Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

28 documenten

SP feliciteert bewoners Buitenhof-Hoogkerk met komst stil asfalt

SP SP Groningen 29-04-2020 10:07

De SP feliciteert de bewoners van Buitenhof-Hoogkerk. Al jaren zetten zij zich in om het verkeerslawaai van de A7 tegen te gaan. Vasthoudend en regelmatig trekt de bewonersorganisatie VWH aan de bel bij de gemeente.

Even zo vaak heeft de gemeenteraad op initiatief van de SP het gemeentebestuur opgedragen een eind te maken aan deze overlast.

SP-raadslid Wim Koks:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/05/sp-feliciteert-bewoners-buitenhof-hoogkerk-met-komst-stil-asfalt“Eindelijk succes. Binnenkort wordt het stuk van de weg naar Drachten ten zuiden van Hoogkerk voorzien van geluidsdempend asfalt. Samen met het terugbrengen van de maximum snelheid van 130 naar 100 kilometer per uur zal dat de rust voor een groot deel doen weerkeren. Dankzij de niet aflatende strijd van bewoners en hun bewonersorganisatie VWH is dit resultaat bereikt.”

Op het stuk A7 ten zuiden van de Buitenhof had vorig jaar zomer al stil asfalt moeten liggen. De aannemer die aan het bouwen is aan de Zuidelijke Ringweg heeft op eigen houtje de oorspronkelijke planning veranderd.

Het stuk bij de Buitenhof-Hoogkerk zou als eerste aangepakt worden. Twee jaar terug werd duidelijk dat dat stuk zonder overleg als laatste aan de beurt is. Dit heeft geleid tot twee jaar vertraging. Vervolgens zorgde slecht werk van de aannemer voor nog eens drie jaar vertraging. Al met al vijf jaar extra lawaai overlast.

Koks: “Nu geluidsarm asfalt neerleggen bij de Buitenhof kost geld. Hoewel het jarenlange uitstel volledig de verantwoordelijkheid is van de aannemer weigert deze op te draaien voor die extra kosten en de gemeente wil dat extra geld - ruim twee ton - niet beschikbaar stellen voor de resterende vier jaar.”

Tot slot doet SP-raadslid Wim Koks nog een oproep aan de bewoners van de Buitenhof: “De SP blijft zich inzetten voor geluidsverlagende maatregelen zoals de ophoging van de te lage geluidswal of het verlagen van de maximum snelheid naar 80 kilometer per uur. Die moet uiteindelijk toch gelden voor de gehele zuidelijke ringweg.”

Zie ook: Wim Koks

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

SP wil onderzoek naar tevredenheid passend onderwijs

SP SP Groningen 31-03-2020 12:19

De Groningse gemeenteraadsfractie van de SP wil een onderzoek naar de tevredenheid over passend onderwijs in Groningen. Het passend onderwijs werd in 2014 ingevoerd en moet ervoor zorgen dat kinderen die ondersteuning nodig hebben zoveel mogelijk regulier onderwijs kunnen volgen.

Hiervoor kan het ook nodig zijn dat de jeugdzorg extra ondersteuning biedt. Het onderzoek moet wat de SP betreft gedaan worden onder ouders, kinderen en scholen en leraren die met passend onderwijs te maken hebben.

SP-raadslid Wim Koks:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/03/sp-wil-onderzoek-naar-tevredenheid-passend-onderwijs“Iedere kind heeft recht op goed en geschikt onderwijs. Maar dan moet dit voor scholen en leraren wel mogelijk worden gemaakt. Daarom verdienen ook zij hierbij voldoende ondersteuning. Dat betekent kleinere klassen en voldoende begeleiding door jeugdzorg.”

Bij de SP zijn de afgelopen maanden enkele klachten van ouders en leraren binnengekomen over het passend onderwijs.

Koks: “Sommige ouders hebben het idee dat door de tekorten op de jeugdzorg er minder ondersteuning mogelijk is. De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De SP wil daarom dat er een gemeentelijk onderzoek naar de tevredenheid over passend onderwijs wordt gedaan.”

Sinds 2014 is passend onderwijs in Nederland ingevoerd. Hierbij kregen de scholen een zorgplicht en moesten gemeenten de ondersteuning van kinderen en scholen met jeugdzorg organiseren. De SP vindt dat het ruim vijf jaar na de invoering van passend onderwijs nu tijd is voor een goed tevredenheidsonderzoek.

