Nieuws van SP in Nederland inzichtelijk

22 documenten

Kox: Huren verhogen in coronatijd is erg onverstandig

SP SP GroenLinks D66 PvdA Nederland 20-05-2020 20:40

SP-senator Tiny Kox waarschuwt minister Ollongren (Wonen, D66) dat ze zijn breed aangenomen huurstop-motie niet zomaar naast zich neer kan leggen: 'Een minister die de Eerste Kamer negeert, kan van een kouwe kermis thuiskomen!'

Kox is ernstig teleurgesteld in de reactie van de minister aan Eerste en Tweede Kamer op zijn motie: 'Uit niets blijkt dat de minister gedaan heeft wat ze de Eerste Kamer beloofde: te overleggen met woningcorporaties, verhuurderorganisaties en andere ministeries over hoe de motie wel uit te voeren zou kunnen zijn. Ze volhardt gewoon in haar opvatting dat 'maatwerk' per individuele huurder beter is dan een generieke huurbevriezing per 1 juli voor alle drie miljoen huurders. Maar die mening kenden we al toen we in de Eerste Kamer mijn motie aannamen. Daarmee zeiden we: wij willen wél zo'n huurbevriezing, want die is snel en eenvoudig uit te voeren en biedt onmiddellijk wat lucht aan huurders, die toch al bovengemiddeld veel in de hoek zitten waar de klappen vallen en in deze coronacrisis nog meer risico's lopen.'

De SP-senator - nestor van de Eerste Kamer - denkt dat minister niet beseft dat er in de Eerste Kamer (anders dan in de Tweede Kamer) slechts weinig moties worden aangenomen - maar dat juist daarom aangenomen moties ook uitgevoerd dienen te worden. Kox: 'Een minister die zonder argumenten een motie naast zich neerlegt, vraagt om politieke problemen. Komende dinsdag zullen we kijken wat de Eerste Kamer nu te doen staat. Ik heb alle fracties die de motie hebben gesteund om advies gevraagd. Mocht de minister hopen dat ze hier zomaar mee wegkomt, dan zeg ik haar: vergeet het maar. Zo ga je niet met de volksvertegenwoordiging om. En al helemaal niet met drie miljoen huurders. Wordt vervolgd. Ook in de Tweede Kamer trouwens, waar mijn collega Sandra Beckerman samen met de PvdA en GroenLinks probeert ook daar een vergelijkbare motie aangenomen te krijgen. In beide Kamers van het parlement groeit het besef dat huren verhogen in tijden van corona erg onverstandig is.'

Bouw betaalbare woningen, bevries de huren

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 20-05-2020 07:57

Huurders dreigen opnieuw de rekening van de crisis te moeten betalen. CBS-cijfers laten zien dat jongeren en mensen met een laag inkomen nu de hardste economische klappen krijgen. Tegelijkertijd gaan de huren per 1 juli nog steeds omhoog en wil het kabinet op diezelfde datum de regeling om betaalbare huurwoningen te bouwen stopzetten. Onbestaanbaar vindt de SP. De partij pleit ervoor alle huren te bevriezen en 5 miljard te investeren in de bouw van betaalbare woningen.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman: 'Terwijl belastingontwijkende verhuurders als Booking.com steun krijgen van het kabinet, krijgen huurders nieuwe klappen. Het is de omgekeerde wereld. Wij strijden ervoor dat huurders niet opnieuw de rekening van de crisis moeten betalen.' De partij komt daarom samen met GroenLinks en de PvdA met een pakket aan maatregelen om huurders te steunen. Beckerman: '83% van de mensen vind het asociaal dat de huren worden verhoogd tijdens de Coronacrisis. Een SP-motie in de Eerste Kamer om de huren in de sociale en de vrije sector te bevriezen kreeg al een meerderheid. De minister moet deze motie direct uitvoeren, dat is het minste wat zij kan doen.'

Daarnaast willen de drie partijen dat er nu miljarden geïnvesteerd worden in de bouw van betaalbare huurwoningen. 'Er is een tekort van ten minste 300.000 betaalbare woningen. En nu wil de regering stoppen met de regeling die er eindelijk voor zorgt dat er meer gebouwd kan worden. Dat is slecht voor huurders, slecht voor de bouw en slecht voor de economie.' De partijen willen daarom 5 miljard vrijmaken, onder andere door geen verhuurderheffing meer te innen, om betaalbare woningen te bouwen voor mensen met en laag en gemiddeld inkomen.

