Nieuws van Sociaal Terneuzen inzichtelijk

61 documenten

Toch extra zebrapad in Kennedylaan ...

Sociaal Terneuzen Sociaal Terneuzen Terneuzen 21-05-2019 15:47

Sociaal TerneuzenGeluidsoverlast ...

Sociaal Terneuzen Sociaal Terneuzen Terneuzen 10-05-2019 10:24

Geluidsoverlast treinverkeer Sas van ...

Sociaal Terneuzen Sociaal Terneuzen Terneuzen 10-05-2019 10:14

Geluidsoverlast treinverkeer Sas van Gent in de avond en nacht Bij de fractie komen op dit moment meldingen binnen van geluidsoverlast goederentreinverkeer in Sas van Gent in de avond en nacht. Dit zou voortkomen vanwege toename transport. Voor de uitbreiding treinvervoer zou ook een vergunning afgegeven zijn, waarvan de omwonenden niet op de hoogte zijn gebracht. Jack d'Hooghe heeft het college gevraagd of het klopt dat hiervoor een vergunning afgegeven is en of hier een periode voor afgesproken is en van en tot welk tijdstip. Uiteraard is de fractie ook benieuwd hoe dit probleem opgelost gaat worden.

Gemeenten houden zich niet aan de ...

Sociaal Terneuzen Sociaal Terneuzen Terneuzen 05-05-2019 07:17

Sociaal TerneuzenBig Belly is een ...

Sociaal Terneuzen Sociaal Terneuzen Terneuzen 25-04-2019 12:59

Big Belly is een feit Een lange adem ...

Sociaal Terneuzen Sociaal Terneuzen Terneuzen 25-04-2019 12:55

Big Belly is een feit Een lange adem en overtuigd zijn van het nut in de strijd tegen overvolle afvalbakken en zwerfvuil heeft resultaat gehad. De eerste Big Belly in winkelcentrum Zuidpolder Terneuzen is een feit. 21 augustus 2017 heeft Sociaal Terneuzen een raadsvraag ingediend over de plaatsing van een Big Belly, in de strijd tegen afval en zwerfvuil. Op 23 augustus 2018 heeft Jack d'Hooghe een initiatiefvoorstel hierover ingediend. Wederom werd er niet erg enthousiast op gereageerd. Gelukkig is het daarna wel positief opgepakt met dit mooie resultaat. De Big Belly is een milieuvriendelijke afvalbak van 120 liter met een ingebouwd perssysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat de capaciteit tot 600 liter wordt vergroot. Hierdoor hoeft de Big Belly veel minder vaak geleegd te worden. De frequentie van het legen van de Big Belly wordt door de Big Belly zelf kenbaar gemaakt maar hoeft door zijn capaciteit minder te worden geleegd. Dit scheelt tijd en geld. Daarnaast is hij veilig, makkelijk in gebruik en ontworpen om ongedierte buiten te houden. Jack d'Hooghe Ingrid Wojtal Westdorpe, het warmste dorp van Nederland GO RTV - GO Fm & GO Tv PZC

comfortabel overstappen bij het ...

Sociaal Terneuzen Sociaal Terneuzen Terneuzen 18-04-2019 17:25

comfortabel overstappen bij het busstation Westerscheldetunnel Terneuzen Jack d'Hooghe heeft namens de fractie vragen gesteld over de "aankleding" van het busstation WST Terneuzen. Op 24 april 2018 heeft onze fractie een schriftelijke vraag ingediend over “comfortabel overstappen met de HUB op openbaar vervoer lijnen. Hub’s zijn knooppunten waar reizigers kunnen overstappen op andere vervoersmiddelen met extra voorzieningen waardoor het wachten aantrekkelijker wordt gemaakt. De extra voorzieningen omvatten een water aftappunt, een wifi aansluiting en in een aantal gevallen in samenwerking met lokale ondernemers een kiosk met oplaadpunt. Het kan de sociale omgeving (veiligheid) een meerwaarde geven. In Terneuzen leeft al lang de gekoesterde wens om het busstation aan het sluizencomplex voor reizigers aantrekkelijk te maken. Het antwoord van het College op 22 mei 2018 was dat zij daar positief tegenover stond en hierop actie zou gaan ondernemen richting provincie Zeeland. We zijn inmiddels een jaar verder en er is nog weinig beweging rondom het busstation in Terneuzen. Ook de uitkomsten van het gesprek met de provincie Zeeland zijn niet teruggekoppeld. We zijn benieuwd of er plannen zijn om het busstation op korte termijn aantrekkelijker te maken voor de OV reiziger, of dat er andere plannen met betrekking tot het busstation zijn zoals mogelijke verplaatsing. Sociaal Terneuzen Provincie Zeeland GO RTV - GO Fm & GO Tv PZC

https://www.terneuzen.nl/groen?fbclid ...

