Nieuws van ChristenUnie-SGP over VVD inzichtelijk

18 documenten

Als ChristenUnie-SGP Vlaardingen ...

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP ChristenUnie PvdA GroenLinks VVD CDA Vlaardingen 19-06-2019 21:43

Als ChristenUnie-SGP Vlaardingen willen wij, samen met een aantal andere Vlaardingse fracties, onze steun aan burgemeester Jetten uitspreken. Hieronder de steunverklaring: VLAARDINGEN - Ondergetekende Vlaardingse gemeenteraadsfracties roepen op om positief de samenwerking te zoeken in het besturen van de stad. Uiteraard inhoudelijk kritisch, maar altijd met respect voor de persoon en het ambt van burgemeester. Dit doen wij omdat we samen het stadsbestuur vormen en daarbij een voorbeeldfunctie hebben richting de maatschappij. De wijze waarop ons college, en onze burgemeester in het bijzonder, in toon en houding wordt bejegend, passen niet binnen een bestuur gericht op de inhoud. We doen dan ook een beroep op de hele raad en in het bijzonder de fractie Boers om zich niet langer op de persoon, maar op de inhoud te richten. Zo kunnen we ons weer gezamenlijk richten op het besturen van Vlaardingen. Getekend: Kees Rijke​​​​: fractievoorzitter VVD Lianne van Kalken​​​: fractievoorzitter GroenLinks Raymond van Haren​​​: fractievoorzitter VV2000/ Leefbaar Vlaardingen Koen Kegel​​​​: fractievoorzitter D66 Corné Venema​​​​: fractievoorzitter CDA Marcel Kerkhof​​​​: fractievoorzitter Onafhankelijke Socialisten (fractie Kerkhof) Nel Versteeg​​​​: plaatsvervangend fractievoorzitter PvdA Eric van Pienbroek​​​: fractievoorzitter ChristenUnie/ SGP Salih Akca​​​​: raadslid Beter voor Vlaardingen Peter Leeman​​​​: fractievoorzitter Stadsbelangen Vlaardingen

Wij zijn blij dat vandaag het ...

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP D66 VVD CDA Vlaardingen 14-05-2019 20:39

Wij zijn blij dat vandaag het bericht naar buiten is gekomen dat de formerende partijen een coalitieakkoord hebben gesloten en bereid zijn de verantwoordelijkheid te nemen om, SAMEN met de raad, belangrijke keuzes voor de stad te maken. Wel zijn wij heel benieuwd hoe het daadwerkelijke coalitieakkoord er uitziet. Na een jaar experimenteren en moddergooien kunnen we nu eindelijk aan de slag. Vlaardingse VVD, CDA in Vlaardingen, GroenLinks Vlaardingen, D66 Vlaardingen, VV2000 Leefbaar Vlaardingen en Onafhankelijke Socialisten Vlaardingen gefeliciteerd en graag sluiten wij af met onze slogan “SAMEN VOOR U!”. https://www.vlaardingen.nl/Bestuur_Organisatie/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws/Formerende_partijen_bereiken_akkoord_in_Vlaardingen

Raadsflits 9 april 2019 - ...

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP VVD PvdA Leidschendam-Voorburg 10-04-2019 13:41

Raadsflits 9 april 2019 - Tafelzilver Op 9 april besprak de gemeenteraad het voorstel voor een nieuwe manier om gemeentelijke subsidies te verdelen. Het idee stamt uit de vorige collegeperiode, het is niet bedacht om te bezuinigen. In het voorstel krijgen de gesubsidieerde partners van de gemeente een actieve rol in de verdeling. Verschillende organisaties die in hetzelfde domein werken, gaan samen aan tafel, om samen invulling te geven aan de doelstelling waar het betreffende subsidiebedrag voor bestemd is. In samenspraak stemmen de subsidiepartners hun activiteiten op elkaar af en wordt de doelstelling per saldo beter bereikt. Een proef hiermee geeft een eerste bevestiging van het idee in de praktijk. Het beeld dat tijdens de raadsvergadering naar voren kwam, mede door insprekers, is dat partners in het sociaal domein er mee aan de slag willen, maar dat partners uit de cultuursector weerstand hebben tegen de nieuwe werkwijze. Die willen graag afzonderlijk subsidie blijven ontvangen van de gemeente. Kleine organisaties gaven bijvoorbeeld aan onvoldoende tijd en capaciteit te hebben voor het benodigde overleg aan tafel met de andere partners. VVD en PvdA gingen mee in dat geluid vanuit de cultuursector. Dat betekent dat het voorstel waarschijnlijk aangepast moet worden om een meerderheid te krijgen. Kees Verschoor

Raadsflits 19 feb 2019 - Tot de ...

