Nieuws van DURF inzichtelijk

57 documenten

DURF: onze Noordzee is het ...

DURF DURF Katwijk 01-08-2019 15:03

DURF: onze Noordzee is het beschermen waard! Vorige week stond er in de Katwijksche Post een belangrijk ingezonden stuk over onze Noordzee. De actiegroep Eendracht Maakt Kracht (EMK) is een petitie gestart. Hun zorgen spreken boekdelen: wat eens een bijzonder natuurgebied was, lijkt steeds meer te veranderen in een economisch wingewest. Op dit moment zijn er plannen om diverse grote windmolenparken aan te leggen voor de kust van verschillende Nederlandse gemeenten, waaronder Katwijk. Maar welke impact heeft dat op de natuur? Wat zijn de gevolgen voor het zeeleven? Eigenlijk weten we dat niet. Er is veel meer onderzoek nodig; iets wat het kabinet ook heeft toegegeven. Want recente bevindingen lijken uit te wijzen dat de Noordzee ernstig te lijden krijgt onder de windmolenparken. Deze inbreuk op de natuur is niet het enige waar DURF zich zorgen over maakt. De visserij heeft het als sector de afgelopen tijd steeds zwaarder te verduren. Neem de veeleisende regelgeving en strenge quota's. Maar ook het verdwijnen van visgebieden - mede door de komst van massale windmolenparken. De visserij staat onder druk; mannen die ook gewoon hun gezin moeten onderhouden. Hun belangen zijn door het Rijk niet genoeg meegenomen. In onze ogen worden er de verkeerde keuzes gemaakt. Een prachtige onderwaterwereld moet het onderspit delven voor de energietransitie. Natuur opofferen om het klimaat te redden: het moge duidelijk zijn dat dit bij onze fractie gefronste wenkbrauwen oplevert. De energietransitie is het onderwerp waarop DURF al eerder een kritisch geluid heeft laten horen. En dat blijven wij doen. Iedereen vind het van belang dat we zuinig met onze aarde omgaan. Maar de weg om daar te komen bevat vele dwaalsporen. En zolang de verkeerde keuzes worden gemaakt zal DURF van zich laten horen. We moeten niet onbezonnen windmolens bouwen, als we niet weten welke schade daardoor kan ontstaan. De Noordzee is van ons allemaal en behoort niet te industrialiseren. Uiteindelijk is onze zee een rijkelijk ecosysteem met grote waarde. Dat besef moet neerdalen. DURF zal daarom de initiatieven van EMK van harte steunen! Lees voor meer informatie: https://www.vissersvoorvrijezee.nl/windmolenparken/ https://www.ad.nl/binnenland/leuk-al-die-windmolens-op-zee-maar-zijn-alle-bruinvissen-straks-doof~ab80945a/ https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/bouw-windparken-verstoort-natuur-in-de-noordzee-ernstig~a0b1c201/?referrer=https://www.google.com/

DURF: Moeilijke keuze ...

