Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

95 documenten

‘Is het nu duidelijk meneer Baudet?’

SP SP Nederland 29-05-2020 14:53

Waar de neoliberalen alle heil verwachten van de markt, blijven socialisten zich inzetten voor een samenleving waar we naar elkaar omkijken: niet een kapitalistische samenleving die per definitie extreme ongelijkheid voortbrengt, maar een samenleving waarin we solidariteit tussen mensen organiseren.

Gisteren kon ik in de Tweede Kamer aan Thierry Baudet uitleggen wat ik hier precies mee bedoel. Hij ging er ‘nog eens over nadenken’ mompelde hij...

Nu verwacht ik daar niet veel van, maar het fundamentele debat en de strijd om ideeën is helemaal terug! En dat is mooi en keihard nodig. Want in deze tijd van grote crisis is het tijd voor grote verandering.

FVD PRESENTEERT MINI-DOCU: Corona in Nederland

Forum voor Democratie Forum voor Democratie D66 Nederland 06-04-2020 19:00

Hoe zijn we in deze lockdown terechtgekomen? Wat is er de afgelopen maanden gebeurd?

Drie maanden geleden hadden we het nog over kerncentrales, over 130 rijden, over asielzoekers. Maar nu is het hele land in de ban van het coronavirus. Bijna alle Europese landen hebben hun grenzen gesloten. Jesse Klaver vraagt naar de mogelijkheid om ook hier grenscontroles in te voeren. D66 dringt erop aan vluchten uit EU-landen te weren. En de economie is tot stilstand gekomen. Drie maanden geleden was dit volledig onvoorstelbaar geweest. Wat is er in de tussentijd gebeurd?

In deze mini-documentaire presenteert Thierry Baudet de Coronatijdlijn. We bespreken van januari tot nu alle relevante ontwikkelingen over de verspreiding van het Coronavirus in Nederland. En wat is de weg vooruit? Hoe krijgen we Nederland weer op de rails? Kijk ook!

Corona: Waar staan we nu? En wat is de weg vooruit?

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 23-03-2020 17:00

Er zijn veel misverstanden over het huidige beleid - en er is veel onzekerheid over wat we nu het beste kunnen doen om het Coronavirus onder controle te krijgen. In dit artikel blikken we kort terug op de gang van zaken tot nu toe; en kijken we vooral vooruit naar wat de komende dagen en weken de belangrijkste stappen zijn.

Niet "zomaar een griepje"

Allereerst: waarom nemen we überhaupt maatregelen? Hoe is deze golf van zieken ernstiger dan bijvoorbeeld de jaarlijkse griep? Sommige mensen stellen ons hier vragen over.

En oorspronkelijk stelde het kabinet zich natuurlijk ook op dit standpunt. Lange tijd wilde men de uitbraak van het Coronavirus überhaupt niet groot agenderen; en toen dat toch gebeurde, stelden Rutte en RIVM-directeur Van Dissel voor om de crisis aan te pakken met milde maatregelen.

De stille draai van het kabinet

Door het virus zich ‘gecontroleerd’ te laten verspreiden, hoopte men aanvankelijk dat er ‘groepsimmuniteit’ zou ontstaan. Binnen enkele dagen kwam de regering hierop terug en maakte een draai van 180 graden. Maximale indamming werd nu het doel. 

De reden voor deze draai was niet alleen het aantal geschatte doden of de verhouding tussen “besmettingen” en “ernstige gevallen” - maar ook het enorme aantal mensen dat plotsklaps op de Intensive Care belandde met ernstige klachten van de luchtwegen. Daar waar een longontsteking normaal gesproken parallel aan een griepvirus ontstaat, veroorzaakt COVID-19 zelf de longontsteking.

Corona zorgt voor vele malen meer Intensive Care-behoevenden dan een griep - die bovendien veel langer Intensive Care-verzorging nodig hebben. Daardoor raakt het medisch systeem overbelast en dreigt de samenleving als geheel ontwricht te raken.

Op zo’n moment kunnen ook reguliere operaties niet meer worden uitgevoerd, dreigt de besmetting over te slaan naar verzorgingshuizen, crèches, scholen, overheidsdiensten: dan ontstaat kortom een kettingreactie die de gehele samenleving ontwricht.

Een horrorscenario. En om dat te voorkómen zijn dus serieuze maatregelen nodig - die het kabinet nu ook genomen heeft (zij het, in onze ogen, helaas veel te laat).

