Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

19 documenten

Tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 22-09-2020 18:38

Door Webredactie op 22 september 2020 om 19:14

Tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen

Vandaag is in de Tweede Kamer de Tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen opgericht. ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf is gekozen tot ondervoorzitter van deze commissie. Samen met de andere leden gaat ze een parlementaire enquête voorbereiden naar de aardgaswinning in de provincie Groningen.

Lees hier meer over de Tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen.

Gebarentolk bij belangrijke activiteiten en debatten

ChristenUnie ChristenUnie D66 PvdA Nederland 08-09-2020 11:14

Door Webredactie op 8 september 2020 om 13:10

Gebarentolk bij belangrijke activiteiten en debatten

Belangrijke activiteiten en debatten in de Tweede Kamer moeten toegankelijk zijn voor doven en slechthorenden. Kamerlid Stieneke van der Graaf dient hierover vandaag samen met D66 en PvdA een voorstel in bij het debat over het erkennen van Nederlandse Gebarentaal als officiële taal.

De coronapersconferenties en de Troonrede hebben al een tolk Nederlandse Gebarentaal en zijn daarin de positieve uitzondering. Wat betreft de partijen worden ook het wekelijkse Vragenuur op dinsdag, de Algemene Politieke Beschouwingen en het slotdebat voor de Tweede Kamerverkiezingen voortaan vertaald door een tolk Nederlandse Gebarentaal.

Stieneke van der Graaf: “Dove en slechthorende mensen moeten volwaardig kunnen meedoen in onze samenleving. De democratie is een onlosmakelijk onderdeel van die samenleving. Door belangrijke activiteiten en debatten in de Tweede Kamer te vertalen laten we als politiek zien dat we het grote belang van de Nederlandse Gebarentaal voor de dovengemeenschap écht erkennen."

Vanavond is het vervolg van het debat over de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal als officiële landstaal. Het wetsvoorstel dat dit moet regelen dient de ChristenUnie samen met D66 en PvdA in. Deze erkenning is belangrijk om ervoor te zorgen dat dove en slechthorende mensen volwaardig kunnen meedoen in de samenleving.

Meer lezen over dit wetsvoorstel? Lees hier de blog die Carla Dik-Faber vorige week over deze erkenning schreef.

Uitleg stemming coronadebat

ChristenUnie ChristenUnie Partij voor de Vrijheid Nederland 13-08-2020 18:22

Door Webredactie op 13 augustus 2020 om 12:31

Gisteren had het Kamerdebat over het coronabeleid een weinig verheffend einde. Dat vraagt om enige uitleg.

Na vrijwel ieder coronadebat zijn er stemmingen. Daarover stemmen we per fractie en daar zijn twee leden van iedere fractie bij aanwezig. Als de stemmen staken, wordt er later hoofdelijk gestemd.

In verband met de gezondheidsvoorschriften rond de coronacrisis heeft de Tweede Kamer dit voorjaar daar werkafspraken over gemaakt en tot nu toe hielden alle fracties zich hieraan.

De afspraak is dat een hoofdelijke stemming plaatsvindt op een vooraf afgesproken moment. Alle Kamerleden moeten dan namelijk aanwezig zijn. Meestal is dat op de dinsdag na het indienen van de motie. Deze afspraak geeft aan Kamerleden de mogelijkheid om zoveel mogelijk thuis te werken en voorkomt dat ook al het Kamerpersoneel in de Kamer aanwezig moet zijn en we vervolgens onvoldoende afstand kunnen bewaren.

Dat proberen we nu net zoals iedere Nederlander te doen.

Toen gisteren de stemmen staakten over een motie van de SP, hield Lilian Marijnissen dan ook haar motie aan zodat de Tweede Kamer daar later hoofdelijk over zou kunnen stemmen. Conform afspraak. Toen de stemmen staakten bij een PVV-motie vroeg Geert Wilders om een hoofdelijke stemming en dat is niet conform de eerder gemaakte afspraken.

We konden vier uur schorsen om iedereen terug te laten komen uit het hele land.

