Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

12 documenten

Afscheid raadsleden en wethouder

D66 D66 Groningen 21-12-2018 08:46

Deze week namen we in de gemeenteraad afscheid van onze fractievoorzitter Jetze Luhoff, onze raadsleden Arend Jan Wonink, Carlo Schimmel, Emile Zirkzee en Fleur Woudstra, en D66-wethouder Ton Schroor. Alle zes werden ze door iedereen  ontzettend bedankt voor hun geweldige inzet de afgelopen jaren!

Jetze heeft twaalf jaar namens D66 in de gemeenteraad gezeten en de laatste vijf jaar als fractievoorzitter. Na de historische overwinning vier jaar geleden, waarbij D66 negen zetels haalde en als grootste partij deelnam aan het college, loodste hij de coalitie in de gemeenteraad vakkundig naar de eindstreep, waarbij er goed werd samengewerkt met zowel de coalitiepartijen als met de oppositie. Daarnaast was geen enkel ander raadslid zo goed op de hoogte van de gemeentelijke financiën als hij, gaf hij richting aan de fractie en prentte hij bij iedereen het standpunt in dat solide financiën een voorwaarde zijn voor een gezonde, duurzame en sociale gemeente.

Ton was lijsttrekker in 2010 en werd vervolgens wethouder na de verkiezingen. Deze functie vervulde hij acht jaar in drie verschillende colleges met een reeks portefeuilles, waarmee hij telkens weer liet zien over enorme bestuurskracht te beschikken.

Arend Jan, Carlo, Emile en Fleur waren namens D66 lid van de gemeenteraad. De afgelopen 4,5 jaar hebben ook zij zich met hart en ziel ingespannen voor een mooiere stad en haar inwoners. Het daadwerkelijke afscheid van de fractie volgt intern nog, maar ook nu willen we hen alvast dank zeggen voor alle inspanningen en samenwerking!

Het bericht Afscheid raadsleden en wethouder verscheen eerst op Groningen.

De laatste vergadering van deze ...

D66 D66 Groningen 20-12-2018 09:30

De laatste vergadering van deze collegeperiode stond in het teken van het afscheid. Voor iedereen een bijzonder moment, zeker voor onze vertrekkende raadsleden Arend Jan Wonink, Carlo Schimmel, Emile Zirkzee, Fleur Woudstra, fractievoorzitter Jetze Luhoff en wethouder Ton Schroor. De D66-fractie bood alle vertrekkende raadsleden een kleine attentie aan en wil iedereen enorm bedanken voor zijn of haar inzet voor de stad. Want ondanks de politieke verschillen, stond dat bij iedereen centraal. Op 2 januari volgt de installatie van de nieuwe raad.

Vandaag nemen we in de gemeenteraad ...

D66 D66 Groningen 19-12-2018 16:32

Vandaag nemen we in de gemeenteraad afscheid van onze fractievoorzitter Jetze Luhoff, raadsleden Arend Jan Wonink, Carlo Schimmel, Emile Zirkzee en Fleur Woudstra, en wethouder Ton Schroor. Bedankt voor de geweldige inzet de afgelopen jaren!

Donderdag trapte D66-wethouder Ton ...

D66 D66 Groningen 18-11-2018 10:06

Donderdag trapte D66-wethouder Ton Schroor de voorschoolse educatie af. Deze regeling maakt het mogelijk dat alle peuters 16 uur per week naar de opvang kunnen, ook als de ouders niet werken of het aan financiële draagkracht ontbreekt. Momenteel ontwikkelen peuters zonder opvang een achterstand ten opzichte van peuters die wel opvang hebben gehad. En die is heel lastig weer in te halen. 'Met dit plan hebben we in de toekomst een heel andere stad, een stad waarin de verschillen tussen mensen kleiner zullen zijn', stelt Enno van der Werff van SKSG. Voor D66 staat kansengelijkheid hoog in het vaandel en lijsttrekker Paul de Rook is bijzonder trots dat Groningen als eerste stad in Nederland deze aanpak kiest. Hij was samen met Wieke Paulusma en Tom Rustebiel bij dit bijzondere moment aanwezig. Bekijk de reportage van OOGTV 👇

Na acht jaar neemt onze wethouder ...