Wat nu?

Zijn deze maatregelen nu voldoende? Wij vrezen van niet. Hoewel mensen veel minder met elkaar in contact komen, zijn er nog steeds veel mensen die zich niet houden aan de door het kabinet gestelde regels. Beelden van volle parken en stranden gingen dit weekend de ronde en ook winkels zijn nog open en worden veelvuldig bezocht. Hierdoor zal het virus zich nog steeds snel verspreiden - met overbelasting van de IC als gevolg.

In onze ogen zou het daarom het beste zijn om kort, zeer stevig in te grijpen - waarna de samenleving snel weer de normale draad van het leven kan oppakken. Volgens Rutte zou een lockdown betekenen dat het land een jaar op slot moet. Volgens het RIVM krijg je daarna bovendien een grote opleving van het virus. Beide zijn onjuist. 

Wat houdt een lockdown precies in? 

Met een lockdown wordt alles op alles gezet om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. Het is de meest verregaande vorm van “social distancing”, en omvat onder meer:

Het - voor korte tijd - sluiten van de grenzen:We kunnen de crisis binnen onze landsgrenzen niet effectief bestrijden, als er nog steeds (potentieel) geïnfecteerden uit het buitenland ons land binnen kunnen komen. Daarom: vluchtverkeer minimaliseren, grenscontroles invoeren, 14 dagen quarantaine voor mensen die het land toch binnen wensen te komen.

Het - voor korte tijd - sluiten van alle niet-essentiële winkels en bedrijven:Kledingwinkels, elektronicazaken, kappers, nagelstudio’s, markten, enzovoorts, moeten allemaal korte tijd sluiten.

Een - kortdurend - samenscholingsverbod:Het is verboden om je in groepen van meer dan twee personen op straat op te houden.

Alle niet-noodzakelijke bijeenkomsten - voor korte tijd - verbieden:Dus ook bijeenkomsten waar minder dan 100 mensen op afkomen.

Gedurende korte tijd restricties aan onnodig de straat op te gaan:Mensen kunnen nog de deur uit om boodschappen te doen, naar de apotheek te gaan of een frisse neus te halen, maar niet met meer dan twee personen (huisgenoten) tegelijk. Het wordt verboden om je op minder dan 1,5 meter afstand tot een ander persoon te begeven (uitzondering voor mensen met jonge kinderen).

We realiseren ons dat deze maatregelen zeer ingrijpend zijn voor een vrije samenleving. In de huidige situatie zijn ze echter noodzakelijk om zo snel mogelijk controle over de uitbraak van het virus te kunnen krijgen.

Hoe lang duurt een lockdown?

De lockdown duurt maximaal enkele weken. Hoe langer ermee gewacht wordt tot de lockdown wordt ingesteld, hoe langer die naar verwachting zal moeten duren en hoe ingrijpender de lockdown zal worden. Maar na twee à drie weken moet het doel zijn bereikt: in kaart brengen waar de besmettingen zijn, tijd kopen om de capaciteit voor de Intensive Care op te schalen, tests klaarzetten zodat de rest van het maatschappelijk leven weer zo normaal mogelijk kan hervatten.

Het is dus pertinent onjuist dat een lockdown zou moeten duren totdat er een vaccin is ontwikkeld (wat naar verwachting nog ruim een jaar gaat duren), zoals onterecht door Rutte is beweerd. De lockdown hoeft niet zo lang te duren, omdat die er puur op is gericht om controle te krijgen over de situatie. Dit gebeurt op de eerste plaats doordat nieuwe besmettingen worden tegengegaan (flatten the curve). Tijdens de lockdown wordt er tijd gekocht om noodzakelijke maatregelen te treffen, zoals voldoende beschermingsmiddelen aan te schaffen, voldoende zorgpersoneel klaar te stomen en de Intensive Care- en testcapaciteit te verhogen. Gedurende deze tijd zullen we ook steeds meer te weten komen over het nieuwe virus, zodat we het virus gerichter kunnen aanpakken als de lockdown is opgeheven. 

Hoe verder ná de lockdown?