DURF DURF Katwijk 24-07-2019 15:00

DURF: Moeilijke keuze Julianabrug Afgelopen donderdag sprak de gemeenteraad over renovatie van de Julianabrug. En er zat haast achter het besluit. De wethouder zette druk op de ketel en duldde geen uitstel. Dit vanwege vertraging die dan dreigde voor de aansluiting op het R-net. Als DURF vonden we dat lastig. Wat moeten we immers nu besluiten voor een brug die over vijftig jaar nog steeds zal worden gebruikt? Wat is dan wijsheid om te doen? De week die ons gegund was om erover na te denken is dan vrij summier. Daarnaast waren er slechts enkele varianten uitgewerkt. Ook de mate waarin bewoners en organisaties zijn meegenomen roept de nodige vragen op. Al met al wekte dat de indruk van een gehaast besluit. En juist bij een onderwerp als dit is dat geen gunstige voorbode. Toch hebben we een helder standpunt geformuleerd. Voor DURF waren twee zaken van belang. Allereerst het waarborgen van de toegankelijkheid en ten tweede de bestendigheid van de brug. Dit zullen we kort toelichten. Het college stelde voor het fiets- en voetpad aan één zijde van de brug weg te halen. DURF heeft zich daar tegen verzet door te wijzen op mensen die slecht ter been zijn. Zij moeten niet gedwongen worden een omweg te maken en drukke knelpunten over te steken. Een brug moet uiteindelijk functioneel zijn en niet als doel hebben een sierobject te worden. Ten tweede de bestendigheid van de brug. Hierbij moeten we ver vooruit blijven kijken. Mede daarom pleitte DURF voor een verbreding van de brug. Om deze altijd nog anders in te kunnen richten als de eisen van de tijd dat vragen. Daarnaast speelt uitstraling een rol. In de variant van het college was al een groenstrook meegenomen. Er kwam echter een voorstel om daarvan een ‘ecologische verbindingsbrug’ te maken voor woelmuizen, spitsmuizen en egels. Een interessant initiatief, maar ook weer een met een prijskaartje. Men rekent zich alvast rijk met subsidies die nog niet zijn toegekend. Het budget is daarmee onzeker. Daarnaast hebben twee ecologen van de gemeente de conclusie getrokken dat er nu nog geen meerwaarde is van deze zogenoemde groene corridor. Dit waren voor DURF de centrale uitgangspunten. Met een krappe meerderheid besloot de gemeenteraad echter om de variant met het fiets- en voetpad aan één zijde, en de ecologische corridor toch te gaan uitwerken. Met de financiële risico’s van dien. Een gemiste kans wat DURF betreft.

DURF: Motie betaalbaarheid gasvrij ...

DURF DURF SGP Katwijk 17-07-2019 15:00

DURF: Motie betaalbaarheid gasvrij maken Hoornes niet aangenomen Tijdens de raadsvergadering van 20 juni besprak de gemeenteraad het voorstel om het proces van het project gasvrije Hoornes door te zetten. Er zal daarom de komende maanden nóg meer onderzoek worden verricht en verschillende communicatietrajecten met de bewoners worden gestart. De kans is groot dat de huurders van Dunavie uiteindelijk de beslissende stem krijgen in het verhaal doordat zij met 70% moeten instemmen. Het standpunt van DURF over het gasvrij maken van de Hoornes is absoluut helder: betaalbaarheid staat voor ons voorop en daarom zijn wij geen voorstander ervan om te experimenteren met huishoudens in onze gemeente. DURF heeft daarom tijdens de stemming een motie ingebracht met de strekking dat de jaarlasten (energie- en huurprijzen) niet verder mogen stijgen door het gasvrij maken. Veel partijen gaven aan voorstander te zijn van betaalbaarheid, maar het is altijd de vraag wat men precies daar onder verstaat. Mogen de jaarlasten wel een beetje stijgen als dit zorgt voor een reductie van CO2? Uiteindelijk stemden de partijen SGP, GB, KiesKatwijk en HvK in met de motie, maar dat was niet genoeg voor een meerderheid. Een gemiste kans, want hiermee had de raad een duidelijk kader kunnen meegeven aan het college voor het definitieve voorstel. Al met al zullen wij de berichten over het gasvrij maken van de Hoornes kritisch blijven volgen en zijn erg benieuwd hoe de bewoners van de Hoornes tegen de plannen aan zullen kijken.

DURF langs de deuren in Cleijn ...

DURF DURF Katwijk 16-07-2019 15:00

DURF langs de deuren in Cleijn Duin! Vanmiddag is DURF langs de deuren geweest om te vragen wat er speelt in de wijk en/of mensen ideeën hebben voor de gemeente. Een initiatief dat ook na verkiezingstijd gelukkig door veel mensen gewaardeerd wordt! De gesprekken vanmiddag gingen onder andere over: - De vernieuwing van de Julianabrug. Veel inwoners gaven aan dat het fietspad aan allebei de kanten van de brug moet blijven bestaan. 🚴‍♂️ - Veel huurwoningen moeten beter en eerder worden geïsoleerd door Dunavie. 🏡 Heeft u ook ideeën voor de nieuwe Julianabrug? Reageer vooral!

DURF: Vragen over 5G in ...

