Nieuws van Sociaal Terneuzen inzichtelijk

77 documenten

Vanmiddag heeft onze fractie een ...

Sociaal Terneuzen Sociaal Terneuzen Terneuzen 24-08-2019 14:28

Vanmiddag heeft onze fractie een rondleiding gekregen over de begraafplaats Zaamslag. Mooie verhalen werden verteld door mevr. De Putter en mevr. Dieleman. metAnnick De Nooze en Ingrid Wojtal

https://terneuzen.raadsinformatie.nl/ ...

Sociaal Terneuzen Sociaal Terneuzen Terneuzen 23-08-2019 15:54

https://terneuzen.raadsinformatie.nl/document/7890630/1/2019-07-15%20d%27Hooghe%20-%20aanpassen%20trottoirs%20-%20antwoord%202019-08-20

https://terneuzen.raadsinformatie.nl/ ...

Sociaal Terneuzen Sociaal Terneuzen Terneuzen 23-08-2019 15:52

https://terneuzen.raadsinformatie.nl/document/7890640/1/2019-05-10%20d%27Hooghe%20-overlast%20goederentreinverkeer%20-%20antwoord%202019-08-13

https://terneuzen.raadsinformatie.nl/ ...

Sociaal Terneuzen Sociaal Terneuzen Terneuzen 23-08-2019 15:50

https://terneuzen.raadsinformatie.nl/document/7890677/1/2019-08-01%20d%27Hooghe%20-%20voetgangersoversteeklicht%20-%20antwoord%202019-08-20

Torenhoge zorgkosten brengen ...

Sociaal Terneuzen Sociaal Terneuzen Terneuzen 20-08-2019 17:42

Grof schandaal, onze vraag is amper ...

Sociaal Terneuzen Sociaal Terneuzen Terneuzen 05-08-2019 15:53

Grof schandaal, onze vraag is amper ingediend hoe het zit en in Amsterdam nog geen vergunning en hier maken ze geen punt van zuiveringsslib. Giftige stoffen? Stank? Ongedierte? We zijn het afvalputje van Nederland!!! Dank #provinciezeeland #terneuzen !!!!!! Jack d'Hooghe Ingrid Wojtal GO RTV - GO Fm & GO Tv Omroep Zeeland https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/eerste-vrachtwagens-met-amsterdams-zuiveringsslib-deze-week-naar-terneuzen~a32882c3/

Slib uit nood naar Terneuzen vanwege ...

Sociaal Terneuzen Sociaal Terneuzen Terneuzen 04-08-2019 09:57

Slib uit nood naar Terneuzen vanwege problemen bij AEB (Amsterdam) Onze fractie heeft vragen gesteld aan het college over het zuiveringsslib wat naar Terneuzen komt voor (tijdelijke) opslag. Met name over de duur, de hoeveelheid, schadelijke stoffen, stank en ongedierte overlast. Onze fractie kon op 3 augustus uit verschillende media vernemen dat Waternet “tijdelijk” Amsterdams zuiveringsslib op gaat slaan bij afvalbedrijf Beelen in Terneuzen. Dit slib wordt normaal gesproken verwerkt door AEB in Amsterdam. Het AEB legde begin deze maand vier van de zes verbrandingsovens om veiligheidsredenen stil, daardoor is er niet genoeg capaciteit meer om al het Amsterdams zuiveringsslib te verwerken. De paniek om de deels stilgelegde afvalverbrander AEB, zo kunnen wij lezen, neemt toe. In de haven van Amsterdam wordt in alle haast een enorm depot aangelegd voor het rioolslib dat AEB niet meer kan verwerken. De naburige bedrijven hebben grote zorgen over de stank en ongedierte dat zal ontstaan na realisatie van dit depot. De drek wordt gestort op dik plastic en ligt in de open lucht. Dat er gezocht wordt naar een oplossing voor het slibprobleem, dat is begrijpelijk, maar onze fractie vraagt zich hierbij af of dit in Terneuzen met zorgvuldigheid gaat gebeuren. De RUD heeft aangegeven als de aanvraag wordt goedgekeurd, de vergunning zo snel als mogelijk wordt ver-leend. Dit verbaast onze fractie zeer. AEB is een bedrijf dat grotendeels de problemen aan zichzelf te danken heeft. Door de problemen bij het AEB zijn dit jaar al drie maal tienduizenden kilo’s vervuild slib in het water van het Noord-zeekanaal terecht gekomen. Ook wat het milieu betreft, wordt er niet naar een kilootje meer of minder gekeken. Naast technische problemen kampt de afvalverwerker al langer met financiële problemen. De Amsterdamse gemeenteraad heeft besloten om tientallen miljoenen te reserveren om te voorkomen dat het afvalverwerkingsbedrijf moet sluiten. Ook in 2015 werden er tientallen miljoenen bijgelegd om AEB te redden. Doordat een groot deel van de afvalverbranding is stilge-legd, lopen de financiële problemen door terugvallende inkomsten alleen maar op. In de prognose wordt rekening gehouden met 126 miljoen in de komende 12 maanden. Een regelrechte ramp wordt het wanneer de banken waar de AEB leningen heeft uitstaan van ruim 200 miljoen euro zich terugtrekken. Uit stukken blijkt dat het zeer onzeker is of AEB een betere toekomst tegemoet gaat, en er een gerede kans is dat de onderneming niet meer levensvatbaar te krijgen is en afstevent op een faillissement. Jack d'Hooghe Ingrid Wojtal PZC GO RTV - GO Fm & GO Tv #slibopslag

