Nieuws van ChristenUnie over VVD inzichtelijk

416 documenten

Fractievoorzitter ChristenUnie ...

ChristenUnie ChristenUnie VVD Almere 29-08-2019 16:49

De partijen Gemeente Belangen ...

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks VVD PvdA Woudenberg 19-07-2019 10:04

De partijen Gemeente Belangen Woudenberg, VVD en PvdA/GroenLinks dachten er goed aan te doen om voor te stellen het ambtsgebed af te schaffen. De ChristenUnie vindt dat zeer pijnlijk en verdrietig. Het is een gemis voor Woudenberg.

Vandaag waren Marco Van Mourik en ...

ChristenUnie ChristenUnie VVD Renswoude 12-07-2019 15:28

Vandaag waren Marco Van Mourik en Jos Verdam namens de ChristenUnie Renswoude op bezoek bij de nieuwe nul-op-de-meter woningen aan de Taets van Amerongenweg samen met onze collega's van VVD Renswoude, Dorpsbelang Renswoude en CDA Renswoude. We zijn onder de indruk van de ruimte binnen de woningen en dat deze woningen zo duurzaam zijn gebouwd. Hulde aan de gemeente Renswoude en Bouwbedrijf Kreeft B.V. voor de realisatie van deze woningen!

Gisteravond is het nieuwe college ...

ChristenUnie ChristenUnie VVD PvdA GroenLinks D66 CDA Flevoland 11-07-2019 18:40

Gisteravond is het nieuwe college van gedeputeerde staten geïnstalleerd. Wij wensen alle gedeputeerden en in het bijzonder 'onze' Harold Hofstra veel wijsheid, succes en zegen voor de komende periode.

Duurzaamheid en energie gaan hand in ...

ChristenUnie ChristenUnie VVD Renswoude 10-07-2019 19:39

Duurzaamheid en energie gaan hand in hand. ChristenUnie Renswoude heeft in de raadsvergadering van gisteren een motie ingediend waarbij ze het college oproept om de daken van de huizen van het woningbouwbedrijf te voorzien van zonnepanelen. Maar ook om te onderzoeken hoe bedrijven en woningbezitters mee kunnen profiteren van de grootschalige aanleg hiervan. Verder hebben we de vraag neergelegd om te onderzoeken of de oprichting van een energie coörperatie mogelijk is die de lokale gemeenschap ten goede komt. Samen bouwen aan Renswoude stond er boven ons coalitie akkoord met VVD Renswoude en Dorpsbelang Renswoude. Ook op het vlak van energie opwekken wat ons betreft.

Onze onderhandelaars hebben samen ...

ChristenUnie ChristenUnie VVD PvdA GroenLinks D66 CDA Flevoland 05-07-2019 00:09

Onze onderhandelaars hebben samen met de VVD, GroenLinks, CDA, PvdA en D66, de afgelopen weken hard gewerkt aan het bereiken van een coalitieakkoord. Vandaag werd het resultaat gepresenteerd. De ChristenUnie is blij met de vele herkenbare ChristenUnie-standpunten in het akkoord en dankbaar dat het de komende vier jaar constructief aan de slag kan. Daarbij hebben we Harold Hofstra voorgedragen als kandidaat-gedeputeerde met in de portefeuille: o.a. financiën, natuur, water, vitaal platteland en sport. Op d.v. 10 juli zal dit akkoord worden besproken in Provinciale Staten. Meer weten over het akkoord? Ontdek hier onder de inhoud.

Afgelopen maandag besprak de ...

ChristenUnie ChristenUnie VVD Hattem 02-07-2019 14:41

Afgelopen maandag besprak de Hattemse gemeenteraad de voorjaarsnota en de kadernota. De voorjaarsnota geeft weer hoe het er financieel voorstaat. In de kadernota staan de kaders die het college meekrijgt bij het opstellen van de begroting. Een ding is duidelijk: er is in financieel opzicht werk aan de winkel. Hattem moet de broekriem aanhalen. De voornaamste oorzaken zijn de grote stijgingen in de uitgaven voor zorg en de hogere kosten voor zaken die we samen met andere gemeenten regelen, zoals het vervoer van leerlingen. Allebei posten waarop we als kleine gemeente Hattem weinig invloed op hebben. Tijdens de bespreking van de collegevoorstellen bleek er in de raad een grote mate van eensgezindheid. Alle partijen zijn het er over eens dat alle plannen en kosten nog eens tegen het licht moeten worden gehouden. Wel werd opgemerkt dat we met het bezuinigingsbadwater niet ook het kwaliteitskind moeten weggooien. Het collegeprogramma bevat mooie plannen (door VVD Hattem zelfs complimenteus zo mooi als een Mercedes gevonden). Voor het college is er werk aan de winkel, maar ook voor de raad om enerzijds de ambitie om het leefklimaat in Hattem op peil te houden voor bewoners, ondernemers en toeristen en anderzijds de uitgaven in de hand te houden. De politieke partijen gaan hun provinciale en landelijke fracties en besturen benaderen om te bezien of rijk en provincie aan de inkomstenkant nog wat kunnen betekenen. Wat dat betreft is het mooi dat veel landelijke partijen in de Hattemse gemeenteraad zijn vertegenwoordigd. Lokale partijen hebben een dergelijk netwerk niet. (Foto: Andreas Gademann - Creative Commons - Flickr)

Wij feliciteren onze burgemeester ...

ChristenUnie ChristenUnie VVD Hardenberg 01-07-2019 18:45

Wij feliciteren onze burgemeester Peter Snijders met de voordracht als burgemeester in Zwolle. Dankbaar zijn we voor zijn inzet voor onze Gemeente Hardenberg en haar inwoners. Fijn dat hij in de regio blijft en wij wensen hem veel zegen toe straks in Gemeente Zwolle! https://www.destentor.nl/zwolle/burgemeester-peter-snijders-vvd-verruilt-hardenberg-voor-zwolle~a52a8f7d/

GroenLinks en de PvdA hebben de ...

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks D66 VVD PvdA Arnhem 22-06-2019 07:47

GroenLinks en de PvdA hebben de samenwerking met de VVD en D66 in de coalitie opgezegd. ChristenUnie maakt zich zorgen over de bestuurscultuur in onze stad. In de afgelopen jaren zijn meerdere coalities gevallen. Fractievoorzitter Daniël Becker: ‘Politici moeten elkaar echt meer gaan gunnen in Arnhem! De wil om tot compromissen te komen is nu minimaal.’ Een politieke crisis komt nooit gelegen, maar nu zeker niet. De perspectiefnota staat momenteel ter discussie. Het is maar de vraag of deze aangenomen wordt. Over enkele maanden moet de gemeente Arnhem weer een begroting presenteren. Daniël Becker:: ‘De stad moet bestuurd worden, onze inwoners moeten weten wat zij van hun lokale overheid kunnen verwachten. Het is van groot belang dat alle politieke partijen zich tot het uiterste inspannen om te komen tot een constructieve samenwerking. Een samenwerking met een hoge gunfactor!’ De gemeenteraad van Arnhem telt met 39 leden maar liefst 14 partijen. De verdeeldheid is groot. Anderzijds is het iedereen ook duidelijk dat partijen elkaar nodig hebben. Die wederzijdse afhankelijkheid kan de basis vormen van een nieuwe coalitie. De ChristenUnie-fractie vraagt u om gebed voor onze stad en haar bestuurders.

Statenlid Michel Klein reageert op ...

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks D66 VVD Wijdemeren 19-06-2019 12:33

Statenlid Michel Klein reageert op het Noord-Hollandse coalitieakkoord.