Er konden ook een aantal Kamerleden vertrekken waarmee de stemming op dat moment niet door kon gaan en de motie later in stemming zou komen.

Om die reden was bij de laatste stemming alleen Carla Dik-Faber nog namens onze fractie aanwezig.

De fout die we gisteren hebben gemaakt, is dat we dit dilemma niet tijdens de regeling in de plenaire zaal hebben uitgelegd. Er is niemand van de coalitiepartijen naar voren gelopen om de keuze toe te lichten en het gesprek met de oppositie aan te gaan. Dat had wel gemoeten.

En het is duidelijk dat de dit voorjaar gemaakte afspraak nu niet meer werkt. We zijn benieuwd of de voorzitter nu met nieuwe veiligheidsvoorschriften komt en wij voortaan met alle leden in de Tweede Kamer aanwezig moeten zijn. Als dat de nieuwe afspraak wordt, dan zullen we dat doen.

Uiteraard zal de hoofdelijke stemming over de PVV-motie op een later moment plaatsvinden. De voorzitter plant die stemming binnenkort in.

Gokreclames nu ook op de radio ingeperkt

ChristenUnie ChristenUnie CDA Nederland 09-06-2020 19:08

Door Webredactie op 9 juni 2020 om 21:04

Gokreclames nu ook op de radio ingeperkt

Gokreclames worden nu ook op de radio ingeperkt. ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf wil dat gokreclames niet langer tussen 06.00 en 21.00 worden uitgezonden op de radio. Het amendement dat zij hiervoor samen met CDA en SP indiende is vandaag door een Kamermeerderheid aangenomen.

Stieneke van der Graaf: “Afgelopen december hebben we de reclames voor kansspelen op televisie aan banden gelegd, zoals de reclames voor de Toto. Met dit amendement zetten we een volgende stap en wordt het verbod uitgebreid. Ook op de radio worden gokreclames nu fors aan banden gelegd. Ook wordt het verbod in de wet vastgelegd. Het is van groot belang dat we jongeren en andere kwetsbare groepen beschermen voor verslavingsgevoelige producten en diensten. Reclames voor gokken worden nu nog uitgezonden op tijdstippen wanneer ook kinderen voor de buis zitten en naar de radio luisteren. Met dit amendement zijn gokreclames voor verslavingsgevoelige kansspelen tussen 06.00 en 21.00 verleden tijd, ook op de radio.”

Naast het aan banden leggen van gokreclames voor radio en televisie wil Van der Graaf ook kijken naar inperking op online mediakanalen. Op haar verzoek zal het kabinet onderzoek doen naar de mogelijkheden voor bescherming van kinderen op deze platforms.

Al eerder maakte Van der Graaf zich sterk om kinderen en jongeren te beschermen tegen gokken. In december is het voorstel aangenomen dat er een verbod komt op reclames met jonge beroemdheden.

Stieneke van der Graaf: er moet nog veel verbeteren bij het CBR

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 27-05-2020 12:53

Door Webredactie op 27 mei 2020 om 14:36

Stieneke van der Graaf: er moet nog veel verbeteren bij het CBR

De problemen met vernieuwen van rijbewijzen bij het CBR zijn nog niet voorbij. Het medische keuren starten weer op per 1 juni, maar veel mensen zitten nog met de vraag of zij niet zonder geldig rijbewijs zullen zitten vanaf die periode. Stieneke van der Graaf, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie maakt zich zorgen over de aanhoudende problemen bij het CBR.

Zij heeft de Minister in een schriftelijk overleg gevraagd om de regeling van de minister voor het automatisch verlengen van de rijbewijzen die zijn verlopen tijdens de Coronacrisis, ook te laten gelden na 1 juni, totdat de achterstanden zijn weggewerkt. Ook is zij kritisch op het standaard medisch moeten keuren van mensen van psychische stoornissen als ADD, ADHD en ASS voordat zij een rijbewijs krijgen en wil zij van de Minister een betere onderbouwing waarom er voor zo’n brede groep is gekozen. Deze groep moet vaak uiteenlopende bedragen betalen voor een keuring door een psychiater. De ChristenUnie wil dat de Minister een standaard wettelijk tarief invoert en in samenwerking met psychiaters gaat kijken of er geen snellere, en meer praktische manier van medisch keuren is voor deze groep.

