Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

5 documenten

Minder stikstof uitstoten zodat er weer gebouwd kan worden

PvdA PvdA Nederland 04-12-2019 13:55

Door William Moorlag op 4 december 2019 Delen  

Het zijn soms de kleine dingen in het leven waar je het gelukkigst van wordt. Maar voor steeds meer mensen is het onbereikbaar, want er is een enorm tekort aan betaalbare woningen. En door de stikstofproblematiek dreigt de bouw van nieuwe woningen nu helemaal stil te vallen.

Jarenlang hebben we teveel stikstof uitgestoten.

Nederland is een klein land met haar liefst 17 miljoen inwoners. Met de achttiende economie ter wereld. En ook nog eens de een na grootste landbouwexporteur ter wereld. En dat zorgt wel eens voor problemen. Jarenlang hebben we teveel stikstof uitgestoten en die stikstof slaat neer in de natuur. Veel planten die het juist op voedselarme grond goed doen verdwijnen daardoor, en met hen de diersoorten die leven van deze planten. Daarom hebben we afspraken gemaakt over de hoeveelheid stikstof die we mogen uitstoten. Maar daar zitten we nu ver boven. En daarom liggen duizenden bouwprojecten in Nederland stil.

Sindsdien gaat het kabinet van crisisoverleg naar crisisoverleg.

Al in mei 2017 was bekend dat we een probleem hadden. Maar het kabinet heeft al die tijd niks gedaan, totdat een half jaar geleden de Raad van State een streep zette door de uitgifte van nieuwe bouwvergunningen. Sindsdien gaat het kabinet van crisisoverleg naar crisisoverleg. Maar in plaats van dat er gewerkt wordt aan een oplossing, wordt er vooral ruzie gemaakt via de krant. Ook de ‘noodwet’ die het kabinet twee weken geleden dan eindelijk presenteerde rammelt. De Raad van State noemde het al zeer twijfelachtig of dit de woningbouw weer vlot ging trekken. Er is nu behoefte aan keuzes, zodat er weer gebouwd kan worden en zodat we kunnen blijven genieten van die mooie natuur.

De aanpak moet evenwichtig zijn.

Wat ons betreft moet de aanpak van het stikstofprobleem zowel groen als eerlijk zijn. Groen, zodat we kunnen blijven genieten van onze natuur en van de rijkdom van plant- en diersoorten. En ook eerlijk: de aanpak moet evenwichtig zijn. We willen reizen met de trein stimuleren en proberen meer stikstof af te vangen. En we ontkomen er ook niet aan om op een andere manier ons voedsel te gaan produceren, dat zien veel boeren ook in. Geen race naar de bodem onder druk van de markt, maar landbouw en veeteelt waar je een eerlijke boterham mee kan verdienen. In evenwicht met de omwonenden en de omgeving. Die verandering moeten we juist mét de boeren en op een sociale manier doen.

Het kabinet moet nu stoppen met kibbelen en aan de slag.

We willen blijven genieten van de spaarzame natuur die we hebben in dit land. En er moet zo snel mogelijk weer gebouwd worden, voor al die mensen nu op een wachtlijst staan. Het kabinet moet nu stoppen met kibbelen en aan de slag. En niet met halve maatregelen, maar met een aanpak waar Nederland vertrouwen in kan hebben.

Tweede Kamerlid

Drie punten van kritiek op klimaatbeleid Rutte III

PvdA PvdA Nederland 28-06-2019 13:56

Door Lodewijk Asscher, William Moorlag op 28 juni 2019 Delen  

Onze economie en onze samenleving moeten groener worden. Maar dat gaat alleen lukken als de plannen ook realistisch zijn. Als ze groen én eerlijk zijn. Huurders en huiseigenaren moeten ook echt kunnen verduurzamen, en niet alleen maar de hogere rekening gepresenteerd krijgen.

Vandaag presenteerde de regering haar klimaatplannen. We gaan die goed bestuderen, maar een paar dingen vallen al op.  Sommige voorstellen zijn verstandig. Zo komt er bijvoorbeeld meer geld voor corporaties om huurwoningen energiezuinig te maken. Maar er zijn ook een aantal punten waar wij grote zorgen over hebben.

Per onderdeel gaan we kijken of de maatregelen groen én eerlijk en goed voor werk zijn.

Zo gaat de gasprijs de komende jaren flink omhoog. Het kabinet hoopt dat mensen hierdoor sneller van het gas af gaan. Wij vinden het belangrijk dat er een oplossing komt voor mensen die geraakt worden door de voorgenomen gasprijsverhoging. Bijvoorbeeld voor gewone mensen in een huurhuis die afhankelijk zijn van de huurbaas voor aanpassingen. Of voor mensen die een koophuis hebben, maar niet voldoende geld op te plank om van het gas af te gaan. Of mensen met stadsverwarming, waarvan de prijs gekoppeld is aan die van gas. Zij worden straks geconfronteerd met een veel hogere rekening, terwijl er geen klimaatwinst wordt geboekt. Dat is niet groen én niet eerlijk.

Want het gaat alleen slagen als we het eerlijk doen.