Tijdens de vorige economische crisis moest met veel publiek geld de banken worden gered. Om die rekening te kunnen betalen voerde kabinet Rutte II een extra belasting voor huurders in: de verhuurderheffing. Sociale huurders betalen deze belasting nog steeds en inmiddels gaan drie maanden huur rechtstreeks naar de staatskas. Beckerman: 'Sociale huurders betalen nog steeds voor de vorige crisis. Door de verhuurderheffing zijn de helft minder betaalbare woningen gebouwd, zijn de huren veel harder gestegen dan de lonen en uitkeringen en is er veel achterstallig onderhoud waaronder ongezonde schimmels. De verhuurderheffing moet worden afgeschaft en er moet fors worden geïnvesteerd om de wooncrisis te stoppen.'

SP start actie tegen huurverhoging: '0 is genoeg'

SP SP Nederland 26-04-2020 15:09

Vandaag viert Nederland geen koningsdag maar woningsdag. Maar Woningsdag zou nog veel leuker zijn als iedereen een goede en betaalbare woning heeft. Vorig jaar had al de helft van de huurders moeite met het betalen van de huur. En velen krijgen het nu nog moeilijker, omdat op dit moment veel huishoudens in Nederland door de coronacrisis te maken met een terugval in inkomsten. Maar ondertussen gaan de huren per 1 juli voor velen nog verder omhoog. De SP start daarom de actie '0 is genoeg' en roept iedereen op te tekenen voor het bevriezen van de huren.

In de Eerste Kamer werd vorige week een motie van SP senator Tiny Kox aangenomen om de huren te bevriezen. Het is belangrijk dat ook huurders van zich laten horen en hun verhuurder oproepen in te stemmen met een tijdelijke huurstop, gezien de uitspraak van de Eerste Kamer. Actie kan nu zeker helpen om zowel de minister als de verhuurders te bewegen tot het bevriezen van de huren.

SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman: "De berichten stromen bij ons binnen. Van moeders die onbeschermd werken in de thuiszorg en bij thuiskomst op de mat een brief vinden dat de huur van hun sociale huurwoning weer omhoog gaat. Van mensen die hun inkomen verliezen en wel aan het einde van de maand een torenhoge vrije sector huur moeten betalen. Dit raakt me diep. Per direct de huren bevriezen is noodzakelijk. Wij roepen dan ook iedereen, huurder of niet, die deze mening deelt op om steun uit te spreken. Zo laten we samen zien dat we willen dat de minister, wethouders en verhuurders deze noodzakelijke eerste stap zetten." Voor de SP is huurbevriezing slechts een eerste stap. Veel meer is nodig om uit de wooncrisis te komen.

Eerste Kamer zegt ja tegen SP-voorstel voor tijdelijke huurstop

SP SP Nederland 22-04-2020 10:23

De Eerste Kamer roept de regering op dit jaar een tijdelijke huurstop mogelijk te maken teneinde huurders beter te beschermen tegen de gevolgen die voort gaan vloeien uit de huidige coronacrisis. Vrijwel alle oppositiepartijen steunden vandaag een SP-motie daarover en zorgden daarmee voor een meerderheid.

SP-fractievoorzitter Tiny Kox roept minister Ollongren nu op de motie snel uit te voeren, omdat de meeste huurders een aanzegging tot huurverhoging op 1 juli aan van hun verhuurders ontvangen hebben. Kox wees er in het Kamerdebat op dat nu al bekend is dat bijna de helft van de huurders volgens het NIBUD onvoldoende buffer heeft voor het doen van basisuitgaven, en dat 800.000 huurders vanwege hoge huur en lage inkomsten nu al geld tekort komt voor die basisuitgaven. Met een generieke huurstop wordt onmiddellijk lucht gegeven aan alle huurders, zowel in de sociale sector als in de vrije sector. Kox erkende dat een algemene regeling zijn beperkingen heeft maar gezien de grote nood en de onzekere toekomst nu het beste middel is.