ChristenUnie maakt positie MKB sterker bij reorganisaties

ChristenUnie ChristenUnie PvdA Nederland 19-05-2020 13:38

Door Stieneke van der Graaf op 19 mei 2020 om 15:23

ChristenUnie maakt positie MKB sterker bij reorganisaties

Voortaan mogen onbeschermde MKB-ers bij een reorganisatie van een bedrijf dat schulden bij hen heeft uitstaan niet achter het net vissen. De Tweede Kamer stemde vandaag over drie door ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf ingediende amendementen, met steun van SP en PvdA, bij de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) en deze behaalden een meerderheid.

Van der Graaf: “Met deze amendementen hebben we, gelukkig met steun van de Kamer, deze wet rechtvaardiger kunnen maken, vooral voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Het doel van de wet was goed, namelijk het reorganiseren van gezonde bedrijven om ze daarmee te redden van faillissement vanwege te hoge schulden. De uitvoering was slecht. Zoals zo vaak in de Nederlandse faillissementswetgeving, leken de banken aan het langste eind te trekken en onbeschermde schuldeisers het nakijken te hebben. Daar heeft de Kamer dankzij deze amendementen een stokje voor gestoken.”

De wet homologatie onderhands akkoord, oftewel de WHOA, moest de wet worden die onopgemerkt als hamerstuk door de Kamer zou worden gejast. Echter onthamerde Stieneke van der Graaf deze wet, zij vond dat erover gedebatteerd moest worden. Van der Graaf: “Het doet er toe wat we juridisch vastleggen in wetten. Daarmee bepalen we wie het sterkst staat en wie het zwakst. Met de wijzigingen versterken we de positie van de zwakste schuldeisers ten opzichte van de sterkste.” Volgens haar doet deze wet geen recht aan vaak kleinere schuldeisers. De WHOA is erop gericht dat een bedrijf een doorstart kan maken, zodat deze niet in een faillissement terecht komt. Dit kan door ervoor te zorgen dat schuldeisers akkoord gaan met een reorganisatie van een bedrijf, waarna de rechter dit akkoord goedkeurt (homologeert).

Echter bood dit wetsvoorstel volgens Van der Graaf geen enkele waarborg dat niet beschermde schuldeisers, mkb-ers, niet finaal zouden worden weggeschreven. Dat dit geen denkbeeldig risico is, blijkt wel uit het feit dat Nederland wat betreft de bescherming van schuldeisers met een zekerheidsrecht in de top drie van de wereld staat. Volgens Van der Graaf is dat geen positie om trots op te zijn: ‘Het betekent dat de bank meestal bijna alles terugkrijgt bij een faillissement en gewone ondernemers bijna altijd met lege handen staan.’

Door de ingediende amendementen van Van der Graaf worden er verschillende wijzigingen in de wet doorgevoerd. Zo gaat de zogenoemde cash out eruit. Schuldeisers hebben niet langer recht om contant geld te eisen. Dat is belangrijk, omdat banken de reorganisatie met de eis om contanten onder druk konden gaan zetten en zo een groter stuk van de taart naar zich toe zouden kunnen gaan trekken ten koste van de andere schuldeisers: de fiscus én ondernemers. Daarnaast komt er een minimumbescherming van 20%, zodat onbeschermde MKB-ondernemers met meer vertrouwen een reorganisatie van vaak grotere bedrijven tegemoet kunnen zien, zonder de angst dat ze met geheel onbetaalde rekeningen blijven zitten. Een derde amendement verkleint het risico dat de WHOA strategisch wordt ingezet om schuldeisers af te schrijven en zorgt ervoor dat er meer voor hen overblijft.

