Nieuws van Houten Anders! (HA!) inzichtelijk

48 documenten

Wij willen alle geslaagden vandaag ...

Houten Anders! (HA!) Houten Anders! (HA!) Houten 12-06-2019 12:47

Wij willen alle geslaagden vandaag van harte feliciteren ! Voor iedereen met een herkansing zet t’m op !!!

Vanavond heeft de gemeenteraad van ...

Houten Anders! (HA!) Houten Anders! (HA!) Houten 06-06-2019 20:19

Vanavond heeft de gemeenteraad van Houten besloten om Gilbert Isabella aan te bevelen bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het ambt van burgemeester van Houten. Wij feliciteren de heer Isabella en kijken uit naar een goede samenwerking!

Heeft u energie over? Laat de kans ...

Houten Anders! (HA!) Houten Anders! (HA!) Houten 16-05-2019 16:10

Heeft u energie over? Laat de kans om mee te denken over de energietransitie niet aan u voorbijgaan! Kijk voor meer informatie op: https://www.houten.nl/burgers/natuur-milieu-en-duurzaamheid/duurzaamheid/

"Samen Veilig moet terug naar de ...

Houten Anders! (HA!) Houten Anders! (HA!) Houten 11-05-2019 15:20

Zelfs met Ajax op het veld nemen ...

Houten Anders! (HA!) Houten Anders! (HA!) Houten 08-05-2019 18:16

Zelfs met Ajax op het veld nemen veel mensen de tijd om vanavond samen met de raad te praten over het Windpark Goyerbrug. Bewoners waren niet op de hoogte van de inspreekregels voor vanavond. Houten Anders! baalt van deze gang van zaken en we complimenteren Elisabeth van den Hoogen en de insprekers voor de flexibele opstelling. Wordt vervolgd.....

Gerard Zandbergen, een markant ...

Houten Anders! (HA!) Houten Anders! (HA!) Houten 06-05-2019 12:40

Gerard Zandbergen, een markant politicus, door : Michel Hofstee.

4 mei 2019 waren wij al stil, nu is ...

Houten Anders! (HA!) Houten Anders! (HA!) Houten 04-05-2019 15:21

4 mei 2019 waren wij al stil, nu is het stil zonder Gerard. Wij gaan onze politieke collega missen en wensen familie, naasten en daarnaast de partij ITH Houten ontzettend veel sterkte toe!

Op donderdag 9 mei om 19:30 uur ...

Houten Anders! (HA!) Houten Anders! (HA!) SGP Houten 03-05-2019 13:12

Op donderdag 9 mei om 19:30 uur organiseren wij samen met D66 Houten, SGP-Houten op uitnodiging van PvdA Houten een thema-avond over passende jeugdzorg: “Kinderen en ouders tellen mee”. Heb je ervaring met de jeugdhulp in Houten? Ben je benieuwd hoe een aantal experts denken over dit thema? Denk je graag mee of kom je liever luisteren? Je bent van harte welkom! Waar? Huis van Houten, Onderdoor 160 Inloop vanaf 19:00 uur Lees onze persoonlijke uitnodiging op de website: https://houtenanders.nl/uitnodiging-politiek-cafe-jeugdzorg-houten/

John van Wijngaarden commissielid ...

Houten Anders! (HA!) Houten Anders! (HA!) Houten 24-04-2019 13:52

John van Wijngaarden commissielid HA!

Wat is Houten Anders blij dat het ...

Houten Anders! (HA!) Houten Anders! (HA!) Houten 02-04-2019 18:45

Wat is Houten Anders blij dat het college besloten heeft om het vastgesteld bestedingsplan mobiliteit en bereikbaarheid te delen met ons en dat het wordt behandeld tijdens de raadsvergadering. Onze complimenten hiervoor. U hoeft dit immers niet te doen. Het is wel een forse lijst met een behoorlijk aantal punten waar al veel aandacht voor is geweest via een schriftelijke vragenronde, tijdens de RTG en nu in deze raadsvergadering. Houten Anders is blij met het lijst, met de antwoorden van het college. Op een aantal punten valt er echter nog wel over te discussiëren. Veiligheid op de weg heeft voor HoutenAnders! een hoge – zo niet dé hoogste – prioriteit. De Fietsersbond, een groot deel van de gemeenteraad en inwoners hebben terecht al vaak gewezen op de onveilige kruising op De Molen bij het busstation en gesteld dat er iets aan moet gebeuren. Hier zijn we het als gemeenteraad mee eens. Fietsers van links, brommers van rechts bussen achter ons en voetgangers door het verkeer. Het moet anders. Houten Anders heeft tijdens de RTG, vragen gesteld over de prioriteit en wij zijn opgelucht dat er een fors bedrag is gereserveerd voor onderzoek naar de mogelijkheden op deze kruising. Wij kunnen ook begrijpen dat de wethouder de hele verkeersveiligheid in een keer wil oppakken samen met de visie op het hele gebied rondom de Molen. Maar wij bij Houten Anders hopen vooralsnog op een toezegging wanneer dit onderzoek uiterlijk afgerond is. Is de wethouder bereid om de uitkomsten van het onderzoek te delen met de raad en het kruispunt eventueel al eerder aan te pakken als het onderzoek daar reden toe geeft? Dit geldt ook voor de parkeersituatie bij de Bouw. Volgens antwoorden van de wethouder valt dit buiten de scoop van de Bestedingsplan Mobiliteit en Bereikbaarheid. Maar ook hier hopen we op een spoedig en duidelijk oplossing.