Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

6 documenten

Vertrek Zihni Özdil uit de fractie | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 28-05-2019 00:00

Zoals jullie hebben gelezen heeft een vertrouwensbreuk tussen Zihni Özdil en zijn fractiegenoten dinsdagavond geleid tot het vertrek van Zihni uit de fractie.

Na een online-interview van Zihni met de Volkskrant heeft de fractie een eigen verklaring opgesteld en uitgestuurd in een poging duiding te transparantie te bieden. Jesse heeft dit 'lelijke politiek' genoemd. Om een verdere publieke welles-nietes discussie te voorkomen, zal de fractie verder niet reageren in de media.

Meer dan 112.000 handtekeningen tegen de verhoging van de studierente | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 27-05-2019 00:00

Een streep door de plannen om de rente op studieleningen te verhogen. Dat willen de meer dan 112.000 ondertekenaars van de petitie “stop de renteverhoging”, een initiatief van GroenLinks, studentenbelangenorganisatie ISO, Landelijke Studentenvakbond LSVB, scholierenorganisatie LAKS, CNV Jongeren en de Nationale Jeugdraad. Vandaag nam de Eerste Kamer de handtekeningen in ontvangst.

Dat de petitie binnen twee weken zo vaak is getekend, is ongekend, stelt GroenLinks. Volgens de partij laat het zien dat het draagvlak voor de renteverhoging minimaal is. Als de wet wordt doorgevoerd, bouwen studenten 5.000 euro extra schuld op. “De renteverhoging zorgt voor een hogere studieschuld voor een nieuwe generatie studenten. Dat is niet te verantwoorden”, zegt Ruard Ganzevoort, Eerste Kamerlid voor GroenLinks.

Vanavond en morgen debatteren de Eerste Kamerleden over het voorstel van de regering om de studierente te verhogen. Of de wet erdoor komt is twijfelachtig. Het is de laatste wet waarover de Eerste kamer in de huidige samenstelling met elkaar spreekt. In de nieuwe samenstelling zou de wet het niet redden. “Senator, u kunt het verschil maken”, is dan ook de boodschap aan de senatoren bij de aanbieding van de petitie.

“De maatregel zorgt niet voor beter onderwijs, niet voor meer begeleiding en niet voor meer kansengelijkheid. De enige reden dat de minister voor Onderwijs de maatregel wil, is om de staatskas te vullen”, zegt GroenLinks Kamerlid Zihni Özdil.

“Deze petitie laat de enorme maatschappelijke onvrede over deze onrechtmatige wet zien’’, zegt ISO-voorzitter Tom van den Brink.

“Waar de overheidsfinanciën ook zonder de renteverhoging haalbaar zijn, is het negatieve effect op studenten erg groot. We roepen de Eerste Kamer daarom op om op te komen voor studenten en tegen dit voorstel te stemmen”, zegt LSVb-voorzitter Carline van Breugel.

NJR-voorzitter Luce van Kempen: "De renteverhoging is de zoveelste maatregel die de uitgangspositie van jongeren verder onder druk zet. Er moet juist in jongeren worden geïnvesteerd, dat is in het belang van ons allemaal.’’

LAKS-voorzitter Jordy Klaas: ‘’Scholieren staan met de renteverhoging nog verder onder druk om in een keer de juiste studie te kiezen. Dat lukt vaak niet en een verkeerde keuze gaat meer geld kosten.’’

“Het verhogen van de rente op de studielening maakt studeren opnieuw duurder. Het is een verkeerd signaal aan studenten dat investeren in je toekomst gelijk staat aan het maken van forse schulden. Wij roepen daarom de leden van de Eerste Kamer op om tegen dit voorstel te stemmen”, zegt Semih Eski, voorzitter CNV Jongeren

 

Al 100.000 handtekeningen binnen tegen de studierenteverhoging | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks D66 Nederland 20-05-2019 00:00

De steun voor de verhoging van de studierente brokkelt steeds verder af. Binnen een week ondertekenden al 100.000 mensen de petitie tegen de verhoging van de studierente. Reden genoeg voor Eerste Kamerleden van coalitiepartijen om zich nog eens achter de oren krabben, vinden GroenLinks, studentenbelangenorganisatie ISO, Landelijke Studentenvakbond LSVB, scholierenorganisatie LAKS, CNV Jongeren en de Nationale Jeugdraad. Zij roepen senatoren op zonder last of ruggespraak over het wetsvoorstel te stemmen.