En in plaats van een CO2-heffing waarbij de grote vervuilende bedrijven gaan meebetalen, kiest het kabinet voor een halfslachtige oplossing. Zo ontspringen de grote bedrijven bij Rutte III weer de dans, en blijft het zeer de vraag of de industrie de klimaatdoelen wel gaat halen.

Als gewone mensen meeprofiteren en niet alleen maar op kosten gejaagd worden.

En laten we niet vergeten dat er voor sommige mensen veel gaat veranderen in het werk. Voor de Partij van de Arbeid is het heel belangrijk dat er bij nieuwe plannen gepraat wordt met de werkvloer en gezorgd wordt dat mensen hun baan houden of als dat niet kan een nieuwe baan krijgen. Dat is essentieel.

Per onderdeel gaan we kijken of de maatregelen groen én eerlijk en goed voor werk zijn. We zullen als PvdA goede plannen steunen en tegen slechte plannen strijden. Want het gaat alleen slagen als we het eerlijk doen. Als gewone mensen meeprofiteren en niet alleen maar op kosten gejaagd worden. Daar blijven wij ons voor inzetten. Want je wil zeker zijn van een leefbare planeet en dat we de kosten met elkaar kunnen dragen.

Tweede Kamerlid

Tweede Kamerlid

Klimaatbeleid kan groener én eerlijker

PvdA PvdA Nederland 24-04-2019 12:53

Door Lodewijk Asscher, William Moorlag op 24 april 2019 Delen  

En nu heeft datzelfde Planbureau ook onze plannen doorgerekend. En daaruit blijkt dat er een groener en eerlijker alternatief wel degelijk mogelijk is.

Deze aarde is de enige plek waar onze kinderen kunnen wonen en een bestaan kunnen opbouwen.

Deze aarde is de enige plek waar onze kinderen kunnen wonen en een bestaan kunnen opbouwen. Je wil zeker zijn dat zij kunnen rekenen op een schone toekomst. Daarom moeten we als Nederland ook ons steentje bijdragen aan de internationale klimaatafspraken. Maar dat gaat alleen lukken als we de grote vervuilers durven aan te pakken en de rekening eerlijk delen.

Wij hebben ons eigen voorstel opgestuurd naar het Planbureau, en de doorrekening laat zien dat het werkt.

Het kabinet weigerde echter tot voor kort de grote vervuilende bedrijven te laten meebetalen via een zogenaamde CO2-heffing. Ze wilden een dergelijke heffing niet eens laten doorrekenen. Daarom hebben wij toen ons eigen voorstel opgestuurd naar het Planbureau. In dat voorstel gaan de grote bedrijven via een CO2-heffing betalen voor hun uitstoot. De opbrengst van die heffing gebruiken wij om de energierekening voor gewone mensen te verlagen en om te investeren in duurzame energie en innovatie.

De doorrekening van PBL laat zien dat dit werkt. Met een verstandige heffing worden de klimaatdoelen wél gehaald en worden gewone huishoudens ontzien. En daarom maken wij deze doorrekening vandaag openbaar. Zodat Nederlanders kunnen zien dat er een alternatief is. Een alternatief waarbij de vervuilers wél betalen en wij ons steentje bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering.

Lees hier het hele rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving

Tweede Kamerlid

Tweede Kamerlid

Tijd voor een eerlijker klimaatbeleid

PvdA PvdA Nederland 13-03-2019 21:03

Door William Moorlag op 13 maart 2019 Delen  

En nog geen twee uur later kwam Rutte tot inkeer. Er komt alsnog een CO2-heffing voor de grote vervuilende bedrijven. Iets waar wij al maanden voor pleiten. Nu moet de opbrengst van die heffing ook naar de gewone gezinnen, en niet via een omweg volledig terug naar de grote bedrijven.

Je wil zeker zijn dat we een leefbare planeet doorgeven aan onze kinderen en dat de grote vervuilende bedrijven gaan betalen.

Je wil zeker zijn dat we een leefbare planeet doorgeven aan onze kinderen en dat de grote vervuilende bedrijven gaan betalen. Het kabinet legde in haar plannen de rekening echter eenzijdig bij de gewone huishoudens neer. De energierekening steeg fors, terwijl Rutte III de grote bedrijven wederom de hand boven het hoofd hield.

Uit de doorrekening bleek echter dat vooral de grote industrie gewoon door kon gaan met vervuilen.

Uit de doorrekening bleek echter dat vooral de grote industrie gewoon door kon gaan met vervuilen. De doelstelling voor CO2-reductie werd dan ook niet gehaald. Ook bleek uit de doorrekening van de plannen dat vooral de lagere en de middeninkomens er op achteruit gaat. De hoge inkomen betalen een veel lagere rekening. Dat is niet eerlijk.

De hoge inkomen betalen een veel lagere rekening, dat is niet eerlijk.

Het is ontzettend belangrijk dat we iets doen tegen de klimaatverandering. Dat we een schone en leefbare planeet nalaten aan onze kinderen. En dat we de rekening eerlijk delen. En hem neerleggen waar hij hoort: bij de grote vervuilende bedrijven. Wij blijven daar voor strijden.

Tweede Kamerlid