Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

17 documenten

Regering moet nu ingrijpen om huisuitzettingen stop te zetten

SP SP Nederland 24-03-2020 08:52

In Vlaanderen is vorige week een spoedwet aangenomen om huisuitzettingen tijdens de coronacrisis te verbieden. Ook de VN roept landen op om huisuitzettingen nu te stoppen. In Nederland wachten we nog steeds op antwoorden van de regering om dit ook hier te doen. Tegelijkertijd horen we van sociaal advocaten dat rechtszaken over huisuitzettingen gewoon doorgaan. De SP eist dat de regering nu ingrijpt.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman: 'Thuisblijven is de manier om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dan moeten we nu alles op alles zetten om te zorgen dat iedereen een huis heeft. Nu doorgaan met huisuitzettingen is onacceptabel. We kunnen niet nog meer tijd verliezen. De regering moet nu ingrijpen.'

Veel landen om ons heen nemen nu maatregelen om te zorgen dat mensen thuis kunnen blijven of onderdak krijgen. Beckerman: 'In Frankrijk bijvoorbeeld eist de regering hotelkamers op voor daklozen. In Italië hoeven hypotheken tijdelijk niet betaald te worden. De Nederlandse regering moet volgen. Zorg dat daklozen opgevangen worden. Zorg dat mensen die nu inkomen verliezen niet in problemen komen met huur en hypotheek.'

Geen huisuitzettingen in coronacrisis

SP SP Nederland 17-03-2020 18:21

De SP wil dat het kabinet mensen helpt die hun huur en hypotheek niet of niet meer helemaal kunnen betalen doordat ze door de coronacrisis inkomsten mislopen. We willen dat er direct een stop komt op huisuitzettingen en dat er noodfondsen beschikbaar komen voor de mensen die hun woonlasten nu niet kunnen dragen. Ook het afsluiten van water en energie moet per direct worden gestopt.

SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman: 'De coronacrisis raakt onze hele samenleving hard. De volksgezondheid moet nu op één staan. Dakloosheid voorkomen en daklozen helpen is ook essentieel. Juist nu moeten we mensen in een zwakke economische positie extra steunen.'

We vragen het kabinet daarom ook om mensen die dakloos zijn bij te staan door extra opvangplekken te creëren en bestaande opvangplekken beter uit te rusten.

'In andere landen – waaronder Italië – zijn al maatregelen genomen om mensen te steunen die hun huur of hypotheek niet meer kunnen betalen. Ook Nederland moet zorgen voor die steun.' aldus Beckerman.

De partij zal woensdag tijdens het debat in de Tweede Kamer over de coronacrisis een voorstel indienen en heeft schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van Wonen en de Minister van Financiën.

Den Haag, doe als Berlijn

SP SP Nederland 05-02-2020 15:19

'Onze leraren, brandweermensen en verpleegsters moeten ook goed en betaalbaar kunnen wonen.' Bel een willekeurige politicus ’s nachts wakker en hij of zij kan dit zinnetje opdreunen, maar de realiteit is totaal anders. De afgelopen jaren is er door de opeenvolgende Nederlandse regeringen nauwelijks iets gedaan om te zorgen dat er voldoende betaalbare woningen zijn. De neoliberale meerderheid in de Tweede Kamer liet wonen aan de markt over. Het resultaat is een diepe wooncrisis. Berlijn doet dat anders. Daar zijn de huren voor de komende vijf jaar bevroren en wordt de markt teruggedrongen. Wij vinden dat ook Nederland de woonwaanzin aan moet pakken.

Deze week bleek dat de huren in de vrije sector het afgelopen jaar met 4,8% zijn gestegen. Een week eerder bleek de prijs voor koopwoningen met 8% te zijn gestegen. In december bleek dat er de afgelopen vijf jaar 100.000 sociale huurwoningen zijn verdwenen. De waanzin is compleet. Met een laag en gemiddeld inkomen is kopen vrijwel onmogelijk. De wachtlijsten voor de sociale huur zijn lang en de huren in de vrije sector zijn torenhoog.

De regering doet bar weinig om de crisis aan te pakken. Zo werd in het regeerakkoord slechts één hele maatregel aangekondigd om de stijgende vrije sector huren te beteugelen. De zogenaamde ‘noodknop middenhuur’ waarbij de aanvangshuur op plekken met woningnood kan worden beperkt. Drie jaar later is de maatregel nog steeds niet ingevoerd. De in het regeerakkoord beloofde aantallen te bouwen woningen zijn ook bij lange na niet gehaald.

Het kabinet Rutte schijnt niets van de laatste financiële crisis te hebben geleerd en geeft (internationale) beleggingsfondsen opnieuw volop de ruimte om in Nederland flink ontroerend goed op te kopen, waardoor de prijzen de pan uit rijzen. Tegelijkertijd brengt het de sociale huursector steeds verder in het nauw door steeds hogere belastingen op te leggen. Steeds meer mensen met een laag en gemiddeld inkomen komen hierdoor gigantisch in de knel.

