Nieuws van Beter voor Den Helder over VVD inzichtelijk

14 documenten

#DenHelder ...

Beter voor Den Helder Beter voor Den Helder CDA PvdA GroenLinks Partij voor de Vrijheid VVD Den Helder 09-07-2019 12:48

#DenHelder #kadernota Raadsmeerderheid: Behoorlijk Bestuur en PVV willen lyceum Den Helder ’de das omdoen’ Delano Weltevreden DEN HELDER Willen PVV en Behoorlijk Bestuur Lyceum aan Zee ’de das omdoen’ of hebben zij het beste voor met leerlingen van wie de ouders minder draagkrachtig zijn? Volgens CDA en GroenLinks het eerste, maar volgens PVV en BB natuurlijk het laatste. De laatste twee fracties pleiten voor financiele steun voor minima die hun kinderen in Schagen of op Texel naar het voortgezet onderwijs willen sturen. PVV en BB wijzen er op dat de onderwijsinspectie Lyceum aan Zee als zeer zwak heeft gekwalificeerd. Ouders die het kunnen betalen, kunnen hun kinderen naar Schagen of Texel sturen. Minder draagkrachtige ouders kunnen de vervoerskosten niet betalen en goed onderwijs is daardoor voorbehouden aan de gegoede inwoners. De rest is volgens PVV en BB ’gegijzeld’ ’vanwege de monopoliepositie van Scholen aan Zee’. GroenLinks neemt daar aanstoot aan. Fractievoorzitter Marije Boessenkool, zelf werkzaam op LAZ, vraagt zich af of de twee fracties iets hebben tegen Lyceum aan Zee. Want toen Beroepsonderwijs aan Zee negatief beoordeeld was door de inspectie, heeft zij PVV en BB niet gehoord. Volgens Sacha Houtveen (CDA) is het een ronduit slecht voorstel dat, als het wordt aangenomen, ertoe zal leiden dat Den Helder straks minder leerlingen en minder onderwijsvoorzieningen heeft. De suggestie dat haar fractie ’iets’ heeft tegen Lyceum aan Zee werpt Hamerslag ver van zich: ,,Waar het ons om gaat is dat iedereen gelijke kansen moet hebben op goed onderwijs.’’ De motie van PVV en BB haalde het maandagavond niet. Een motie van wantrouwen van PVV tegen wethouder Kees Visser (financiën) werd ook verworpen door een raadsmeerderheid. CDA, VVD, Pvd en Stadspartij vonden de motie een schande. Leo van Esdonk van PVV zegt dat hij slechts feiten heeft benoemd. Zo zijn de risico’s in de kadernota onvoldoende in beeld gebracht en is voor de gemeenteraad niet duidelijk welke gevolgen de voorgenomen vestiging van het stadhuis op Willemsoord heeft voor de gemeentelijke schatkist.

#DenHelder #Groningen ...

Beter voor Den Helder Beter voor Den Helder VVD Den Helder 25-06-2019 17:16

#DenHelder #Groningen #burgemeester https://www.rtvnoord.nl/nieuws/210105/Hij-is-toe-aan-een-nieuwe-gemeente-en-wij-aan-een-andere-burgemeester?r=nieuws

#DenHelder #Texel #bushok Wij ...

Beter voor Den Helder Beter voor Den Helder GroenLinks VVD Den Helder 25-06-2019 09:32

#DenHelder #Texel #bushok Wij wensen onze overburen heel veel succes, wij kregen het helaas niet voor elkaar! Schriftelijke vragen op 19 mei 2017 beantwoording op 22 juni 2017 https://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/beantwoording-raadsvragen/2017/6 Texelse politiek maakt zich hard voor bushokje in Den Helder Anja Roubos DEN BURG De Texelse coalitiepartijen Texels Belang, VVD en GroenLinks dienen woensdag in de raad een motie in om te zorgen dat b en w in gesprek gaan met Connexxion en de NS om het buswachthokje in Den Helder weer in gebruik te nemen. Wanneer dit niet mogelijk is, zouden ze samen een andere oplossing moeten zoeken voor reizigers naar Texel. Die wachten nu geruime tijd in weer en wind op de bus naar de veerboot, omdat de treinen daar niet goed op aansluiten.

#DenHelder #uitslag #verkiezingen ...

