Nieuws van DURF inzichtelijk

46 documenten

DURF: Onze inbreng over het gasvrij ...

DURF DURF Katwijk 12-06-2019 14:18

DURF: Onze inbreng over het gasvrij maken van de Hoornes (video) Vorige week sprak de raadscommissie over het gasvrij maken van de Hoornes. Onze inbreng ging samengevat over: - Hoge transitiekosten voor huishoudens 💶 - Geen verlichting van de jaarlasten 💰 - Nauwelijks CO2-reductie bij aquathermie 🌍 - Ervaringen uit andere gemeenten leveren geen positief beeld op 🏣 Volgende week donderdag zal er over het voorstel om verder te gaan met het project gestemd worden. DURF zal dan een laatste poging wagen om partijen te overtuigen het project te stoppen!

DURF op bezoek bij Dierenweide ...

DURF DURF Katwijk 29-05-2019 15:09

DURF op bezoek bij Dierenweide Westerhaghe Vanmiddag zijn wij langsgeweest bij de Dierenweide Westerhaghe. Jason (de beheerder) vertelde ons over de maatschappelijke rol van de dierenweide die dreigt te verdwijnen door de aangekondigde bezuinigingen. Voor DURF is het wegbezuinigen van de dierenweide geen (!) goed idee vanwege de maatschappelijke rol die het kan vervullen in de toekomst en het belang voor de dieren. Ook kan het een plek zijn waar leerlingen les krijgen over dieren en activiteiten kunnen worden georganiseerd. De petitie om de dierenweide te behouden heeft inmiddels al 1500 handtekeningen.

DURF: Forse bezuinigingen treffen ...

DURF DURF Katwijk 29-05-2019 11:35

DURF: Forse bezuinigingen treffen Katwijk de komende jaren, hier een overzicht Het hing al een tijd in de lucht, maar gisteren werd het aan ons bevestigd door de ‘Kaderbrief’ van het college: er moet de komende jaren miljoenen euro’s worden bezuinigd om de gemeentelijke begroting rond te krijgen. De vraag is nu welke keuzes wij als gemeenteraad zullen maken en waar wij onze prioriteiten leggen. Om te beginnen: wat valt er op aan de voorstellen? De begroting van Katwijk moet onder andere door de stijgende uitgaven in balans worden gebracht de komende jaren. In 2020 moet er minimaal 4,7 miljoen aan besparingen worden gerealiseerd; 1,6 miljoen meer dan eerder vanuit werd gegaan. Er worden ongeveer 39 maatregelen voorgesteld om te kunnen bezuinigen, bekijk ze hier: https://katwijk.notubiz.nl/document/7662546/1. Een overzicht van opvallende voorstellen: - Op het welzijnswerk (de bibliotheek en het Welzijnskwartier) moet in 2022 maar liefst 1 miljoen euro worden bezuinigd en dat wordt gedaan aan de hand van de Maatschappelijke Agenda (zoals wij al eerder zeiden dat dit een bezuinigingsactie is). Het Welzijnskwartier organiseert belangrijke initiatieven voor het jongeren- en ouderenwerk, integratie, mantelzorgondersteuning, sport, leefbaarheid en nog veel meer. In dit stadium is het absoluut nog niet te zeggen waar er dan eventueel bezuinigd zal worden, maar het is een fors bedrag in verhouding tot de totale begroting (bibliotheek 1,4 miljoen en het Welzijnskwartier 3,8 miljoen). - Er is het voornemen om Dierenweide Westerhaghe af te stoten. Een maatregel die ons bij voorbaat al in het verkeerde keelgat is geschoten doordat het een van de weinige plekken is waar dieren in een bebouwde omgeving zijn geplaatst en de plek een educatief karakter heeft. Veel vrijwilligers werken hier om de dierenweide te onderhouden en bepaalde afspraken uit het verleden zijn niet volledig nagekomen. De petitie om deze dierenweide te blijven behouden is al meer dan 1000 keer getekend binnen amper 24 uur tijd. Wij hopen dat deze bezuinigingen niet ten koste gaan van de Dierenweide Westerhaghe en daar zal DURF zich ook voor inzetten. - Er moet de komende jaren 97.500 euro worden bezuinigd op het openbaar groen en daarom moeten er gebieden worden aangewezen waar er minder onderhouden gaat worden. Het college ziet ook mogelijkheden om bij een nieuwe aanbesteding te bezuinigingen; momenteel is er nog een contract met de Maregroep tot 2020. - Er wordt voorgesteld om de evenementensubsidie voor SKA met oud en nieuw structureel met 10.000 euro te verlagen. Dit is volgens het college mogelijk door de nieuwe opzet van het evenement. - Een opvallend voorstel is om de poep op hondenuitrenplaatsen niet langer op te ruimen en dat levert de gemeente een bedrag van 15.500 euro op jaarbasis op. - De muziekschool wordt ‘afgestoten’ van de gemeente en het gebouw wordt verkocht. Er blijft wel een (lager) bedrag beschikbaar voor muziekinitiatieven vanuit de Maatschappelijke Agenda en voor de minima blijven er middelen om muziekonderwijs te volgen. De vraag die de komende weken centraal komt te staan: waar kiezen we voor? Moet er meer bezuinigd worden op onze welzijnsorganisaties? Kan er gekeken worden naar de grote van de eigen organisatie? Of moet er toch strikter worden gekeken naar de verduurzamingsplannen en/of het wegenbeleidsplan? DURF zal kritisch kijken naar de huidige bezuinigingsvoorstellen en ook met mogelijke alternatieven komen. De voorstellen van het college zijn gelukkig niet definitief en DURF is erg benieuwd waar u bepaalde prioriteiten legt.

