Nieuws van Actiepartij inzichtelijk

89 documenten

Hoe zit dat nu met die ...

Actiepartij Actiepartij Haarlem 30-08-2019 17:05

De randvoorwaarden voor Domus+ en ...

Actiepartij Actiepartij Haarlem 11-07-2019 23:00

De randvoorwaarden voor Domus+ en Skaeve huse zijn vastgesteld. Dit is een opvang voor mensen die het elders niet volhouden. Een locatie voor beide woongroepen moet nog worden gezocht. De beeldvorming rond de toekomstige bewoners is uiterst negatief. Een raadslid noemde het: geestelijk gestoorden. Dat zijn het niet. Het zijn mensen die een plekje in de stad nodig hebben. Dat er een goede verstandhouding met de buurt en goede begeleiding nodig zijn is wel duidelijk. Dat hebben we nu vastgesteld.

Vanavond werd de duurzame warmte ...

Actiepartij Actiepartij Haarlem 11-07-2019 22:49

Vanavond werd de duurzame warmte bronnenkaart vastgesteld. Actiepartij diende een motie in om ook onderzoek naar opslag te gaan doen. In de zomer kun je heel veel warmte en electra opwekken maar in de winter is de vraag het grootst. Door omzetting in waterstof, opslag in accu’s of warmte opslag in de bodem kan de energie worden bewaard. De wethouder nam de motie over. Bij de update van de warmtebronnen kaart komt ook actuele informatie over opslagmogelijkheden.

Het wordt tijd dat we ons nog meer ...

Actiepartij Actiepartij Haarlem 07-07-2019 10:18

Het wordt tijd dat we ons nog meer bewust zijn van ons handelen - hier en elders op de planeet - en daar concrete acties aan verbinden!

HD had even gemist dat Actiepartij ...

Actiepartij Actiepartij Haarlem 06-07-2019 12:39

HD had even gemist dat Actiepartij de opsteller is. Is natuurlijk helemaal niet belangrijk. We zijn niet de eerste die dit ergens indienen en voorlopig niet de laatste. We zijn in ieder geval heel erg blij met de steun van de partijen die vóór stemden. Jammer genoeg zijn er nog een flink aantal partijen die het doodnormaal vinden om door te gaan met het onleefbaar maken van onze wereld. Om wat voor reden dan ook. Iets met ‘zielig voor de economie’ of ‘mensen hebben het recht om het milieu te verpesten’ of zo.

Op 4 juli heeft de gemeenteraad ...

Actiepartij Actiepartij GroenLinks PvdA Haarlem 05-07-2019 17:27

Op 4 juli heeft de gemeenteraad Haarlem in meerderheid een motie aangenomen die het college van B&W oproept om ook in Haarlem de noodtoestand voor het klimaat en het ecologisch beheer uit te roepen. Daarmee erkent de gemeente dat maatregelen tegen klimaatverandering en voor behoud van biodiversiteit prioriteit hebben. Eerder riep de gemeente Amsterdam ook de klimaatcrisis uit. Het idee voor de erkenning van de klimaatcrisis komt uit Groot-Brittannië. Daar riep de regering op 1 mei 2019 de noodtoestand uit ten behoeve van de ecologie en het klimaat. De Britse regering is hierbij geïnspireerd door de klimaatactiviste Greta Thunberg en het massale internationale netwerk van schoolstakers. Op initiatief van Actiepartij dienden Actiepartij, GroenLinks Haarlem, Partij van de Arbeid en de SP een motie hierover in tijdens de kadernota vergadering.

Actiepartij wil snel actie tegen ...

Actiepartij Actiepartij VVD Haarlem 22-06-2019 10:53

Actiepartij wil snel actie tegen vervuilende tweetakt scooters en brommers. Een tweetakt-scooter is namelijk nog vervuilender dan een vrachtwagen! Maatregelen tegen deze brommers zijn niet in de collegeplannen opgenomen en dat zien wij graag anders. [LET OP: DIT IS EEN PREMIUMARTIKEL!]

Gespeculeer kan beginnen.. misschien ...

Actiepartij Actiepartij Haarlem 19-06-2019 18:26

Gespeculeer kan beginnen.. misschien kan gemeente Haarlem hier de bibliotheek op een verdieping vestigen? Hoeven we geen miljoenen te steken in de huidige bibliotheeklocatie en kunnen we daar woningen bouwen.

Hier een reflectie op hetgeen ...

Actiepartij Actiepartij Haarlem 08-06-2019 15:00

Hier een reflectie op hetgeen vandaag in het #Haarlemsdagblad te lezen staat over het behandelde in de commissie Samenleving van afgelopen donderdag: deel 2. In het artikel 'Welzijn bang voor kaalslag' over de bezuiniging van een miljoen op de basisinfrastructuur is het gestelde in die vergadering door Actiepartij niet terug te vinden. Het college heeft in de ogen van Actiepartij dit probleem zelf veroorzaakt. Immers, lange tijd was duidelijk dat het plan van de sociale tafels niet op steun van de raad kon rekenen. Nu de cijfers; dit college heft in deze periode de reserve sociaal domein op. In 2021 is deze uitgeput. Dit terwijl per die datum de centrumgemeenten voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen worden opgeheven, met een daaraan vastkoppelde rijksbezuiniging. Daarbij wordt de zorg op dat moment vergaand gereorganiseerd. Wat de kosten daarvan zullen zijn weet niemand. Het college heeft nu ruim 8 miljoen uit de reserve sociaal domein gehaald (en naar de algemene middelen verschoven), terwijl dat niet gerechtvaardigd is door meerkosten van die omvang op dit domein. Het resultaat over het hele domein in 2018 is, ten opzichte van de begroting van dat jaar, zelfs 2,3 miljoen positief! De oplossing van het tekort van 1 miljoen is simpel. Onttrek minder geld uit de reserve sociaal domein (ten gunste van de algemene reserve) en betaal het verschil van 1 miljoen daarvan. Ofwel draai die bezuiniging terug! Gezien de overschrijdingen op andere taakvelden, zoals bijvoorbeeld beheer en ontwikkeling, kun je je afvragen hoe het college de sociale basis en het sociaal domein waardeert. Zie: https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20190607_3263062/bezuiniging-van-miljoen-in-haarlem-welzijnsinstellingen-bang-voor-kaalslag