Nieuws van politieke partijen in Nijmegen inzichtelijk

15 documenten

Mag ut ook un bietje Nimweegser sien?

Gewoon Nijmegen Gewoon Nijmegen VVD PvdA Nijmegen 25-09-2019 11:59

Mag ut ook un bietje Nimweegser sien?

Geplaatst door Els Stouthamer op 25 september 2019 in Algemeen | 0 reacties

Gewoon Nijmegen dient vanavond de onderstaande motie in samen met de andere indieners.

Agendapunt 13: Raadsvoorstel Groei. Cultuurvisie 2020 Nijmegen

De gemeenteraad van Nijmegen, bijeen in vergadering op 25 september 2019

Indieners: Wendy Grutters, Stadspartij DNF, (M. Bakker) VVD, (T. de Wit) PvdA, (M. Feddema) SP, (M. Buck) CDA

(T. Roes) Gewoon Nijmegen, (P. Eigenhuijsen) Voor Nijmegen.Nu

De programmalijn Kunst en cultuur voor en door iedereen in de voorliggende cultuurvisie benoemd is als belangrijke ambitie.

Het onderwerp volkscultuur en specifieke vormen daarvan niet benoemd zijn in de voorliggende cultuurvisie.

Nijmeegse volkscultuur, in de definitie van cultuur die voortkomt uit Nijmeegse tradities en al van oudsher door Nijmegenaren gebezigd wordt, de binding met de stad versterkt en bevolkingsgroepen met elkaar verbindt en daarom van grote waarde is.

Vormen van Nijmeegse volkscultuur tot op heden en ook in de voorliggende cultuurvisie niet of nauwelijks kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeente in de vorm van advies, ondersteuning of financiën.

Het beeld ontstaat dat cultuur vooral iets is voor de elite, en juist volkscultuur de brug kan slaan tussen het culturele veld en doelgroepen die minder geneigd zijn de huidige culturele instellingen te bezoeken en aandacht voor volkscultuur daarom het draagvlak in de samenleving voor het cultureel beleid en investeringen daarin kan vergroten.

In de uitwerking van het cultuurbeleid als gevolg van de cultuurvisie specifiek aandacht te schenken aan volkscultuur en dan in ieder geval:

Carnaval en carnavalsverenigingen

Het Nederlandstalig lied

Theater en muziek in Nijmeegs dialect of in de Nijmeegse tongval

Het overdragen van typisch Nijmeegse verhalen (immaterieel erfgoed)

Bij de uitwerking van nieuw subsidiebeleid de waarde van volkscultuur en het behoud van Nijmeegs immaterieel erfgoed mee te nemen en te zijner tijd te laten meewegen als positieve beoordelingsfactor.

Je moet snijden in vet, niet in botten!

VoorNijmegen.NU VoorNijmegen.NU D66 VVD Nijmegen 18-09-2019 13:46

Met het geld dat daarmee vrijkomt kunnen onder meer de plastic afvalzakken gratis blijven, hoeft de entree voor schaatsbaan Triavium niet omhoog en kan de bus voor 65-plussers gratis blijven, betoogt Eigenhuijsen: ,,Jaarlijks krijgt Doornroosje 1,6 miljoen euro aan subsidie van de gemeente. Doornroosje draait hartstikke goed en heeft een groot eigen vermogen, waardoor ze makkelijk kunnen doordraaien zonder subsidiegelden.”

Eigenhuijsen benadrukt het belang van een poppodium: ,,Doornroosje is belangrijk voor de stad. Maar we moeten de aankomende jaar fors bezuinigen. Dan moet je snijden waar het meeste vet zit.”

Oppositiepartijen als de VVD en Stadspartij DNF vinden dat de subsidie voor Doornroosje ook wel wat minder mag: ,,Nu zit een maximum aan het aantal commerciële concerten dat in Doornroosje wordt gehouden”, zegt Wendy Grutters (Stadspartij DNF). ,,Denk aan bands als BLØF, waarvan je vooraf weet dat het uitverkoopt. Als we dat maximum aantal concerten oprekken, kan Doornroosje meer geld binnenhalen. Die extra winst kan je compenseren met een iets lagere subsidie.”

De coalitiepartijen zien niets in een subsidiestop voor Doornroosje. Zij wijzen op de belangrijke functie die het poppodium in de stad vervult ,,En daarnaast is het ook een vertrouwenskwestie”, aldus Pieter van Megen (D66). ,,Als je als overheid een subsidie belooft, kun je daar niet zomaar afstand van doen.”

Je moet snijden in vet, niet in botten!