Het RIVM schetst onterecht het beeld dat een lockdown geen nut heeft. Het stelt: 

“Weliswaar kan het nieuwe coronavirus zich dan nog minder gemakkelijk verspreiden, maar ook niemand bouwt dan immuniteit op tegen de ziekte. Aangezien de ziekte wereldwijd verspreid is, is de kans groot dat na het opheffen van een lock-down veel mensen alsnog tegelijk ziek in een korte periode worden en zo een piek veroorzaken. Met een lock-down stel je dus vooral het moment uit dat er veel mensen tegelijkertijd ziek worden, en dat willen we niet.”

Deze voorstelling van zaken is afgebeeld in het derde scenario van de onderstaande afbeelding.

Deze inschatting is om twee redenen onjuist. Ten eerste gaat men ervan uit dat de huidige maatregelen ervoor zullen zorgen dat er groepsimmuniteit optreedt, voordat er een vaccin is ontwikkeld. Dat dit praktisch onmogelijk is, blijkt uit het eerdere artikel dat wij hierover hebben gepubliceerd. Dus óók met de mildere maatregelen van het kabinet zal er géén groepsimmuniteit optreden (voordat er een vaccin is ontwikkeld) en is de kans dat het virus zich na het opheffen van de maatregelen onverminderd snel zal verspreiden niet kleiner dan na het opheffen van een lockdown.

Daarnaast gaat men ervan uit dat de lockdown van het een op het andere moment wordt opgeheven. Dit is echter niet wat wij in het debat hebben voorgesteld. Thierry Baudet heeft er in het debat duidelijk voor gepleit om na de lockdown, wanneer de situatie onder controle is, gecontroleerd de maatregelen op te heffen. Zo kan er scherp in de gaten worden gehouden hoe het virus zich verder zal ontwikkelen en of de Intensive Care-capaciteit groot genoeg is. Dat ziet er als volgt uit:

Om de situatie ná een lockdown, in afwachting van een vaccin, onder controle te houden, is nodig dat er maximaal getest wordt. Zo kan snel in kaart gebracht worden waar het virus opduikt, kunnen de geïnfecteerde personen direct in quarantaine worden geplaatst en kunnen de contacten van geïnfecteerde personen ook direct worden getest en indien nodig in quarantaine worden geplaatst. Deze methode wordt met succes toegepast in landen als Zuid-Korea en Singapore, om het virus onder controle te houden. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie dringt erop aan om zoveel mogelijk te testen. Het RIVM weigert vooralsnog om maximaal te testen, ondanks dat daar wel de capaciteit voor zou zijn. Hierover hebben wij schriftelijke vragen gesteld.

Segers (ChristenUnie): “Coalitie met Forum niet geloofwaardig”

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 06-03-2020 10:45

Door Webredactie op 6 maart 2020 om 10:08

Segers (ChristenUnie): “Coalitie met Forum niet geloofwaardig”

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers acht het vormen van een coalitie tussen zijn partij en het Forum voor Democratie van Thierry Baudet ‘niet geloofwaardig’. Segers reageert hiermee op de stellingname van WI-directeur Wouter Beekers, die vindt dat de partij moet nadenken over samenwerking. Volgens de partijleider “ondermijnt Forum de rechtsstaat, houdt partijleider Baudet onvoldoende afstand tot racisme en trekt hij wetenschap en onafhankelijk onderzoek voortdurend in twijfel. Het is niet geloofwaardig om ons daaraan te verbinden.”

Segers: “Ik ben het met Beekers eens dat je heel goed moet luisteren naar de stem van alle kiezers, ook van hen die op populistische partijen stemmen. Maar uiteindelijk moeten we die zorgen voorzien van een eigen, christelijk-sociaal antwoord. Dat wil dus ook niet zeggen dat je met iedere partij móet samenwerken in een coalitie. Ik zie het momenteel niet gebeuren.”

De ChristenUnie sluit uit principe nooit een partij op voorhand uit: democratisch gekozen partijen worden door de kiezer verplicht om samen te zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Segers: “Ik zal dat ook nu principieel niet doen. Je kunt altijd een bak koffie doen, je kunt altijd praten. Soms steunen we moties, of dienen we ze zelfs samen in. Daarbij zijn onze idealen leidend, bijvoorbeeld als het gaat om het omgaan met de schepping en het bouwen aan een samenleving waarin elk leven waardevol is, waarin we omzien naar elkaar en waarin we tegenstellingen verkleinen. Maar als je uiteindelijk de afweging moet maken of je geloofwaardig met elkaar in een coalitie kunt stappen, dan denk ik van niet. Dan zou er zó veel moeten veranderen bij Forum en zou Baudet terug moeten komen op bepaalde uitspraken die hij heeft gedaan, dat je op dit moment moet zeggen: een coalitie met Forum is niet realistisch.”