Zie ook: Wim Koks

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

SP en CDA willen dat gemeentebestuur afziet van bezuinigingen op gehandicaptenvervoer

CDA CDA Groningen 12-02-2020 11:19

De fracties van de SP en het CDA willen dat het gemeentebestuur afziet van de voorgestelde bezuiniging op het gehandicaptenvervoer. De bezuiniging is voorgesteld om geld te besparen en om de regels met de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer gelijk te trekken. Gehandicapten hebben volgens SP en CDA al te maken met veel extra kosten vanwege hun handicap. Daarnaast worden zij met de maatregel onnodig belemmerd in hun vrijheid, aldus de beide fracties.SP-raadslid Wim Koks: “Tijdens eerdere besprekingen zei de wethouder dat de bezuiniging ook voor ‘kostenbewustzijn’ bij de gebruikers moest zorgen en dat het gehandicaptenvervoer niet bedoeld is om ‘een potje appelmoes’ te halen. We zijn geschrokken van de manier waarop het college over deze mensen spreekt en denkt.” De bezuinigingen hebben tot gevolg dat het instap- en kilometertarief verhoogd is. Dit kan leiden tot extra kosten die oplopen tot €130 euro per jaar. Dat terwijl gehandicapten en langdurig zieken volgens het Nibud gemiddeld al zo’n 1000 euro extra per jaar kwijt zijn aan levensonderhoud. Naast de hogere tarieven wil het gemeentebestuur een reislimiet van 1500 kilometer per jaar invoeren. CDA-raadslid Rene Bolle: “Door de bezuiniging te schrappen willen we voorkomen dat deze groep mensen die vaak al beperkt worden in hun vrijheid vanwege de handicap of ziekte nog minder vrijheid krijgen.”De twee fracties vinden daarnaast ook dat de gemeente beter moet gaan luisteren naar de belangenorganisaties. Kritiek van o.a. Werkgroep Toegankelijkheid, Cliëntenraad Werk & Inkomen Groningen en de commissie Mobiliteit van Zorgbelang Groningen werden onvoldoende serieus genomen. Woensdag besluit het gemeenteraad over het gehandicaptenvervoer.

SP start meldpunt voor gebruikers Wmo-vervoer na hogere tarieven en beperking aantal kilometers

SP SP Groningen 16-01-2020 11:23

Door de bezuinigingen van het gemeentebestuur op het Wmo-vervoer betalen gehandicapten een stuk meer voor hun vervoer. Daarnaast zal er een maximaal aantal kilometers gelden. SP Groningen wil weten wat voor gevolgen dit heeft voor de gebruikers en is daarom een meldpunt gestart op haar website.

Het instaptarief per rit wordt meer dan een halve euro duurder, en de prijs per kilometer is bijna twee eurocent verhoogd. Met een flink aantal kilometers loopt dit al gauw op. Daarnaast is het maximum wat gehandicapten kunnen reizen met de taxivervoer vastgesteld op 1500 kilometer. 

Deze nieuwe regeling is eind vorig jaar geruisloos door de gemeenteraad geaccepteerd. Vanaf de eerst week van januari krijgt de SP reacties van mensen die gebruik maken van het Wmo-vervoer. SP-raadslid Wim Koks:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/01/sp-start-meldpunt-voor-gebruikers-wmo-vervoer-na-invoeren-hogere-tarieven-en“Stel je maakt voor 1500 km (is 30 km per week) gebruik van het Wmo-vervoer dan betekent die verhoging van de km-prijs met € 0,017 een extra uitgave van € 25,50,- per jaar. Stel dat je die 1500 km verdeelt over twee ritten per week. Dat zijn 100 ritten per jaar maal de verhoging van het instaptarief met € 0,54 zijn extra kosten van € 54,-. Dus iemand die 1500 km per jaar van Wmo-vervoer gebruikt maakt en dat twee keer per week is € 79,50 per jaar extra kwijt.”

Daarom doet de SP graag verder onderzoek naar wat de daadwerkelijke gevolgen zijn. U kunt ons ook bellen op (050) 311 90 50 gedurende de openingstijden van onze afdeling. Klik hier om naar het meldpunt te gaan.

Zie ook: Wim Koks

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

SP: gemeente moet snel met oplossing komen voor A7-lawaai in Hoogkerk en de Buitenhof

SP SP Groningen 18-12-2019 12:18

De SP wil dat er snel een oplossing komt voor de omwonenden bij het deel van de A7 waar de overlast zo hoog is. Twee weken geleden ging het bij de raadscommissie over het weggedeelte dat bij Hoogkerk ligt. 