VoorNijmegen.NU VoorNijmegen.NU D66 VVD Nijmegen 18-09-2019 13:46

Met het geld dat daarmee vrijkomt kunnen onder meer de plastic afvalzakken gratis blijven, hoeft de entree voor schaatsbaan Triavium niet omhoog en kan de bus voor 65-plussers gratis blijven, betoogt Eigenhuijsen: ,,Jaarlijks krijgt Doornroosje 1,6 miljoen euro aan subsidie van de gemeente. Doornroosje draait hartstikke goed en heeft een groot eigen vermogen, waardoor ze makkelijk kunnen doordraaien zonder subsidiegelden.”

Eigenhuijsen benadrukt het belang van een poppodium: ,,Doornroosje is belangrijk voor de stad. Maar we moeten de aankomende jaar fors bezuinigen. Dan moet je snijden waar het meeste vet zit.”

Oppositiepartijen als de VVD en Stadspartij DNF vinden dat de subsidie voor Doornroosje ook wel wat minder mag: ,,Nu zit een maximum aan het aantal commerciële concerten dat in Doornroosje wordt gehouden”, zegt Wendy Grutters (Stadspartij DNF). ,,Denk aan bands als BLØF, waarvan je vooraf weet dat het uitverkoopt. Als we dat maximum aantal concerten oprekken, kan Doornroosje meer geld binnenhalen. Die extra winst kan je compenseren met een iets lagere subsidie.”

De coalitiepartijen zien niets in een subsidiestop voor Doornroosje. Zij wijzen op de belangrijke functie die het poppodium in de stad vervult ,,En daarnaast is het ook een vertrouwenskwestie”, aldus Pieter van Megen (D66). ,,Als je als overheid een subsidie belooft, kun je daar niet zomaar afstand van doen.”

Dure coalitieplannen tegen het licht houden nu er zware bezuinigingen aan komen

Stadspartij De Nijmeegse Fractie (DNF) Stadspartij De Nijmeegse Fractie (DNF) GroenLinks D66 Nijmegen 12-09-2019 08:04

Al eerder deze coalitieperiode waarschuwden wij voor de te grote greep uit de spaargelden. Nu ziet de coalitie zich geconfronteerd met een flinke tegenvaller en een lagere bijdrage uit het gemeentefonds van het rijk. Bezuinigingen zijn nu noodzakelijk. Het college stelde op verzoek van de gemeenteraad een koersdocument op met een opsomming van mogelijke bezuinigingen op de begroting, met daarbij hun eigen voorkeuren. En wederom wil deze coalitie een greep uit de spaarpot doen. “Van heel veel kruimels, en een paar sneetjes brood, en wat boterhammen uit de vriezer, maakt men een grote mik brood om geld te genereren”, aldus onze fractievoorzitter Wendy Grutters.

Tegelijkertijd laten zij de stevige investeringen uit hun eigen coalitieakkoord overeind, en vraagt men de hele raad dat te ondersteunen. Stadspartij DNF heeft grote moeite met die houding. Door in de afgelopen jaren uit de spaargelden stevige investeringen te doen, hebben we nu te weinig vet op de botten. Stadspartij DNF ziet liever dat alle kaarten terug in het spel komen, en dus ook de dure plannen van deze coalitie (GroenLinks, D66, SP), zodat de raad de mogelijkheid krijgt met een zo breed mogelijk draagvlak te komen, juist omdat deze zware bezuinigingen hoe dan ook ergens zullen moeten landen.

Bekijk hier het betoog van Wendy Grutters tijdens de raadsvergadering>>

Wij zijn trots op deze mooie ...

Stadspartij De Nijmeegse Fractie (DNF) Stadspartij De Nijmeegse Fractie (DNF) Nijmegen 13-07-2019 09:44

Wij zijn trots op deze mooie beoordeling in de Gelderlander van vandaag. Fijn dat het niet onopgemerkt blijft dat wij met #nimweegshert hard werken om het echte Nijmeegse geluid te laten horen in de raadszaal: duidelijk, realistisch en sociaal; samen voor het mooiste van Nijmegen. Trots op onze fractieleden Wendy Grutters, John Brom, Jean-Paul Broeren, Eric Bender, Ton van den Bergh, Eric Bender en Sonia Davelaar. Blij met onze trouwe leden en betrokken bestuur. Samen sterk voor onze stad! ❤🖤

Prioriteit aan de aanpak van ...