Eerder sprak de ChristenUnie in Zuid-Holland kortstondig met onder andere Forum voor Democratie over een mogelijke coalitie. De ChristenUnie brak deze gesprekken uiteindelijk af, mede vanwege uitingen van partijleider Baudet op Twitter. In het Europees Parlement verliet de ChristenUnie de ECR-fractie toen die fractie mede door toetreding van Forum voor Democratie steeds meer opschoof van een conservatieve naar een rechts-populistische fractie.

Rekenmethoden RIVM volstrekt onbetrouwbaar! FVD eist directe opschorting stikstofbeleid!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 20-02-2020 16:40

De rekenmethode van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) – waar ál het stikstofbeleid in Nederland op is gebaseerd – vormt al lange tijd onderwerp van debat. FVD trok deze al vanaf het begin ernstig in twijfel. Bewijs waaruit blijkt dat die stikstofcijfers volstrekt onbetrouwbaar zijn stapelt zich op.

Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer op 16 oktober vorig jaar – die door FVD was aangevraagd en georganiseerd – wezen deskundigen er al op dat de rekenmethoden ondeugdelijk zijn en dat er geen beleid op gebaseerd mag worden. Toch bleef het kabinet de cijfers van het RIVM gebruiken en alle discussie erover afkappen.

Begin deze maand werd een onafhankelijk onderzoek gepubliceerd, waaruit wederom bleek dat de stikstofcijfers van het RIVM zijn gebaseerd op gegevens die niet juist, niet volledig en niet transparant zijn. Een reactie van het kabinet bleef uit.

Ook het Mesdagfonds heeft onderzoek verricht naar de rekenmodellen en presenteerde de bevindingen vanmiddag in Nieuwspoort. De uitkomsten waren schokkend: het kabinet begreep zijn eigen rekenmethodes niet, de bouwsector is ten onrechte stilgelegd. De impact van de boeren op de totale stikstofdepositie is veel kleiner dan gesteld. Bovendien laten de Europese regels veel meer ruimte voor interpretatie dan het kabinet tot nu toe wilde onderkennen.Thierry Baudet: “Het getuigt van onbehoorlijk bestuur om beleid te baseren op onbetrouwbare gegevens. Zeker wanneer het gaat om beleid waar de boeren, bouwers en automobilisten keihard door worden geraakt. De uitstoot van stikstof is überhaupt niet slecht is voor ‘de natuur’. Het zorgt hooguit voor andersoortige natuur. Maar wat je hier ook van vindt, over één ding zouden we het eens moeten zijn: kabinetsbeleid mag niet gebaseerd zijn op onbetrouwbare gegevens.”

FVD eist dat ál het (voorgenomen) stikstofbeleid waar burgers door worden benadeeld, direct wordt opgeschort. Eerst moet met zekerheid gezegd kunnen worden dat de cijfers waar dit beleid op is gebaseerd voldoende betrouwbaar zijn. Wij zullen bij de eerstvolgende gelegenheid in de Tweede Kamer een motie indienen om dit van het kabinet te eisen.

The Philosopher of Love

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 15-01-2020 11:30

Sir Roger Scruton (1944-2020)

I remember so vividly waking up one morning, having stayed the night at Roger and Sophie's farm in Wiltshire, entering the drawing room quite early - it must have been around seven - and seeing Roger reading in deep concentration with a back as straight as an arrow. To me, this devoted posture - typical of him - symbolised the humbleness of his character. No matter how much success he had or how praised he was, he never forgot the importance of study.

The day before, we had discussed my Ph.D., of which he was the supervisor, while driving through the English countryside. And although Roger was fabulous in his argumentations along the way, he never ceased to indicate the porches and façades and chapels we passed, he kept making the connection with T.S. Eliot's poems and local heroes and forgotten luminaries. The purpose of all of this being that ultimately, intellectual rigour could never quite suffice in making the point - which was to him, in the last instance, an aesthetic one. What he seemed to mean was that I could only understand the ultimate argument for - in this case - the nation-state by understanding the feeling of home. And beauty, poetry, religious rituals were the key to that. Reversely, this was precisely why political concepts such as the nation-state were under threat in the modern era: because our aesthetic sensibilities were fading. He concluded the tutorial with the statement that 'conservatism is the philosophy of love'. Love for what exists around you, for human limitations: and for the home which is under threat from modern, atomized - and indeed loveless - society.