In 2018 zou er geluiddempend asfalt gaan liggen bij het stuk snelweg vanaf Laan van de Vrijheid tot aan de viaduct bij Roderwolderdijk. Nu staat de aanpassing pas voor 2024 gepland. In tussentijd zitten de omwonenden met grote geluidsoverlast door het verkeer, wat al jaren enorm is. Zelfs met dubbele beglazing en oordoppen is het moeilijk te behappen.

Eerst zou het Rijk bijspringen, maar het Rijk brak haar belofte. De provincie springt wel bij.

SP-raadlid Wim Koks:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2019/12/sp-gemeente-moet-snel-met-oplossing-komen-voor-a7-lawaai-in-hoogkerk-en-de-buitenhof“Behalve het Rijk dat zo slecht met haar inwoners omgaat, is het handelen van de gemeente ook zeer slecht. Uren voordat de brief verzonden werd, kreeg bewonersorganisatie van de A7 een telefoontje. Als het college juist had willen handelen dan was eerder contact op zijn plaats geweest. Daarnaast geeft de brief geen enkel perspectief aan de bewoners.”

De wethouder heeft aangegeven dat de gemeente misschien toch de knip gaat trekken om de problemen op te lossen. In het eerste kwartaal van 2020 komt er een voorstel.

Aan deze vage beloftes hebben de omwonenden in Hoogkerk voorlopig niks. Het wordt tijd dat de gemeente die duidelijkheid zo snel mogelijk gaat geven. SP-raadslid Wim Koks heeft dinsdag 10 december de Wijkraad in Hoogkerk bijgewoond om de  stand van zaken met de bewoners te bespreken.

Reageren? Graag! Mail naar fractiegroningen@sp.nl 

Zie ook: Wim Koks

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

Bolle Blogt - Omgekeerde wereld

CDA CDA GroenLinks PvdA ChristenUnie Groningen 02-11-2019 08:58

Het was me het weekje wel. Zo was het de week van de eerste raadsvergadering van onze nieuwe burgemeester Koen Schuiling. Hij probeerde direct zijn bestuursrechtelijke kennis over te brengen op de gemeenteraad door de moties anders in stemming te laten brengen. De raad was gewend om eerst over moties te stemmen en daarna over de voorstellen zelf. Zo is het ook vastgelegd in de verordening. De kersverse burgervader vond dat maar niks. Er was immers ook nog zoiets als ‘rechtsstatelijkheid’, maar uiteindelijk ging hij onder wat protest (voorlopig) akkoord met deze werkwijze. In deze vergadering werd ook het voorstel over het Pepergasthuis besproken. Een voorstel waar helemaal geen juridische basis voor is. De verordening waar naar werd verwezen was allang ingetrokken. Dat had de gemeenteraad in 1989 gedaan. Niets daarover in het voorstel. Het college had ook niet in oude raadsbesluiten gezocht of het was ingetrokken. RTV Noord omschreef het als een politieke doodzonde. Een motie van de gehele oppositie om hier gezamenlijk het ongenoegen over uit te spreken en voortaan een goede juridische check in te bouwen haalde het niet. Sterker nog, het was een podium voor de PvdA om voor de 2e keer complimenten uit te delen aan wethouder van der Schaaf. Van de PvdA. Voor GroenLinks, als grootste partij, was er kennelijk überhaupt geen aanleiding om ook maar iets te zeggen. De wethouder ontraadde om de motie aan te nemen. Terwijl het de raad was, die zich er in uitsprak. Voor de burgemeester was het aanleiding om nog eens indringend naar de indieners van de motie te kijken. Kennelijk was de burgemeester van mening dat de wethouder een goed verhaal had gehouden en dat de motie wel ingetrokken kon worden. Over rechtsstatelijkheid gesproken. Het was ook de week waarin sport-wethouder Jongman (ChristenUnie) haar handtekening onder het sportakkoord zette. Kinderen en mensen met een beperking moeten hierdoor zoveel mogelijk gaan sporten. Een goede zaak waar ook ik van harte achter sta, getuige onze oproep begin maart.Dat ze in deze zelfde week de bezuiniging op sport van 600.000 euro hartstochtelijk verdedigde is op z’n minst opmerkelijk te noemen.. Om nog maar te zwijgen over de inhoud van de sportparagraaf in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Als deze bezuiniging niet van tafel gaat zijn het de verenigingen die het voor de kiezen krijgen. Het gaat de sportdeelname in ieder geval niet vergroten. En deze week was er elke avond wel wat te doen was voor een raadslid. Op maandagavond: fractievergadering. Op dinsdagavond: vragencaroussel over de begroting. Op woensdagavond: gemeenteraad. Op donderdagavond: sessie over nieuw afvalbeleid. En op vrijdagavond was er een Let’s Gro avond over toegankelijkheid. Dat is op zich geen nieuws en hoort bij het werk. Onderling verdelen en keuzes maken waar je wel of niet bij kunt zijn als partij. Maar dat is niet hoe wethouder Chakor (GroenLinks) dat ziet (zie plaatje onderaan de blog). Zij vond het ontzettend jammer dat op vrijdagavond alleen Wim Koks (SP) en Julian Bushof (PvdA) aanwezig waren. Overigens goed dat zij aanwezig waren. Toch duizelt het me een beetje. Ik vind het na deze bewogen week opmerkelijk dat een wethouder de gemeenteraad de maat neemt. In een normale wereld is het de taak van de raad om het college te controleren. Zeker als het college voorstellen doet die geen juridische basis hebben. Daarentegen past het prima in deze week waarin alles lijkt te zijn omgekeerd. Maar het zou ook kunnen dat ik te snel ben met mijn oordeel. Ze bedoelt vast dat 1 van de 11 GroenLinks raadsleden best aanwezig had kunnen zijn op vrijdagavond. Erg druk met het college controleren hebben zij het de afgelopen week namelijk niet gehad. PS: neemt u me niet kwalijk, dit boek heb ik nog niet uit.