Stadspartij De Nijmeegse Fractie (DNF) Stadspartij De Nijmeegse Fractie (DNF) Nijmegen 26-06-2019 06:02

Prioriteit aan de aanpak van overlast, onvrede en onveiligheid over #verkamering in alle wijken! Een 6-puntenplan van ons raadslid en fractievoorzitter Wendy Grutters samen met Charlotte Brand van PvdA. Lees het volledige artikel op onze site: https://www.stadspartijdnf.nl/aanpak-overlast-onvrede-en-onveiligheid-6-puntenplan/ En een verkorte versie op de Gelderlander Nijmegen: https://www.gelderlander.nl/nijmegen/verkamering-pak-overlast-onvrede-en-onveiligheid-aan~abe8dff1/

Aanpak overlast, onvrede en onveiligheid, 6-puntenplan

Stadspartij De Nijmeegse Fractie (DNF) Stadspartij De Nijmeegse Fractie (DNF) PvdA Nijmegen 26-06-2019 05:52

Pak Overlast, Onvrede en Onveiligheid aan

Een leefbare wijk is een gemengde wijk in balans: waar gezinnen, studenten, alleenstaanden, stellen en ouderen samen fijn kunnen wonen en leven. Maar dit evenwicht is in sommige wijken door toenemende verkamering echter al heel lang zoek. Dat veroorzaakt voor alle wijkbewoners Overlast, Onvrede en Onveiligheid: de drie O’s. Er wordt vaak een schijnbare tegenstelling gecreëerd tussen kamerbewoners en buurtbewoners en die is er niet. Overigens, niet alle kamerbewoners zijn studenten, een groot deel studeert niet. Wij komen op voor alle wijkbewoners want een fijne wijk is een gemengde wijk waar iedereen veilig kan wonen, rekening met elkaar houdt en naar elkaar omkijkt.

Mede door inzet van Stadspartij DNF en PvdA stelt de gemeente sinds 2014 strengere eisen aan wanneer je een pand mag verkameren en aan zaken als brandveiligheid en geluidsisolatie. Sindsdien weegt ook de invloed van verkamerde panden op de samenhang in de wijk mee in de vergunningverlening. De uitvoering van het nieuwe beleid kende echter veel praktische opstartproblemen: een tekort aan financiën en personeel voor voldoende toezicht en handhaving; een piek aan vergunningaanvragen; en daarbij de constatering dat Nijmegen veel illegale panden kent. Daarom werd het beleid geëvalueerd en kwam het college met verbeterpunten en extra budget.

Maar onlangs bleek dat het strengere beleid niet helemaal uitgevoerd kan worden. De rechter heeft bepaald dat de gemeente alleen mag optreden als er een tekort is aan woningen in een bepaalde prijsklasse of in wijken met voortdurende overlast. Dat betekent dat de gemeente niet alle bewoners kan beschermen. In wijken waar geen overlast is en bij woningen boven de WOZ-grens van € 290.000,- kan de gemeente verkamering niet inperken.

Het huidige college legt de nadruk op opsporing van illegaal verkamerde panden in vijf voorkeursgebieden met de meeste overlast. Dat is volgens ons verkeerd. Omdat alles ineens aanpakken te duur is, pleiten wij voor scherpe keuzes.

Geef prioriteit aan de aanpak van daadwerkelijke Overlast, Onvrede en Onveiligheid in alle wijken in onze stad. Dit zijn zaken die de Nijmegenaar dagelijks bezig houdt. Daarom lanceren wij onderstaand zes puntenplan voor een proactieve aanpak.

Prioriteit voor de drie O’s. Overlast zoals nachtelijke herrie, langdurig aanwezig huisvuil en wildgroei aan geparkeerde fietsen. Daarbij gaat het nadrukkelijk niet alleen om overlast van studenten maar simpelweg om de aanpak van alle overlast in een wijk. Onvrede over gebrekkige handhaving en controle, maar ook onvrede bij kamerbewoners en studenten door een tekort aan goede huisvesting en door malafide huisjesmelkers. Onveiligheid voor kamerbewoners als deze in een illegaal en brandonveilig pand wonen.

Reageren op meldingen. Aanpak op basis van meldingen in plaats van werken met prioriteitsgebieden. Nu worden binnen de prioriteitsgebieden illegale panden aangepakt die soms niet voor overlast zorgen. Terwijl er met een overlastmelding over een illegaal pand buiten de die gebieden niks wordt gedaan.

Handhaven en laagdrempelig melden gaan hand in hand. Een centraal meldpunt op de gemeentelijke website helpt bij adequate handhaving. Neem onvrede weg door goede communicatie en koppel goed terug aan bewoners wat er met meldingen gebeurt.

