Nieuws van Blanco lijst 8 inzichtelijk

561 documenten

Let op! Jouw identiteitsbewijs is ...

Blanco lijst 8 Blanco lijst 8 Barneveld 25-06-2019 09:32

Let op! Jouw identiteitsbewijs is strikt persoonlijk. Leen je het uit of verander je iets aan de gegevens, dan maak je je schuldig aan een strafbaar feit. Dat heeft grote gevolgen. Bovendien heb je kans dat je zelf slachtoffer wordt door misbruik van jouw ID. Waarschuwing: • Bij ID Fraude wordt dan aangifte gedaan bij de politie. • Je riskeert een boete van 370 euro • Je krijgt 2 jaar geen paspoort (die heb je nodig voor verre reizen) • Je krijgt gedoe met je V.O.G. die je nodig hebt voor je stage of baan.

Gemeente en dorp De Glind starten ...

Blanco lijst 8 Blanco lijst 8 Barneveld 25-06-2019 07:00

Gemeente en dorp De Glind starten pilot Wijk van de Toekomst: samen werken aan duurzaam wonen en werken Samen concreet handen en voeten gaan geven aan energiebesparing en alternatieve energiebronnen voor wonen en werken: daarmee gaan inwoners, ondernemers en de gemeente in De Glind aan de slag in het pilot-project Wijk van de Toekomst De Glind. Nog voor de zomer willen de gemeente en vertegenwoordigers uit de kern van De Glind hiervoor een intentieverklaring ondertekenen om het startsein te geven voor de samenwerking. De Glind wil verduurzamen In De Glind zijn ze al langere tijd bezig met duurzaamheid. Vorig jaar is er een zonnepanelenactie geweest bij agrarische bedrijven en bij woningen. Ook de Donnerschool heeft recentelijk haar dak vol gelegd met zonnepanelen. Daarnaast wordt nagedacht over een dorpsmolen, willen zorginstellingen hun bedrijfsvoering verduurzamen en zijn er verschillende druk bezochte buurtavonden geweest over het thema duurzaamheid. Het dorp wil (vervolg)stappen maken met een pilot “Wijk van de Toekomst”. De vertegenwoordigers van belangenvereniging De Glind, de Donnerschool, stichting Jeugddorp De Glind, de Rudolpstichting, Pluryn en de gemeente Barneveld ondertekenen hiervoor binnenkort een intentieverklaring. Daarnaast is de gemeente in gesprek met agrariërs in de Glind over duurzaamheid en energie in hun sector. Met hun agrarische bedrijven komen daar weer hele andere aspecten bij kijken dan bij een woonhuis of een schoolgebouw. Samen oplossingen bedenken voor je eigen buurt of dorp De Rijksoverheid wil dat in 2050 iedereen in Nederland zijn huis zonder aardgas kan verwarmen en dat er net zoveel duurzame energie wordt opgewekt als dat wordt verbruikt. Hoe we daar samen komen, is wat we de “Wijk van de Toekomst” noemen. Geen vooropgezet plan, maar samen bedenken hoe. De uitkomst is een plan dat aan de gemeente aangeboden wordt. Dit uitvoeringsplan wordt ook wel een wijktransitieplan genoemd. Voor de gemeente zijn deze plannen belangrijk, omdat ze ook de warmtetransitie kunnen helpen uitvoeren. In de warmtetransitie worden huizen en bedrijven zodanig geïsoleerd en van duurzame energie voorzien dat ze helemaal geen aardgas meer nodig hebben. Alle gemeenten in Nederland moeten uiterlijk in 2021 een warmtevisie hebben vastgesteld, waarin de gemeente aangeeft hoe zij dat voor alle wijken en dorpen denkt aan te pakken en op welke plekken dit als eerste gaat gebeuren. Daarvoor is onderzoek en overleg over de aanpak nodig. In januari 2019 stelde de gemeenteraad al de uitgangspunten en kaders voor de warmtevisie vast, nu start het pilot-project Wijk van de Toekomst in de kern van De Glind. De Glind is daarmee de eerste wijk/kern die aan de slag gaat met het maken van een wijktransitieplan. Pilot-project De gemeente wil samen met de betrokkenen in De Glind ervaring opdoen met de participatieve Wijk van de Toekomst-aanpak en het maken van een wijktransitieplan, zodat deze in meer wijken en buurten ingezet kan gaan worden bij de uitvoering van de (op te stellen) warmtevisie.

De landelijke storing bij KPN is ...