Ook in de Duitse hoofdstad stegen de huren de afgelopen jaren hard. De gemiddelde huurprijs is in 10 jaar tijd bijna verdubbeld. Veel Berlijners vreesden dat ze hun huur niet meer zouden kunnen betalen en gingen daarom vorig jaar massaal de straat om tegen de Mietenwahnsinn, de huurwaanzin, te demonstreren. Het protest richtte zich in het bijzonder tegen het grootkapitaal dat de afgelopen jaren vele, vooral kleinere huurwoningen in Berlijn heeft opgekocht en vervolgens op prijsstijgingen heeft gespeculeerd.

Het Berlijnse stadsbestuur heeft inmiddels besloten een Mietendeckel, een huurdeksel, in te gaan voeren en daarmee de huren van 1,5 miljoen woningen de komende vijf jaar te gaan bevriezen. Ook heeft de stad al ruim 10.000 woningen teruggekocht van particuliere eigenaren. Bovendien loopt er een campagne om per referendum beursgenoteerde woningfondsen te gaan onteigenen, met als doel meer zekerheid en zeggenschap voor de huurders te krijgen.

Waar Den Haag de markt om zich heen laat grijpen, grijpt Berlijn hard in op de markt. Het is hoog tijd dat ook in Nederland de waanzin op de woningmarkt een halt wordt toegeroepen. Begin met het beperken van de huren, stop de verkoop van woningen aan (buitenlandse) beleggingsfondsen en schaf de verhuurderheffing af, zodat er snel betaalbare woningen kunnen worden gebouwd. Verder moeten huisjesmelkers, en andere profiteurs, hard worden aangepakt en desnoods onteigend.

Kortom, huisvesting moet in ons land niet meer gaan worden beschouwd als een handelswaar, maar bovenal als een grondrecht. Berlijn laat zien hoe dit kan.

Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid

Jochem Visser, woont sinds 2007 in Berlijn en is lid van het hoofdbestuur van Die Linke

Dit opiniestuk verscheen ook op joop.nl.

Overheid moet boete betalen aan wachtende Groningers

SP SP Nederland 14-01-2020 08:58

De afgelopen weken wezen velen erop: er zijn hele sterke parallellen tussen de manier waarop de overheid omging met de gedupeerde Groningers en de van fraude beschuldigde gedupeerden in de toeslagenaffaire.

De gedupeerden in de toeslagenaffaire kregen in oktober €500,- toegezegd voor elk half jaar dat ze te lang moeten wachten op schadeloosstelling. De SP pleit er morgen in het Kamerdebat over de tijdelijke wet Groningen voor dat de overheid deze boete ook betaalt aan alle Groningers die al jaren wachten op schadeherstel en versterking.

Sandra Beckerman: 'Zowel Groningers als de gedupeerden in de toeslagenaffaire zijn gigantisch onrecht aangedaan door de overheid. Komend jaar moet de overheid daden tonen en zorgen dat schade wordt vergoed en in Groningen de versterking eindelijk op gang komt. Herstel van vertrouwen is heel ver weg. Als extra compensatie voor het wachten wil ik dat de overheid ook een boete betaalt aan de wachtende Groningers net als aan de wachtenden in de toeslagenaffaire.'

Stop colportage energiebedrijven

SP SP Nederland 14-11-2019 18:40

Energiebedrijven verkopen steeds vaker energiecontracten langs de deur. Niet zelden worden consumenten misleid met hoge kortingen en cadeaus, maar gaan ze in de praktijk juist meer betalen. Nu telefonische verkoop van energiecontracten wordt verboden dreigt deur-aan-deur verkoop toe te nemen. De SP wil dit stoppen en dient daarom volgende week in de Tweede Kamer een motie in.

SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman: 'Consumenten worden de dupe van de wanpraktijken van energiebedrijven. De politiek doet veel te weinig om consumenten te beschermen. In Engeland is colportage aan de deur op veel plekken inmiddels verboden. Ik denk dat we dat in Nederland ook moeten doen.'

Tijdens het debat over de begroting van Economische Zaken en Klimaat dient de SP daarom een voorstel in. Al eerder kreeg Beckerman steun voor een voorstel om beter toezicht te houden op energiebedrijven en consumenten beter te beschermen tegen faillissementen, maar Beckerman wil verder gaan: 'Steeds meer Nederlanders kunnen hun energierekening niet meer betalen. Dat komt doordat de overheid de belastingen op gas en stroom steeds verder verhoogd. Energiebedrijven spelen hierop in door mensen een lagere rekening te beloven maar ze in praktijk verder in problemen te brengen. We moeten de energierekening voor huishoudens verlagen en de markt minder macht geven.'

