Nieuws van Zeewolde Liberaal inzichtelijk

34 documenten

BEKENDHEID BOSRUITERWEG IN POLITIEK ...

Zeewolde Liberaal Zeewolde Liberaal Zeewolde 16-08-2019 10:42

BEKENDHEID BOSRUITERWEG IN POLITIEK DEN HAAG NEEMT TOE Als de Tweede Kamer en de ministers van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties en Sociale Zaken door Kamervragen zo onderhand beginnen te weten waar de Bosruiterweg ligt, dan zou je je als gemeente Zeewolde toch eens achter de oren moeten krabben. Waar de SP vragen aan de minister stelde over de erbarmelijke woonomstandigheden van arbeidsmigranten ("eigenlijk een moderne vorm van slavernij", volgens de FNV), stelde afgelopen donderdag de PVV pittige vragen over het gevoerde beleid ten aanzien van permanente bewoning van recreatiebungalows en de wijze waarop hierop wordt gehandhaafd ("Richt je op échte criminaliteit", aldus Kamerlid Alexander Kops). Ondanks de vele discussies in de raad hierover en de vergeefse pogingen om dit gevoerde beleid ten aanzien van Buitenplaats Horsterwold te veranderen, roept het artikel ‘Slag om vakantiepark in Zeewolde verhardt: "Verzegelen is nodig want iets anders helpt niet"' in de Stentor van 15 augustus jl. opnieuw vragen bij ons op die Zeewolde Liberaal dan ook aan het college zal stellen. Op de beantwoording van onze vragen aan het college (10 juli jl.) over de woonomstandigheden van arbeidsmigranten moeten we helaas nog tot eind augustus wachten. Wordt vervolgd dus ..

En toen stond het ineens op de ...

Zeewolde Liberaal Zeewolde Liberaal Zeewolde 22-07-2019 08:22

En toen stond het ineens op de landelijke politieke agenda. Reden te meer om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de woonomstandigheden van arbeidsmigranten in Zeewolde.

‘EIGENLIJK EEN MODERNE VORM VAN ...

Zeewolde Liberaal Zeewolde Liberaal Zeewolde 10-07-2019 17:29

‘EIGENLIJK EEN MODERNE VORM VAN SLAVERNIJ’ De FNV luidt de noodklok over de woonomstandigheden van arbeidsmigranten op de tijdelijke huisvestingslocaties aan de Bosruiterweg in Zeewolde. Middels een petitie roept de FNV de burgemeester/gemeente op om de uitzendbureaus tot de orde te roepen en aan de geconstateerde wantoestanden een einde te maken. Zeewolde Liberaal heeft hierover vragen aan het college gesteld. Belangrijkste vragen zijn wat het college met deze signalen gaat doen of het college bereid is om een onafhankelijk onderzoek naar de woonomstandigheden van arbeidsmigranten aan de Bosruiterweg te laten uitvoeren en hoe het mogelijk is dat arbeidsmigranten zich van uitzendbureaus niet mogen inschrijven in de gemeente, op straffe van ontslag.

VOORSTEL SPORTCOMPLEX HET BAKEN ...