Blanco lijst 8 Blanco lijst 8 Barneveld 24-06-2019 18:00

De landelijke storing bij KPN is verholpen. 112 is weer bereikbaar voor spoedmeldingen. Ook 0900-8844 (geen spoed, wel politie) is weer in de lucht. Update 21.16 uur: 112 is stabiel bevonden. De noodnummers zijn niet langer in gebruik.

UPDATE: STORING IS VERHOLPEN, 112 ...

Blanco lijst 8 Blanco lijst 8 Barneveld 24-06-2019 15:28

UPDATE: STORING IS VERHOLPEN, 112 WEER BEREIKBAAR In verband met een landelijke telefoniestoring is 112 onbereikbaar. In het geval van een noodsituatie kunnen mensen contact opnemen met 088-6628240 (in plaats van 112). Verder zijn de politiebureaus, brandweerkazernes en huisartsenposten doorlopend open. Ook zijn er meer politie en toezichthouders op straat. Geen spoed, wel politie: Indien er zich situaties voordoen waarbij minder spoed is, maar wel politie gewenst is kan er contact gezocht worden met 088-9659630 (in plaats van 0900-8844).Voor de lokale politie kunt u ook appen naar 06-53370250. U kunt ook naar het hulpverleningscentrum aan de Nijkerkerweg 119 gaan als u hulp nodig heeft. Op de snelweg: Voor het melden van een gevaarlijke situatie op de snelweg kan Rijkswaterstaat bereikt worden op 0800-8002.

Aanstaande woensdag, 26 juni om ...

Blanco lijst 8 Blanco lijst 8 Barneveld 24-06-2019 13:15

Aanstaande woensdag, 26 juni om 14.15 uur wordt de speelplek aan de Mr. Troelstralaan officieel geopend door wethouder André van de Burgwal. Voor deze opening hebben een viertal scholieren van het JFC samen met Be Active en de gemeente Barneveld een leuk sportief openingsprogramma georganiseerd. Vanwege de warmte is er een aangepast programma. Aan iets lekkers te drinken en eten is ook gedacht. Zorg zelf voor extra water en dat u en uw kinderen tegen de zon beschermd zijn. Kom ook naar deze leuke opening op de speelplek aan de Mr. Troelstralaan en doe mee!

Populaire duurzaamheidslening gaat ...

Blanco lijst 8 Blanco lijst 8 Barneveld 24-06-2019 13:00

Populaire duurzaamheidslening gaat op in nieuwe lening ‘Toekomstbestendig wonen Gelderland’ Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad voorstellen om de populaire duurzaamheidslening voor het verduurzamen van woningen breder in te zetten en te vernieuwen tot de Toekomstbestendig Wonen Lening. Met de Toekomstbestendig Wonen Lening kunnen particuliere woningeigenaren een aantrekkelijke lening krijgen voor het verduurzamen en het levensloopbestendig maken van hun woning en voor asbestverwijdering. De regels voor de nieuwe lening worden vastgelegd in een nieuwe verordening waarover de gemeenteraad nog moet vergaderen. Als de gemeenteraad de nieuwe verordening vaststelt, dan treedt de lening 30 juli in werking. Woningeigenaren in de gemeente Barneveld maken nu veel gebruik van de duurzaamheidslening. Onder gunstige voorwaarden kan geld geleend worden voor allerlei energiemaatregelen aan de het huis, zoals isolatie, zonnepanelen en warmtepompen. Sommigen huiseigenaren renoveren hun woning zelfs al helemaal naar een aardgasloze woning. Het college wil deze lening vernieuwen en verbreden en heeft hiervoor samenwerking gezocht met de provincie via de Toekomstbestendig Wonen Lening. De provincie biedt de lening aan alle gemeenten in de gehele provincie aan en wil met de uniforme regeling zoveel mogelijk inwoners stimuleren hun woning duurzaam te verbeteren. In 2018 werd in Gelderland voor circa € 22,5 miljoen aan dergelijke leningen verstrekt. In Barneveld is tot nu toe € 2,5 miljoen aan inwoners geleend via de duurzaamheidslening. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de nieuwe lening, dan zal daar in juli € 1 miljoen aan worden toegevoegd. Waarvoor is de Toekomstbestendig Wonen Lening? Na het vaststellen van de verordening, kunnen huiseigenaren met de Toekomstbestendig Wonen Lening een lening afsluiten voor:  - energiemaatregelen ter verduurzaming van de eigen woning  - asbestverwijdering, mits er minimaal één energiebesparende maatregel wordt genomen, en  - sommige verbouwingen aan het huis, waardoor men langer thuis kan blijven wonen. Voor Verenigingen van Eigenaren en maatschappelijke- en sportorganisaties blijft de bestaande duurzaamheidslening bestaan. Wat is nieuw? De nieuwe lening is een uitbreiding van het bestaande aanbod van de gemeente omdat het mogelijk is de verschillende maatregelen (verduurzamen, levensloopbestendig en asbest) te combineren. Duurzaamheid staat voorop, daarom is het nodig altijd een energiebesparende of -opwekkende maatregel te treffen. Nieuw is dat deze lening nu ook beschikbaar komt voor mensen die onvoldoende inkomen hebben om consumptief of hypothecair te kunnen lenen of hiervoor te oud zijn. Met de Toekomstbestendig Wonen Lening kunnen woningeigenaren ook een hoger bedrag lenen, namelijk maximaal € 50.000,- in plaats van € 25.000,-. Wanneer gaat de nieuwe regeling in? Als de gemeenteraad de nieuwe verordening vaststelt, dan treedt de lening 30 juli 2019 in werking. Vanaf die datum kunnen inwoners de lening via de website van de gemeente aanvragen. Meer informatie over de lening is dan ook beschikbaar via de gemeentelijke website.