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP VVD Leidschendam-Voorburg 22-02-2019 11:52

Raadsflits 19 feb 2019 - Tot de volgende keer Op 19 februari werd in de gemeenteraad het nodige besproken, maar weinig afgerond. Niet geheel onverwacht werd de afgenomen ruimte om te parkeren in het Damcentrum ter sprake gebracht, nu er aan het Molenpad gebouwd wordt. De VVD bracht o.a. in dat nog niet iedere automobilist de gratis parkeergarage in het Damcentrum weet te vinden. De volgende keer staat het onderwerp echt op de agenda van de gemeenteraad. De visie op de ontwikkeling van de winkelcentra in de gemeente werd uitgebreid besproken. Hoewel een vertegenwoordiger van het MKB had uitgesproken tevreden te zijn over de visie en er geen moties of amendementen werden ingediend, wilden meerdere partijen nog niet tot besluitvorming overgaan maar de volgende keer verder praten. Onze nieuwe fractiewoordvoerder Frank Wilschut hield zijn maidenspeech over voorgestelde prioriteiten in het veiligheidsbeleid van onze gemeente. Hij vroeg hierin o.a. aandacht voor goedwillende mensen die een leuk evenement willen organiseren, geen ervaring hebben met het verkrijgen van een vergunning en dan te maken krijgen met hoge veiligheidsnormen, die soms aangescherpt worden. Onze fractie wil dat de gemeente niet tegenover zulke inwoners gaat staan, maar op een ondersteunende manier naast hen. Kees Verschoor

Raadsflits 22 januari 2019 - Pas op: ...

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP GroenLinks SGP VVD Leidschendam-Voorburg 25-01-2019 21:15

Raadsflits 22 januari 2019 - Pas op: hier volgt een mening Op 22 januari werd onze wethouder Jan-Willem Rouwendal in de gemeenteraad op de korrel genomen tijdens het ‘Nashvilledebat’. Hij had de vorige keer zijn standpunt proberen toe te lichten. Dat was niet in goede aarde gevallen bij de oppositie. Deze keer werd hij door de oppositie ten onrechte afgeschilderd als een ondersteuner van de Nashvilleverklaring en er werd openlijk over zijn privé-opvatting gespeculeerd. Het was geen fraaie vertoning. Onze wethouder was de vorige keer een klein stapje verder gegaan dan zijn formele standpunt dat de verklaring ons beleid niet raakt. Een kritische noot in de richting van Nashville, dat je zo’n theologisch stuk in onbegrijpelijke taal voor niet-ingewijden, niet online moet zetten, werd nu bijvoorbeeld omgedraaid en ter verantwoording gebruikt door GroenLinks. De les die onze wethouder er kennelijk uit trok, was dat je beter formeel en kort kunt zijn en zo beantwoordde hij de vragen. Hij werd ongewild geholpen toen oppositieleider Frank Rozenberg (GBLV) in zijn zoektocht naar argumenten leek te zeggen dat het standpunt van onze wethouder juist is en dat de andere wethouders het daar ook bij hadden moeten laten. Valt er ook iets positiefs te melden? Ja: - We hebben een wethouder die lid is van de SGP, die de Nashvilleverklaring niet onderschrijft en ons gezamenlijke LHBTQI-beleid wel. - De VVD zette bij monde van Philip van Veller duidelijk uiteen hoe het zit. - Doordat ik me verdiepte in de materie ontdekte ik het verhaal van een mooi mens als John Lapré. Dat laatste heeft niet met onze gemeente te maken, maar ik wilde graag 3 positieve punten noemen. Kees Verschoor

Hoera!!! Onze nieuwe burgemeester ...

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP VVD ChristenUnie Heerde 10-12-2018 22:57

Hoera!!! Onze nieuwe burgemeester wordt... Jacqueline Koops-Scheele (eerder CU-wethouder in Amstelveen en Stichtse Vecht). We zijn heel blij en dankbaar dat we haar mogen verwelkomen, en dat haar voordracht door de voltallige gemeenteraad wordt gesteund. Wij zijn erg blij met haar voordracht! Van harte welkom in Heerde! En zo ziet onze burgermoeder per 1 februari eruit: https://www.destentor.nl/veluwe/jacqueline-koops-scheele-48-nieuwe-burgemeester-van-heerde~aef4fda60/

U wist het al: de ChristenUnie-SGP ...

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP VVD ChristenUnie PvdA GroenLinks SGP D66 CDA Rotterdam 05-06-2018 14:14

U wist het al: de ChristenUnie-SGP gaat onderhandelen over het stadsbestuur voor de komende vier jaar. Lees hier meer👇 http://www.cusgprotterdam.nl/2018/06/05/christenunie-sgp-gaat-formeren-in-rotterdam/

Op naar een mooie periode!Nieuwe ...

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP VVD CDA GroenLinks SGP D66 Doetinchem 14-05-2018 14:36

Op naar een mooie periode!

Er is witte rook. Als vier ...

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP SGP D66 VVD Soest 10-05-2018 07:45

Er is witte rook. Als vier onderhandelende partijen hebben we een prachtig college-akkoord gesloten met borging van voor ons belangrijke punten. De beoogde wethouders zijn Aukje Treep-Hoeckel (GGS), Liesa van Aalst-Veldman (VVD) Nermina Kundic (D66) en Harrie Dijkhuizen (CU-SGP) Als fractie CU-SGP zijn we blij en dankbaar voor deze mooie kans en uitdaging. Een prachtige afsluiting van een intensieve periode die we als zegen voor de toekomst ervaren. Met veel vertrouwen verder.

De coalitie-onderhandelingen zijn ...

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP VVD Baarn 20-04-2018 06:55

De coalitie-onderhandelingen zijn succesvol verlopen. De komende vier jaar zullen wij samen met VVD Baarn, D66Baarn en CDABaarn uitvoering geven aan het coalitieakkoord dat de titel ‘Duurzaam en ondernemend vooruit’ heeft gekregen. Het akkoord zal vrijdag 20-04 door Roy Bruins worden ondertekend. Wij zijn verheugd dat wij de komende jaren opnieuw een wethouder kunnen leveren. André van Roshum zal wederom de zgn. zorgportefeuille voor zijn rekening nemen.