Beter voor Den Helder Beter voor Den Helder CDA PvdA GroenLinks Partij voor de Vrijheid VVD Den Helder 29-05-2019 06:20

#DenHelder #uitslag #verkiezingen #eu FvD met maar 68 stemmen minder dan PvdA bijna grootste in Den Helder; PVV krijgt flinke draai om de oren Richard Zut DEN HELDER De resultaten van de Europese Verkiezingen in de Noordkop wijken weinig tot niets af van het landelijke beeld zoals dat zondagavond en gisteren definitief vorm kreeg. Dat wil zeggen dat de Partij van de Arbeid (PvdA) ook in de gemeenten Den Helder, Texel, Schagen en Hollands Kroon verreweg de meeste stemmen wist te behalen. Ook houdt het in dat de belangstelling voor deze vijf jaar geleden nog massaal genegeerde verkiezing nu ook in de Noordkop meer mensen naar de stemlokalen lokte, zei het met slechts drie tot vier procent. Uitzondering was het opkomstpercentage van 57% van de gemeente Texel waar dat in 2014 nog 48% bedroeg. Het laagst (33%) was de opkomst in Den Helder, maar ook dat was zo’n vier procent meer dan de vorige keer dat voor het Europees Parlement kon worden gestemd. Opvallend feit hier was dat van de stemgerechtigden bij Dorpshuis Huisduinen maar liefst 60% daar ook daadwerkelijk gebruik van maakte. Ter vergelijking: Schagen kende een opkomstpercentage van 41,6% en Hollands Kroon 37,6%. Overal in de Noordkop kwam de PvdA met stemmentrekker Frans Timmermans als absolute winnaar uit de bus. Met Schagen (3528 stemmen, een winst van 12,5%) als koploper, waar Marjan Leijen de spinnend tevreden fractievoorzitter is. Hier blijft de VVD (2897) nog enigszins in het spoor van de sociaaldemocraten en verliest het CDA als grootste plaatselijke partij met 1978 stemmen ruim (was 2238). De PvdA klom op Texel van 535 stemmen in 2014 naar 1390 nu ( een plus van 11,6%), en verraste vriend en vijand in Den Helder met een winst van bijna 1825 stemmen (ook 11,6%). En net als elders in het land was er ook in Schagen een ruime winst voor Forum voor Democratie (FvD, van nul naar 1823 stemmen), en ook Groenlinks (van 732 naar 1270). Op Texel reikte FvD met 870 tot 13,8% van de stemmen. Onderuit Verhaal apart is de diepe val van de PVV ten opzichte van de Europese verkiezingen van vijf jaar geleden, toen de partij van Geert Wilders met bijna 3000 stemmen (22,1%) nog de macht greep in Den Helder en ook nog 10,6% op Texel (nu nog maar 2,8%) wist te behalen. Dat de PVV in de marinestad en in de andere drie Noordkop-gemeenten zo zwaar verloor heeft het - naar de cijfers hier gemeten - vooral ook te danken aan de opkomst van de FvD van Thierry Baudet. Die werd met 19,4% (2841 stemmen) immers nu bijna de grootste partij in Den Helder. Slechts de PvdA deed het daar met 2909 stemmen (19,8%) net iets beter; VVD werd derde (13,6%). En dan waren er ook enkele jonge partijen en nieuwkomers die meededen aan deze verkiezingen. Die kregen, getuige de resultaten op de kiesbureaus in de vier gemeenten geen poot aan de grond: in totaal 45 mensen brachten een stem uit op Denk, en Volt kreeg er 765.

#DenHelder #burgemeester ...

Beter voor Den Helder Beter voor Den Helder VVD D66 PvdA Den Helder 09-05-2019 07:18

#DenHelder #burgemeester #sollicitatie #Groningen Delano Weltevreden DEN HELDER Verlaat burgemeester Koen Schuiling Den Helder voor dezelfde functie in de stad Groningen? Zijn naam zingt rond, meldt het Dagblad van het Noorden. Groningen zoekt naar een opvolger van Peter den Oudsten. Dertien personen hebben te kennen gegeven dat zij de volgende burgermoeder of -vader van Groningen willen worden, vijf vrouwen en acht mannen. Voormalig staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) en D66’er Alexander Pechtold, tot vorig jaar partijleider van D66 zouden ook interesse hebben. Schuiling (VVD) kent Groningen. Als fractievoorzitter heeft hij in 1998 een sleutelrol gespeeld in de val van PvdA-burgemeester Hans Ouwerkerk. Die had tijdens de Oosterparkrellen volgens de VVD te veel steken laten vallen in de handhaving van de openbare orde. In 2010 werd Schuiling burgemeester van Den Helder. Hij zit in zijn tweede ambtstermijn. Beter voor Den Helder, de grootste fractie in de gemeenteraad, heeft in het verleden actief gezaagd aan de poten van de burgemeestersstoel. Fractievoorzitter Carlo Assorgia wil nu niet zeggen of hij blij zal zijn als Schuiling naar Groningen vertrekt: ,,We hebben een goede werkrelatie.’’ Schuiling heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren.

#DenHelder ...

