Nieuws van PvdA over VVD inzichtelijk

398 documenten

Waarom zo bang voor de ...

PvdA PvdA VVD Lingewaard 04-09-2019 17:08

Waarom zo bang voor de wietproef? Na een lange periode van discussie en overleg gaan tien gemeenten experimenteren met het legaal bevoorraden van coffeeshops. Deze zogenoemde ‘wietproef’ is bedoeld om een vreemde kronkel in het softdrugsbeleid aan te pakken. Nu mogen coffeeshops wel softdrugs verkopen, maar is de kweek en aanvoer strafbaar. Drugscriminelen verdienen niet alleen enorme bedragen met de aanvoer van softdrugs, kweek op zolderkamers en in schuren is bovendien gevaarlijk en veroorzaakt overlast. Juist daarom is het goed dat de proef er nu komt. Natuurlijk moet de wiet die straks via de legale weg in tien steden aan coffeeshops geleverd wordt ook ergens gekweekt worden. De Rijksoverheid zal een aantal plaatsen in Nederland aanwijzen waar deze ‘staatswiet’ gekweekt gaat worden. Omdat zowel Arnhem als Nijmegen mee doet met de proef is het niet verwonderlijk dat al snel gesproken werd over mogelijke kweek in zowel Lingewaard als Overbetuwe. Er is in kassen in onze gemeenten ruimte genoeg en ondernemers tonen belangstelling. Zij zien economische kansen en geef ze eens ongelijk. Er is sprake van een stabiele afname van een relatief gemakkelijk te kweken gewas door een stabiele partner, de Rijksoverheid. Des te verwonderlijker is het dat veel politici in de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe blijkens berichten in De Gelderlander nogal afhoudend reageren. In Overbetuwe gaven verschillende partijen al aan dat zij het onwenselijk vinden wanneer de voor de proef benodigde wiet in Overbetuwe gekweekt zou worden en ook in Lingewaard reageerden fractievoorzitters van VVD en LBL afhoudend. Wij vinden dat jammer. Natuurlijk zijn er mitsen en maren rondom de kweek van legale wiet in kassen in onze gemeenten. Eerste vraag is de veiligheid. Waar criminelen grote sommen geld verdienen aan de kweek is er nu de mogelijkheid dat op zijn minst een deel van die winst wegvalt. Dat kan reacties uitlokken, ook gericht tegen telers van legale staatswiet. Het is aan de Rijksoverheid in samenspraak met politie, justitie en lokaal gezag om op dat punt voldoende maatregelen te nemen. Een tweede punt van zorg is het signaal dat uitgaat van legale kweek van wiet in onze kassen. Welke uitstraling geeft dat richting ondernemers die bloemen of tomaten kweken? Blijven tuinbouwgebieden aantrekkelijk? En wat als de proef geen succes blijkt en wordt afgebroken? Wie draagt dan bedrijfsrisico en kosten voor investeringen? Het zijn legitieme vragen, die vooral door opdrachtgever en opdrachtnemer beantwoord moeten worden. Politici die nu de hakken in het zand zetten en op voorhand weigeren na te denken over de mogelijkheden van kweek in onze gemeenten lijken zich bovendien onvoldoende te realiseren dat de proef juist bedoeld is om criminelen de wind uit de zeilen te nemen. In zowel Lingewaard als Overbetuwe worden regelmatig hennepplantages op zolders en in schuren gesloten. Keer op keer wordt gehamerd op de risico’s die dergelijke plantages met zich meebrengen en de overlast die veroorzaakt wordt. Is het dan niet onze dure plicht te proberen daar wat aan te doen? En wanneer ondernemers zelf in beginsel positief staan tegenover de proef, wie zijn wij dan om daar op voorhand zo afwijzend op te reageren? De glastuinbouw komt uit een moeilijke economische periode en staat voor grote uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming van de productie. Een stabiele inkomstenstroom kan helpen om de komende jaren juist investeringen op dit punt mogelijk te maken en de bedrijfseconomische structuur van de tuinbouwsector in onze regio te versterken. Dat zijn overwegingen die we niet zo maar terzijde mogen schuiven, uit angst voor wat we nog niet weten. Want een ding is op dit moment zeker: waar de legale wiet gekweekt wordt en welke voorwaarden en veiligheidsgaranties daarbij horen is nog niet bekend. Om dan nu zo afhoudend te reageren is slechts ingegeven door angst en zoals bekend is dat een slechte raadgever. Uiteraard is het aan de politiek af te wegen of de maatregelen genomen voor de veiligheid van inwoners en ondernemers afdoende zijn. En uiteraard moeten we nadenken over de economische en morele voors- en tegens van de kweek van lokale wiet. Maar laten we dat doen op basis van kennis en inzicht en niet op basis van vooroordelen. En laten we bovendien niet wegkijken van de overlast en onveiligheid die ook in onze gemeente momenteel veroorzaakt worden door de illegale plantages die er al zijn. Wat de Partij van de Arbeid betreft is de kweek van wiet ten behoeve van de proef met legale bevoorrading van coffeeshops in Lingewaard en Overbetuwe onder strenge voorwaarden mogelijk. Daarbij is zorgvuldigheid belangrijk. Daarom roepen we onze collega’s op niet op basis van vooroordelen de hakken in het zand te zetten, maar mee te denken met Rijksoverheid, politie, justitie en lokale ondernemers. Juist ten behoeve van de veiligheid van onze inwoners is het belangrijk dat we deze proef een kans geven. Maarten van den Bos, fractievoorzitter PvdA Lingewaard Elbert Elbers, fractievoorzitter PvdA Overbetuwe

De SP stapt uit het Oldambtster ...

