Nieuws van GEMEENTEBELANGEN DEN HELDER inzichtelijk

44 documenten

https://www.facebook.com/326236364120 ...

GEMEENTEBELANGEN DEN HELDER GEMEENTEBELANGEN DEN HELDER Den Helder 14-08-2019 15:33

https://www.facebook.com/326236364120428/posts/2373559632721414/?substory_index=0&sfnsn=mo

Ideeënmarkt voor inwoners Politiek ...

GEMEENTEBELANGEN DEN HELDER GEMEENTEBELANGEN DEN HELDER Den Helder 22-07-2019 14:07

Ideeënmarkt voor inwoners Politiek was nog nooit zo makkelijk. Inwoners met goede ideeën of plannen voor Den Helder kunnen 18 september terecht op de eerste ideeënmarkt. Die wordt gehouden in de raadzaal van het stadhuis aan de drs. F. Bijlweg 20 van 19.30-21.30 uur. Voor wie? De ideeënmarkt is vooral voor onze inwoners. De gemeenteraad organiseert de ideeënmarkt omdat zij graag inwoners op een creatieve en constructieve manier wil betrekken bij de besluitvorming van de raad. Organisaties met een winstoogmerk kunnen geen gebruik maken van de mogelijkheid om een idee te presenteren tijdens de ideeënmarkt, tenzij zij een idee presenteren dat valt buiten de eigen bedrijfsmatige activiteiten en direct ten goede komt aan de Helderse samenleving. Ideële organisaties (non-profit) zijn welkom, waarbij het wel de bedoeling is dat de ideeën direct ten goede komen aan de Helderse samenleving. Waarom een ideeënmarkt? De ideeënmarkt is bedoeld om de deelname van de inwoners van Den Helder bij de politiek te vergroten en om de kennis en invloed van de inwoners beter te benutten. De raad wil onderzoeken of een ideeënmarkt een geschikt middel hiertoe is. U bent van harte welkom aanwezig te zijn. Met of zonder idee. Meepraten en/of meeluisteren mag ook. Hoe werkt de ideeënmarkt? Een ideeënmarkt heeft de uiterlijke vorm van een gewone markt met kraampjes, waarachter inwoners staan die een idee hebben voor de gemeente. Alle deelnemers krijgen drie minuten om hun idee te pitchen. Vervolgens lopen raadsleden over de markt. Het is aan de inwoners om raadsleden te overtuigen van hun ideeën. Als een raadslid overtuigt raakt van zo'n idee, kan hij of zij dat idee adopteren. Het raadslid sluit dan samen met de initiatiefnemer een overeenkomst, waarbij zij samenwerken aan een motie (een formeel middel om een discussiepunt voor te leggen in een vergadering). Hoe kunt u zich aanmelden? Aanmelden kan door het inschrijfformulier in te vullen vóór 28 augustus 2019. Dit formulier vindt via gemeenteraad.denhelder.nl of kunt u aanvragen bij griffie@denhelder.nl telnr. 0223-678105. In het formulier vragen we naar uw naam, telefoonnummer, welk idee u heeft, wat u met het idee wilt bereiken, wat het oplevert en een inschatting van de kosten. Wanneer u zich heeft aangemeld ontvangt u automatisch een bevestiging.

https://denhelderactueel.nl/2019/06/3 ...

GEMEENTEBELANGEN DEN HELDER GEMEENTEBELANGEN DEN HELDER Den Helder 28-06-2019 19:24

https://denhelderactueel.nl/2019/06/320-000-euro-voor-totaalkunstwerk-de-nollen/

Casper Duin 05/06/2019 om 17:13 DEN ...

GEMEENTEBELANGEN DEN HELDER GEMEENTEBELANGEN DEN HELDER Den Helder 07-06-2019 09:06

Casper Duin 05/06/2019 om 17:13 DEN HELDER De gemeente Den Helder wil Stichting De Nollen vanaf 2020 een structurele subsidie van 20.000 euro per jaar verstrekken om de exploitatie sluitend te krijgen. Dat vindt de fractie van Gemeentebelangen veel geld. Reden voor fractievoorzitter Nancy List om hierover schriftelijke vragen te stellen aan het college. ,,Wij zijn van mening dat na het dreigende faillissement van De Nollen, de redding hiervan en de toegezegde hulp van buitenaf de gemeente niet meer zo diep in de geldbuidel zou hoeven te tasten’’, aldus List. Ze wil graag weten waarvoor de subsidie gebruikt gaat worden en hoeveel subsidie of extra geld er dit jaar naar De Nollen gaat.

