG en de gemeente moeten hierbij echt nauw samenwerken en afstemmen.” Ook de ChristenUnie Groningen is blij met dit pleidooi, Ten Post wordt  immers onderdeel van de nieuwe gemeente Groningen. Kandidaat-raadslid nummer 5 Peter Rebergen uit Ten Boer deed gister in zijn blog al een oproep hiertoe (https://tinyurl.com/yb2yulh9): “De inwoners die de gevolgen van de gaswinning ervaren staan voorop en zij moeten steun en strijd ervaren vanuit de politiek. Door samen op te trekken kan veel beter een vuist gemaakt worden, en dat niet alleen binnen de gemeente, maar ook samen met de andere aardbevingsgemeenten. Hierbij is het belangrijk dat bewoners de regie hebben. Daarin moeten ze wel verder in ondersteund worden, bijvoorbeeld in de verdere uitwerking van de plannen. Vanuit de gemeente kunnen experts hen op bepaalde punten adviseren en kan het proces voor de uitwerking gefaciliteerd worden.”

Zie hieronder de reactie van Tweede Kamerlid Eppo Bruins: 

Verkiezingsblog #9: De inwoners voorop!

ChristenUnie ChristenUnie Groningen 05-11-2018 19:57

https://groningen.christenunie.nl/k/n7260/news/view/1234045/130900/TOP5CU-8134.jpgTot aan de verkiezingen op 21 november publiceren we elke maandag een verkiezingsblog. Vandaag is het de beurt aan Peter Rebergen, onze nummer 5 op de kandidatenlijst. Peter komt zelf uit Ten Boer, en kent als geen ander de problematiek rondom aardbevingsschade. Lees hier Peter zijn visie op de problematiek die veel mensen geraakt heeft de afgelopen jaren.

De inwoners voorop!

Op een avond in Ten Post kort geleden over de dorpsvernieuwing en versterking kwamen afwisselend verschillende gevoelens in mij op. In de eerste plaats bewondering voor de inwoners van Ten Post, dat zij het initiatief hebben genomen voor hun eigen dorp en met elkaar hebben nagedacht over de toekomst van het dorp. Maar in de tweede plaats ook ergernis. Ergernis over het moeizame proces dat veel te lang duurt, het niet nakomen van afspraken en de minimale invloed die we daarop kunnen uitoefenen. En dat maakt soms ook wanhopig, ook dát heb ik gezien op de bijeenkomst in Ten Post.

In de afgelopen raadsperiode zijn de gevolgen van de gaswinning vanzelfsprekend veelvuldig aan de orde geweest. Het was mooi dat we als raad van de gemeente Ten Boer van te voren hebben uitgesproken hiervan geen politiek item te maken, en hierin vooral samen op te trekken. Op deze manier hebben we verschillende keren als raad een punt kunnen maken, zoals het verzoek om onafhankelijk instituut in te stellen en de ontwikkelingen rondom een nieuw schadeprotocol.

Ik ga me er namens de ChristenUnie sterk voor maken om in de nieuwe gemeente Groningen op dezelfde manier met dit dossier om te gaan. De inwoners die de gevolgen van de gaswinning ervaren staan voorop en zij moeten steun en strijd ervaren vanuit de politiek. Door samen op te trekken kan veel beter een vuist gemaakt worden, en dat niet alleen binnen de gemeente, maar ook samen met de andere aardbevingsgemeenten. Zowel in de schadeafhandeling als in de versterking.

In de versterking is het belangrijk dat de regie bij de inwoners en gemeente komen te liggen. Daarom ook de bewondering voor de inwoners van Ten Post die die handschoen hebben opgepakt. Dat waarderen we erg. Dat is ook de reden waarom we met kamerlid Stieneke van der Graaf bij het dorpsplatform zijn langs geweest om dat te laten zien en naar hun ideeën en zorgen te luisteren. Maar daarin moeten ze wat mij betreft dan ook verder in ondersteund worden, bijvoorbeeld in de verdere uitwerking van de plannen. Vanuit de gemeente kunnen experts hen op bepaalde punten adviseren en kan het proces voor de uitwerking gefaciliteerd worden. Een belangrijk punt voor ons.

