Nieuws van SAMEN TERSCHELLING over VVD inzichtelijk

3 documenten

Wel of geen openbaar debat over het ...

SAMEN TERSCHELLING SAMEN TERSCHELLING VVD CDA Terschelling 05-06-2019 18:36

Wel of geen openbaar debat over het evenement Eilán 2019 bij het duinmeertje Hee. Lees hier wat SAMEN TERSCHELLING gedaan heeft om een eerlijk open en transparant debat te houden over het geplande evenement Eilán 2019 nabij het duinmeertje van Hee in september. Tijdens de raadscommissievergadering van 9 april 2019 sprak dhr Jaap Smit namens SOS in, over de plannen van het te houden festival Eilán 2019. Strekking: willen we dit wel, nog een meerdaags festival op Terschelling? Onze fractievoorzitter heeft toen in de vergadering aan de overige fracties hun mening hierover gevraagd. Hoe zij hierover dachten? Niemand van de raad durfde daar iets over te zeggen, behalve mevr Oosterbaan van de Pvda. Die deelde toen mee dat dit nu niet het juiste moment was om hierover een discussie te gaan voeren. De gangbare procedure is dit eerst in het presidium te bespreken om dan wel of niet en zo ja wanneer dit onderwerp op de agenda van een commissievergadering te plaatsen. Daarna constateerde SAMEN TERSCHELLING dat over dit evenement hier op Terschelling nogal veel onrust was ontstaan. Op Fodzoeker was inmiddels de vraag gesteld : Heeft Terschelling nog een meerdaags festival nodig ? Een bijzonder grote aantal stemmen van 1002 was uitgebracht en 26 % ja en 74 % nee hadden gestemd. Daarna is door SAMEN TERSCHELLING een verzoek ingediend bij het presidium om het Eilán festival 2019 op de agenda te zetten van maandag 3 juni jl. Voor de goede orde: het Presidium is op Terschelling een besloten vergadering van de fractievoorzitters waarin alleen besluiten genomen worden over welke onderwerpen en in welke volgorde te bespreken op voor de komende commissie en raadsvergadering. Onze fractievoorzitter Gossen Bos heeft in de week vóór het Presidium afgetast of hiervoor draagvlak was bij de overige partijen, met name de oppositiepartijen. Hun antwoord was, dat ze steun zouden geven aan een agendapunt om een debat te gaan voeren in de komende raadscommissievergadering van 25 of 26 juni a.s. Zij waren het er mee eens dat op een democratische wijze onze gevoelens en zorgen mochten worden geuit tijdens een openbaar debat, waarbij dan ook burgers konden inspreken. Immers dat het festival Eilán 2019 bij het duinmeertje van Hee eilanders niet onberoerd heeft gelaten is wel gebleken op Fodzoeker. Tijdens het Presidium van 3 juni jl. was de VVD fel tegen het op de agenda zetten met daar achteraan ook de Pvda, en toen het er op stemmen aan kwam, haalden PBT en het CDA alsnog bakzeil. “Op geheel democratische wijze komt er dus geen openbaar en transparant debat, waarbij ik als raadslid mijn mening zou kunnen uiten, over een zaak die het eiland raakt. En ook dat hierdoor het onmogelijk gemaakt wordt om de burger van Terschelling inspraak te geven over dit festival, en misschien festivals algemeen." "De burgers van Terschelling mogen weten, hoe sommige raadsleden omgaan met dit burgerbelang. Niet over praten, liever zwijgen, zeker naar buiten toe. We zijn toch niet vergeten dat de raad door de burgerij is gekozen om haar belang te dienen door toe te zien op goed bestuur ? En dat wat moeilijke zaken betreft, daarbij niet uit de weg mogen worden gegaan?”. Aldus fractievoorzitter SAMEN TERSCHELLING, de heer Gossen Bos. https://www.eilan.nl/programma/

Soms gaat het nog steeds heel raar ...

