Nieuws van Actiepartij inzichtelijk

82 documenten

Actiepartij wil snel actie tegen ...

Actiepartij Actiepartij VVD Haarlem 22-06-2019 10:53

Actiepartij wil snel actie tegen vervuilende tweetakt scooters en brommers. Een tweetakt-scooter is namelijk nog vervuilender dan een vrachtwagen! Maatregelen tegen deze brommers zijn niet in de collegeplannen opgenomen en dat zien wij graag anders. [LET OP: DIT IS EEN PREMIUMARTIKEL!]

Gespeculeer kan beginnen.. misschien ...

Actiepartij Actiepartij Haarlem 19-06-2019 18:26

Gespeculeer kan beginnen.. misschien kan gemeente Haarlem hier de bibliotheek op een verdieping vestigen? Hoeven we geen miljoenen te steken in de huidige bibliotheeklocatie en kunnen we daar woningen bouwen.

Hier een reflectie op hetgeen ...

Actiepartij Actiepartij Haarlem 08-06-2019 15:00

Hier een reflectie op hetgeen vandaag in het #Haarlemsdagblad te lezen staat over het behandelde in de commissie Samenleving van afgelopen donderdag: deel 2. In het artikel 'Welzijn bang voor kaalslag' over de bezuiniging van een miljoen op de basisinfrastructuur is het gestelde in die vergadering door Actiepartij niet terug te vinden. Het college heeft in de ogen van Actiepartij dit probleem zelf veroorzaakt. Immers, lange tijd was duidelijk dat het plan van de sociale tafels niet op steun van de raad kon rekenen. Nu de cijfers; dit college heft in deze periode de reserve sociaal domein op. In 2021 is deze uitgeput. Dit terwijl per die datum de centrumgemeenten voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen worden opgeheven, met een daaraan vastkoppelde rijksbezuiniging. Daarbij wordt de zorg op dat moment vergaand gereorganiseerd. Wat de kosten daarvan zullen zijn weet niemand. Het college heeft nu ruim 8 miljoen uit de reserve sociaal domein gehaald (en naar de algemene middelen verschoven), terwijl dat niet gerechtvaardigd is door meerkosten van die omvang op dit domein. Het resultaat over het hele domein in 2018 is, ten opzichte van de begroting van dat jaar, zelfs 2,3 miljoen positief! De oplossing van het tekort van 1 miljoen is simpel. Onttrek minder geld uit de reserve sociaal domein (ten gunste van de algemene reserve) en betaal het verschil van 1 miljoen daarvan. Ofwel draai die bezuiniging terug! Gezien de overschrijdingen op andere taakvelden, zoals bijvoorbeeld beheer en ontwikkeling, kun je je afvragen hoe het college de sociale basis en het sociaal domein waardeert. Zie: https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20190607_3263062/bezuiniging-van-miljoen-in-haarlem-welzijnsinstellingen-bang-voor-kaalslag

Hier een reflectie op hetgeen ...

Actiepartij Actiepartij Haarlem 08-06-2019 14:34

Hier een reflectie op hetgeen vandaag in het #Haarlemsdagblad te lezen is over het behandelde in de commissie Samenleving van afgelopen donderdag: deel 1. Allereerst het artikel 'Teleurstelling over discussie Domus Plus'. Deze discussie (over locatiekeuze) stond niet op de agenda. Wat er wel op stond waren de uitgangspunten voor het vestigen van voorzieningen voor zorgvragers die in aanmerking komen voor Domus Plus of 'Skeave Huse'. Het bericht in de krant beperkt zich tot de volstrekt arbitraire keuze voor een afstand van 100 meter. Er zijn voorzieningen in Haarlem en daarbuiten met afstanden tot bebouwing van 0 tot 500 meter. Belangrijker is om helder te hebben aan welke andere voorwaarden dient te worden voldaan. Wat helemaal niet in het kleine artikel voorkomt is de beeldvorming over de zorgvragers zelf. Hier heeft het HD dan ook niet aan bijgedragen. Voor Actiepartij is dit van goot belang. Niet alleen is de veiligheid van de omwonenden belangrijk, maar zeker ook die van de zorgvragers zelf.

“Nimmer zal een wethouder zo in het ...

Actiepartij Actiepartij Haarlem 07-06-2019 15:39

“Nimmer zal een wethouder zo in het nauw zijn gebracht door een plan om bomen te kappen. Bijna 25.000 Haarlemmers voelen zich op hun ziel getrapt door het plan om in de Haarlemmerhout bij Dreefzicht bomen weg te halen voor parkeerplaatsen.” 🌳🌳🌳

Haarlemse BomenriddersDeel tegen ...

Actiepartij Actiepartij Haarlem 06-06-2019 19:42

De Vaccinatiegraad is erg laag in ...

Actiepartij Actiepartij Haarlem 05-06-2019 06:56

De Vaccinatiegraad is erg laag in Haarlem. 90% is de ondergrens voor een goede bescherming. We spelen met vuur.

Update over de besluiten die ...

Actiepartij Actiepartij Haarlem 01-06-2019 09:00

Update over de besluiten die afgelopen raadsvergadering zijn genomen: ➡️Wethouder Roduner komt met een voorstel hoe de raad invloed te geven bij het voorkomen van sloop van gemeentelijke monumenten. ➡️De burgemeester heeft toegezegd met een voorstel voor een WMO vertrouwenspersoon te komen. ➡️Bij twee verkopen in Schalkwijk is het college ‘vergeten’ te verklaren waarom er geen kettingbeding in het koopcontract staat. Ons aangenomen amendement om altijd een kettingbeding met antispeculatiebeding op te nemen - tenzij er zwaarwegende argumenten tegen zijn - is blijkbaar nog niet doorgedrongen tot de contracten makers bij de gemeente. De wethouder belooft verbetering. Daar houden we hem aan.

Onze motie voor een tunnel (of brug) ...

Actiepartij Actiepartij Haarlem 31-05-2019 08:00

Onze motie voor een tunnel (of brug) voor fietsers en voetgangers bij de kruising Amerikaweg met de Europalaan en Schipholweg is unaniem aangenomen door de raad! Daarmee kan de vrijwel onneembare barrière worden weggenomen voor de bewoners uit Schalkwijk en Haarlem Oost.

De coalitie durfde gisteren het plan ...

Actiepartij Actiepartij Haarlem 30-05-2019 16:00

De coalitie durfde gisteren het plan voor de Dreef niet af te schieten. We vinden het een heel slecht idee om bomen te kappen in de Hout. En om het parkeren naar de achterkant van Dreefzicht te verplaatsen. Beter nu stoppen met dit plan dan 'doorrommelen' zoals de wethouder en coalitie nu toch gaan doen.