DURF: Ook structureel ...

DURF DURF Katwijk 24-05-2019 15:00

DURF: Ook structureel reanimatiecursussen op middelbare scholen Op maandag 20 mei werd bekend dat het Rode Kruis onder andere reanimatiecursussen wil voor alle middelbare scholieren. Er is een handtekeningenactie gestart om het voorstel op de politieke agenda te krijgen. Op dit moment weten veel (jonge) mensen niet hoe zij iemand moeten reanimeren of hoe zij een AED moeten gebruiken. Jaarlijks krijgen ongeveer 16.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis en overlijden ongeveer 13.000 van deze mensen hieraan. Om dit grote aantal mensen te helpen moet er de komende jaren meer geïnvesteerd worden in reanimatiecursussen en beschikbare AED’s in de publieke ruimte. Het zou een mooi initiatief zijn als het Katwijkse onderwijs hierin voorop zou lopen en er een generatie opgroeit van Katwijkse jongeren die allen weten hoe zij moeten reanimeren. Als scholen eenmaal de kennis hebben opgedaan kunnen zij dit op langere termijn uitrollen en het bijvoorbeeld tijdens de vakken Lichamelijke Opvoeding of Verzorging organiseren. Het leren van reanimeren heeft niet enkel een zorgaspect, maar stimuleert ook een bepaalde vorm van burgerschap binnen het onderwijs. DURF heeft daarom deze week vragen gesteld aan het college over het organiseren van structurele reanimatiecursussen op middelbare scholen. Soms wordt dit al georganiseerd, maar wij zijn benieuwd of dit structureel kan worden geregeld op alle middelbare scholen in Katwijk. De vragen die DURF heeft gesteld: 1. Heeft het college kennisgenomen van het artikel ‘Rode Kruis wil EHBO-les voor alle scholieren’? 2. Steunt het college het uitgangspunt van het Rode Kruis om reanimatiecursussen voor alle middelbare scholieren te organiseren? Zo nee, waarom niet? 3. Gaat het college het gesprek aan met middelbare scholen in Katwijk om zo concreet in kaart te brengen welke zich hierbij willen aansluiten? Zo nee, waarom niet? 4. Is het college bereid om hier ook zelf financiële middelen aan bij te dragen ter ondersteuning?

DURF: Het gasvrij maken van de ...