Roger, of course, famously tried to reconstruct that home in his Wiltshire farmhouse, and the Sunday Hill Farm was indeed a place of unique tranquility and peace. Yet it was also a place where very hard work was done, and to me, both of these elements came together at that quiet, tender moment at seven o’clock in the morning. To be a conservative in the modern era means constantly to battle to reclaim the home. It requires a very straight back - as indeed Roger has experienced throughout his much-contested intellectual life. But his fight to reclaim and restore was ultimately about a renewed sense of belonging - and thus about selflessness and, indeed, humility. Roger managed to embody all of this. I am deeply grateful for everything he has given us. May we all keep our backs as straight as he did. And may his spirit live on forever.

Lees hier het langere, Nederlandstalige artikel dat Thierry Baudet schreef als afscheid aan Roger Scruton: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/01/13/roger-scruton-mijn-leermeester-op-zoek-naar-het-verloren-thuis-a3986651

Dit was het fantastische FVD-congres 2019

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 15-12-2019 14:01

Topsprekers uit binnen- en buitenland, een evenement dat in de Nederlandse politiek nooit vertoond is, duizenden bezoekers en een geweldige sfeer! Haal met ons herinneringen op aan deze geweldige dag met vele sprekers, onder wie Thierry Baudet, Theo Hiddema, Annabel Nanninga, Derk Jan Eppink, Paul Cliteur, Jan Cees Vogelaar, Theo Francken en Jenny Douwes!

Lange Frans bezingt ons land ft. Thierry Baudet

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 06-12-2019 13:00

Nederland is geen provincie van Brussel - wat de eurocraten ook zeggen! Dit is ons land, een land waarop we trots mogen en moeten zijn. Lange Frans, Thierry Baudet en Adrien de Boer bezongen op het FVD-congres ons Nederland!

Agenda Algemene Leden Vergadering FVD 2019

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 06-11-2019 18:45

Als u agendapunten wilt aandragen dan kan dat tot uiterlijk 10 november via av2019@fvd.nl. Indien u tijdens het huishoudelijk gedeelte van de vergadering een vraag wilt stellen of een opmerking wilt maken, verzoeken wij u om deze uiterlijk op 15 november 2019 schriftelijk aan ons te doen toekomen via: av2019@fvd.nl Vermeld daarbij s.v.p. uw naam en lidnummer.

1 Opening

2 Mededelingen en ingekomen stukkenOnder meer uitleg over de gang van zaken op deze dag.

3 Benoeming stembureauEr zullen (afhankelijk van het aantal aanwezigen) een aantal leden worden benoemd die de vergadervoorzitter zo nodig zullen helpen met het tellen van uitgebrachte stemmen.

4 Goedkeuring notulen Algemene Vergadering 2018

Notulen ALV 2018

5 Voorgestelde benoeming nieuwe bestuursleden.Dagelijkse, uitvoerende bestuursleden versus niet-uitvoerende bestuursleden. Voorstel is om Lennart van der Linden (Vice Voorzitter), Astrid de Groot (Secretaris) en Olaf Ephraim (Penningmeester) als uitvoerende bestuursleden te benoemen. Thierry Baudet (Voorzitter) en Rob Rooken (ICT en Internationale Zaken) blijven aan als niet-uitvoerende bestuursleden.

6 Jaarrekening 2018De jaarrekening 2018 is hier te raadplegen. Na een toelichting op deze en vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering wordt décharge verzocht (na agendapunt 7).

Jaarrekening FVD 2018Jaarrekening FVD International 2018Jaarrekening RI 2018Jaarrekening JFVD 2018

7 Verslag Auditcommissie 2018De voorzitter van de Audit Commissie brengt verslag uit over de bevindingen van de Audit Commissie.

Verslag Auditcommissie FVD 2018

8 Benoeming leden Audit CommissieIndien u zich wilt opgeven voor de Audit Commissie dan gaarne aanmelden uiterlijk op 15 november.

