Nieuws van politieke partijen in Raalte inzichtelijk

3 documenten

Roelofsen Carrosseriebouw in Raalte ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Raalte 29-05-2019 14:13

Roelofsen Carrosseriebouw in Raalte koopt 2,2 hectare grond op De Zegge VII https://www.gbraalte.net/roelofsen-carrosseriebouw-in-raalte-koopt-22-hectare-grond-op-de-zegge-vii/ Wethouder Wout Wagenmans is blij met de stap van Roelofsen. “Goed om te zien hoe een toonaangevend, internationaal bedrijf als Roelofsen groeit en er bewust voor kiest om zich in Raalte verder te ontwikkelen.”

VVD, CDA en Gemeentebelangen vormen coalitie in Raalte

VVD VVD CDA Raalte 15-06-2018 02:00

Nieuw in het college is Dennis Melenhorst, die namens VVD plaats gaat nemen. 

Hij is nu nog directeur van de Sociaal Economische Raad Overijssel.

De beide andere partijen komen terug met vertrouwde namen. Wout Wagenmans en Frank Niens blijven wethouder namens Gemeentebelangen. Voor het CDA keren Jacques van Loevezijn en Gosse Hiemstra terug.

De drie partijen hebben samen 16 van de 25 raadszetels in de gemeenteraad van Raalte. GB, CDA en VVD hebben geen eigen collegeprogramma afgesloten. Voor het nieuwe college geldt het raadsbrede Roalter Akkoord als leidraad voor de komende vier jaren. Dit document staat donderdag 21 juni geagendeerd tijdens de raadsvergadering, samen met de installatie van het college.

Maandagavond wordt in de agendacommissie van de gemeenteraad de verdeling van de portefeuilles van de vijf wethouders bekend gemaakt.

Behoud Synagoge Raalte

PvdA PvdA Raalte 11-11-2017 14:55

Bij de rondvraag in de raadsvergadering van 19 oktober 2017 heeft PvdA-raadslid Arie van der Wilt er op aangedrongen de maatschappelijke bestemming van de voormalige synagoge te behouden. De directe aanleiding was de petitie van Rob Aa en Richard Woolderink voor behoud van de synagoge in plaats van verkoop aan iemand die het wilde ombouwen tot woning. Wethouder Wagenmans antwoordde op de PvdA-vraag dat “we zorgzaam naar het monument blijven, dat het kan zijn dat de functie van het gebouw verandert en dat de uiterlijke kenmerken gerespecteerd worden en zichtbaar blijven. “

https://raalte.pvda.nl/nieuws/behoud-synagoge-raalte/

De synagoge is een gemeentelijk monument en daarom zijn de regels van de Erfgoedverordening van toepassing. Bij het hoofdstuk Instandhouding staat onder andere dat zonder vergunning van het college het verboden is een gemeentelijk monument in enig opzicht te wijzigen. Ook mag je het onder andere niet dusdanig gebruiken dat het wordt ontsierd. Nadere regels om hiervan te kunnen afwijken zijn door het college niet gesteld.

Iemand die een gemeentelijk monument wil kopen en er iets aan wil veranderen moet daarvoor dus een vergunning vragen aan de gemeente. Deze vergunning kan alleen maar worden verleend als het niet in strijd is met het belang van de monumentenzorg. En er geen dingen gaan gebeuren die verboden zijn, zoals hiervoor genoemd. Over zo’n aanvraag moet de gemeente advies vragen aan de gemeentelijke monumentencommissie.  De eerste potentiële koper heeft inmiddels zijn aanvraag na contact met de monumentencommissie ingetrokken. Wat precies het advies van de commissie was is niet openbaar, omdat de aanvrager dat niet wilde.

Bij elke volgende potentiële koopovereenkomst met verkoper Vrij Katholieke Kerk zullen toekomstige vergunningsaanvragers voor wijzigingen van de synagoge dezelfde procedure moeten volgen: de commissie adviseert, waarna het college beslist over het al dan niet verlenen van de vergunning. Als het college – onverhoopt – een voor het behoud van de synagoge negatieve vergunning verleent, staan voor inwoners en instanties de gebruikelijke bezwaar- en beroepsmogelijkheden open. Het college is het bevoegd gezag voor het verlenen van een omgevingsvergunning en hoeft daarom het advies van de commissie niet aan de gemeenteraad voor te leggen, maar ook de PvdA blijft bij dit onderwerp waakzaam.

Het bericht Behoud Synagoge Raalte verscheen eerst op PvdA Raalte.