SAMEN TERSCHELLING SAMEN TERSCHELLING VVD Terschelling 21-11-2018 17:30

Soms gaat het nog steeds heel raar op Terschelling. Afgelopen dinsdag ook weer een vergadering waarbij je je af en toe even in de arm knijpt om te zien of het wel echt is. Als voorbeeldje: neem de beddenboekhouding. De beddenboekhouding is het aantal beschikbare bedden voor verhuur op Terschelling en daarbij het maximaal toegestane totale aantal toeristische bedden. Het idee was om daarmee een grens aan de toeristische groei te kunnen aangeven. Tot zover logisch, toch? Een bijzonder belangrijk getal voor veel ondernemers, omdat het de grenzen van hun bedrijf aangeeft. Hartstikke leuk, maar niemand weet wat het huidige aantal is en niemand weet wat het toegestane aantal is. Al jaren niet. Er wordt altijd mee gegoocheld. Bij de ene ondernemer zit de beddenboekhouding ineens vol, bij de andere is er nog ruimte zat. Gelukkig is die afgeschaft. De VVD heeft dat heel trots in het verkiezingsprogramma gezet. "De beddenboekhouding is in overleg met de Provincie afgeschaft." Hulde, douze points. Iedereen klappen, iedereen juichen. Weg met die willekeur. Maar wat schetst onze verbazing: er staat in een nieuw bestemmingsplan weer de beddenboekhouding vermeld! En bovendien begint de VVD ineens te twijfelen of de beddenboekhouding niet gewoon nog bestaat...? Huh? Samen Terschelling wil antwoorden en de antwoorden van de wethouder kun je in het onderstaande filmpje van Terschelling TV kijken (het filmpje start op het juiste moment en het antwoord duurt 70 seconden ongeveer). Maar veel helderder wordt het er niet van... https://www.youtube.com/watch?v=_MoxfYcPNk8&t=39m Zegt u het maar, snapt u er nog wat van? De beddenboekhouding is er wel, maar hoeft niet meer Hij is wel nodig om het aantal bedden bij sommige bestemmingsplannen te beperken (?), maar feitelijk is er nog zat ruimte voor nieuwe bedden dus wordt er niets beperkt (?) Hij wordt nog wel bijgehouden, maar niet actief (?) Hij is eigenlijk afgeschaft maar we doen net alsof dat niet zo is want anders kloppen de bestemmingsplannen niet meer.... (?) Omdat deze tekortkoming nog niet is opgelost zetten we de niet-bestaande beddenboekhouding gewoon in elk nieuw bestemmingsplan... (?) We hebben geen bestuurlijke informatie over aantallen, maar gek genoeg kunnen we wel zeggen dat het maximum nog lang niet gehaald is... (?) Best grappig, totdat de toekomst van je onderneming en het inkomen van je gezin ervan afhangt. Samen Terschelling wil dus duidelijkheid voor iedereen. Wat ons betreft kan het niet zo, maar wij lijken de enige partij te zijn die dat vindt. Wat vinden jullie?

Oorverdovend stil maar het is ...

SAMEN TERSCHELLING SAMEN TERSCHELLING VVD CDA PvdA Terschelling 21-11-2018 16:16

Oorverdovend stil maar het is gisteren toch gelukt: kroonbenoeming burgemeester is uit de grondwet. Volgende info ontvangen van: MEER DEMOCRATIE Gisteren was het toch wel een historisch momentje in de Eerste Kamer: de grondwetswijziging die de kroonbenoeming van de burgemeester uit de grondwet haalt is er eindelijk definitief door. Vanaf nu kan de gekozen burgemeester met een gewone meerderheid worden ingevoerd. Deze verandering is belangrijker dan het lijkt, want in feite stranden alle pogingen om grote democratische systeemveranderingen in te voeren – zoals het bindende referendum – altijd weer op die vereiste tweederde meerderheid voor grondwetswijzigingen. Hierdoor kan een kleine minderheid alles blokkeren. De politieke partijen moeten onderling nog uitvechten of het een door de gemeenteraad of door de bevolking gekozen burgemeester wordt. Meer Democratie is groot voorstander van de laatste optie want: • Volgens peilingen wil de meerderheid van de Nederlanders een door het volk gekozen burgemeester. • In Nederland kiezen burgers nooit de macht, maar alleen de controle op de macht: de volksvertegenwoordiging. Kiezers hebben geen invloed op de coalitievorming en het coalitieakkoord. Een gat in ons bestel dat gedicht kan worden door een direct gekozen burgemeester. Net als in veel andere Westerse staten. • Juist als de burgemeester boven de politieke partijen moet staan, moet je de burgemeester zeker niet laten aanwijzen door diezelfde partijen! • Een direct gekozen burgemeester geeft iedereen met voldoende capaciteiten een eerlijke kans, ongeacht of je wel of niet van een gevestigde politieke partij bent. Nu leveren CDA, VVD en PvdA maar liefst 83% van alle burgemeesters. Een door de gemeenteraad gekozen burgemeester gaat daar onvoldoende een einde aan maken. • Dat zowel de gemeenteraad als de burgemeester een direct kiezersmandaat krijgt, is geen probleem. Democratie is nu eenmaal macht en tegenmacht, checks and balances. Elke westerse staat heeft allerlei instituties met een mandaat die elkaar in evenwicht houden. Ook van onze achterban horen we soms dat zij tegen een direct gekozen burgemeester zijn omdat ze bang zijn voor extremistische of clown-achtige figuren. Die angst lijkt ons overdreven. Bij alle overige verkiezingen in Nederland worden voor het overgrote deel geen clowns of extremisten gekozen. Waarom zou dat opeens anders zijn bij een burgemeestersverkiezing? Bedenk daarbij ook dat iemand met slechts 1% van de stemmen al een Tweede-Kamerzetel kan krijgen. Een burgemeester moet echter meer dan 50% van de stemmen halen. Daarom gaat Meer Democratie zich inzetten voor de realisering van de direct gekozen burgemeester. Namens het hele team bedankt voor uw aandacht! Met vriendelijke groeten, Niesco Dubbelboer Arjen Nijeboer