Barneveld bereikt ...

Blanco lijst 8 Blanco lijst 8 Barneveld 24-06-2019 13:00

Barneveld bereikt milieudoelstellingen 2020 eerder met afvalstrategie De afgelopen maanden heeft de gemeente Barneveld haar nieuwe inzamelstrategie geëvalueerd. Die blijkt succesvol: De milieudoelstellingen voor 2020 zijn twee jaar eerder behaald dan gepland. De inwoners blijken over het algemeen tevreden met het gewijzigde beleid en de nieuwe inzamelstructuur. Wethouder André van de Burgwal is blij met deze behaalde resultaten ,,Ik ben vooral heel trots op de inwoners van de gemeente Barneveld. Door het enthousiasme waarmee zij hun afval nóg beter zijn gaan scheiden, hebben we met elkaar deze mooie resultaten kunnen boeken. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.” De evaluatie van de afvalstrategie woensdag besproken in de commissie Samenleving. De gemeenteraad van Barneveld heeft op 13 april 2016 de strategienota huishoudelijk afval 2016-2020 vastgesteld, met het doel 75 procent afvalscheiding te realiseren. Dit leidde onder andere tot de invoering van de wekelijkse PMD-inzameling via minicontainers, inzameling van oud papier in het buitengebied, gescheiden luierinzameling en het verlagen van de ophaalfrequentie van de restafvalcontainer naar 1 keer in de 4 weken. Met de strategienota wordt een ‘win-win-win situatie’ nagestreefd: meer afvalscheiding, lagere kosten en tevreden burgers. Uit de evaluatie kan worden geconcludeerd dat dit gelukt is. Met een scheidingspercentage van 76 procent en 126 kg restafval per inwoner zijn de doelstellingen in 2018 ruim gehaald. De kostenbesparing is wel lager dan aangenomen. Dit heeft vooral te maken met de PMD-inzameling met containers in plaats van zakken en de gratis omruilacties. Bewonersonderzoek De tevredenheid onder inwoners is onderzocht door middel van een bewonersonderzoek. Dit is uitgevoerd in februari-maart 2019. De enquête kon online worden ingevuld. Daarnaast zijn de vragen bij wijze van steekproef voorgelegd aan inwoners die belden naar het Klant Contact Centrum. 63 procent van de respondenten beoordeelt de gemeentelijke afvalinzameling als ‘goed ‘ of ‘zeer goed’. 58 procent vindt de PMD minicontainer beter dan de zak die er eerst was. 7 procent vindt dat deze teveel ruimte inneemt. 24 procent ondervindt wel stank en overlast. 68 procent van de bewoners komt qua ruimte uit met de 4 wekelijkse inzameling van het restafval. Ingezette koers voorlopig vasthouden Omdat de afvalstrategie succesvol is en de milieudoelstellingen zijn behaald, stelt het college voor om de ingezette koers vast te houden. Tot 2020 wil het college geen ingrijpende wijzigingen doorvoeren in de inzamelstrategie. Dit betekent ook dat op de korte termijn geen financiële prikkel zal worden ingevoerd om afvalscheiding nog meer lonend te maken (diftar). In plaats daarvan wil de gemeente zich richten op het verder stimuleren en het ondersteunen van het ingezette beleid. Herijking afvalbeleid vanaf 2020 Voor de langere termijn (2020-2025) zijn er aanvullende stappen nodig. Dit is nodig om de landelijke doelstellingen behalen. Voor het jaar 2050 ambieert het Rijk een volledig circulaire samenleving zonder restafval. De eerste horde moet in 2025 bereikt zijn: maximaal 30 kg restafval per inwoner per jaar. ,,De gemeente Barneveld zoekt bij het inzetten van instrumenten om deze milieudoelstellingen te realiseren steeds naar een balans tussen milieu, service en kosten”, aldus wethouder Van de Burgwal. In december 2020 wil de gemeente de huidige afvalstrategie herijken om de landelijke doelstellingen te behalen. Dit zal worden vastgelegd in de Afvalvisie 2020-2025. Onderwerpen die daarbij terug kunnen komen zijn: verbeteren van bewustwording onder inwoners, preventie, afvalscheiding, meer hergebruik, handhaving en kosten.