D66 D66 Groningen 22-09-2018 20:10

Na acht jaar neemt onze wethouder ⁦Ton Schroor⁩ afscheid van het stadhuis. Een mooie terugblik in DvhN over onder meer zijn hart voor onderwijs én humane opvang in onze bed-bad-brood-voorziening. 💚👇 https://www.dvhn.nl/groningen/Ambtsketen-lonkt-voor-wethouder-Ton-Schroor-23561696.html

Open data Groningen beschikbaar

D66 D66 Groningen 28-07-2018 06:39

Deze maand maakte de gemeente Groningen een hele reeks open data beschikbaar op het nieuw portaal groningen.dataplatform.nl. Bijvoorbeeld over de bomen die de gemeente beheert, hoe mensen verhuizen binnen de stad of alle speelplekken die er te vinden zijn. Het is een langgekoesterde wens van D66 om zoveel mogelijk open data van de gemeente aan te bieden, zodat de hele samenleving hier van kan profiteren.

In het vorige verkiezingsprogramma schreven wij dat de gemeente zoveel mogelijk data beschikbaar moet maken voor burgers, bedrijfsleven en andere instanties. We zien dit namelijk als een belangrijke aanjager van economische activiteiten. Door de kostbare gemeentelijke informatie, zoals gegevens over infrastructuur, toerisme of energie toegankelijk te maken kunnen bedrijven nieuwe concepten op de markt brengen. Deze ambitie werd opgenomen in het coalitieakkoord.

Open overheid

Het is belangrijk dat gegevens als open data met open standaarden worden aangeboden, dat betekent bijvoorbeeld dat de gegevens zelf beschikbaar worden gemaakt en niet alleen een kaart met de gegevens, zodat mensen er zelf mee aan de slag kunnen en bedrijven bijvoorbeeld hun eigen apps kunnen ontwikkelen. D66-wethouder Ton Schroor: “Wij staan voor een open overheid en het aanbieden van deze uit publieke middelen betaalde gegevens hoort daar bij. Dit kan ook voor waardevolle feedback zorgen waarmee wij ons beleid kunnen verbeteren.” Zolang de privacy of veiligheid van inwoners niet geschaad wordt moeten er wat D66 betreft zoveel mogelijk gegevens openbaar gemaakt worden.

Open data

Met het nieuwe dataplatform kan beschikbare  informatie overzichtelijk aangeboden worden in datasets zodat geïnteresseerden dit kunnen gebruiken. Een mooi voorbeeld van open data is de OmgevingsAlert app, waarmee mensen op de hoogte kunnen blijven van het afgeven van vergunningen of bestemmingsplanwijzigingen in hun eigen buurt. Of de Bomenspotter app, waarmee de gemeente Utrecht samen met gebruikers de bomen in de gemeente in de gaten houdt. Door steeds meer data aan te bieden kunnen er nog veel meer waardevolle concepten ontwikkelt worden.

-Bekijk hier een voor Groningen interessant voorbeeld van gebruik van open data: alle aardbevingen in beeld gebracht door Kor Dwarshuis.

-Op het dataplatform staan ook mooie voorbeelden van manieren waarop de gemeente zelf gegevens in kaart heeft gebracht.

Hieronder een voorbeeld van hoe de gemeente zelf met de gegevens die ze beschikt aan de slag gaat: ‘hittestress’ in de stad weergegeven op een kaart.

Het bericht Open data Groningen beschikbaar verscheen eerst op Groningen.

Gelijke kansen voor alle jonge kinderen in Groningen

D66 D66 Groningen 08-02-2018 13:23

Woensdag werd een collegevoorstel om voorschools aanbod voor alle jonge kinderen in Groningen te realiseren enthousiast ontvangen door de raadscommissie Onderwijs & Welzijn. D66 is groot voorstander van voorschoolse opvang voor alle kinderen, waarmee achterstanden kunnen worden voorkomen als kinderen aan de basisschool beginnen. “Huidige regelingen redeneren vanuit de ouders. Wij redeneren vanuit het belang van het kind”, aldus D66-wethouder Ton Schroor.

D66-raadslid Arend Jan Wonink: “We investeren als gemeente al in het terugdringen van taalachterstanden in het basisonderwijs met de methode Success for All. Nog beter dan genezen, is voorkomen. Met dit voorstel kunnen we beter voorkomen dat kinderen met achterstanden in groep 1 van start gaan. Achterstanden die soms een leven kunnen tekenen. Het mooie van dit plan is dat die kans aan alle jonge kinderen in Groningen geboden kan worden.”

