Mark ten Pas van De PvdA Winterswijk organiseert op woensdag 13 juni een werkbezoek aan de Tweede Kamer. Leden uit de regio worden van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten. Een mooie gelegenheid om een kijkje te nemen in het hart van de democratie. Het gaat een informatieve, leuke en gezellige dag worden met een combinatie van inhoud en ontspanning.

Globale indicatie van het programma (onder voorbehoud):

– Plusminus 11:00/11:30 uur aankomst Tweede Kamer; – Aansluitend geeft Mark een rondleiding door de Tweede Kamer (o.a. Handelingenkamer, Oude Zaal, Fractiekamer); – Gesprek met Kamerlid William Moorlag (mogelijke gespreksonderwerpen zijn energietransitie en krimp); – In de loop van de middag een rondvaart over de grachten van Den Haag; – Terugreis naar de Achterhoek.

Geef je uiterlijk woensdag 6 juni op door een e-mail te sturen naar geradekoning@hotmail.com. Graag naam en voorletters doorgeven (i.v.m. toelatingsbeleid Tweede Kamer).

Reiskosten en consumpties zijn voor eigen rekening. De rondvaart wordt jullie aangeboden. Exacte invulling qua vervoer volgt nog (auto of trein). Evenals de precieze invulling qua tijden en dergelijke. Een en ander is ook afhankelijk van de opgave.

Groet,

Gera de Koning & Mark ten Pas

Het bericht Bezoek aan Tweede Kamer verscheen eerst op PvdA Doetinchem.