De SP-fractievoorzitter is blij met het aannemen van zijn motie: 'In de Tweede Kamer werd eerder al door mijn collega Sandra Beckerman een vergelijkbare oproep gedaan die ook daar door een vrijwel eensgezinde oppositie werd gesteund. Helaas werd dat voorstel daar afgewezen met een minimale meerderheid van twee stemmen. Gelukkig heeft de Senaat zich nu wel voor de tijdelijke huurstop uitgesproken. Nu is het aan de regering om voortvarend uitvoering te geven aan deze uitspraak van de Eerste Kamer.'

Laat huurders niet de rekening van de crisis betalen

SP SP GroenLinks Nederland 14-04-2020 14:18

Huurders betalen nog steeds voor de vorige crisis. Drie maanden van elke jaar huur gaat via verhuurderheffing naar de staatskas. Ondertussen zijn de huren wel volop gestegen en blijft onderhoud en verduurzaming van de huizen achter. SP-Kamerlid Sandra Beckerman zet tijdens het debat over wonen deze week in op rechtvaardigheid. ‘Deze crisisbetaling van huurders moet eindelijk worden geschrapt, en dit geld moet worden ingezet om te investeren, om huizen te verduurzamen en om de huren betaalbaar te houden.’

Verder zien we dat tijdens deze crisis veel huurders kwetsbaar zijn omdat ze ook financieel in de problemen komen. We willen dat een huurstop mogelijk wordt als mensen de huur echt niet meer kunnen betalen. Ook hebben we eerder al gepleit tegen gedwongen huisuitzettingen, en zeker tijdens deze crisis, waar thuisblijven zo ongelofelijk belangrijk is. Huurders moeten daarom wettelijk extra bescherming krijgen door alle huisuitzettingen en huurverhogingen tijdelijk op te schorten. Deze voorstel doen we deze week samen met GroenLinks en de PvdA. ‘Het kabinet staat maar liefst 5,1 tot 6,6 procent huurverhoging toe. Terwijl juist nu veel mensen financieel in de problemen komen. Deze verhoging moet dus van tafel. En dit is nog maar het begin, want de huren, zeker in de vrije sector, zijn al veel te hoog.’

Minstens 20.000 gezinnen met tijdelijke contracten lopen het risico dat hun huurcontract niet wordt verlengd tijdens de crisis. Andere huurders kunnen juist een huurverhoging van honderden euro’s voor hun kiezen krijgen. Beckerman: ‘Thuisblijven is de manier om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dus moeten we nu alles op alles zetten om te zorgen dat iedereen een goed en betaalbaar thuis heeft. Maar mensen krijgen huurverhogingen voor hun kiezen terwijl ze tegelijkertijd inkomen verliezen en financieel geraakt worden door deze crisis. De coronacrisis verdiept de wooncrisis. Het is niet rechtvaardig om huurders daarvan de rekening te laten betalen. We moeten juist werken aan het oplossen van de wooncrisis. Dat waar we nu met z’n allen op terugvallen moeten we koesteren en veel sterker maken.’

Regering moet nu ingrijpen om huisuitzettingen stop te zetten

SP SP Nederland 24-03-2020 08:52

In Vlaanderen is vorige week een spoedwet aangenomen om huisuitzettingen tijdens de coronacrisis te verbieden. Ook de VN roept landen op om huisuitzettingen nu te stoppen. In Nederland wachten we nog steeds op antwoorden van de regering om dit ook hier te doen. Tegelijkertijd horen we van sociaal advocaten dat rechtszaken over huisuitzettingen gewoon doorgaan. De SP eist dat de regering nu ingrijpt.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman: 'Thuisblijven is de manier om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dan moeten we nu alles op alles zetten om te zorgen dat iedereen een huis heeft. Nu doorgaan met huisuitzettingen is onacceptabel. We kunnen niet nog meer tijd verliezen. De regering moet nu ingrijpen.'

Veel landen om ons heen nemen nu maatregelen om te zorgen dat mensen thuis kunnen blijven of onderdak krijgen. Beckerman: 'In Frankrijk bijvoorbeeld eist de regering hotelkamers op voor daklozen. In Italië hoeven hypotheken tijdelijk niet betaald te worden. De Nederlandse regering moet volgen. Zorg dat daklozen opgevangen worden. Zorg dat mensen die nu inkomen verliezen niet in problemen komen met huur en hypotheek.'