Beter voor Den Helder Beter voor Den Helder VVD ChristenUnie CDA Den Helder 16-04-2019 12:38

#DenHelder #visserij ANP STRAATSBURG Het totaalverbod per 1 juli 2021 op de pulsvisserij is definitief. Een ultieme poging van Nederlandse parlementariërs om een Europees verbod op het vissen met stroomstootjes voor de Nederlandse pulsvissers tegen te houden is in het Europees Parlement gestrand. Het parlement stemde met 571 voor, 60 tegen en 20 onthoudingen voor een groot pakket maatregelen in de visserij waarvan het pulsverbod onderdeel is. Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) probeerde in samenwerking met Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Jan Huitema (VVD) in een laatste reddingspoging het parlement te laten instemmen met een voorstel om het vissen met stroomstootjes volledig vrij te geven in de EU. Daar ging het parlement echter niet in mee. Volgens Van Dalen wordt door het besluit ,,de nek omgedraaid van deze gezinnen’’, waarbij hij, gekleed in Urker visserstenue, in het parlement een foto omhoog hield van een Urker vissersfamilie. Schreijer-Pierik zei dat het ,,een gitzwarte dag in de geschiedenis van de EU-besluitvorming'’ is. Ongeveer tachtig Nederlandse kotters hebben nu een ontheffing om te vissen met een sleepnet (de pulskor) dat de zeebodem niet omwoelt. Naar verwachting mogen hooguit vijftien Nederlandse vissers nog tot het definitieve verbod medio 2021 blijven werken met de pulstechniek, maar zijn anderen al deze zomer hun vergunningen kwijt. ,,Als straks de pulskor-techniek verdwijnt, moeten vissers weer zware kabels over de zeebodem slepen om de platvis van de bodem te krijgen. Dat beschadigt de zeebodem, kost véél meer brandstof en dus véél meer CO2-uitstoot”, benadrukt Schreijer-Pierik. Het verbod op pulsvissen is een ,,enorme klap" voor Nederlandse vissers. Dat stelt branchevereniging voor kottervissers Visned in een reactie op de bevestiging van het Europese Parlement van het reeds aangekondigde verbod. Volgens de Nederlandse vissers, die bovengemiddeld zwaar ingezet hebben op pulsvissen, is de beslissing genomen op foutieve gronden. Zo zou pulsvissen wetenschappelijk bewezen beter zijn voor de natuur en de visserijondernemer. Het Europese Parlement ging daar niet in mee. Visned wijst erop dat niet alleen de vissers investeringen in de techniek van enkele tonnen zien verdwijnen. ,,Het is een sectorbreed probleem. De faciliteiten aan wal worden gedragen door een relatief kleine groep ondernemers. Het verbod op pulsvisserij doet de waarde van bedrijven verdampen", zo staat in een verklaring.

Laan Makelaars - Kop van Noord ...

Beter voor Den Helder Beter voor Den Helder VVD CDA Den Helder 31-03-2019 09:08

#DenHelder Delano Weltevreden Het ...

Beter voor Den Helder Beter voor Den Helder VVD CDA PvdA Den Helder 02-03-2019 10:06

#DenHelder Delano Weltevreden Het stadhuis komt op Willemsoord. De coalitie van VVD, CDA, CU, Seniorenpartij, Stadspartij, PvdA en Beter voor Den Helder noemt het ’een historisch besluit’. Het enige wat er historisch aan is, is dat partijen die in dit dossier voorheen lijnrecht tegenover elkaar stonden, nu eensgezind zijn. Voor de rest is het oude wijn in nieuwe zakken. Vorige (gelegenheids)coalities hadden geen boodschap aan wat de oppositie vond van hun stadhuisbesluiten, de huidige coalitie zet die traditie voort. De wethouders Tjitske Biersteker en Michiel Wouters brulden als raadsleden om het hardst dat toenmalige colleges en coalities niet luisterden en over de oppositie heen walsten met in beton gegoten besluiten. Hun college doet hetzelfde. Dit college wil vaart maken. Het lijkt verdacht veel op het mechanisme dat in werking treedt wanneer een meisje wil trouwen met een foute knul. Ze staat niet open voor argumenten die bedoeld zijn om haar voor onheil te behoeden. Hoe steekhoudend die ook zijn. Het college heeft volgens wethouder Wouters het absolute vertrouwen dat het allemaal goed komt. Het hardnekkige probleem van vastlopend Tesoverkeer wordt dus binnen de komende vier jaar opgelost. En de verplaatsing van het stadhuis gaat niet meer kosten dan nu begroot. De tijd zal het leren.

#DenHelder #stadhuis Delano ...