DURF DURF Katwijk 16-05-2019 11:38

DURF: Het gasvrij maken van de Hoornes kost zeven miljoen euro meer De second opinion over het gasvrij maken van de Hoornes is uitgekomen en het belooft niet veel goeds voor de bewoners van de Hoornes. Het gasvrij maken leek misschien een mooie kans om een lagere energierekening voor bewoners te kunnen realiseren, maar de praktijk blijkt een stuk weerbarstiger. Het is ook belangrijk om te beseffen dat bij veel projecten de kosten uiteindelijk hoger oplopen door een tekort aan geschoolde werknemers en een enorme stijging van de bouwkosten in het algemeen. Een paar conclusies die nu al kunnen worden getrokken: - Er is geen sprake van gezamenlijke winst voor bewoners en woningcorporatie, maar zelfs sprake van gezamenlijke achteruitgang. Wie gaat deze rekening betalen? De kans is groot dat kosten voor de woningcorporatie worden doorberekend in de huur. - Onzekere energieprijs voor in de toekomst. - Totale investeringen komen nu al 7 miljoen hoger uit. - De transitiekosten zijn hierbij nog niet meegenomen, anders loopt het investeringsbedrag nog met 9,5 miljoen euro extra op (zie pagina 21 in het rapport). - Over particuliere woningbezitters: 'Voor een particuliere woningeigenaar kunnen echter dezelfde conclusies worden getrokken. Echter particuliere woningeigenaren zullen via een financieringsconstructie geholpen moeten worden om benodigde voorinvesteringen te kunnen dragen.' (pagina 5) Wat zullen hier de consequenties van zijn? Zullen mensen forse leningen moeten aangaan om de kosten te kunnen dragen? Wij kunnen ons voorstellen dat mensen hier niet op zitten te wachten. Eerder heeft DURF zich al sceptisch uitgelaten over het gasvrij maken van de Hoornes en wij zien onze vrees door het rapport bevestigd. De komende weken zullen wij zeer regelmatig belangrijke passages uit het rapport uitlichten en u daarover informeren. Wij zijn ook benieuwd hoe de gemeente hier draagvlak voor gaat creëren, want volgens ons is het een boodschap die lastig te verkopen is. Het laat zien dat spreken over de energietransitie makkelijk wordt gedaan, maar dat de praktijk ervoor zorgt dat mensen meer zullen gaan betalen en dat vindt DURF onacceptabel. Als u in de Hoornes woont en dit leest kunt u ons altijd een bericht versturen en kunnen wij u ook van extra informatie voorzien. Op 23 mei is er een informatieve sessie op het gemeentehuis en is er ook de mogelijkheid voor inwoners om in te spreken. Lees de volledige second opinion hier: https://katwijk.notubiz.nl/document/7613263/1

Op 5 mei vieren we dat we in ...

DURF DURF Katwijk 05-05-2019 08:00

Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven. De vrijheid van meningsuiting, godsdienst, vereniging, vergadering, seksualiteit, wetenschap, artistieke expressie, pers, demonstratie, zelfbeschikking en nieuwsgaring is niet overal vanzelfsprekend. Het is belangrijk dat we daar ook vandaag bij stilstaan. DURF wenst iedereen een fijne Bevrijdingsdag toe!

Herdenken zet aan tot denken Op 4 ...

