N I E U W S B R I E F FEBRUARI 2019 GEMEENTERAADSFRACTIE SENIORENPARTIJ ALKMAAR (SPA) Zoals afgesproken informeren wij u graag over de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen maanden. Vroonermeerschool: Een al lang slepende kwestie betreft de huisvesting van de Vroonermeerschool. Deze school moet “inhuizen” in de school de Lispeltuut. Met wat goede wil is er binnen het gebouw voldoende ruimte om daar een voorlopige invulling aan te geven. Het confessionele onderwijs werkt niet echt mee vandaar dat de gemeenteraad de wethouder Onderwijs de opdracht meegaf om een oplossing te bereiken. Tot nu toe worden er vooral procesdocumenten geproduceerd en daar schiet je natuurlijk niet veel mee op. Deze vertraging zorgt voor een matige ontwikkeling van het openbaar onderwijs in de Vroonermeer en dat kan niet. Na het reces zullen verschillende politieke partijen de wethouder stevig hierop aanspreken. Participatie: Zoals u weet maakt de fractie van de SeniorenPartij Alkmkaar (SPA) van participatie, of het ontbreken daarvan, regelmatig een bespreekpunt in de commissie en gemeenteraad. Kirsten Dielemans heeft hierover regelmatig de degens met het College gekruist. De Alkmaarse Rekenkamer heeft de participatie in Alkmaar onderzocht en concludeerde dat de Alkmaarse gemeenteraad te veel het particuliere belang steunt en te weinig het algemeen belang dient. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft aangegeven zich helemaal niet in dat beeld te herkennen. Luisteren is juist een taak van raadsleden, weten wat er leeft. Op het terrein van de participatie is er het nodige mis gegaan, denk maar aan de openstelling van de horecatijden, verruimen van de openingstijden gokhuizen, bouwplannen van Everdingenstraat, Trefpuntkerk. De komende jaren gaat er met de komst van de Omgevingswet op het vlak van inspraak en participatie veel veranderen. Belanghebbende moeten dan veel eerder bij de plannen worden betrokken. De gemeenteraad komt veel later in beeld en dan slechts in een adviserende rol. Dus zaak om “het” aan de voorkant van het proces goed te regelen. Bouwplannen Sperwerstraat – 80% sociaal De gemeenteraad is akkoord gegaan met de bouw van 78 woningen, waaronder 64 sociale woningen. Breed was de opvatting dat 80% sociaal wel heel veel was. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) verwees naar de situatie in Overdie waar eenzijdige opbouw in een wijk tot problemen kan leiden. Voor het goede begrip, wij zijn niet tegen sociale woningbouw maar denken dat een gemêleerde opbouw van een wijk beter is. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft tegen de 80% sociale woningbouw gestemd maar is geen tegenstander van bebouwing op die plaats. NoordWestZiekenhuis garage komt er: De gemeenteraad is unaniem akkoord gegaan met de bouw van een half verdiepte garage op het terrein van het ziekenhuis. Hiervoor staat de gemeente garant. Met het realiseren van deze voorziening wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het mede oplossen van parkeerproblemen tijdens de vernieuwbouw van het ziekenhuis. Op dit moment zijn we in afwachting van de uitspraak van de Raad van State inzake de vaststelling van het bestemmingsplan. Victoriebrug: “We staan met ons rug tegen de brug”, zo omschreef de Arie Epskamp namens de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) het gevoel in de Victoriebrugkwestie. Opnieuw moet er geld bij om de brug gangbaar te maken. Nu moet er weer 840.000 euro bij en zo langzamerhand naderen we de 2,5 miljoen euro voor een gewone loop/fietsbrug. Er zijn vernietigende rapporten van ingenieursbureaus over het vermogen van de ondergrond en dat de damwanden niet zijn meegenomen in de risicoberekeningen bij de ontwerpfase. De gemeenteraad heeft gevraagd om een onafhankelijk onderzoek waarbij echt de onderste steen boven moet komen. Dit soort zaken kunnen natuurlijk niet onbesproken en in geval van verwijtbare fouten niet onbestraft blijven. EK Wielrennen- financieel drijfzand: Wij werden- niet aangenaam – verrast door een voorstel van het College van B.&W. Niet besproken in de commissie maar direct in de gemeenteraad. Het College wil graag de EK Wielrennen in Alkmaar organiseren. Dat kampioenschap moet zich afspelen van 7 tot 11 augustus 2019. Er worden door het College oncontroleerbare bewerkingen gebruikt om de zaak akkoord te krijgen. Zo spreekt men over: “Alkmaar op de kaart zetten, en het is economisch belangrijk”. Het hele verhaal is gebaseerd op financieel drijfzand, nl de begroting sport voor de jaren 2020 en 21 worden jaarlijks met 120.000 verlaagd, dus 240.000 euro en daarnaast wordt het verwachte positieve begrotingssaldo 2019 nu al voor een bedrag van 500.000 euro ingezet voor het EK Wielrennen. Bij navraag bleek er zich nog niet één sponsor te zijn binnen gehaald, geen subsidie uit de regio, de provincie en het Rijk. Kortom, al het een beetje tegenzit gaat de Alkmaarse gemeenschap voor vele euro’s het schip in. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) vond deze gok te groot en heeft daarom tegen het voorstel gestemd. De voltallige coalitie ( GroenLinks, VVD, CDA, D66 en PvdA) vonden het allemaal prachtig! We wachten het af. Bereikbaarheid gemeenteraadsfractie: De gemeenteraadsfractie is telefonisch bereikbaar: Arie Epskamp: 06-41755123 a.epskamp@spa-alkmaar.nl Kirsten Dielemans 06-30875524 k.dielemans@spa-alkmaar.nl