#DenHelder #saz Verschillende malen ...

GEMEENTEBELANGEN DEN HELDER GEMEENTEBELANGEN DEN HELDER PvdA Den Helder 31-05-2019 17:36

#DenHelder #saz Verschillende malen hebben Beter voor Den Helder en Gemeentebelangen aan de bel getrokken over het Lyceum aan zee, onze schriftelijk vragen werden afgedaan als niets loos. Ook op onze vraag aan de wethouder of er een tegemoetkoming kon komen voor de kinderen die liever het onderwijs op het RegiusCollege in Schagen zouden willen volgen werd ontkennend gereageerd dit was dus niet mogelijk aldus de wethouder. Een gemiste kans. https://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/beantwoording-raadsvragen 19-05-2019 SAZ Gemeentebelangen 07-02-2018 SAZ Beter voor Den Helder Casper Duin DEN HELDER Diverse politieke partijen en ook de ouderraad van Lyceum aan Zee maken zich grote zorgen over de slechte beoordeling van het ’Lyceum’ door de onderwijsinspectie. De havo en vwo van Scholen aan Zee heeft van de inspectie het predicaat ’zeer zwak’ gekregen, nadat de school in de jaren daarvoor al driemaal op rij een onvoldoende scoorde. Reden voor PvdA-fractievoorzitter Pieter Blank om het college van Den Helder tot actie te manen. „Alle hens nu aan dek. Onderwijs gaat ons allen aan. Ten opzichte van tien, twintig jaar geleden heeft een gemeente minder betrokkenheid. Eigenlijk alleen nog over de gebouwen. Wat ons betreft, gaan we zo snel mogelijk met alle politieke partijen om tafel om hierover te spreken. Ik stel voor dat het college middelen beschikbaar stelt en namens de gemeente een projectteam start om Scholen aan Zee bij te staan. Het college moet zo snel mogelijk een gesprek met de Raad van Bestuur beleggen en daarnaast met de medezeggenschapsraad. Dat hoeft niet vrijblijvend te zijn.” Fractievoorzitter Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur rekent het het gemeentebestuur aan ’dat er vrijwel geen inzet is geweest om het Lyceum aan Zee onder een soort van toezicht te plaatsen’. „Sterker nog, de raad riep lange tijd dat het niet onder hun bevoegdheidseis valt en keek weg. Met gevolg dat met name onze havo-afdeling de slechtste is van heel Nederland. In het aanbieden van het kunnen volgen van goed onderwijs ziet Behoorlijk Bestuur zeker een rol voor de gemeente weggelegd. Al zou dit maar zijn in het verstrekken van gratis openbaar vervoer naar Schagen. Al dan niet gekoppeld aan een inkomenstoets.” „Enorm geschrokken, maar ook zeer verbaasd”, stelt voorzitter Rogier Bruin namens de ouderraad van Lyceum aan Zee. Zij uiten vooral zorgen over het moment waarop directeur Marianne Pot en teamleiders aan de kant worden geschoven. „Er zijn nog leerlingen die herexamen moeten doen of hard moeten werken om over te gaan.” Pot is naar aanleiding van de slechte beoordeling met ingang van komende woensdag op non-actief gesteld. De reactie van de ouderraad van Lyceum aan Zee: ’Enorm geschrokken, maar ook zeer verbaasd. Dat is de eerste reactie van de ouderraad van het Lyceum op het bekend worden van het oordeel van de Onderwijsinspectie over Lyceum aan Zee. Wij hebben als ouderraad de afgelopen jaren op regelmatige basis vergaderd met de directie van het Lyceum. Daarbij werden wij steeds op de hoogte gehouden van alle inspanningen die werden geleverd ter uitvoering van het verbeterplan. Wij hebben daarbij telkens gezien en gehoord hoe iedereen, management en docenten, keihard zijn best deed om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Hoewel wij ook nog steeds wel punten van aandacht bleven zien, hadden wij vertrouwen in de aanpak van de school en in de genomen maatregelen. Na het tussentijdse herstelonderzoek eind 2017 heeft de Onderwijsinspectie tekst en uitleg gegeven op school. De inspecteur wees er toen op dat er ook heel veel dingen wél goed gaan en dat de docenten daar ook gewoon trots op moeten zijn. De toon was toen: ’de school is er nog niet (de onderwijsresultaten waren nog onvoldoende), maar is wel op de goede weg’. Zo had de school verbeteringen laten zien wat betreft de kwaliteit van de lessen, de begeleiding van