Elke wijziging die Van der Graaf door wilde voeren bleef niet onopgemerkt. Vanaf het begin leverde dit massaal verzet op vanuit de kleine, maar kapitaalkrachtige wereld van advocaten en banken. “Het is een intensief proces geweest. We hebben alles op alles moeten zetten om dit voor elkaar te krijgen, want er werd een flinke tegenlobby gevoerd. Ik ben blij met de stappen die zijn gezet. De ChristenUnie wilde sociale rechtvaardigheid toevoegen aan deze wet, en aan toekomstige faillissementswetgeving. En dat is misschien nog wel de grootste winst van mijn aangenomen amendementen. Dat in de toekomst bij nieuwe wetgeving om het oude omvangrijke faillissementsrecht te vernieuwen een eerlijker balans wordt aangebracht tussen enerzijds banken en anderzijds schuldeisers uit het midden- en kleinbedrijf. Het gebeurt nu te vaak dat zij naar hun geld voor bijvoorbeeld geleverde goederen of diensten kunnen fluiten. Dit probleem wordt naar verwachting de komende tijd alleen nog maar groter. De coronacrisis raakt onze bedrijven hard, zij worden minder waard en zo blijft er de komende jaren bij reorganisaties nog minder over om te verdelen over de schuldeisers. Dat maakt deze aangenomen amendementen alleen maar relevanter.”

ChristenUnie wil meer actie in 'stille ramp' voor prostituees

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 01-04-2020 18:33

Door Webredactie op 1 april 2020 om 20:20

ChristenUnie wil meer actie in 'stille ramp' voor prostituees

De ChristenUnie wil dat het kabinet veel meer actie onderneemt voor vrouwen en mannen in de prostitutie die door de coronacrisis in de problemen komen. Volgens ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf voltrekt zich in de prostitutie momenteel een ‘stille ramp’. “Zij vallen vaak buiten alle regelingen die het kabinet nu optuigt.”

Door de coronacrisis vallen de reguliere inkomsten van prostituees weg. Omdat zij – veelal vrouwen – vaak niet zijn ingeschreven als ZZP’er, krijgen ze daarvoor geen enkele compensatie. Andere prostituees hebben geen recht op bijstand omdat ze nog niet lang genoeg in Nederland verblijven. Bovendien bevinden ze zich vaak in een afhankelijkheidsrelatie, hebben hoge lasten en worden fysiek of financieel gedwongen om toch te gaan werken. Omdat de bordelen sluiten, ontvangen zij klanten nu thuis of gaan ze als escort op bezoek, met alle risico’s voor hun eigen gezondheid en de volksgezondheid in het algemeen. Volgens de ChristenUnie is veel meer actie van het kabinet nodig.

Stieneke van der Graaf: “Daar waar de hele samenleving wordt platgelegd, werken mensen in de prostitutie noodgedwongen door. We voelen allemaal aan dat dat niet gezond is. Zij gaan, vaak gedwongen, in onveilige omstandigheden door met hun werk. De toename van het aantal advertenties op internet doet een grote verschuiving naar de thuisprostitutie vermoeden. Ik verwacht hier veel meer actie van het kabinet. Online-advertenties moeten stoppen, prostituees moeten gebruik kunnen maken van de financiële regelingen die nu zijn opengesteld voor zzp’ers en er moet hulp zijn voor vrouwen die nu het moedige besluit nemen om uit de prostitutie te stappen. Er vindt een stille ramp plaats en het kabinet doet te weinig.”

De ChristenUnie doet de volgende voorstellen:

Verbod op online-advertenties voor prostitutie

Openstellen financiële regelingen voor prostituees, ook als zij daar strikt genomen nu niet onder vallen

Extra ondersteuning voor mensen die uit de prostitutie willen stappen

Investeren in waardevolle regio’s: 180 miljoen euro voor Regio Deals

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 14-02-2020 15:37

Door Webredactie op 14 februari 2020 om 15:45

Investeren in waardevolle regio’s: 180 miljoen euro voor Regio Deals

Een sterke en veerkrachtige samenleving begint in de regio: de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Het kabinet zet dan ook in op nauwe samenwerking met de regio’s. Vandaag heeft de ministerraad ingestemd met het voorstel voor 14 nieuwe Regio Deals van minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en minister Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Voor deze deals is 180 miljoen euro beschikbaar uit de Regio Envelop waar in totaal deze kabinetsperiode 950 miljoen euro in zit.

Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) is blij met de uitkomst: ‘De ChristenUnie gelooft in de kracht van de regio. Eén van de redenen voor onze kabinetsdeelname is dat we willen dat dit een kabinet is voor heel Nederland, inclusief de regio’s. Vandaag maakt het kabinet die belofte waar door onder meer extra geld te investeren in gebieden in Groningen, Friesland, Veluwe, Overijssel en Zeeland.

We investeren onder meer in werk en woningen in Groningen, de leefomgeving van Zuidoost-Friesland, de mobiliteit op de Veluwe, duurzame groei van de regio van Zwolle, het onderwijs en innovatiekracht van Zeeuws-Vlaanderen, het vergroten van de leefbaarheid van wijken in Utrecht en Zeist, en nog veel meer. We hopen dat deze Regio Deals een krachtige extra stimulans geven aan deze gebieden en dagen het kabinet uit om op deze weg verder te gaan en een echt kabinet voor de regio te zijn.’

Met de Regiodeals investeren we onder andere in:

De leefomgeving en het landschap in Zuidoost-Friesland.

De leefbaarheid en veiligheid in de stad Groningen.

Werk en woningen in Oost-Groningen.

Een duurzame groei voor Zwolle.

Vakantieparken, mobiliteit en tegengaan van criminaliteit op de Veluwe.

Verduurzaming van de glastuinbouwsector en vergroten van de bewonersbetrokkenheid in FruitDelta Rivierenland.

Een circulaire groei van de economie van de CleantechRegio.

Nieuwe ordening van de leefomgeving en ontwikkeling van Noordoost-Brabant.

‘Future farming’ en behouden en aantrekken van talent voor Noord-Limburg.

Onderwijs, economie en arbeidsmarkt voor Drechtsteden en Gorinchem.

De verduurzaming en ontwikkeling van ecologie in de Zuid-Hollandse Delta.

Het vergroten van de leefbaarheid van wijken in Utrecht, Nieuwegein en Zeist.

Het creëren van werkgelegenheid in de Kop van Noord-Holland.

Het onderwijs, de identiteit en innovatiekracht van Zeeuws-Vlaanderen.

Minister Carola Schouten: ‘Uit alle ingediende voorstellen spreekt een enorm enthousiasme en een grote gedrevenheid om aan de slag te gaan. In heel Nederland zien we unieke samenwerkingen waarin partijen elkaar opzoeken om samen te werken aan het verder brengen van de regio. Dat is precies waar de Regio Envelop voor bedoeld is: samenwerken aan de plek waar we met elkaar wonen, werken, leren en leven. Al deze verschillende plekken zijn bijzonder en samen vormen ze het Nederland zoals wij dat kennen. Ik kijk uit naar de uitwerking en vervolgstappen die er nu gezet gaan worden.’

ChristenUnie werkt aan stappenplan voor drugsvrije samenleving

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 27-01-2020 15:46

Door Webredactie, Stieneke van der Graaf op 27 januari 2020 om 05:40

ChristenUnie werkt aan stappenplan voor drugsvrije samenleving

ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf kondigt vandaag een stappenplan aan voor ‘een drugsvrije samenleving’. Volgens de ChristenUnie is het tijd voor “een trendbreuk met een cultuur waarin we erin berusten dat mensen ten onder gaan aan drugs”. Na alcholvrij (de IkPas-campagne) en rookvrij (een doel van de Rijksoverheid in het preventieakkoord) moet Nederland ook drugsvrij worden.

ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf: “Na decennialang vergoelijken van het drugsprobleem is het tijd om het over een andere boeg te gooien. Jarenlang faciliteerden we onder het credo ‘het moet gewoon kunnen’ de pretgebruiker, maar lieten we de probleemgebruiker aan zijn lot over. Deze kwetsbare mensen verdienen onze steun en al onze inzet moet er op gericht zijn om te voorkomen dat meer mensen in zo’n situatie terecht komen.”