Op zaterdag 22 juni jl. stonden we ...

Blanco lijst 8 Blanco lijst 8 Barneveld 24-06-2019 11:44

Op zaterdag 22 juni jl. stonden we met tientallen belangstellenden stil bij de afronding van de bouw van de Harselaartunnel en alle wegen in de omgeving van de tunnel. Een feestelijk en gezellig moment. De leukste foto's vindt u op https://www.harselaartunnel.nl/album/opening-22-juni-2019.

Garantstelling voor pilotproject van ...

Blanco lijst 8 Blanco lijst 8 Barneveld 24-06-2019 10:26

Garantstelling voor pilotproject van coöperatie Voorthuizen Duurzaam Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad voorstellen om garant te staan voor een lening van maximaal € 1,2 miljoen euro die coöperatie Voorthuizen Duurzaam bij de Bank Nederlandse Gemeenten wil afsluiten. Door de garantstelling kan Voorthuizen Duurzaam verschillende projecten voor het opwekken van duurzame energie opstarten in het postcoderoosgebied van Voorthuizen. Inwoners binnen Voorthuizen en omgeving kunnen zo tegen een laag bedrag profiteren van de opbrengsten uit de opgewekte energie. Wethouder Didi Dorrestijn-Taal met ‘klimaat en duurzaamheid’ in haar portefeuille geeft aan wat het belang is van de gewenste garantstelling: “Door ons plan om garant te staan voor de projecten van de coöperatie kan de instapprijs om deel te nemen voor de inwoner zo laag mogelijk blijven. Zo wordt duurzame energie opwekking opeens mogelijk voor veel meer mensen, ook voor inwoners die minder geld hebben te besteden. Door deze opzet blijft het geld dat wordt verdiend met het opwekken van de duurzame energie binnen onze eigen gemeenschap. Omdat we als gemeente de doelstelling hebben om duurzame energie op te wekken, willen we dit pilot-project graag ondersteunen”. De coöperatie Voorthuizen Duurzaam is ontstaan uit een burgerinitiatief met het oogmerk energieopwekking bereikbaar te maken voor burgers. Iedereen met een kleinverbruikaansluiting en binnen de postcoderoos Voorthuizen (het gaat om de volgende postcodes: 3781 Voorthuizen, 3886 Garderen, 3776 Stroe, 3774 Kootwijkerbroek, 3771 Barneveld, 3784 Terschuur, 3862 Nijkerk en 3881 Putten) kan lid worden van de coöperatie. De coöperatie wil verschillende postcoderoosprojecten opzetten met als doel duurzame energieopwekking voor iedereen betaalbaar te maken, samen te profiteren van een lagere energierekening en samen mee te delen in de opbrengst.

UPDATE 25 juni 11.00 uur: Vanwege de ...

Blanco lijst 8 Blanco lijst 8 Barneveld 24-06-2019 10:00

UPDATE 25 juni 11.00 uur: Vanwege de warmte is er een aangepast programma. Zorg zelf voor extra water en dat u en uw kinderen tegen de zon beschermd zijn. Aanstaande woensdag, 26 juni om 14.15 uur wordt de speelplek aan de Mr. Troelstralaan officieel geopend door wethouder André van de Burgwal. Voor deze opening hebben een viertal scholieren van het JFC samen met Be Active en de gemeente Barneveld een leuk sportief openingsprogramma georganiseerd. Er zijn workshops yoga en calisthenics .Be Active zal er met hun sport- en spelbus zijn. Aan iets lekkers te drinken en eten is ook gedacht. Kom ook naar deze leuke opening op de speelplek aan de Mr. Troelstralaan en doe mee!