Nieuws van Ons Roerdalen inzichtelijk

25 documenten

Donderdag is in de raad besloten een ...

Ons Roerdalen Ons Roerdalen Roerdalen 15-12-2018 10:15

Donderdag is in de raad besloten een streep te zetten door bouwplannen aan de Steeg in Melick. De raad heeft hier een controlerende taak en deze is uitgeoefend. De kernpunten voor afwijzing waren het niet halen van de geurnorm, uitbreiding in plaats van inbreiding en het niet meewegen van mogelijke schade aan het naastgelegen monumentale pand van de Melkfabriek. De omwonenden en het naastgelegen landbouwbedrijf zijn daarmee gehoord in hun zienswijzen, welke alleen vanuit het perspectief van de aanvrager door het college waren weerlegd.

Naar aanleiding van dit ...

Ons Roerdalen Ons Roerdalen Roerdalen 13-11-2018 19:55

Naar aanleiding van dit krantenartikel in De Limburger van 13 nov. (regio pagina 1 ) betreffende bomenkap in Posterholt, heeft Ons Roerdalen het college onderstaande vragen gesteld. Gesteld wordt dat de voetbalclub met het haar toebedeelde budget de voetbalvelden niet bladvrij kan houden waardoor een groot aantal bomen dient te verdwijnen 70% van de 400 bomen zijn gemarkeerd. (280 bomen)waarvan men mag aannemen dat zij gekapt worden maar desondanks zal de bestaande structuur van de bomen intact blijven. Reden van kappen: 1 ze zijn ziek 2 ze zijn oud 3 ze zijn niet passend. Vragen Hoe kan de structuur intact blijven als er vermoedelijk 280 van de 400 verdwijnen? Waarom is er niet eerder ingegrepen bij de zieke bomen? Hoeveel bomen zijn ziek of oud? Is er in het verleden ooit door een gemeentefunctionaris gecontroleerd of het onderhoud van de bomen deskundig is uitgevoerd en of bij ziekte verantwoord is ingegrepen om de boom te behouden. Indien er nooit gecontroleerd is wat is daarvan de reden. Is er nu een controle uitgevoerd? Zo nee. Waarom niet? Zo ja. Hoeveel bomen zijn niet passend en waarom niet? Hoeveel bomen zijn er oud en hoeveel ziek? Wat is de reden dat er geen kapvergunning nodig is? Is er wel een herplant plicht? In de brief naar de vereniging wordt gesproken over 70% van de bomen die gekapt gaan worden. Maar in het artikel wordt vermeld, dat deze 70% een aanname is. Dat het ook 1% of 99% zou kunnen worden. Vragen Waarom wordt dan gesproken dat er ipv 70% ook 1% of 99% gekapt zou kunnen worden? Wie bepaald uiteindelijk hoeveel bomen er gekapt worden en n.a.v. welke criteria? Met verenigingen zijn er afspraken gemaakt . Een vereniging geeft aan met dit geld de werkzaamheden niet te kunnen uitvoeren. En vervolgens neemt de gemeente de taak over en investeert volgens het krantenartikel 13.000 om deze bomen te kappen. Vragen Als het nog niet zeker hoeveel procent van de bomen gekapt gaan worden hoe komt u aan het bedrag van 13.000 euro? Hoe kan het dat er of een niet uit te voeren contract wordt afgesloten met een vereniging immers de bomen staan er al jaren en het bladverlies is er ook elk jaar geweest dus de problematiek is bekend danwel dat een vereniging niet aan een contract gehouden wordt immers de gemeente gaat nu 13000 euro extra betalen wat niet de doelstelling was bij het aangaan van de onderhoudscontracten met verenigingen? Kunnen alle verenigingen in de toekomst een beroep doen op deze ontsnappingsroute? Wordt het bedrag dat geïnvesteerd gaat worden in het kappen van de bomen t.l.v. van het budget voor die verenigingen gebracht? Veel bomen op openbare plaatsen die eigendom van de gemeente zijn veroorzaken overlast voor burgers op particuliere grond. Vragen. Worden deze ook gekapt op vraag van de burger? Speciaal bij de in aanbouw zijnde wijk t Sittert wordt gevraagd oude Populieren te kappen zie poststuk 6810-116749 van de Heer en Mevrouw Hermans. Echter het proces om tot kappen te komen verloopt in dit dossier zeer moeizaam getuige de brief Kan dit proces versneld worden gelet op de werkwijze bij de sportvelden in Posterholt?

De Gemeente Roerdalen en ...

Ons Roerdalen Ons Roerdalen Roerdalen 11-09-2018 17:56

De Gemeente Roerdalen en Stichtingsbestuur hebben gekozen voor verbouw van de school op de huidige locatie in Sint Odiliënberg zonder de burgers/ouders te raadplegen. Deze petitie zal de Gemeente (als hoofdfinancier) op andere gedachten moeten brengen waardoor zo snel mogelijk de ideale school op de ideale locatie in gebruik genomen kan worden. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald; een school wordt tenslotte gebouwd voor de komende 30 jaren! https://schoolsintodilienberg.petities.nl/

Ons Roerdalen heeft vanmorgen ...

Ons Roerdalen Ons Roerdalen Roerdalen 05-09-2018 19:40

Ons Roerdalen heeft vanmorgen onderstaande vragen gesteld aan het college over dit onderwerp: 1 Bent u op de hoogte van de in dit artikel genoemde rechtelijke uitspraak inzake het mee rekenen van de waarde van zonnepanelen bij het bepalen van de WOZ waarde van onroerend goed? 2 Wordt op dit moment in onze gemeente de zonnepanelen meegeteld bij het berekenen van de waardebepaling? 3 Zo niet. Heeft u dan het voornemen om dit door te voeren in onze gemeente? 4 Ons Roerdalen is van mening ,dat inwoners, die op deze wijze investeren in duurzaamheid en daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan de gemeentelijke doelen en prioriteiten, zij daarvoor niet extra moeten worden belast via lokale belastingen. Bent u het daarmee eens?

Europees gifverbod goed voor de bij, ...

Ons Roerdalen Ons Roerdalen Roerdalen 28-04-2018 05:02

Het kabinet is voornemens toe te ...

Ons Roerdalen Ons Roerdalen GroenLinks VVD Roerdalen 20-04-2018 03:58

Het kabinet is voornemens toe te staan om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt minder dan het minimum loon te gaan betalen. Zo gaan wij uiteraard niet met mensen om! Teken daarom de petitie op http://bit.ly/benikhetnietwaard .

De stembureau's zijn geopend! Wij ...

Ons Roerdalen Ons Roerdalen Roerdalen 21-03-2018 07:03

De stembureau's zijn geopend! Wij gaan ervoor, jullie ook? Samen staan wij sterk!