Voorschoolse voorzieningen

Niet alleen krijgt 100% van de doelgroepkinderen hiermee de kans om deel te nemen aan een voorschoolse voorziening, daarnaast wordt een volgens D66 lonkend perspectief geboden, namelijk het gelijktrekken van gesubsidieerd aanbod van 16 uur per week voor alle kinderen vanaf twee jaar, en indien ouders dat wensen, nog eerder.

Alle jonge kinderen krijgen zo gelijke kansen in Groningen. Daarbij wordt ook nog geïnvesteerd in de kwaliteit van deze voorschoolse voorziening en sluit de voorschoolse voorziening beter aan bij het basisonderwijs. “Bijzonder is daarbij dat gemeente, opvangorganisaties, onderwijs, jeugdzorg en WIJ-teams de handen ineen slaan om een voor kinderen optimale situatie te organiseren. Een voor Nederland unieke aanpak”, besluit Arend Jan.

Het bericht Gelijke kansen voor alle jonge kinderen in Groningen verscheen eerst op Groningen.

Opvang voor alle kinderen in Groningen

D66 D66 Groningen 24-01-2018 10:51

D66-wethouder Ton Schroor lanceert het plan om alle kinderen in Groningen tussen drie maanden en vier jaar, twee dagen in de week opvang aan te kunnen bieden. Kansen voor alle kinderen begint bij de basis. ‘Wij redeneren vanuit het belang van het kind.’, aldus Schroor.

https://groningen.d66.nl/2018/01/24/opvang-kinderen-groningen/

Het bericht Opvang voor alle kinderen in Groningen verscheen eerst op Groningen.

D66-wethouder Ton Schroor lanceert ...

D66 D66 Groningen 19-01-2018 14:05

D66-wethouder Ton Schroor lanceert plan om alle kinderen in Groningen tussen drie maanden en vier jaar, twee dagen in de week opvang aan te kunnen bieden. Kansen voor alle kinderen begint bij de basis. ‘Wij redeneren vanuit het belang van het kind.’, aldus Schroor. https://nos.nl/artikel/2212415-alle-baby-s-en-peuters-naar-de-opvang-vindt-groningen.html

Sophie in ’t Veld op bezoek in de provincie Groningen

D66 D66 Groningen 22-09-2017 12:15

Afgelopen maandag 18 september bracht D66 Europarlementariër Sophie in ’t Veld een bezoek aan verschillende locaties in de provincie Groningen. Sophie is namens het Europees Parlement verantwoordelijk voor de Opvangrichtlijn voor asielzoekers en daarom vormde dit de rode draad voor de verschillende werkbezoeken. Namens de Statenfractie was Henri Schijf de hele dag aanwezig.

Veendam De start van het programma was in Veendam, alwaar we in de net gerenoveerde bibliotheek werden ontvangen door zeer enthousiaste en dankbare betrokkenen: het bestuur van Biblionet, D66-wethouder Jaap Velema en D66-raadslid Alian Spelde. Met recht straalde men trots uit over de gerenoveerde bibliotheek. Er heeft een ingrijpende verbouwing en verhuizing plaatsgevonden waarmee de bibliotheek open en gastvrij oogt en gericht is op de toekomst. Na een uitgebreide rondleiding door dit Veendamse Cultuurpaleis vertrok ons gezelschap naar Ter Apel.

Ter Apel In Ter Apel werden we ontvangen door de COA leiding van Noord Nederland. Het was een uiterst interessante ervaring om geconfronteerd te worden met de werkwijze, de problemen, de grote inzet en professionaliteit van de medewerkers. De opzet en bouw van het opvangcentrum en doorgangshuis werden als imponerend ervaren. Mooie huizen, lange straten, dorpspleinen met zitjes, sport-en medische faciliteiten. Geen enkele overeenkomst met iets dat lijkt op tentenkampen. Dit is een leefomgeving waar men zich thuis kan voelen en tot rust kan komen.

Groningen In de stad Groningen werd een bezoek gebracht aan een Bed-Bad-Brood voorziening onder leiding van de Groningse D66-wethouder Ton Schroor en de directeur van Inlia: John van Tilburg. De dag werd afgesloten met een politiek café waar Sophie haar boek “Een Europees ID” introduceerde en signeerde.

https://provinciegroningen.d66.nl/2017/09/22/sophie-t-veld-op-bezoek-provincie-groningen/
Sophie in 't Veld