De petitie tegen de renteverhoging op studieschulden is in slechts 7 dagen tijd al meer dan 100.000 keer ondertekend. “Dat is ongekend. Het is duidelijk dat dit onderwerp breed leeft in de samenleving. En dat velen met ons vinden dat studenten geen melkkoeien van de staatskas zijn. Het verhogen van de kosten van lenen, ten koste van studenten kan niet door de beugel. Dit plan moet de prullenbak in”, zegt Zihni Özdil, Tweede Kamerlid voor GroenLinks.

De regering is van plan om de rente op studieleningen te verhogen. Hierdoor betalen oud-studenten met een gemiddelde studieschuld 5.000 euro extra aan het aflossen van hun lening. Op 28 mei behandelt de Eerste Kamer het plan. Vandaag en morgen hebben veel partijen de verhoging ter voorbespreking op de agenda van hun fractievergadering.

Bedenkelijk Het is bedenkelijk dat het kabinet deze maatregel op de laatste vergaderdag voor de installatie van de Eerste Kamer nog snel erdoor wil loodsen, vindt de alliantie achter de petitie. Afgaand op de stemming in de Tweede Kamer zou het wetsvoorstel het in de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer niet halen.

Tegelijk heeft de alliantie steeds meer vertrouwen dat de maatregel van tafel gaat. Eén enkele stem van een senator uit een coalitiepartij in de Eerste Kamer kan het verschil maken tussen wel of geen renteverhoging. D66 sentoren hebben aangegeven dat zij niet formeel gebonden zijn aan het regeerakkoord en hebben dus mogelijk de ruimte om tegen te stemmen.

Sterk signaal

“Naast 27 jongerenorganisaties hebben nu ook tienduizenden studenten en andere medestanders zich via deze petitie laten horen. Een sterk signaal voor de Eerste Kamer. Die verhoging moet van tafel”, zegt Tom van den Brink, voorzitter ISO.

“Alles wijst erop dat er geen draagvlak is voor deze onrechtmatige maatregel. De Eerste Kamer kan niet anders dan hiernaar te handelen”, zegt LSVb-voorzitter Carline van Breugel.

Teken de petitie! Deze loopt nog tot 28 mei. Dan wordt deze officieel aangeboden aan de Eerste Kamer.

Reactie op Commissie-Van Rijn: Voorkom kortingen op sociale en geesteswetenschappen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 15-05-2019 00:00

Het is goed dat de commissie Van Rijn een aantal perverse prikkels in de bekostiging van onderwijsinstellingen doorbreekt, zoals een eenzijdige focus op aantallen studenten. Maar zorgelijk zijn de voorgestelde kortingen op sociale en geesteswetenschappen. Dat zegt GroenLinks in reactie op het rapport van de Commissie Van Rijn.

Vandaag bood de Commissie-Van Rijn aan minister Van Engelshoven het adviesrapport aan over een herzieing van de bekostiging van het hoger onderwijs en onderzoek. GroenLinks is blij dat de commissie adviseert om aantallen studenten niet meer het uitgangspunt te laten zijn voor de bekostiging van onderwijsinstellingen.

“En goed dat de commissie aanbeveelt dat er meer zekerheid en stabiliteit moet komen voor onderzoek”, zegt Zihni Özdil, kamerlid van GroenLinks.

Maar grote zorgen zijn er over de verliezers.

Zihni Özdil: “Zonder extra geld wordt er flink gekort op de sociale en geesteswetenschappen. En dat is een verschuiving van problemen in plaats van een oplossing.”