DURF DURF Katwijk 09-07-2019 15:12

DURF: Vragen over 5G in Katwijk Vorige week heeft ons raadslid Arie van Rooijen schriftelijke vragen gesteld over 5G. Momenteel werkt Katwijk samen met de gemeente Delft en de TU Delft aan het opzetten van een ontwikkelomgeving van een 5G-netwerk op vliegveld Valkenburg. Er zijn veel vragen rondom dit onderwerp en het is van belang hier een duidelijk antwoord op te krijgen. Wij merken ook dat er vanuit de samenleving meer bezorgde geluiden te horen zijn over 5G en deze zorgen moeten worden weggenomen. Er is geen hard bewijs dat de straling van een 5G-netwerk schadelijk is, maar experts blijven bij de overheid aandringen op meer onderzoek. De Utrechtse hoogleraar Hans Kromhout doet onderzoek naar de effecten van mobiele straling op de mens en pleit voor het vergaren van meer kennis om te garanderen dat 5G veilig is voor de gezondheid (zie: https://www.uu.nl/in-de-media/mooie-beloftes-maar-het-pad-naar-5g-is-nog-niet-geplaveid). Om meer duidelijkheid te bieden hebben we daarom vragen gesteld over onder andere de vergunningsaanvraag, impact en het antennebeleid. Hoe kijkt de gemeente Katwijk naar 5G? Worden inwoners ook goed geïnformeerd? Is er ook een bepaalde vorm van inspraak voor bewoners mogelijk? Hoe wordt schade aan de natuur – zoals in de duinen – voorkomen? DURF houdt de zaak in de gaten en wacht de beantwoording van het college af. Lees hier alle gestelde vragen ---> https://katwijk.notubiz.nl/document/7760131/1

INBRENG DURF: De bezuinigingen ...

DURF DURF Katwijk 05-07-2019 16:28

INBRENG DURF: De bezuinigingen moeten eerlijker, opener en democratischer Gisteravond besprak de gemeenteraad de aangekondigde bezuinigingen van het college op onder andere het welzijnswerk, muziekonderwijs en de dierenweide. Voor DURF staat hierbij absoluut voorop: - Meerdere opties voor de bezuinigingen zodat het eerlijker verdeeld wordt - Schrapping bezuiniging Welzijnskwartier voor volgend jaar - De dierenweide Westerweide moet blijven worden ondersteund door de gemeente DURF is blij dat er een toezegging is gedaan dat er naar meer opties voor bezuinigen wordt gekeken en wij krijgen hiermee meer keuzes bij de begroting later dit jaar. De komende tijd zal DURF zich blijven inzetten om ervoor te zorgen dat de bezuinigingen niet ten koste gaan van onze inwoners en hopen dat er voldoende scenario’s komen voor de begroting 2020.

Kom langs! Aanstaande vrijdag de ...

DURF DURF Katwijk 26-06-2019 15:00

Kom langs! Aanstaande vrijdag de eerste DURF-bijeenkomst in Huize Callao Aankomende vrijdag is het dan eindelijk zover: de eerste DURF-bijeenkomst op de Callaoweg 1! Het wordt een avond waarop wij jullie graag willen informeren over wat DURF het afgelopen jaar gedaan heeft en waar we samen vooruit kunnen blikken op komend jaar. Wat kunt u van ons verwachten? Waar gaan we als Katwijk heen? Waar liggen voor ons kansen? Heeft u nog tips voor ons? Wij vinden het zeer van belang om ook uw op- of aanmerkingen te horen over ons gemeenteraadswerk. Deze aanvullingen kunnen wij dan meenemen in het tweede deel van het jaar. Ook zullen er diverse sprekers aanwezig zijn die vertellen over actuele thema's die ook voor ons van belang zijn. Allereerst komt er een vertegenwoordiger spreken over de plannen van het RijnPark Katwijk voor de Kwakelwei en de realisering van een stadspark. De laatste maanden is hier in het kader van het nieuwe Groenbeleidsplan veelvuldig over gesproken. Daarnaast zal oud-wethouder Daan Binnendijk spreken over zijn ervaringen in de Katwijkse politiek en de uitdagingen die er zijn in regionaal verband. Op het einde zal er ook genoeg tijd zijn om te borrelen, ideeën uit te wisselen en vragen te stellen over de Katwijkse politiek. De afgelopen weken zijn er verschillende belangrijke onderwerpen besproken in de gemeenteraad van Katwijk en het lijkt ons goed om juist nu ook daarover met u het gesprek aan te gaan. De komende bezuinigingen, energietransitie en de uitbouw van de partij zijn thema’s waarover wij het natuurlijk zullen hebben. Komt allen, iedereen is welkom en we zien u graag vrijdag 28 juni (toegang is gratis)! De aanvang is om 19:30. Zie ook: https://www.facebook.com/events/621232421690321/