Sociaal Terneuzen Sociaal Terneuzen Terneuzen 17-04-2019 12:15

https://www.terneuzen.nl/groen?fbclid=IwAR297Qwzs7GfhUsThXhX8WAa9ACm-nni-TnO3PyS2aJLUDbp4IYy4-lo338

Sluiting publieksbalie Sas van Gent ...

Sociaal Terneuzen Sociaal Terneuzen Terneuzen 29-03-2019 17:57

Sluiting publieksbalie Sas van Gent en beperkte openingstijd Axel Jack d'Hooghe heeft namens de fractie van Sociaal Terneuzen tijdens de raadsvergadering van 28 maart een motie ingediend met betrekking tot de sluiting van de publieksbalie Sas van Gent en de beperkte openingstijd Axel. Het College heeft ten aanzien van de sluiting van de publieksbalie te Sas van Gent en de beperkte opening van de publieksbalie haar Collegebevoegdheid ingezet, onze fractie is van mening dat dit onderwerp wel degelijk politiek gevoelig is. Dit blijkt ook wel uit de reacties. Het College heeft in 2018 tijdens de algemene beschouwingen nog aangegeven dat er van sluiting van de publieksbalies geen sprake was en neemt nu rigoureuze maatregelen waarmee het College nu zelf twee voorzieningen voor de burgers wegneemt, terwijl we als Raad er van alles aan doen om de voorzieningen in stand te houden. Het had het College gesierd om dit met de Raad te bespreken. Er worden nu argumenten gebruikt die door de Raad niet te verifiëren zijn. Wat is de businesscase? Wat zijn de alternatieve mogelijkheden? Is er in de veiligheidsvoorschriften niet op een andere manier in te voorzien? Kortom het had anders gekund! In het kader van het “ verstandig met centen omgaan, zoals de wethouder aangeeft, hebben we zeker ook oog om over een bezuiniging mee te denken. Maar een reductie van een totaliteit voor beide locatie van 90% is te rigoureus. Onze fractie stelt voor om in totaal niet 90% maar 60% te bezuinigen op de openingstijden. Locatie Axel 3 middagen open en locatie Sas van Gent 2 middagen. Hiermee houden we een redelijke voorziening voor de burgers in stand. Helaas stond een meerderheid van de raad niet achter ons voorstel.

Windturbines Tijdens de raad van 28 ...

Sociaal Terneuzen Sociaal Terneuzen Terneuzen 29-03-2019 16:00

Windturbines Tijdens de raad van 28 maart, bleek dat een grote meerderheid van de partijen meegingen in de plaatsing van windturbines. Jack d’Hooghe verwoordde het standpunt van de fractie Sociaal Terneuzen in duidelijke taal: plaatsing van meer windmolens/windturbines zijn onaanvaardbaar. Waarom maken we in ons waterrijk gebied geen gebruik van getijdenstroom? Een onderzoek hiernaar had allang in gang gezet kunnen worden. Zeker nu de nieuwe sluis aangelegd wordt, biedt dit mogelijkheden. Wij zijn het daarom ook niet eens dat windmolens onmisbaar zijn voor het halen van de klimaatdoelstellingen. Naast de overlast van stof, zou plaatsing van windturbines (schaduw en schaduwslag) weleens een rem kunnen betekenen op de ontwikkeling van de glastuinbouw. De keuze voor Westdorpe was helder. Zonuren en hogere temperaturen. Planten die minder licht ontvangen, zijn vatbaarder voor ziektes. Ook de medewerkers in de kassen krijgen ongetwijfeld te maken met problemen bij reflectie van de schaduwslag. Bij de leefbarometer van Binnenlandse Zaken wordt de kern Sas van Gent geclassificeerd als zwak. De komst van de windturbines zal zeker niet bijdrage aan een meer positiever beeld. Een ander opvallend punt is dat de provincie stelt dat burgers inspraak krijgen in de locatiekeuze voor de windturbines. Dat is dan wel heel beperkt, want de provincie heeft de gebieden al aangewezen. In ons woonwerkgebied Kanaalzone (ong. 60 km²) met veel industrie, bedrijvigheid, 22 turbines en 33.000 inwoners moeten er dan zo nodig nog 11 turbines (6 Oud Papeschorpolder en 5 Axelse Vlakte) bij gepropt worden. In de Kanaalzone woont ong. 30% van het aantal inwoners van Zeeuws-Vlaanderen op minder dan 10% van het grondgebied. Een gehoord argument dat de turbines zo mogelijk geplaatst behoren te worden daar waar de afname is, vinden wij een economisch argument dat niet mag opwegen tegen de overlast voor bewoners en verdere leefomgeving.