Beter voor Den Helder Beter voor Den Helder D66 CDA PvdA GroenLinks VVD ChristenUnie Den Helder 26-02-2019 10:39

#DenHelder #stadhuis Delano Weltevreden DEN HELDER De voltallige coalitie in de Helderse gemeenteraad heeft burgemeester en wethouders maandagavond de opdracht gegeven het stadhuis in twee gebouwen op Willemsoord te vestigen. Wat CDA, VVD, Seniorenpartij, Stadspartij, Beter voor Den Helder, PvdA en ChristenUnie betreft is het een historische beslissing. ,,Dit dossier was het symbool van hoe politiek verdeeld de raad en het college waren. Laat het nu het symbool zijn van hoe dit dossier kan verbinden’’, aldus fractievoorzitter Harmen Krul van CDA. De oppositiepartijen daarentegen maakten gehakt van het plan. Henk Mosk (D66) vindt het besluit geen historische beslissing, maar ’een historische vergissing’. Hij verwees naar insprekers die zich grote zorgen maken om de toekomst van de nautische activiteiten op Willemsoord. ,,Zij hebben gepoogd om in het voorstel een zinnetje te laten opnemen dat de nautische werkzaamheden op Willemsoord onbelemmerd doorgang moeten vinden als het stadhuis daar gevestigd wordt. Niemand van de coalitie was bereid dat te doen. Dat zegt genoeg.’’ Wethouder Michiel Wouters zegt dat er alles aan wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden door kunnen gaan. Marije Boessenkool (GroenLinks) noemt het door de raad genomen besluit ’een historisch slecht besluit’. Zij voorspelt dat het ergens spaak gaat lopen, omdat de kosten van zulke projecten altijd tegenvallen. Sylvia Hamerslag (Behoorlijk Bestuur) vraagt zich af waarom niet eerst wordt onderzocht hoe het moet met zaken als parkeren en bereikbaarheid voordat er een besluit wordt genomen. PVV’er Leo van Esdonk wilde weten of het college bereid is de financiële risico’s te incasseren van de open eindjes die er zijn. Volgens wethouder Wouters heeft het college er ’alle vertrouwen’ in dat het project binnen het krediet blijft dat de raad beschikbaar stelt. De coalitie stemde mandagavond ook tegen een voorstel van de oppositie voor het houden van een referendum over het stadhuisplan.

#DenHelder #vinkenterrein Casper ...

Beter voor Den Helder Beter voor Den Helder VVD Den Helder 05-02-2019 10:17

#DenHelder #vinkenterrein Casper Duin DEN HELDER Geen volledig woningbouwprogramma op het Vinkenterrein en tegemoet komen aan eerdere afspraken en burgerinitiatieven voor de herinrichting van het terrein. Die boodschap gaven de leden van de commissie Stadsontwikkeling en -Beheer maandagavond mee aan wethouder Michiel Wouters. Hij vroeg de commissieleden zich uit te spreken of de drie geschetste scenario’s voor het Vinkenterrein aanpassing behoefden. Het antwoord was klip en klaar. Het zogeheten ’scenario drie’, dat voorziet in een volledig stedelijk woningbouwprogramma (50-70 woningen), kon op onvoldoende draagvlak rekenen. Met deze optie zou het college willen voldoen aan de uitdrukkelijke wens van de provincie Noord-Holland om zo snel als mogelijk woningen te realiseren binnen de bebouwde kom van Den Helder. ,,Voor de vertrouwensrelatie met de provincie is het het best als we het Vinkenterrein aandragen als versnellingslocatie’’, stelde Wouters maandagavond. Daarbij brengt dit scenario het meeste geld uit grondexploitatie in de gemeentekas. ,,De financiële positie van de gemeente speelt hierbij mee.’’ Het leeuwendeel van de commissieleden koos voor standvastigheid. En wil de eerder gemaakte besluiten over de herinrichting respecteren. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de bewonerswensen voor vergrote achtertuinen in de Sluisdijkstraat, Ruyghweg en Janzenstraat, alsmede het realiseren van heemtuinen en een werkplaats voor het buurtbedrijf. ,,Een man een man, een woord een woord’’, vatte Petra Bais (VVD) een veelgehoord sentiment samen. Bais opperde aan Wouters om de bouw gefaseerd uit te gaan voeren, om zodoende toch snel te kunnen starten. Een suggestie die het college in overweging gaat nemen. Want hoewel de grond bouwrijp is, zet de financiering voor de replica zaagmolen momenteel de rem op het project. Woningstichting Den Helder investeert vijf ton in de molen (totale kosten €1,4 miljoen), onder voorwaarde dat het het terrein mag ontwikkelen. Verplaatsing van de molen naar bijvoorbeeld Ankerpark, Stadspark of de Helderse Vallei, zoals door sommigen werd geopperd, zou een gapend gat in de molenbegroting slaan.