DURF: Kies voor alternatieve ...

DURF DURF Katwijk 20-06-2019 15:00

DURF: Kies voor alternatieve bezuinigingen Vorige week stroomde het gemeentehuis vol met insprekers en betrokken inwoners die hun stem lieten horen over de aangekondigde bezuinigingen. Het was een intense avond waarop mensen hun persoonlijke en bijzondere verhalen deelden over het muziekonderwijs, welzijnswerk en natuurlijk de dierenweide. Wij willen iedereen bedanken die de moeite heeft genomen om zijn of haar stem te laten horen. Als DURF zijnde hebben wij geprobeerd om een realistisch alternatief tegenover de aangekondigde bezuinigingen te stellen. Enkel de aangekondigde maatregelen afkeuren is niet realistisch; het is ook van belang dat er naar concrete andere opties wordt gezocht. Deze zullen ook niet altijd in goede aarde vallen, maar wij denken dat het een pakket is waarbij minder druk komt te liggen bij de Katwijkse bevolking en culturele sector. Het alternatieve pakket bestaat uit drie kernpunten: wegen, duurzaamheid en toerisme. Het komende wegenpakket bestaat uit onderhoudskosten, verduurzaming en participatie. Dit gaat om hoge bedragen, want bijvoorbeeld enkel voor verduurzaming en participatie wordt bijna 400.000 euro op jaarbasis uitgetrokken; dit is meer dan de jaarlijkse besparing op de muziekschool. Door hier gedeeltelijk op te bezuinigen blijft er genoeg over voor de onderhoudskosten zodat er nog steeds goede wegen zullen zijn in onze gemeente. Voor het verduurzamen van Katwijk worden de komende jaren alleen maar meer financiële middelen gebruikt: oplopend van 175.000 euro in 2020, 350.000 in 2021 en 850.000 in 2023. De gemeente moet zich hier de vraag stellen of het energieprogramma niet te omvangrijk is en of hier niet overbodige taken moeten worden geschrapt. Ook moet er worden gekeken naar de bijdrage die toeristen momenteel leveren aan onze gemeentelijke voorzieningen. Op dit moment is de toeristenbelasting van Katwijk nog steeds fors lager dan van andere kustgemeenten; zelfs bij een relatief forse verhoging kunnen wij onder het gemiddelde van andere kustgemeenten blijven. Deze opbrengsten leveren ons de ruimte op om de bezuinigingen op de muziekschool, welzijnskwartier en de dierenweide fors minder hard in te laten slaan. Er kan daarmee transitieperiode worden gecreëerd om de muziekschool en het welzijnskwartier zelf te laten bekijken waar er mogelijk een efficiëntieslag kan worden gemaakt. Dit geeft de organisaties de broodnodige ruimte om met een onderbouwde visie voor de toekomst te komen.

Word lid van DURF! Het is nu ook ...

DURF DURF Katwijk 17-06-2019 15:00

Word lid van DURF! Het is nu ook mogelijk om lid te worden van DURF. De afgelopen maanden hebben wij hard gewerkt om dit mogelijk te maken en het is dan eindelijk zo ver! Ons doel is om de grootste ledenpartij van Katwijk te worden en u kunt ons daarbij helpen voor een bedrag van 5 euro. U kunt zich aanmelden op https://www.durfkatwijk.nl/wordlid. Door zich aan te melden kunt u niet enkel ledenvergaderingen bijwonen, maar ook meespreken over onderwerpen die u en ons aan het hart gaan.