Nieuws van Houten Anders! (HA!) inzichtelijk

51 documenten

‘t Groentje is belangrijk voor de ...

Houten Anders! (HA!) Houten Anders! (HA!) Houten 30-07-2019 14:26

‘t Groentje is belangrijk voor de lokale democratie in Houten. Zo weet u wat er in de gemeenteraad gebeurt. Vandaag sprak Houten Anders! met medewerkers van de BDU over de bezorging van ‘t Groentje, omdat ook wij ons zorgen maken over de bezorging. Wisten jullie dat je voor de bezorging van ‘t Groentje in heel Houten ongeveer 100 bezorgers nodig hebt? Dat je als bezorger bij ongeveer 200 adressen een krant bezorgt - anderhalf uur per week? Wij hebben veel geleerd en zullen op de achtergrond met BDU in contact blijven om met name de afhaalpunten te verbeteren en mogelijkheden te vinden om meer bezorgers aan te trekken. BDU doet al veel om bezorgers aan te trekken en de krant meer zichtbaar te maken: online én offline - wij blijven het volgen.

AED-motie geslaagd ! Afgelopen ...

Houten Anders! (HA!) Houten Anders! (HA!) Houten 19-07-2019 14:07

AED-motie geslaagd ! Afgelopen april is voor het eerst een motiemarkt in Houten georganiseerd. Houten Anders! was één van de initiatiefnemers. Tijdens deze markt hebben wij als raadsleden naar de ideeën van inwoners en hun initiatieven voor een nóg mooier Houten geluisterd. Houten Anders! heeft tijdens de behandeling van de Perspectiefnota van afgelopen donderdag een aantal van deze moties gesteund. Houten Anders! heeft als gevolg van de motiemarkt een motie ingediend voor het afronden van het AED-project in Houten. Jeroen Balk, initiatiefnemer van Veilig Houten, is dit AED-project vier maanden geleden gestart. Een burgerinitiatief waarbij het hem in zijn eentje gelukt is om een enorm bedrag op te halen, door middel van de vele donaties van inwoners en sponsoring van enkele ondernemers in Houten. Met dit project worden levens gered. Afgelopen week is nog één van de reeds door dit project bekostigde AED’s ingezet in onze gemeente. Veel AED’s zijn inmiddels geplaatst, maar helaas lukte het nog niet om de laatste drie acties af te ronden. Houten Anders! heeft een motie ingediend voor het afronden van dit project. De laatste €3.700 stonden nog open. We zijn erg blij dat de wethouder de noodzaak hiervan heeft ingezien en onze motie heeft omarmd. De motie werd dan ook unaniem aangenomen en hiermee zullen ook de laatste AED’s geplaatst kunnen worden om een 6-minuten-zone in Houten te kunnen garanderen. Geweldig nieuws, voor iedereen in de Gemeente Houten !!

Elk einde betekent tevens een nieuw ...

Houten Anders! (HA!) Houten Anders! (HA!) Houten 03-07-2019 12:53

Wij willen alle geslaagden vandaag ...

Houten Anders! (HA!) Houten Anders! (HA!) Houten 12-06-2019 12:47

Wij willen alle geslaagden vandaag van harte feliciteren ! Voor iedereen met een herkansing zet t’m op !!!

Vanavond heeft de gemeenteraad van ...

Houten Anders! (HA!) Houten Anders! (HA!) Houten 06-06-2019 20:19

Vanavond heeft de gemeenteraad van Houten besloten om Gilbert Isabella aan te bevelen bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het ambt van burgemeester van Houten. Wij feliciteren de heer Isabella en kijken uit naar een goede samenwerking!

Heeft u energie over? Laat de kans ...

Houten Anders! (HA!) Houten Anders! (HA!) Houten 16-05-2019 16:10

Heeft u energie over? Laat de kans om mee te denken over de energietransitie niet aan u voorbijgaan! Kijk voor meer informatie op: https://www.houten.nl/burgers/natuur-milieu-en-duurzaamheid/duurzaamheid/

"Samen Veilig moet terug naar de ...

Houten Anders! (HA!) Houten Anders! (HA!) Houten 11-05-2019 15:20

Zelfs met Ajax op het veld nemen ...

Houten Anders! (HA!) Houten Anders! (HA!) Houten 08-05-2019 18:16

Zelfs met Ajax op het veld nemen veel mensen de tijd om vanavond samen met de raad te praten over het Windpark Goyerbrug. Bewoners waren niet op de hoogte van de inspreekregels voor vanavond. Houten Anders! baalt van deze gang van zaken en we complimenteren Elisabeth van den Hoogen en de insprekers voor de flexibele opstelling. Wordt vervolgd.....

Gerard Zandbergen, een markant ...

Houten Anders! (HA!) Houten Anders! (HA!) Houten 06-05-2019 12:40

Gerard Zandbergen, een markant politicus, door : Michel Hofstee.

4 mei 2019 waren wij al stil, nu is ...

Houten Anders! (HA!) Houten Anders! (HA!) Houten 04-05-2019 15:21

4 mei 2019 waren wij al stil, nu is het stil zonder Gerard. Wij gaan onze politieke collega missen en wensen familie, naasten en daarnaast de partij ITH Houten ontzettend veel sterkte toe!