SP vraagt opheldering over hoge aantal daklozen

SP SP Groningen 03-09-2019 12:21

Volgens CBS-cijfers is het aantal daklozen in Nederland de afgelopen tien jaar verdubbeld. De SP wil onder andere weten of de verdubbeling ook in Groningen heeft plaatsgevonden. Aan de hand schriftelijke vragen aan het college van B&W hoopt zij binnen een paar weken hierover opheldering te krijgen.

Zo blijkt uit jaarcijfers van de gemeente dat er in de provincie Groningen ongeveer 800 mensen (waaronder 76 jongeren) op straat leven. Dit zouden er volgens de landelijke trend na berekening ongeveer 1400 moeten zijn. De SP wil weten dan ook weten welke cijfers kloppen: de CBS-telling of de gemeentelijke telling.

Oorzaken van de toename De vragen gaan daarnaast over de oorzaken van de landelijke toename en in hoeverre deze in Groningen spelen. Het CBS noemt de volgende oorzaken: een tekort aan betaalbare huurwoningen; een afname van (woon)plekken bij maatschappelijke opvang, GGZ en Jeugdzorg; complexere regelgeving en hardnekkige werkloosheid bij bepaalde delen van de arbeidsmarkt. De SP wil ook dat er een nieuwe Daklozenmonitor wordt gepubliceerd. De laatste monitor is van maart 2017. 

Huisuitzettingen door woningcorporaties Daarnaast wil ze ook weten hoeveel huiszettingen er de afgelopen vijf jaar hebben plaatsgevonden. De SP wil, behalve bij drugsoverlast, een eind aan deze huisuitzettingen. De problemen worden door huisuitzettingen vaak alleen maar groter en er zijn hoge kosten mee gemoeid. (Naar schatting: 15.000 euro per huisuitzetting)

SP-raadslid Wim Koks:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2019/09/sp-vraagt-opheldering-over-hoge-aantal-daklozen“Uit je huis gezet worden is een menselijk drama helemaal als daar kinderen bij betrokken zijn. Verder heeft geen pas dat corporaties hun probleem met huurders afwentelt op de samenleving door mensen op straat te zetten.”
Zie ook: Wim Koks

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

SP wil zwerffietsen vaker en eerder verwijderen

SP SP Groningen 02-07-2019 14:52

De SP wil dat het gebied waar zwerffietsen worden verwijderd uitbreiden. Nu gebeurt dit alleen bij zwerffietsen in het centrum en in bepaalde (schil)wijken. De SP deed hiervoor een voorstel tijdens de gemeenteraad. De maatregel is nodig om de toenemende overlast van zwerffietsen tegen te gaan.

Want niet alleen in het centrum en de schilwijken is er overlast, ook de vele andere wijken is er sprake van eeen sterke toename van zwerffietsen.

Nu worden er alleen zwerffietsen weggehaald uit het centrum, uit de Hortusbuurt, Indische Buurt, Schildersbuurt, Oosterpoort, Rivierenbuurt, Herewegbuurt en de Zeeheldenbuurt. Gemelde en door de gemeente gespotte zwerffietsen worden gemerkt door de gemeente. De eigenaar wordt gevraagd om de fiets binnen twee weken te worden weggehaald.  Wanneer dit na deze twee weken niet gebeurd, wordt de fiets weggehaald en naar het fietsdepot gebracht.