PvdA PvdA VVD Oldambt 04-09-2019 10:40

De SP stapt uit het Oldambtster college. De partij kan zich niet vinden in het pakket maatregelen dat de overige partijen uit de coalitie willen treffen om de tekorten op de meerjarenbegroting op te lossen. De overgebleven partijen (PvdA, VVD, PvhN) stellen voor om een deel uit een aandelenspaarpot te halen, een aantal efficiencymaatregelen te nemen in het sociale domein, een minimale lastenverhoging en op de gemeentelijke organisatie te bezuinigen. Hiermee kan het begrotingstekort in onze ogen op korte en op langere termijn verantwoord worden opgelost. Lastenverzwaring en opeten reserve geen optie De SP zag enkel mogelijkheden in lastenverzwaring en wilde meer aandelen verkopen. De PvdA zag geen heil in nog verdere lastenverhoging en het opsouperen van de reserve in de vorm van aandelen en zocht naar meer balans in het sluiten van de begroting. Daarnaast was het volledig gebruiken van het aandelenpakket begrotingstechnisch waarschijnlijk niet toegestaan en dus niet realistisch. Dat leidt tot de onvermijdelijke conclusie dat de SP haar deelname aan dit college beëindigt. Wij betreuren dit ten zeerste, maar we zagen geen ruimte meer om nog tot overeenstemming met elkaar te komen. Armoedebeleid en schuldpreventie blijft In de voorgestelde begroting blijft het armoedebeleid overeind, net als het gebiedsgericht werken en er wordt meer geld geïnvesteerd in preventie van schulden, gezinsontwrichting en sociale achterstanden. Verder blijven draconische maatregelen zoals het sluiten van zwembaden of sportvelden ook uit. Deze suggesties van de SP wethouder van financiën Kees Swagerman leidden voor de zomer nog tot hevige emotie onder de bevolking. Besparing door investering in zorg Op termijn verwachten PvdA, PvhN en VVD met de investering in preventie en de efficiëntere zorgprocessen te kunnen besparen op de hoge zorgkosten van de gemeente. Het verkopen van een klein deel van de Enexis aandelen vinden de partijen in deze situatie verantwoord, ten opzichte van het alternatief om fors te bezuinigen op niet-wettelijke taken zoals sport, groenonderhoud, wegen en ondersteuning van doelgroepen. De SP heeft 4 zetels in de Raad. De coalitie verliest hiermee haar meerderheid en zal naar aanleiding van de ontstane situatie gesprekken gaan voeren met andere partijen in de Raad.

Nee, statushouders pikken niet alle ...

PvdA PvdA VVD Purmerend 01-09-2019 10:37

Het “vergroenende” aanzicht van onze ...

PvdA PvdA VVD CDA Terneuzen 27-08-2019 05:31

Het “vergroenende” aanzicht van onze gemeente heeft direct invloed op de woonomgeving en kan, gezien de vele reacties, op weinig begrip rekenen van onze inwoners. Uit coalitieakkoord van TOP/CDA/VVD/CU: Vitale wijken en kernen zijn ons uitgangspunt. We stimuleren dit door het realiseren en promoten van een aantrekkelijke woonomgeving. Om dit te bereiken, zetten we in op vitalisering van wijken en kernen in de breedste zin van het woord en met betrekking tot diverse functies. Hiervoor maken wij bestuurlijke en ambtelijke inzet vrij.

“Op het gebied van duurzaamheid, ...

PvdA PvdA VVD CDA Terneuzen 25-08-2019 09:23

“Op het gebied van duurzaamheid, energietransitie en klimaatbeleid krijgt de gemeente met grote uitdagingen te maken. Wij geven deze onderwerpen extra bestuurlijke aandacht”, staat in het coalitieakkoord van TOP/CDA/VVD/CU. Er zijn verwachtingen gewekt, mensen enthousiast gemaakt en hebben hun spaarcenten er in gestoken. Hoezo extra bestuurlijke aandacht?

De Stemming van 25 augustus 2019, ...

PvdA PvdA VVD Berg en Dal 25-08-2019 08:14

De Stemming van 25 augustus 2019, Maurice de Hond Bij de eerste peiling na het reces is goed te merken dat de glans wat verdwenen is van FVD. Hoewel 16 zetels nog steeds 14 meer zijn dan de 2, die men nu in de Tweede Kamer heeft, is het beduidend minder dan de 28, die de partij begin april nog haalde. De partij staat nu op de derde plaats achter de VVD en de PvdA. (Die twee op 1 en 2 hebben we sinds de vorming van Rutte 2 eind 2012 niet meer gezien).

Coalitieakkoord in provincie ...

PvdA PvdA CDA GroenLinks SGP VVD ChristenUnie Krimpenerwaard 15-08-2019 10:48

Precies een week geleden stonden wij ...

PvdA PvdA VVD Roze Netwerk 10-08-2019 12:36

Precies een week geleden stonden wij samen met VVD LHBT, CDA Pride, Pride66 en SP op één boot tijdens Pride Amsterdam onder het motto: Unity for the community! 🏳️‍🌈🌈 Hierbij een kleine selectie van de foto's. Wat was jouw mooiste moment of foto tijdens Pride Amsterdam? Deel het met ons in de reacties hieronder 👇 Credits foto's: Jeroen Mooijman (fotograaf) en veel verschillende deelnemers.

Partij van de Arbeid (PvdA)‪Yesssss, ...

PvdA PvdA VVD D66 CDA Laarbeek 04-08-2019 15:58

Het was geslaagd en voor herhaling ...

PvdA PvdA VVD D66 CDA Roze Netwerk 03-08-2019 19:45

Het was geslaagd en voor herhaling vatbaar! 🌈🏳️‍🌈