Nieuws van Lijst Groot Montferland inzichtelijk

120 documenten

De vakantie is voor veel mensen weer ...

Lijst Groot Montferland Lijst Groot Montferland Montferland 20-08-2019 16:55

De vakantie is voor veel mensen weer voorbij en ook wij hebben de afgelopen weken de batterij weer opgeladen. Binnenkort gaat de gemeenteraad vergaderen volgens een nieuwe werkwijze. De gedachtengang is dat de inwoner van Montferland meer betrokken wordt bij de lokale politiek. Hoe dat verder in zijn werk gaat? Houd onze Facebook pagina in de gaten! 😉

Voedselbank MontferlandVrijwilligers ...

Lijst Groot Montferland Lijst Groot Montferland Montferland 03-08-2019 18:53

Gemeente MontferlandWIJ WENSEN ...

Lijst Groot Montferland Lijst Groot Montferland Montferland 19-07-2019 10:19

Zou hier nog ruimte in zijn voor de ...

Lijst Groot Montferland Lijst Groot Montferland Montferland 13-07-2019 05:51

Zou hier nog ruimte in zijn voor de lokale ondernemers?

Nieuw plan tegen verpaupering wijk ...

Lijst Groot Montferland Lijst Groot Montferland CDA Montferland 10-07-2019 19:57

Nieuw plan tegen verpaupering wijk Oost, kopt de Gelderlander in de zaterdageditie van 6 juli 2019. Naar aanleiding van een vraag van raadslid Linssen (CDA), heeft wethouder Gerritsen (Ruimtelijke Ordening) aangegeven dat de plannen die er waren/zijn om woningbouw in de Bongerd te realiseren, tijdelijk geen doorgang kunnen vinden omdat er eerst een ‘integraal” plan voor ’s-Heerenberg Oost moet komen. Wij vonden het al frappant dat de vraag in de raad gesteld werd en dat het college 2 dagen daarvoor had besloten om zaken in Oost integraal aan te pakken en de “ontwikkeling” in de Bongerd “on hold” te zetten. In het artikel geeft de wethouder ook aan dat de locatie Forest nog geen gelopen race is en dat de plek van de Galamaschool de eerstvolgende keuze is. Vreemd.. als wij in een raadsvergadering voorstellen om zaken integraal op te pakken en de school en de wijk daar deel van uit te laten maken en beide locaties te onderzoeken, veegt zowel het college als de coalitie dit plan van tafel en houdt vast aan de ontwikkelingen die er in de Bongerd zouden plaatsvinden.

Gemeente MontferlandWERKEN AAN HET ...

Lijst Groot Montferland Lijst Groot Montferland Montferland 10-07-2019 12:13

Regelmatig publiceren wij op onze ...

Lijst Groot Montferland Lijst Groot Montferland Montferland 03-07-2019 12:11

Regelmatig publiceren wij op onze Facebookpagina filmpjes over zaken die wij belangrijk vinden. Al deze filmpjes hebben wij gepost op ons YouTube kanaal en zijn daar allemaal nog eens te bekijken. Als je je abonneert op ons YouTube kanaal wordt je ook op de hoogte gehouden van nieuwe filmpjes met interessante onderwerpen en kan je gemakkelijk alle filmpjes terugkijken. https://www.youtube.com/channel/UC88I8rBGTwgGYaIhFrDWTJQ

Op donderdag 27 juni stelde de ...

Lijst Groot Montferland Lijst Groot Montferland Montferland 03-07-2019 11:49

Op donderdag 27 juni stelde de gemeenteraad de jaarrekening 2018 en kadernota 2020 vast. De kadernota is de eerste stap om te komen tot een begroting voor volgend jaar. De raad heeft zijn zorgen geuit over de financiële positie van onze gemeente en heeft het college gevraagd om bij de begroting 2020 een pakket van maatregelen aan te bieden waar we als gemeente de komende jaren mee vooruit kunnen. In november besluit de raad over de begroting voor volgend jaar met als onderdeel de voorgestelde maatregelen door het college. Als eerste reageerden de fractievoorzitters tijdens pitches op de kadernota. ⬇️📸 Wil je het debat over de kadernota bekijken: 🎥 https://bit.ly/2LyQDXG

We gaan bijna weer beginnen aan de ...

Lijst Groot Montferland Lijst Groot Montferland Montferland 27-06-2019 17:29

We gaan bijna weer beginnen aan de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Ook tijdens het reces zullen wij vol energie doorgaan.

Gemeenteraad MontferlandVanavond ...

Lijst Groot Montferland Lijst Groot Montferland Montferland 27-06-2019 11:55