Geen huisuitzettingen in coronacrisis

SP SP Nederland 17-03-2020 18:21

De SP wil dat het kabinet mensen helpt die hun huur en hypotheek niet of niet meer helemaal kunnen betalen doordat ze door de coronacrisis inkomsten mislopen. We willen dat er direct een stop komt op huisuitzettingen en dat er noodfondsen beschikbaar komen voor de mensen die hun woonlasten nu niet kunnen dragen. Ook het afsluiten van water en energie moet per direct worden gestopt.

SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman: 'De coronacrisis raakt onze hele samenleving hard. De volksgezondheid moet nu op één staan. Dakloosheid voorkomen en daklozen helpen is ook essentieel. Juist nu moeten we mensen in een zwakke economische positie extra steunen.'

We vragen het kabinet daarom ook om mensen die dakloos zijn bij te staan door extra opvangplekken te creëren en bestaande opvangplekken beter uit te rusten.

'In andere landen – waaronder Italië – zijn al maatregelen genomen om mensen te steunen die hun huur of hypotheek niet meer kunnen betalen. Ook Nederland moet zorgen voor die steun.' aldus Beckerman.

De partij zal woensdag tijdens het debat in de Tweede Kamer over de coronacrisis een voorstel indienen en heeft schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van Wonen en de Minister van Financiën.

Den Haag, doe als Berlijn

SP SP Nederland 05-02-2020 15:19

'Onze leraren, brandweermensen en verpleegsters moeten ook goed en betaalbaar kunnen wonen.' Bel een willekeurige politicus ’s nachts wakker en hij of zij kan dit zinnetje opdreunen, maar de realiteit is totaal anders. De afgelopen jaren is er door de opeenvolgende Nederlandse regeringen nauwelijks iets gedaan om te zorgen dat er voldoende betaalbare woningen zijn. De neoliberale meerderheid in de Tweede Kamer liet wonen aan de markt over. Het resultaat is een diepe wooncrisis. Berlijn doet dat anders. Daar zijn de huren voor de komende vijf jaar bevroren en wordt de markt teruggedrongen. Wij vinden dat ook Nederland de woonwaanzin aan moet pakken.

Deze week bleek dat de huren in de vrije sector het afgelopen jaar met 4,8% zijn gestegen. Een week eerder bleek de prijs voor koopwoningen met 8% te zijn gestegen. In december bleek dat er de afgelopen vijf jaar 100.000 sociale huurwoningen zijn verdwenen. De waanzin is compleet. Met een laag en gemiddeld inkomen is kopen vrijwel onmogelijk. De wachtlijsten voor de sociale huur zijn lang en de huren in de vrije sector zijn torenhoog.

De regering doet bar weinig om de crisis aan te pakken. Zo werd in het regeerakkoord slechts één hele maatregel aangekondigd om de stijgende vrije sector huren te beteugelen. De zogenaamde ‘noodknop middenhuur’ waarbij de aanvangshuur op plekken met woningnood kan worden beperkt. Drie jaar later is de maatregel nog steeds niet ingevoerd. De in het regeerakkoord beloofde aantallen te bouwen woningen zijn ook bij lange na niet gehaald.

Het kabinet Rutte schijnt niets van de laatste financiële crisis te hebben geleerd en geeft (internationale) beleggingsfondsen opnieuw volop de ruimte om in Nederland flink ontroerend goed op te kopen, waardoor de prijzen de pan uit rijzen. Tegelijkertijd brengt het de sociale huursector steeds verder in het nauw door steeds hogere belastingen op te leggen. Steeds meer mensen met een laag en gemiddeld inkomen komen hierdoor gigantisch in de knel.

Ook in de Duitse hoofdstad stegen de huren de afgelopen jaren hard. De gemiddelde huurprijs is in 10 jaar tijd bijna verdubbeld. Veel Berlijners vreesden dat ze hun huur niet meer zouden kunnen betalen en gingen daarom vorig jaar massaal de straat om tegen de Mietenwahnsinn, de huurwaanzin, te demonstreren. Het protest richtte zich in het bijzonder tegen het grootkapitaal dat de afgelopen jaren vele, vooral kleinere huurwoningen in Berlijn heeft opgekocht en vervolgens op prijsstijgingen heeft gespeculeerd.

