Nieuws van Heusden Transparant inzichtelijk

57 documenten

Op 23 juni j.l. stelden wij vragen ...

Heusden Transparant Heusden Transparant Heusden 22-08-2019 07:04

Op 23 juni j.l. stelden wij vragen over de grondexploitatie 2018. Enige weken (23 juli j.l.) later ontvingen wij een brief waarin de gemeente aangaf wat meer tijd nodig te hebben voor het antwoord. Wij hebben het nu ontvangen. Los van de inhoud van het antwoord vragen wij ons af waarom het verzinnen van dit antwoord zolang moest duren.

In bijlage de vragen die wij gesteld ...

Heusden Transparant Heusden Transparant Heusden 22-08-2019 07:00

In bijlage de vragen die wij gesteld hebben over het vrijkomen van broeikasgas uit vijvers of waterpartijen.

Nog een week relatieve rust en dan ...

Heusden Transparant Heusden Transparant Heusden 17-08-2019 08:58

Nog een week relatieve rust en dan begint de vergadercyclus weer voor de gemeenteraad. Op de agenda voor de komende cyclus staan een aantal bestemmingsplannen waaronder de Suppéstraat in Drunen. Voorts de verduurzaming van Die Heygrave en de visie zonne-velden die inmiddels in omgedoopt naar visie zonne-energie. Op ons verzoek is ook brief van de Stichting Ontmoeten met hun opvatting over Alles voor Mekaar geagendeerd voor de informatievergadering Samenleving en Bestuur.

Heusden Transparant wil uitstoot van ...

Heusden Transparant Heusden Transparant Heusden 16-08-2019 15:22

In het vorige bericht gaven wij aan ...

Heusden Transparant Heusden Transparant Heusden 01-08-2019 20:07

In het vorige bericht gaven wij aan dat de tarieven weer zullen stijgen in 2020. U zult denken hoezo? Welnu in de jaarrekening 2018 kwam de afvalreserve uit op meer dan 1 miljoen negatief. Ergens in dat document viel ook te lezen dat het college vindt dat het tekort in vier jaar met 1 miljoen euro moet worden aangezuiverd. Kortom, met huidige tarief houdt je dat miljoen extra niet over, dus dat gaat De inwoner van Heusden ophoesten. Ben benieuwd wat de coalitiepartijen daar van vinden. Wij vrezen, jammer maar het is niet anders.

VVD Heusden heeft vragen gesteld ...

Heusden Transparant Heusden Transparant Heusden 01-08-2019 19:48

VVD Heusden heeft vragen gesteld over de uitkomsten van het omgekeerd inzamelen. Perfect! Wij hopen dat zij wat doen met de antwoorden. 40 kilo minder afval komt niet door dat mensen anders boodschappen doen zoals Van der Poel o.a. suggereert. Nee een fors deel wordt gewoon op straat gegooid, in prullenbakken, kledingcontainers etc. gedumpt. En wat is zwerfvuil, een begrip waar de wethouder steeds mee schermt. Zijn dat weggegooide snoeppapiertjes, blikjes, etc? Is dat gewoon restafval dat ergens neergegooid wordt? Het college zal nimmer toegeven dat het nieuwe afvalbeleid faalt. Wel zal bij de eerstvolgende begroting duidelijk worden dat de tarieven weer omhoog gaan.

Het tekort op de afvalinzameling ...

Heusden Transparant Heusden Transparant CDA Heusden 25-06-2019 22:41

Het tekort op de afvalinzameling over 2018 is € 237.000 groter dan verwacht bij de evaluatie in augustus 2018. Wij hebben vanavond met een motie voorgesteld om eenmalig dat bedrag niet op te laten hoesten door de inwoners van onze gemeente. Wij hebben een motie met die strekking ingediend. Wij kregen steun van het CDA. De andere partijen vonden dat de inwoner het bedrag gewoon moet betalen bovenop de 1 miljoen die ze al tekort komen. Conclusie: de inwoner betaalt de rekening voor het falend beleid. Van der Poel van Heusden Een zei: de inwoners hebben jarenlang te weinig betaald en krijgen dus nu de rekening gepresenteerd. Let op: 1,2 miljoen in ruim vier jaar extra.

Enige weken geleden hebben wij ...

Heusden Transparant Heusden Transparant Heusden 25-06-2019 19:08

Enige weken geleden hebben wij vragen gesteld over de vertrouwenspersoon sociaal domein. Zie hieronder de antwoorden.

Hondenbezitters hoeven toch niet ...

Heusden Transparant Heusden Transparant Heusden 25-06-2019 18:36

Hondenbezitters hoeven toch niet extra bij te dragen aan inkomsten van onze gemeente? Wat vindt u? Vanavond vergadering over jaarrekening waarin Heusden Transparant heeft afgesloten met de hondenbelasting: “Wij sluiten af met een positief vooruitzicht voor hondenbezitters. Wij hebben afgesproken om in 2019 te gaan kijken wat de kosten en opbrengsten zijn van de bestrijding door overlast van honden. Als wij nu kijken naar de resultaten van 2018, dan constateren wij dat er nog geen 50.000 euro is uitgeven, los van de personele kosten tegenover ongeveer een kwart miljoen aan geïnde hondenbelasting. Wij willen niet vooruitlopen op de begroting 2020, maar toch hebben wij alvast een berekening gemaakt. Als wij zelf tellen en ruim rekenen met 1 full time BOA, die alleen maar bezig is met de bestrijding van overlast door honden, dan blijft van de hondenbelasting toch zeker een bedrag van € 140.000,00 over. Wat ons betreft zou u dit bedrag nu al aan de hondenbezitters kunnen teruggeven. Hondenbezitters hoeven toch niet extra bij te dragen aan inkomsten van onze gemeente?”