DURF DURF Katwijk 04-05-2019 14:00

Herdenken zet aan tot denken Op 4 mei herdenken wij alle Nederlandse slachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen. Vanavond om 8 uur denk ik aan de vele verzetsstrijders die weerstand boden aan de Duitse bezetting van Nederland tussen 1940 en 1945. Op een dag als vandaag beseffen wij ons hoeveel slachtoffers er zijn gevallen en hoeveel mensen hun leven riskeerden voor de vrijheid die wij nu nog mogen hebben. Ook is het belangrijk om stil te staan bij grote verworvenheden als onze democratie en rechtsstaat die wij mede dankzij hen kunnen koesteren. Onze gemeente heeft ook veel verzetsstrijders gekend. Zo was Rijnsburg in de oorlogsjaren een veilige thuishaven voor Joodse onderduikers. De vele Rijnsburgers vonden het hun plicht om de Joodse medeburgers te behoeden voor de verschrikkelijke vervolgingen van de nazi’s. Ook Katwijk en Valkenburg kennen vele verzetsstrijders, zoals de Valkenburger Piet van Duijn en de Katwijkers Josje Barnhoorn en Willem Vooijs. Laten we juist vandaag onze zegeningen tellen en daaruit de hoop en het zelfvertrouwen putten om voort te gaan op de weg van de vrede. Het is belangrijk dat we deze gebeurtenissen blijven herinneren. Want herdenken zet aan tot denken. Daarom ben ik vanavond 2 minuten stil. Danny Dubbeldam

DURF: Maatschappelijke Agenda is een ...

DURF DURF Katwijk 02-05-2019 15:05

DURF: Maatschappelijke Agenda is een bezuinigingsoperatie De afgelopen maanden is er veelvuldig gesproken over ‘De toekomst van Katwijk’ en de opgestelde Maatschappelijke Agenda (MAG). De campagne om dit onder de aandacht te brengen heeft veelal een positief karakter gehad, maar nu blijkt steeds duidelijker dat het hier vooral zal gaan om een bezuinigingsoperatie op de verstrekte subsidies voor bepaalde verenigingen en organisaties. In de praktijk houdt ‘er moet meer vanuit de samenleving komen’ en ‘we gaan resultaatgericht werken’ in dat er bezuinigd moet worden. DURF heeft hier vanwege verschillende redenen problemen mee en vindt dat duidelijker naar voren moet worden gebracht dat er bezuinigd zal gaan worden. Heeft het nog wel zin? DURF vreest dat met de maatschappelijke agenda de verantwoordingsplicht en administratieve lasten alleen maar hoger worden voor goedwillende organisaties en initiatieven; heeft het nog wel zin zullen velen zich afvragen? Ook bestaat de kans dat grote organisaties kleinere verenigingen ‘uit de markt drukken’ en er een verkeerde vorm van concurrentie plaats zal gaan vinden. De verenigingen, vrijwilligers en organisaties waarop een groot deel van Katwijk draait hebben het op verschillende gebieden al zwaar en het is niet in ons belang om hier nog meer druk op te leggen. Dit bleek ook een zorg te zijn van de insprekers afgelopen raadsvergadering. Hoe meet je de effecten? DURF steunt het idee dat er bij de verstrekking van grote subsidies ook wordt gekeken naar behaalde resultaten; bij lukraak subsidies uitdelen is niemand gebaat en het accommodatiebeleid moet op de schop. Het jongerenwerk moet nu echt anders worden en de onderlinge samenwerking zou daarbij inderdaad verbeterd kunnen worden. Echter vinden wij het problematisch dat verenigingen kunnen worden afgerekend op bepaalde doelen die niet behaald zijn, terwijl tegelijkertijd wel erg goed werk kan zijn verricht. Soms kan een subsidieontvanger prima werk verrichten met een positieve invloed op de omgeving, maar is dat niet altijd door te vertalen naar meetbare effecten. Het enkel en alleen sturen op behaalde resultaten is daarom voor ons kortzichtig omdat niet alles direct meetbaar is. Daarnaast kan het ook zorgen voor een remmende werking; waarom zou een organisatie een doel zo snel mogelijk willen bereiken als de subsidiekraan daarna dicht wordt gedraaid? Enige vorm van continuïteit ontbreekt en dat is lastig te verduren voor kwetsbare organisaties. Deze nieuwe manier van werken mag en zal namelijk niet ten koste gaan van mensen die op een laagdrempelige manier zich willen inzetten voor onze gemeente.

DURF pleit voor het gemeentelijk ...