Verbeter doorstroming op de woningmarkt. Starters en gezinnen met minder inkomen ondervinden de meeste last van schaarste op de woningmarkt. Betaalbare woningen worden nu te snel opgekocht puur voor verkamering. Op aandringen van PvdA en Stadspartij DNF heeft het college nu beslist dat woningen met een WOZ-waarde onder € 220.000,- niet verkamerd mogen worden. Dat vinden wij onvoldoende. Wij pleiten voor een ondergrens per stadsdeel gebaseerd op de gemiddelde WOZ-waarde met een minimum van € 233.245,- (de gemiddelde WOZ-waarde in Nijmegen, peildatum 1 januari 2019). Durf ook juist bij de doorstroming buiten de gebaande paden te kijken. Zo pleitten wij al eerder voor de bouw van meer tiny houses, die breed inzetbaar zijn voor kleine huishoudens en dus ook voor de grote groep kamerbewoners die niet studerend zijn want die kunnen niet terecht bij SSH&. Zorg ook dat je als gemeente heel actief stuurt bij zowel corporaties als projectontwikkelaars op een mix van betaalbare woningen. Maak daarnaast afspraken met projectontwikkelaars over een vast aantal woningen voor starters. Maar met alleen bouwen komen we er niet. Bekijk daarom ook kritisch het toewijzingsbeleid bij huurwoningen.

Bouw meer studentenwoningen samen met SSH&. Mogelijk in combinatie met het inzetten van leegstaande bedrijfspanden. De huidige coalitie zet in op 500 extra studentenwoningen. Dat vinden wij niet genoeg. Juist bijbouwen is van belang als de gemeente panden sluit op basis van illegaliteit waardoor studenten op straat komen te staan.  Wonen in een pand van de SSH& zorgt ervoor dat studenten veilig kunnen wonen en niet in de handen van huisjesmelkers worden gedreven.

Buurtvriendelijk keurmerk. Pak Overlast en Onveiligheid aan door een keurmerk in te stellen voor buurtvriendelijke en veilige panden met kamerbewoning. Dan weten alle wijkbewoners en studenten waar ze aan toe zijn.

Wendy Grutters, raadslid & fractievoorzitter Stadspartij DNF & Charlotte Brand, raadslid PvdA

Geef prioriteit aan de aanpak van ...

PvdA PvdA Nijmegen 25-06-2019 22:22

Geef prioriteit aan de aanpak van daadwerkelijke overlast, onvrede en onveiligheid in alle wijken in onze stad! Dit zijn zaken die de Nijmegenaar dagelijks bezig houdt ... Daarom lanceren wij onderstaand 6-puntenplan voor een pro-actieve aanpak in de wijken. Door: Charlotte Brand (PvdA) & Wendy Grutters (DNF) 👇👇👇 https://www.gelderlander.nl/nijmegen/verkamering-pak-overlast-onvrede-en-onveiligheid-aan~abe8dff1/

Breng de muziekkiosk terug in het Valkhofpark

Stadspartij De Nijmeegse Fractie (DNF) Stadspartij De Nijmeegse Fractie (DNF) Nijmegen 23-01-2019 09:28

De grandeur van het Valkhofpark als in 1900 moet weer terugkomen. Die ambitie sprak het College uit in de visie op het Valkhofkwartier. Hans van Meteren, betrokken Nijmegenaar en lid van Stadspartij DNF, opperde het idee om dan ook de fraaie verdwenen muziekkiosk terug te brengen. Prima idee! Raadslid Wendy Grutters bracht de wens daarom in bij de vaststelling van de visie op het Valkhofkwartier die onlangs door de gemeenteraad is aangenomen.

Het ging gisteren in de raad onder ...

PvdA PvdA Nijmegen 22-11-2018 09:17

Het ging gisteren in de raad onder meer over: 👉🏻 Het Veiligheidsplan. Mooi dat er extra prioriteit wordt gegeven aan intelligence en ondermijning. 👉🏻 Winkelcentrum Malvert. Zeer jammer dat het voorstel van Paul Eigenhuijsen en Charlotte Brand het niet haalde om de Jumbo daar te laten uitbreiden. We mogen Malvert niet links laten liggen! 👉🏻 Verkamering. Een dossier waar veel in elkaar grijpt. Met Wendy Grutters riepen Charlotte namens de PvdA op tot een tijdelijke stop op verkamering. Er moet eerst orde op zaken worden gesteld. Die motie haalde het helaas niet. Maar wel de moties ‘In geouwehoer kan een Nijmeegse student niet wonen’, onderzoek hoeveel extra studentenwoningen er nodig zijn en de motie ‘Maak de WOZ-grens marktconform’. Deze grens is nu € 180.000 en het zou beter zijn die te verhogen juist omdat er nu veel panden voor starters en gezinnen met een kleine beurs aan de markt worden onttrokken. 💪🏻🌹