Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

2 documenten

Klimaatbeleid kan groener én eerlijker

PvdA PvdA Nederland 24-04-2019 12:53

Door Lodewijk Asscher, William Moorlag op 24 april 2019 Delen  

En nu heeft datzelfde Planbureau ook onze plannen doorgerekend. En daaruit blijkt dat er een groener en eerlijker alternatief wel degelijk mogelijk is.

Deze aarde is de enige plek waar onze kinderen kunnen wonen en een bestaan kunnen opbouwen.

Deze aarde is de enige plek waar onze kinderen kunnen wonen en een bestaan kunnen opbouwen. Je wil zeker zijn dat zij kunnen rekenen op een schone toekomst. Daarom moeten we als Nederland ook ons steentje bijdragen aan de internationale klimaatafspraken. Maar dat gaat alleen lukken als we de grote vervuilers durven aan te pakken en de rekening eerlijk delen.

Wij hebben ons eigen voorstel opgestuurd naar het Planbureau, en de doorrekening laat zien dat het werkt.

Het kabinet weigerde echter tot voor kort de grote vervuilende bedrijven te laten meebetalen via een zogenaamde CO2-heffing. Ze wilden een dergelijke heffing niet eens laten doorrekenen. Daarom hebben wij toen ons eigen voorstel opgestuurd naar het Planbureau. In dat voorstel gaan de grote bedrijven via een CO2-heffing betalen voor hun uitstoot. De opbrengst van die heffing gebruiken wij om de energierekening voor gewone mensen te verlagen en om te investeren in duurzame energie en innovatie.

De doorrekening van PBL laat zien dat dit werkt. Met een verstandige heffing worden de klimaatdoelen wél gehaald en worden gewone huishoudens ontzien. En daarom maken wij deze doorrekening vandaag openbaar. Zodat Nederlanders kunnen zien dat er een alternatief is. Een alternatief waarbij de vervuilers wél betalen en wij ons steentje bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering.

Lees hier het hele rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving

Tweede Kamerlid

Tweede Kamerlid

Tijd voor een eerlijker klimaatbeleid

PvdA PvdA Nederland 13-03-2019 21:03

Door William Moorlag op 13 maart 2019 Delen  

En nog geen twee uur later kwam Rutte tot inkeer. Er komt alsnog een CO2-heffing voor de grote vervuilende bedrijven. Iets waar wij al maanden voor pleiten. Nu moet de opbrengst van die heffing ook naar de gewone gezinnen, en niet via een omweg volledig terug naar de grote bedrijven.

Je wil zeker zijn dat we een leefbare planeet doorgeven aan onze kinderen en dat de grote vervuilende bedrijven gaan betalen.

Je wil zeker zijn dat we een leefbare planeet doorgeven aan onze kinderen en dat de grote vervuilende bedrijven gaan betalen. Het kabinet legde in haar plannen de rekening echter eenzijdig bij de gewone huishoudens neer. De energierekening steeg fors, terwijl Rutte III de grote bedrijven wederom de hand boven het hoofd hield.

Uit de doorrekening bleek echter dat vooral de grote industrie gewoon door kon gaan met vervuilen.

Uit de doorrekening bleek echter dat vooral de grote industrie gewoon door kon gaan met vervuilen. De doelstelling voor CO2-reductie werd dan ook niet gehaald. Ook bleek uit de doorrekening van de plannen dat vooral de lagere en de middeninkomens er op achteruit gaat. De hoge inkomen betalen een veel lagere rekening. Dat is niet eerlijk.

De hoge inkomen betalen een veel lagere rekening, dat is niet eerlijk.

Het is ontzettend belangrijk dat we iets doen tegen de klimaatverandering. Dat we een schone en leefbare planeet nalaten aan onze kinderen. En dat we de rekening eerlijk delen. En hem neerleggen waar hij hoort: bij de grote vervuilende bedrijven. Wij blijven daar voor strijden.

Tweede Kamerlid