Het Berlijnse stadsbestuur heeft inmiddels besloten een Mietendeckel, een huurdeksel, in te gaan voeren en daarmee de huren van 1,5 miljoen woningen de komende vijf jaar te gaan bevriezen. Ook heeft de stad al ruim 10.000 woningen teruggekocht van particuliere eigenaren. Bovendien loopt er een campagne om per referendum beursgenoteerde woningfondsen te gaan onteigenen, met als doel meer zekerheid en zeggenschap voor de huurders te krijgen.

Waar Den Haag de markt om zich heen laat grijpen, grijpt Berlijn hard in op de markt. Het is hoog tijd dat ook in Nederland de waanzin op de woningmarkt een halt wordt toegeroepen. Begin met het beperken van de huren, stop de verkoop van woningen aan (buitenlandse) beleggingsfondsen en schaf de verhuurderheffing af, zodat er snel betaalbare woningen kunnen worden gebouwd. Verder moeten huisjesmelkers, en andere profiteurs, hard worden aangepakt en desnoods onteigend.

Kortom, huisvesting moet in ons land niet meer gaan worden beschouwd als een handelswaar, maar bovenal als een grondrecht. Berlijn laat zien hoe dit kan.

Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid

Jochem Visser, woont sinds 2007 in Berlijn en is lid van het hoofdbestuur van Die Linke

Dit opiniestuk verscheen ook op joop.nl.

Overheid moet boete betalen aan wachtende Groningers

SP SP Nederland 14-01-2020 08:58

De afgelopen weken wezen velen erop: er zijn hele sterke parallellen tussen de manier waarop de overheid omging met de gedupeerde Groningers en de van fraude beschuldigde gedupeerden in de toeslagenaffaire.

De gedupeerden in de toeslagenaffaire kregen in oktober €500,- toegezegd voor elk half jaar dat ze te lang moeten wachten op schadeloosstelling. De SP pleit er morgen in het Kamerdebat over de tijdelijke wet Groningen voor dat de overheid deze boete ook betaalt aan alle Groningers die al jaren wachten op schadeherstel en versterking.

Sandra Beckerman: 'Zowel Groningers als de gedupeerden in de toeslagenaffaire zijn gigantisch onrecht aangedaan door de overheid. Komend jaar moet de overheid daden tonen en zorgen dat schade wordt vergoed en in Groningen de versterking eindelijk op gang komt. Herstel van vertrouwen is heel ver weg. Als extra compensatie voor het wachten wil ik dat de overheid ook een boete betaalt aan de wachtende Groningers net als aan de wachtenden in de toeslagenaffaire.'

Stop colportage energiebedrijven

SP SP Nederland 14-11-2019 18:40

Energiebedrijven verkopen steeds vaker energiecontracten langs de deur. Niet zelden worden consumenten misleid met hoge kortingen en cadeaus, maar gaan ze in de praktijk juist meer betalen. Nu telefonische verkoop van energiecontracten wordt verboden dreigt deur-aan-deur verkoop toe te nemen. De SP wil dit stoppen en dient daarom volgende week in de Tweede Kamer een motie in.

SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman: 'Consumenten worden de dupe van de wanpraktijken van energiebedrijven. De politiek doet veel te weinig om consumenten te beschermen. In Engeland is colportage aan de deur op veel plekken inmiddels verboden. Ik denk dat we dat in Nederland ook moeten doen.'

Tijdens het debat over de begroting van Economische Zaken en Klimaat dient de SP daarom een voorstel in. Al eerder kreeg Beckerman steun voor een voorstel om beter toezicht te houden op energiebedrijven en consumenten beter te beschermen tegen faillissementen, maar Beckerman wil verder gaan: 'Steeds meer Nederlanders kunnen hun energierekening niet meer betalen. Dat komt doordat de overheid de belastingen op gas en stroom steeds verder verhoogd. Energiebedrijven spelen hierop in door mensen een lagere rekening te beloven maar ze in praktijk verder in problemen te brengen. We moeten de energierekening voor huishoudens verlagen en de markt minder macht geven.'