GroenLinks stelt daarom in de Voorjaarsnota voor dat er daadwerkelijk wordt geïnvesteerd.

Zihni Özdil: “Het is niet de bedoeling dat belangrijke studierichtingen het bokje worden.”

Meerderheid voor onderzoek naar prestatiedruk studenten | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 19-03-2019 00:00

De Tweede Kamer steunt een verzoek van GroenLinks om een grootschalig onderzoek naar studiedruk en werklast onder studenten. ‘Deelonderzoeken van Hogeschool Windesheim en studentenorganisatie ISO geven een zorgwekkend beeld van studenten met depressies, angsten of ernstige stress. Het is de hoogste tijd voor een grootschalig onderzoek en ik ben blij dat andere fracties dat met GroenLinks een zijn’, aldus Kamerlid Zihni Özdil.

 

Weliswaar publiceert het RIVM op korte termijn een onderzoek naar de druk die jongeren ervaren, maar op die publicatie wil Özdil niet wachten. ‘Ik ga het met belangstelling lezen, maar de door het RIVM gekozen methodiek is zeer beperkt. Het onderzoek waar ik om vraag is kwantitatief en gaat specifiek over het welzijn van studenten. Ik wil weten hoe hoog de studiedruk is die studenten ervaren en hoe veel studenten last hebben van psychische klachten. Ik maak me zorgen of er niet sprake is van een stressgeneratie. Dit onderzoek is nodig zodat we achteraf kunnen toetsen of het beleid van de minister ook daadwerkelijk zijn vruchten afwerpt.’

Het is de tweede keer deze maand dat GroenLinks een Kamermeerderheid achter een grootschalig onderzoek in het hoger onderwijs krijgt. Onlangs steunde een meerderheid ook al het verzoek om te onderzoeken of het macrobudget voor het mbo en het hoger onderwijs wel voldoende is. Özdil: ‘De vraag ligt voor of de bekostiging van het hoger onderwijs toereikend is voor de taken en verantwoordelijkheden die we ROC-instellingen, hogescholen en universiteiten hebben toevertrouwd. Gek genoeg wilde minister Van Engelshoven daar aanvankelijk niet aan. Gelukkig ziet de Kamer dat anders.’

GroenLinks-verzoek ingewilligd: einde ‘individueel wegstuurcontract’ mbo nabij | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 27-02-2019 00:00

Minister Van Engelshoven (Onderwijs) maakt op verzoek van GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil een einde aan de ‘onderwijsovereenkomst’ die mbo-studenten moeten sluiten als ze aan een beroepsopleiding beginnen. ‘Goed dat ook de minister inziet dat studenten niet zijn gebaat bij een onnodig wegstuurcontract’, laat Özdil in een eerste reactie weten.

De onderwijsovereenkomst had volgens Van Engelshoven moeten leiden tot een versterkte rechtspositie van studenten in het mbo, maar ze stelt in een brief aan de Kamer vast dat hiervan geen sprake is. Het contract wordt om die reden geschrapt. Om de rechtspositie van mbo-studenten te versterken, worden de regels waaraan het mbo wettelijk moet voldoen aangepast. Instellingen krijgen de mogelijkheid individuele maatwerkregels vast te leggen in een statuut, mits dat gebeurt met instemming van hun studentenraad.

Özdil vindt het plan van de minister een flinke sprong voorwaarts. Hij heeft vanaf zijn beëdiging als Kamerlid een punt gemaakt van het voor studenten nadelige contract, dat alleen in het mbo bestaat. ‘Ik wil best aannemen dat de onderwijsovereenkomst met de beste bedoelingen is bedacht, maar in de praktijk blijkt het vooral een middel waarmee instellingen een student zonder al te veel gedoe kunnen wegsturen als ze eens een paar vakken missen. Ik ben blij dat de minister daar nu een eind aan maakt. Bovendien is het weer een stap naar uniformiteit in het onderwijs: voor hbo- en wo-studenten vonden we het ook nooit nodig.’