Hiervoor gaan we ons zeker inzetten ...

Sociaal Terneuzen Sociaal Terneuzen Terneuzen 31-07-2019 15:40

Hiervoor gaan we ons zeker inzetten Stichting Gehandicaptenbeleid Terneuzen

Al geruime tijd vraagt onze fractie ...

Sociaal Terneuzen Sociaal Terneuzen Terneuzen 22-07-2019 08:42

Al geruime tijd vraagt onze fractie aandacht voor de situatie in Sas van Gent en de verkeersdruk op de Poelstraat en de Poeldijk. Bewoners hebben de afgelopen jaren hierover al diverse keren hun zorg uitgesproken. Sinds de afsluiting van de Westkade is de verkeersdruk verder toegenomen en nu de Sasse brug ook nog gestremd was, is de grens voor de bewoners bereikt. Zeker nu aangegeven wordt dat het risico aanwezig is dat de kans op storing aan de brug de komende jaren meer waarschijnlijker wordt. Het onderhoud is pas voorzien in 2023. Tevens blijkt dat de informatievoorziening ook niet optimaal verloopt. Er ging een bericht uit dat de verkeerssituatie weer normaal was, terwijl de brug het hele weekend van 20 en 21 juli afgesloten was en het nieuwe onderdeel pas op 22 juli leverbaar zou zijn. Alleen fietsers en voetgangers konden over de brug als die contact maakte met het vaste gedeelte. Dan was het mogelijk onder de slagbomen door te kruipen. Wel op het autorijdek. Westkade: op 19 juli was de afspraak dat Rosier contact op zou nemen met de gemeente Terneuzen over de betaling en de technische oplossing. Dit is om onduidelijke redenen niet gebeurd Onze fractie heeft vragen gesteld over de communicatie, de aan te dragen oplossingen en tijdsbestek. Jack d'Hooghe Ingrid Wojtal GO RTV - GO Fm & GO Tv PZC

Dethon stopt met Service in de ...

Sociaal Terneuzen Sociaal Terneuzen Terneuzen 15-07-2019 13:29

Dethon stopt met Service in de regio Onze fractie moest op 12 en 13 juli 2019 uit de media vernemen dat Dethon stopt met Service in de regio. Hierover heeft Jack d'Hooghe vragen gesteld. De wethouder mag het “allemaal niet zo spannend vinden” (citaat persbericht) toch zien wij dit anders. Enkele weken geleden ging voor een dag de stekker al uit service in de regio. Dit was een communicatiefout. Onze fractie neemt aan, dat dit de communicatie al is geweest voor de definitieve stop. Ook Clavis maakte gebruik van de dienstencheques en ook aan Z attendeerde de cliënten nog steeds hierop en ondanks dat er al sprake was dat er gestopt werd met service in de regio, is hierover niet gecommuniceerd en ook de inwoners van de gemeente zijn hierbij vergeten. PIBLW neemt een deel van de werkzaamheden van Service in de Regio over, zoals de strijkservice en tuinwerkzaamheden. Wat zijn hiervan de financiële consequenties voor de doelgroep? Verder geeft de wethouder aan dat het Leger des Heils “ook wel kan helpen met het uitruimen van een schuur”. Is het Leger des Heils hiervan dan wel op de hoogte? En dat hij er het volste vertrouwen in heeft dat het aanpassingsvermogen groot genoeg is in de maatschappij om een oplossing te vinden. Juist de mensen (ouderen, mensen met een beperking) die niemand in hun omgeving hebben om deze klusjes op te knappen, lopen met deze beslissing mogelijk vast. Door deze ingreep loopt men de kans dat sommige mensen in een isolement terecht komen. Ingrid Wojtal GO RTV - GO Fm & GO Tv PZC