Daarnaast moet er duidelijkheid komen, zodat we weten waar we aan toe zijn. Communicatie in dit dossier moet zorgvuldig gebeuren en dat heb ik tot nog toe niet steeds gezien. Hierover werd ook op de avond in Ten Post uitgebreid gesproken. Inwoners moeten voortdurend meegenomen worden in het proces, zeker als er wijzigingen zijn ten opzichte van de planning. Door goede communicatie op individueel- en groepsniveau. Maar vanuit deze avond ben ik daarover ook hoopvol gestemd.

Wat dat betreft vind ik het goed nieuws dat huidig burgemeester De Vries is benoemd tot kwartiermaker voor het Nationaal Programma Groningen. Hij heeft het afgelopen jaar met de raad op dit dossier gestreden voor de inwoners. Hij weet goed wat er speelt in dit dossier en kan dus bezig met de verdere uitwerking van het plan. Dat zal samen met de inwoners moeten gaan gebeuren, om in 2019 ook daadwerkelijk vaart te kunnen maken met de versterkingen. Met oog voor de inwoners die last hebben van de gevolgen van de gaswinning!

Gert-Jan Segers en Stieneke van der Graaf bezoeken Groningen

ChristenUnie ChristenUnie Groningen 05-11-2018 11:25

https://groningen.christenunie.nl/k/n7260/news/view/1233977/130900/PANA8026.JPGChristenUnie fractievoorzitter Gert-Jan Segers en Kamerlid Stieneke van der Graaf brachten vrijdag een bezoek aan Ten Post en Groningen. Lees hier het verslag van de dag.

In de ochtend was Stieneke van der Graaf in Ten Post om in gesprek te gaan met het dorpsplatform en hen een taart aan te bieden. Het platform heeft een ambitieus plan ingediend voor dorpsvernieuwing. Van der Graaf wilde het dorpsplatform graag zelf bezoeken: “Ik heb bewondering voor de manier waarop de inwoners met elkaar nadenken over de toekomst van hun dorp. Dat is heel erg nodig, want zij weten als geen ander wat er nodig is voor een leefbare samenleving. Het is daarbij belangrijk dat vernieuwing en versterking hand in hand gaan. De NCG en de gemeente moeten hierbij echt nauw samenwerken en afstemmen.”

Oog voor prostituees in Groningen

In de middag bezochten Stieneke van der Graaf en Gert-Jan Segers Terwille. Dit is een organisatie die vrouwen in de prostitutie helpt bij uitstapprogramma’s. Dit bestaat uit begeleiding en behandeling van crisisopvang van helpen bij woonruimte en aanmelding bij de sociale dienst. Wederom werd hierbij aandacht gevraagd voor behoud van ‘de huiskamer’. Dit is een ontmoetingsruimte voor prostituees, waarbij ook een team medewerkers van het Leger des Heils, Verslavingszorg Noord-Nederland en Terwille aanwezig zijn.  waar ook hulpverleners aanwezig zijn. Afzwaaiend raadslid Edward Koopmans heeft zich hier de laatste jaren sterk voor gemaakt en verwacht dat de gemeente nu gauw over de brug komt met financiële middelen om dit te realiseren: “Ondanks toezeggingen van het college van B&W, blijft financiering hiervoor nog steeds achterwege.”

College tour met Gert-Jan Segers

Circa 150 aanwezigen, veelal student, gaven om 16.00 acte de presence bij de College Tour met Segers. Onderwerp: Wat is de nut en noodzaak van Christelijke politiek? Hebben we vorige week niet gelezen dat gelovigen in Nederland voor het eerst in de minderheid zijn? Segers: “Ik ben geraakt door Jezus en door mensen. Hier vanuit wil ik iets betekenen voor de samenleving. Ik geloof in een God die hart heeft voor Groningen, voor de veiligheid, voor plezierig wonen en onderwijs. Zijn hart breekt als mensen eenzaam zijn, gedwongen in de prostitutie zitten, onderdeel zijn van mensenhandel of zich overbodig voelen. Daarom is christelijke politiek meer dan ooit relevant.”   Achter veel gordijnen nog steeds zorg

Fractievoorzitter Inge Jongman sloot zich daarbij aan: “Achter veel gordijnen van onze stad leven mensen die het niet meer zien zitten, chronisch ziek zijn en moeders die niet weten hoe ze deze maand de gymschoenen van de kinderen moeten betalen. Daar zetten wij ons voor in. Elk leven is waardig. We kunnen niet alles oplossen, maar we willen wel dat de gemeente meer doet. Een derde zetel zou ons erg helpen om dit nog beter te kunnen verwezenlijken.”