Nieuws van GemeenteBelangen Woudenberg (GBW) over VVD inzichtelijk

8 documenten

Wat jammer is aan het bericht van ...

GemeenteBelangen Woudenberg (GBW) GemeenteBelangen Woudenberg (GBW) SGP VVD CDA PvdA Woudenberg 26-01-2019 16:31

Wat jammer is aan het bericht van het CDJA is dat de informatie die wordt verspreid niet volledig is, en dat is jammer zeker na de prima inspreekbijdrage van Daphne de Kruif namens het CDJA in de raadscommissie eerder deze maand. Aan alle jongeren in Woudenberg zou GBW willen zeggen, ga vooral wonen waar je zelf het liefst wil, en dat kan uiteraard ook in Woudenberg, nu en in de toekomst. Daar zorgt de uitwerking voor van de Woonvisie 2019+ voor die donderdag 24 januari is aangenomen door de meerderheid van de gemeenteraad. GBW heeft altijd pro-actief en positief in dit dossier gezeten en zal dat blijven doen. Om precies weer te geven wat Peter van Schaik namens GBW heeft gezegd tijdens de raadsvergadering en welke kansen er echt zijn voor Woudenbergse jongeren, hier een gedeelte van zijn betoog: De jongerenhuisvesting: Een onderwerp dat wij met onze enquête terecht veel aandacht hebben gegeven. Zoals net al genoemd begint VW nu met tijdelijke huurcontracten voor de jongeren en aftopping van de huur naar een bedrag van ongeveer €440. Ook zijn wij blij met de opname van het segment “Goedkoop” in de ontwikkelstrategie met de toevoeging ++ voor koopwoningen tot €200.000. Hiermee komen de jongeren aan bod en is het voor hen betaalbaar. Het is voor GBW duidelijk dat we als gemeentebestuur hiermee snel moeten gaan starten. Daarnaast gaan we actief aan de slag met het realiseren van kleine (tijdelijke) woonvormen. Hierbij wordt gekeken naar goedkope koopwoningen en huurwoningen. Op korte termijn heeft het college ons meer informatie toegezegd over het project Klein maar Fijn wonen. Wij willen het college vragen om hierin de uitkomsten van onze enquête mee te nemen. Vooral de gewenste woningtypen, aantal kamers , de huurprijs en koopprijs komen hier duidelijk aan de orde. Graag horen wij van het college of zij dit gaan meenemen. Ook het advies om gebruik te maken van de toegezegde Denktank vanuit de verrijkingsbijeenkomsten. Op dit moment loopt er op verzoek van GBW , een onderzoek naar leningen die worden aangeboden door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Ook de starterslening hoort hierbij. Wij willen het college vragen om bij dit onderzoek ook een lening voor bestaande woningen mee te nemen. Meestal worden de leningen alleen verstrekt bij nieuwbouwprojecten. Het kan niet zo zijn dat we nieuwe huizen gaan bouwen voor de jongeren en starters, en wanneer deze mensen na een paar jaar gaan doorstromen naar een andere woning, er geen starterslening meer mogelijk is op de woning omdat het dan geen nieuwbouwwoning meer is. . GBW wil vanavond graag benadrukken dat het gemeentebestuur het niet helemaal alleen kan organiseren. Wij verwachten van de jongeren ook zelf wel een actieve houding waar het gaat om het tijdig inschrijven bij Woningnet. De inschrijving bij Woningnet verloopt namelijk moeizaam. De suggestie die de CU heeft gedaan m.b.t. een combinatie met NIBUD-informatie spreekt ons aan. VW en de gemeente gaan nu op zoek naar mogelijkheden om dit probleem op te pakken. Tegen de jongeren zou ik wil zeggen; begin bij jezelf en schrijf je direct in zodra je 18 jaar bent geworden.

Vanmiddag heeft GBW, samen met de ...

GemeenteBelangen Woudenberg (GBW) GemeenteBelangen Woudenberg (GBW) VVD CDA PvdA Woudenberg 11-01-2019 19:48

Vanmiddag heeft GBW, samen met de PvdA-GL, het CDA en de VVD de regenboogvlag aangeboden aan burgemeester Cnossen. Deze 4 Woudenbergse politieke partijen... Lees verder: https://gbw-online.nl/nieuws/gbw-biedt

Donderdag 19 oktober is in de raad ...

GemeenteBelangen Woudenberg (GBW) GemeenteBelangen Woudenberg (GBW) VVD PvdA Woudenberg 19-10-2018 13:28