DURF DURF Katwijk 11-04-2019 15:00

DURF pleit voor het gemeentelijk referendum Vanavond vergadert de gemeenteraad over het voorstel om het raadgevend referendum mogelijk te maken. DURF wil dat inwoners meer te zeggen krijgen over onderwerpen die hen aan het hart gaan. Daarom zijn we enthousiast voorstander van het referendum. DURF is begonnen als een democratiseringsbeweging om meer mensen bij de politiek te betrekken. Ook in de campagne was het een van onze grote speerpunten: referenda en meer democratie. De achterliggende gedachte is daarbij dat wensen en verlangens die opspelen in de samenleving sneller en daadkrachtiger kunnen worden vertaald in politiek beleid. Als burgers machtsmiddelen krijgen als referenda hebben ze immers altijd een stok achter de deur waarmee ze politici scherp kunnen houden. Ook dwingt het partijen beter te luisteren naar wat er speelt op straat, en om hun gezicht vaker te laten zien. Er gaat dus ook heel erg een preventieve werking van uit. DURF ziet referenda om die reden als een aanvulling, niet een vervanging van de parlementaire democratie. Wij juichen het dan ook toe dat het raadgevend referendum kan worden ingevoerd. Hiermee kunnen we de gemeente Katwijk democratischer maken en nog meer mensen betrekken bij de lokale politiek. De grondwet staat gemeenten weliswaar niet toe bindende referenda in te voeren, maar DURF zal de uitslag van een referendum altijd als zodanig beschouwen – ook al is het lijnrecht in strijd met ons partijprogramma. DURF meent dat het raadgevend referendum een bouwsteen is om onze democratie te hervormen. Drogredenen dat mensen niet geïnformeerd genoeg zijn om zelf over politieke kwesties mee te beslissen overtuigen niet meer in de eenentwintigste eeuw. Het referendum is een stap in de juiste richting, en wij hopen op brede steun in de gemeenteraad om het referendum in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg ook daadwerkelijk in te kunnen voeren.

Windmolens bij het Valkenburgse Meer ...

DURF DURF Katwijk 09-04-2019 15:00

Windmolens bij het Valkenburgse Meer zorgen voor onduidelijkheid In februari heeft DURF veel vragen gesteld over de mogelijke komst van drie of vier windmolens bij het Valkenburgse Meer. De komst van deze windturbines kan verschillende nadelen met zich meebrengen voor de bebouwde omgeving en het recreatiegebied bij het Valkenburgse Meer in het bijzonder. Geluidsoverlast, onzekere energielevering, slagschaduw, vogelsterfte en horizonvervuiling zijn er een aantal die vaak onderbelicht blijven als er over deze windmolens wordt gesproken en daarom vragen wij daar aandacht voor. Uit de beantwoording lijkt het haalbaarheidsonderzoek niet erg gedetailleerd. Er wordt aangegeven dat men enkel zal kijken naar geluidsoverlast en de financiële haalbaarheid; hierbij wordt niet duidelijk gemaakt wanneer de aspecten wel/niet in voldoende mate zijn gewaarborgd. Wanneer is het financieel rendabel? Welke normen gaat de gemeente Katwijk hanteren voor het geval de windturbines geluidsoverlast veroorzaken? Op deze vragen had DURF graag een antwoord gehad. Als uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de windmolens er niet kunnen komen dan zal de gemeente opnieuw het gesprek aangaan met de provincie. Het is echter onduidelijk wanneer het niet haalbaar wordt geacht. Al met al wachten wij af op het haalbaarheidsonderzoek en daar zullen wij dan ook kritisch naar kijken. Verder blijkt wel uit de beantwoording dat er maximaal ruimte zal zijn voor drie windturbines en van rond de 3 MW (een gemiddelde hoogte vergelijkbaar met de Euromast) en dat er een natuurtoets zal worden gedaan om de impact op vogels in de omgeving te meten. Dit laatste juichen wij van harte toe en hopen dat de eventueel (negatieve) resultaten zwaar zullen worden meegenomen in het oordeel om wel/niet de windturbines te plaatsen. Meer lezen? Hier kunt u de beantwoording vinden: https://katwijk.notubiz.nl/document/7431153/1