Laagste inkomens de dupe van klimaatbeleid

SP SP Nederland 01-11-2019 21:42

Vandaag bleek weer dat het klimaatbeleid van dit kabinet faalt. Het belangrijkste doel wordt niet gehaald en de laagste inkomens gaan er het hardste op achteruit. ‘Dit kabinet en ook voorgaande kabinetten, hebben te lang niets gedaan. Er is gepraat en gepraat met de grootste vervuilers, die ondertussen flink bleven uitstoten. Dit zelfbenoemde groenste kabinet is nu halverwege haar termijn en ze hebben nog niet eens een plan kunnen presenteren waarmee ze klimaatdoelen halen. Nu moet er nóg meer in nóg kortere tijd gedaan worden. En dat gaan de laagste inkomen het hardste voelen,’ zegt SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman.

De SP wil klimaatrechtvaardigheid. Wij willen een schone aarde doorgeven aan onze kinderen, maar we laten niet de gewone huishoudens een hogere energierekening en de lasten betalen. ‘Wij zullen met voorstellen en acties blijven komen om ervoor te zorgen dat klimaatbeleid rechtvaardig wordt. De veroorzakers van vervuiling moeten betalen,' zegt Beckerman.

Een goed en betaalbaar huis moet ...

SP SP Nederland 29-08-2019 08:57

Een goed en betaalbaar huis moet weer een recht worden, niet een privilege. Die oproep doen Lilian Marijnissen en Sandra Beckerman vandaag in Trouw⤵ Wenen laat zien dat het kan, als huurders rechten en zeggenschap krijgen over hun huis en hun buurt.🏠

Rutte vindt Nederland 'een ...

SP SP Nederland 04-06-2019 19:32

Rutte vindt Nederland 'een waanzinnig gaaf land'. Weten wat Sandra Beckerman van die uitspraak vindt?👇 Steun onze strijd voor veiligheid en rechtvaardigheid. Teken de petitie: https://doemee.sp.nl/tijdisop

Dit kan zo niet langer! Het kabinet ...

SP SP Nederland 04-06-2019 06:34

Dit kan zo niet langer! Het kabinet komt keer op keer met valse beloftes terwijl mensen in Groningen moeten blijven knokken voor veiligheid en rechtvaardigheid. Sandra Beckerman is er klaar mee. Vanavond gaat ze de confrontatie aan met Rutte en Wiebes👇 Steun onze strijd. Teken de Shell-petitie👉 https://doemee.sp.nl/tijdisop

Marcel van Hooijdonk voor de tweede keer horrorhuisbaas van het jaar

SP SP Nederland 30-05-2019 11:03

ROOD, jong in de SP heeft samen met boze huurders huisbaas Marcel van Hooijdonk voor de tweede keer uitgeroepen tot ‘Huisjesmelker van het Jaar’. Van Hooijdonk ontvangt een gouden wringer, omdat hij zijn huurders uitperst. Hij vraagt te hoge servicekosten, illegale bemiddelingskosten en torenhoge huren. Aangezien hij tientallen panden heeft in verschillende grote steden levert dit hem flink wat op. ROOD-voorzitter Lisa de Leeuw: 'Marcel van Hooijdonk is de klassieke huisjesmelker; zoveel mogelijk winst maken door je machtspositie ten opzichte van huurders te misbruiken. Dat het een oude bekende is, zegt al genoeg. Het wordt tijd dat de politiek ingrijpt en boeven als van Hooijdonk echt aanpakt.'

De nominatie kwam onder andere van een gebouw in Den Haag aan de Binckhorstlaan. Daar is veel achterstallig onderhoud en hebben veel bewoners illegale bemiddelingskosten moeten betalen. 'Het begon ermee dat ik 250 euro moest betalen om het huurcontract te mogen tekenen, deed ik dit niet, dan zou de kamer aan mijn neus voorbij zijn gegaan', aldus een bewoner van het gebouw. De afgelopen jaren heeft de politiek – onder druk van huurders – wel wat stappen gezet om dit soort praktijken aan te pakken, maar de problemen zijn nog lang niet opgelost. Ook is er in totaal nog steeds een woningtekort van 294.000 woningen in Nederland, waardoor huren blijven stijgen.

De Leeuw: 'Het echte probleem is de woningnood en enorme machtspositie van vastgoedbazen die daarbij komt kijken. We zouden eigenlijk de markt volledig uit de kamermarkt moeten slopen, zodat jongeren niet meer in de armen van op winst beluste huisjesmelkers worden gedreven.'

ROOD en de SP pleiten voor het bijbouwen van betaalbare en kwalitatief goede huurwoningen om de wind uit de zeilen van huisjesmelkers te halen, maar dat is niet genoeg. Er moet ook actief iets tegen de enorme macht van beleggers en vastgoedbazen gedaan worden. SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman: 'We kunnen denken aan een maximum aantal panden dat iemand in bezit mag hebben of het invoeren van een woonplicht. Dan kan je de grote beleggers uit binnen- en buitenland die starters wegconcurreren van de woningmarkt écht aanpakken.'