leerlingen en de wijze waarop de school werkt aan de kwaliteitsverbetering. Het verbaast ons dan ook zeer dat nu, een jaar later, wordt geconcludeerd dat het oordeel over juist deze punten opeens onvoldoende is. Wij zijn dan ook zeer benieuwd naar de inhoudelijke onderbouwing van dit oordeel. Wat schort er nu precies aan de kwaliteit van het onderwijs en/of de organisatorische gang van zaken? Verder maken wij ons zorgen over het feit dat zowel de directeur als de teamleiders op non-actief zijn gesteld. Dat gebeurt in de laatste, en voor veel leerlingen zeer belangrijke en beslissende fase van het schooljaar. In deze fase hebben zij alle steun en begeleiding nodig van hun docenten en management en wij vragen ons af welke invloed deze maatregel hier op zal hebben. Wij hebben als ouderraad dan ook veel vragen en willen daarom snel een gesprek met het College van Bestuur (CvB) van Scholen aan Zee. We verwachten dat het CvB zo spoedig mogelijk alle ouders laat weten wat de oorzaak is van deze situatie en wat Scholen aan Zee gaat doen om de kwaliteit van het onderwijs op het Lyceum zo snel mogelijk op orde te krijgen. Maar op de korte termijn betreft onze voornaamste zorg nu de leerlingen, met name zij die nog herexamen moeten doen en zij die nog hard moeten werken om dit jaar over te gaan. Wij spreken hierbij onze steun uit aan alle docenten en medewerkers van het Lyceum en hopen dat zij, ondanks dit slechte nieuws, de komende weken in staat zijn onze kinderen zo goed mogelijk te blijven voorbereiden en begeleiden. Namens de ouderraad van Lyceum aan Zee: Rogier Bruin (voorzitter), Marjo Brink-Koning, Miranda Kampman, Ingrid Koopman, Antoinette Nienkemper Geacht college, De laatste week hebben wij als fractie verontrustende berichten over Scholen aan Zee ontvangen, zo kregen wij te horen dat er leraren (wellicht uit frustratie) zijn die de scholieren op het Lyceum aanmoedigen om vooral naar het MBO te gaan (posters hangen in de school) of naar het Regius college in Schagen en dan wel direct ipv het huidige schooljaar af te maken. Ook blijkt uit de nieuwsbrief( zie bijlage) dat de geruchten over de directie toch een spoor van waarheid bevatten, in de nieuwsbrief staat vermeld dat er op 14 maart 2019 wederom een klimaat spijbelaar dag staat gepland. Het klimaat is een politieke kwestie die niet op deze manier in het onderwijs een plaats behoort te hebben. Scholieren horen op school te zitten en indien nodig kan de school over het klimaat een debat opzetten op school zelf. Wij hebben dan ook de volgende vragen voor u: -Bent u het met ons eens dat leraren scholieren (Lyceum) behoren aan te moedigen om het beste uit zichzelf te halen ipv direct op het MBO deel te wijzen? -Bent u het met ons eens dat scholieren in Den Helder het allerbeste onderwijs verdienen, de leraren dit zouden moeten onderwijzen ipv scholieren naar het Regius te verwijzen? Daarnaast vragen wij ons af of het college ervan op de hoogte is dat hele leerjaren worden overgeslagen voor wat betreft de lessen Frans en Biologie ? Indien he college niet op de hoogte was is het dan van plan met Scholen Aan Zee om tafel te gaan ? Dit om te lijnen hoe we de toekomst van Den Helder mbt jongeren zien, het lijkt nu of lijnen niet parallel aan elkaar lopen. Voor wat Gemeentebelangen betreft heeft de jeugd de toekomst. Laten we ze dan ook hierom de beste skills geven die ze nodig hebben. -Bent u het met ons eens dat spijbelen bij wet verboden is?, en dat een directie spijbel gedrag niet hoort aan te moedigen? -Is het college op de hoogte van hoeveel scholieren spijbelvrij hebben gekregen en waarom de school hierop aanstuurt ? Indien het college dit niet weet is het dan van plan om met de directie van oa het Lyceum in gesprek te gaan om opheldering te verkrijgen -Wat gaat u als college ondernemen om de directie en leraren van SAZ te motiveren om de scholieren het juiste onderwijs te geven, opdat SAZ zich straks kan meten met het Regius college in Schagen. Wij verwachten op onze vragen een uitgebreide beantwoording, Met vriendelijke groet, Nancy List.