De ChristenUnie zet zich al geruime tijd in voor het tegengaan van de gevolgen van het halfslachtige Nederlandse drugsbeleid. Nu werkt de partij dus aan een stappenplan dat het rond de zomer wil presenteren. In de tussentijd praat de ChristenUnie onder meer met verslavingsexperts, ervaringsdeskundigen, maatschappelijke organisaties die te maken hebben met drugsgebruik en -verslaving, burgemeesters en politie.

Van der Graaf: “Iedereen beseft dat we de gevolgen van het slepende en slopende drugsbeleid van die tientallen jaren niet zomaar ineens ongedaan kunnen we maken. Daarom werken we aan een stappenplan om stapje voor stapje toe te werken naar een drugsvrije samenleving.”

Stap voor stap

Volgens Van der Graaf is een drugsvrije samenleving het einddoel. Eerste stappen zijn goede hulpverlening, steviger inzet op preventie en ontmoediging. Uiteindelijk moet de beschikbaarheid van drugs worden beperkt.

Feiten

Nederland kent 130.000 drugsverslaafden, meer dan het aantal inwoners van Maastricht. 30.000 mensen zijn in behandeling, ongeveer net zo veel als voor een alcoholverslaving. Iedere werkdag gaat er in Nederland iemand dood aan drugsgebruik. In ons land wordt voor bijna 20 miljard aan speed en xtc geproduceerd is, dat is meer dan de omzet van Philips of Albert Heijn. 80% van de productie is bestemd voor het buitenland. Met ‘een pilletje’ hier, houden we een industrie en crimineel netwerk in stand tot aan Zuid-Amerika.

Behoud van vuurwerktraditie op veilige manier

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 10-01-2020 10:05

Door Stieneke van der Graaf op 10 januari 2020 om 06:11

Behoud van vuurwerktraditie op veilige manier

Wij willen dat de jaarwisseling en het afsteken van vuurwerk mensen verbindt en dat het een veilig feest is voor iedereen. Daarom stelt ik voor om het afsteken van vuurwerk voor te behouden aan lokale vuurwerkclubs. Deze clubs kunnen, na toestemming van de gemeente, voor en met de buurt het nieuwe jaar inluiden. Verder gebruik van vuurwerk door consumenten wordt hiermee niet meer toegestaan.

Eerder heeft onze fractie al voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen gepleit. Maar na de afgelopen jaarwisseling wil ik verdere stappen nemen. Er waren dit jaar weer meer incidenten met meer vuurwerkslachtoffers waaronder vele omstanders. Er was meer geweld tegen hulpverleners en op sommige plekken werden ze bekogeld met vuurwerk. En er zijn zelfs mensen om het leven gekomen. Acht van de tien letsels werden veroorzaakt door legaal vuurwerk. Dat zijn afschuwelijke gebeurtenissen voor wat een feestavond moet zijn.

Siervuurwerk kan er prachtig uitzien en mensen genieten ervan met hun dierbaren om samen te kijken. Maar als er zo veel mis gaat dan móet je iets doen. Met dit voorstel komen we tegemoet aan de oproep van politie, brandweer en vele anderen en kunnen we van de jaarwisseling weer een feest maken.

Wij denken dat lokale vuurwerkclubs een belangrijke rol kunnen spelen om Oud en Nieuw voor iedereen feestelijk te laten zijn. Het lijkt mij prachtig als mensen uit de buurt samen komen om vuurwerk in hun wijk te organiseren of wanneer op het dorpsplein gezamenlijk het nieuwe jaar wordt ingeluid. Kijk maar naar de samenbindende rol die carbidclubs in grote delen van ons land spelen. Met een goede samenwerking met gemeenten en duidelijke afspraken heeft de vuurwerkvereniging wat ons betreft de toekomst.

Zie je content die volgens jou niet op deze site hoort? Check onze disclaimer.