Volgens SP-raadslid Wim Koks heeft dit te maken met de komst van Swapfiets:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2019/07/sp-wil-zwerffietsen-vaker-en-eerder-verwijderen “Door de populariteit van Swapfiets hebben veel studenten en stadjers hun oude fiets niet meer nodig. Deze laten ze hoogstwaarschijnlijk gewoon in de straat staan naast hun gehuurde fiets.”

Volgens Koks moeten de extra maatregelen gefinancierd worden uit de verhoogde prijs voor de parkeervergunningen. De gemeente verdient hier volgens het SP-raadslid genoeg aan om het te kunnen financieren. De wethouder zegde toe na de zomer met een plan van aanpak tegen zwerffietsen te komen.

Reageren? Graag! Mail naar fractiegroningen@sp.nl.

Zie ook: Wim Koks

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

SP: “Maak einde aan en voorkom zorgfraude met PGB’s”

SP SP Groningen 19-03-2019 17:14

Afgelopen week berichtte het Dagblad van het Noorden dat er wederom sprake is van zorgfraude door het misbruiken van Persoonsgebonden Budgetten (PGB’s). In het artikel wordt gesproken over een nieuw verdienmodel voor de misdaad. In dit model worden  zogeheten zorgboerderijen gefinancierd aan de hand van persoonsgebonden budgetten van onwetende cliënten.

Met name kwetsbare personen, zoals verslaafden, psychiatrische patiënten en andere hulpbehoevende personen zijn hiervan het slachtoffer. De SP wil van het college van burgemeester en wethouders weten of zij bekend is met risico’s in Groningen van persoonsgebonden budgetten door malafide zorgbedrijven.

Ook wil de SP weten hoe vaak de gemeente een onderzoek is gestart naar fraude aan de hand van PGB’s en hoe de gemeente dergelijke fraude opspoort en voorkomt. 

SP-raadslid Wim Koks:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2019/03/sp-maak-einde-aan-en-voorkom-zorgfraude-met-pgbs“Met dit verdienmodel worden duizenden euro’s al dan niet tonnen verdiend over de ruggen van hulpbehoevende mensen. Voor het goede begrip, er wordt veel goede zorg verleend met de PGB. Juist daarom heeft fraude in deze sector alle aandacht nodig van de gemeente.” 

Eerder is in Groningen al besloten dat er meer ingezet wordt op zorg door middel van gecontracteerde organisaties omdat dit de samenhang met andere zorgbehoeften beter dient.

De SP hoopt fraudegevallen eerder te kunnen voorkomen in Groningen en trekt met deze vragen aan de bel en vraagt wat de gemeente extra kan doen om cliënten te beschermen en fraude te voorkomen. De fractie in de gemeenteraad verwacht binnen drie weken antwoord van het college.

Zie ook: Wim Koks

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

D66 en SP: verwijder parkeervakken Noorderhaven

D66 D66 Groningen 14-03-2019 09:36

D66 en SP vragen het college om werk te maken van de parkeeroverlast aan de Noorderhaven, naar aanleiding van een bezoek van Tom Rustebiel (D66) en Wim Koks (SP) bij de bewoners. Auto’s die permanent op  laad- en loosplekken staan blokkeren de vrije doorgang voor voetgangers.

 

Volgens D66 en SP kan laden en lossen, met wat gemeentelijke soepelheid, ook wel op de stoep zonder zoveel vakken. Net zoals elders in de stad. De vaste vakken zijn er voor het avondparkeren, dat wél is toegestaan. Tom: ‘Door die vaste vakken gaan mensen er de hele dag staan. De doorgang tussen de vakken en de gevels is veel te smal, zeker als er ook nog fietsen staan en je met een kinderwagen of rollator loopt.’

 

Daarnaast nemen de geparkeerde auto’s licht en uitzicht weg uit de woningen, zeker als het om busjes gaat. ‘De bewoners hebben bij ons aangegeven dat ze het voordeel van het avondparkeren niet op vinden wegen tegen de overlast die ze de hele dag ervaren. Wij denken dat het verstandig is om te kijken of die vaste vakken kunnen verdwijnen, of dat je ze beperkt tot een kleiner aantal échte laad- en loosplekken. Het college gaat nu in gesprek en de mogelijkheden onderzoeken.’

 

https://groningen.d66.nl/2019/03/14/14288/

Het bericht D66 en SP: verwijder parkeervakken Noorderhaven verscheen eerst op Groningen.