Donderdag 19 oktober is in de raad de eerste begroting van de nieuwe coalitie van GBW CU en VVD aangenomen. Helaas alleen door steun van deze coalitiepartijen. De volledige oppositie stemde tegen, ondanks dat werd aangegeven dat er op hoofdlijnen tevredenheid is over vele voorgestelde maatregelen en beleid. De feiten van deze begroting: 4 jaar (2019-2022) een positief resultaat: 2019: €65.000 2020: €159.000 2021: €192.000 2022: €221.000. Cumulatief €637.000. Deze gegevens zijn simpelweg terug te vinden in onze begroting op pagina 3. De stijgende kosten in het sociaal domein zijn financieel gedekt. Dit door een deel van onze reserves in te zetten en deels door maatregelen die ervoor zorgen dat we niet aan de kwaliteit van zorg hoeven te komen. Onze reserves zijn verder zeer onder controle, de ozb stijgt niet meer dan het inflatiecorrectie niveau en er is tevens ruimte voor nieuw beleid: We gaan meerdere infrastructurele problemen (voor auto en fiets) oppakken en oplossen. Kortom een begroting waar we als GBW trots op zijn. Het gaat goed in Woudenberg en aan het behoud daarvan werken we iedere dag keihard. Samenwerken met de oppositie: graag, maar wel met verbetering(en) als uitgangspunt. Om die reden hebben we een voorstel van PvdA/GL gesteund voor een onderzoek naar een stimuleringsfonds volkshuisvesting. Samenwerking ja graag, maar dat geldt dan wel twee kanten op wat mij betreft. Een hele begroting afstemmen omdat (tegen)voorstellen niet worden aangenomen op inhoud getuigd niet van veel visie en de wil om Woudenberg mooier en sterker te maken. Woudenberg gaat veel uitdagingen krijgen in de toekomst waarvoor het nodig is om de financiën op orde te hebben en te houden. Dat is voor ons altijd het uitgangspunt. We zitten namelijk niet voor onszelf in de gemeenteraad maar voor ons dorp en haar inwoners!

GBW CU en VVD stemmen voor de ...

GemeenteBelangen Woudenberg (GBW) GemeenteBelangen Woudenberg (GBW) VVD Woudenberg 27-09-2018 19:33

GBW CU en VVD stemmen voor de ontwikkeling van 36 middenhuur appartementen in het voormalig pand van de INBO. CDA SGP en PvdA/GL stemmen tegen en stemmen daarmee vóór verdere leegstand van dit pand bij de entree van Woudenberg! Onbegrijpelijk in de optiek van GBW! Vanavond lag er een unieke kans om een gebouw in verval om deze om te vormen naar 36 huurappartementen. Een hele waardevolle toevoeging aan de woningvoorraad voor Woudenberg. 20% sociale huur bleek in de gevoerde onderhandelingen niet haalbaar. En wat doe je dan? GBW kiest, samen met onze coalitiepartners VOOR deze unieke mogelijkheid. De enige juiste beslissing in dit geval. Woudenberg wordt 36 appartementen rijker! Hulde!

#Trots en blij met de vaststelling ...

GemeenteBelangen Woudenberg (GBW) GemeenteBelangen Woudenberg (GBW) VVD ChristenUnie Woudenberg 31-05-2018 21:11

#Trots en blij met de vaststelling van het coalitie akkoord en de installatie van de nieuwe wethouders Pieter de Kruif, Marleen Treep en Anita Vlam. Wij gaan aan de slag, samen met ChristenUnie Woudenberg en VVD-Woudenberg om te werken aan een nóg sterker Woudenberg. Dat kan niemand alleen, dat gaan we samen doen... Lees er alles over op: http://gbw-online.nl/nieuws/gemeentebelangen-woudenberg-christenunie-en-vvd-presenteren-coalitieakkoord/

Na ca. 2 maanden onderhandelen is ...

GemeenteBelangen Woudenberg (GBW) GemeenteBelangen Woudenberg (GBW) VVD Woudenberg 31-05-2018 20:52

Na ca. 2 maanden onderhandelen is het coalitie akkoord gereed en zojuist vastgesteld in de gemeenteraad van Woudenberg. Wij zijn er klaar voor om samen met ChristenUnie Woudenberg en VVD-Woudenberg de komende 4 jaren te werken aan een nóg sterker Woudenberg te bouwen. Dat kan niemand alleen, dat gaan we samen doen. Wij zijn trots dat dit gelukt is in een goede samenwerking. Lees wat je van ons mag verwachten in de periode 2018-2022: http://gbw-online.nl/nieuws/gemeentebelangen-woudenberg-christenunie-en-vvd-presenteren-coalitieakkoord

In de weken na de ...

GemeenteBelangen Woudenberg (GBW) GemeenteBelangen Woudenberg (GBW) VVD ChristenUnie Woudenberg 31-05-2018 20:52

In de weken na de gemeenteraadsverkiezingen is er door ons samen met ChristenUnie Woudenberg en VVD-Woudenberg intensief gewerkt aan een ambitieus akkoord. Op dinsdag 29 mei is het tot een akkoord gekomen en zojuist is dit coalitie akkoord vastgesteld in de Woudenbergse gemeenteraad. Lees hier meer over de totstandkoming: http://gbw-online.nl/nieuws/de-totstandkoming-van-het-coalitie-akkoord

Tweede ronde gesprekken ...

GemeenteBelangen Woudenberg (GBW) GemeenteBelangen Woudenberg (GBW) VVD Woudenberg 01-05-2018 08:39

Tweede ronde gesprekken coalitievorming in Woudenberg van start. Afgelopen week zijn de beoogd coalitiegenoten GBW CU en VVD in meerdere sessies bij elkaar geweest en is er een start gemaakt met coalitiebesprekingen. Lees er meer over op: http://gbw-online.nl/nieuws/tweede-ronde-gesprekken-coalitievorming-in-woudenberg-van-start/