9 Begroting 2020

Begroting FVD 2020

10. Juridische Zaken

Statuten Statuten wijziging i.v.m. aanvraag ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)Goedkeuring oprichting Forum voor Democratie BVInstelling Werkgroep Statuten en Reglementen.Vacature Commissie van BeroepCommissie Integriteit

11 Verslag Tweede KamerfractieDe Tweede Kamerfractie presenteert een korte terugblik op de activiteiten van de FVD-fractie in de Tweede Kamer het afgelopen jaar.

12 Verslag fractie Eerste KamerDe Eerste Kamerfractie presenteert een korte terugblik op de activiteiten van de FVD-fractie in de Eerste Kamer het afgelopen jaar.

13 Verslag fractie Europees ParlementDe fractievoorzitter van de Europese fractiee presenteert een korte terugblik op de activiteiten van de FVD-fractie in het Europees Parlement het afgelopen jaar.

14 Verslag provinciesEen korte verhandeling over de ontwikkelingen in de diverse provincies en Provinciale Staten.

15 Verslag partijbestuur

16 Rondvraag

17 Sluiting

Agenda Besloten Algemene Vergadering FVD 2019

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 06-11-2019 16:45

Als u agendapunten wilt aandragen dan kan dat tot uiterlijk 10 november via av2019@fvd.nl. Indien u tijdens het huishoudelijk gedeelte van de vergadering een vraag wilt stellen of een opmerking wilt maken, verzoeken wij u om deze uiterlijk op 15 november 2019 schriftelijk aan ons te doen toekomen via: av2019@fvd.nl Vermeld daarbij s.v.p. uw naam en lidnummer.

1 Opening

2 Mededelingen en ingekomen stukkenOnder meer uitleg over de gang van zaken op deze dag.

3 Benoeming stembureauEr zullen (afhankelijk van het aantal aanwezigen) een aantal leden worden benoemd die de vergadervoorzitter zo nodig zullen helpen met het tellen van uitgebrachte stemmen.

4 Goedkeuring notulen Algemene Vergadering 2018

Notulen ALV 2018

5 Voorgestelde benoeming nieuwe bestuursleden.Dagelijkse, uitvoerende bestuursleden versus niet-uitvoerende bestuursleden. Voorstel is om Lennart van der Linden (Vice Voorzitter), Astrid de Groot (Secretaris) en Olaf Ephraim (Penningmeester) als uitvoerende bestuursleden te benoemen. Thierry Baudet (Voorzitter) en Rob Rooken (ICT en Internationale Zaken) blijven aan als niet-uitvoerende bestuursleden.

6 Jaarrekening 2018De jaarrekening 2018 is hier te raadplegen. Na een toelichting op deze en vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering wordt décharge verleend.

Jaarrekening FVD 2018Jaarrekening FVD International 2018Jaarrekening RI 2018Jaarrekening JFVD 2018

7 Verslag Auditcommissie 2018De voorzitter van de Audit Commissie brengt verslag uit over de bevindingen van de Audit Commissie.

Verslag Auditcommissie FVD 2018 VOLGT NOG

8 Benoeming leden Audit CommissieIndien u zich wilt opgeven voor de Audit Commissie dan gaarne aanmelden uiterlijk op 15 november.

9 Begroting 2020

Begroting FVD 2020

10. Juridische Zaken

Statuten Statuten wijziging i.v.m. aanvraag ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)Goedkeuring oprichting Forum voor Democratie BVInstelling Werkgroep Statuten en Reglementen.Vacature Commissie van BeroepCommissie Integriteit

11 Verslag Tweede KamerfractieDe Tweede Kamerfractie presenteert een korte terugblik op de activiteiten van de FVD-fractie in de Tweede Kamer het afgelopen jaar.

12 Verslag fractie Eerste KamerDe Eerste Kamerfractie presenteert een korte terugblik op de activiteiten van de FVD-fractie in de Eerste Kamer het afgelopen jaar.

13 Verslag fractie Europees ParlementDe fractievoorzitter van de Europese fractiee presenteert een korte terugblik op de activiteiten van de FVD-fractie in het Europees Parlement het afgelopen jaar.

14 Verslag provinciesEen korte verhandeling over de ontwikkelingen in de diverse provincies en Provinciale Staetn.

15 Verslag partijbestuur

16 Rondvraag

17 Sluiting

Zie je content die volgens jou niet op deze site hoort? Check onze disclaimer.