Zeewolde Liberaal Zeewolde Liberaal ChristenUnie CDA Zeewolde 30-05-2019 12:10

VOORSTEL SPORTCOMPLEX HET BAKEN DUURDER MAAR WEL VEEL BETER Sportcomplex het Baken wordt voor circa 15,2 miljoen euro vrijwel volledig nieuw gebouwd. De vernieuwing van het complex is daarmee fors duurder uitgevallen dan het oorspronkelijke plan van gedeeltelijke nieuwbouw van het zwembad en sobere renovatie van de sporthal uit december 2016 (ca. 8 miljoen euro). Prijsstijgingen in de markt en veranderende wet- en regelgeving, maar ook een toegenomen lijstje van eisen en wensen, zorgden voor deze toename. Daar ging tweeënhalf jaar van discussie aan vooraf die volgens sommigen tot kostbare en onnodige vertraging heeft geleid, omdat 'een meerderheid van de raad graag zelf dit proces ter hand wilde nemen'. Deze meerderheid van de raad zag zich echter in februari 2017 genoodzaakt de regie van dit proces naar zich toe te trekken en een aantal onderzoeken te laten uitvoeren. Met name coalitiepartners Christen Unie en CDA, bijgevallen door de gehele oppositie, vonden het collegevoorstel beneden de maat, maar hun kritiek vond bij toenmalig wethouder Zijlstra geen weerklank. Zo waren de behoeften van gebruikers en inwoners van Zeewolde niet onderzocht, waren alternatieve scenario's (nieuwbouw, andere locaties) onvoldoende bekeken, was er slechts sprake van reductie van energieverbruik, was er voor een fatsoenlijke discussie over de werkelijke financiële mogelijkheden geen ruimte en was het betrokken externe bureau niet gespecialiseerd in de ontwikkeling van multifunctionele sportcomplexen. Best belangrijke aandachtspunten, wanneer je als raad een besluit moet nemen over zo'n kostbare basisvoorziening die ook nog eens 40 jaar moet meegaan. Maar streep onder het verleden (moeten we vaker doen), hoogste tijd om vooruit te gaan. Het nieuwe collegevoorstel is dan wel een stuk duurder geworden, het is weldoordacht en aanzienlijk beter dan wat er tweeënhalf jaar geleden op tafel lag. Een vrijwel nieuw sportcomplex, zeer modern en duurzaam en aangepast aan de huidige en toekomstige behoeften van gebruikers en inwoners van Zeewolde. Zeewolde Liberaal is dan ook blij met het genomen besluit, al was de spiegelvariant ook niet verkeerd en heeft nieuwbouw in het G-gebied altijd onze voorkeur gehad.

STREEP ONDER HET VERLEDEN EN ...

Zeewolde Liberaal Zeewolde Liberaal Zeewolde 27-05-2019 10:05

STREEP ONDER HET VERLEDEN EN VOORUIT! TOEKOMSTBESTENDIG WONEN & WERKEN BUITENPLAATS HORSTERWOLD Zet een streep onder de lange en roerige geschiedenis van buitenplaats Horsterwold en het intensieve handhavingsbeleid en transformeer de buitenplaats naar een toekomstbestendige high-end woon- en werkomgeving. Dit zullen de fracties van Zeewolde Liberaal, D66, PvdA/GroenLinks en BurgerBelang tijdens de raadsvergadering van 28 mei aan het college van B&W van Zeewolde voorstellen. “Het migraine dossier Buitenplaats Horsterwold heeft al veel te lang geduurd”, zegt Cees Steijger van Zeewolde Liberaal, “het kost de gemeenschap veel geld, legt een groot beslag op de handhavingscapaciteit en wij hebben sterk onze bedenkingen over de manier waarop er gecontroleerd en gehandhaafd wordt.” Volgens Wenda Westerhuis van D66 lijkt het gemeentelijk beleid enkel nog gericht te zijn op zeer intensieve controles en handhaving; “een heilloze weg die nergens toe leidt, anders dan een onleefbare situatie voor alle betrokkenen en een verloederde buitenplaats waar veel recreatiewoningen leegstaan, kavels onbebouwd blijven en illegaal arbeidsmigranten verblijven.” “Dat moet volgens ons niet alleen anders”, zegt Yvonne van Bruggen, “maar het kan ook anders en zorgt uiteindelijk voor een win-win situatie voor gemeente en eigenaren.” De Rijksoverheid biedt inmiddels meer ruimte aan gemeenten om waar nodig en verantwoord recreatieparken naar een woonbestemming te herbestemmen. Veel gemeenten, zoals Harderwijk, hebben daar al voor gekozen. “Wij zien een high-end woon- en werkomgeving met villa’s en specifieke maatschappelijke functies voor ons”, gaat Steijger verder, “dit sluit ook nog eens mooi aan op een eerder voorstel van het college om nabij de Golfbaan woon-, eet- en kantoorvilla’s neer te zetten en bijzondere vestigingen voor bijvoorbeeld vergaderen, wellness, zorg en revalidatie. Zo’n hoogwaardige woon- en werkomgeving past uitstekend in de parkachtige setting van buitenplaats Horsterwold.” Ruud Visser van BurgerBelang benadrukt dat zo’n transformatietraject niet makkelijk zal zijn en veel tijd zal kosten. “Je bent zomaar vele jaren verder”, zegt Visser, “naast het herstellen van het vertrouwen tussen eigenaren en gemeente, liggen er talloze financiële, juridische, ruimtelijke en planologische uitdagingen te wachten, maar waar een wil is, is een weg - dus zet een streep onder het verleden en ga vooruit!”

GENEUZEL IN ZEEWOLDE Aflevering 6: ...

Zeewolde Liberaal Zeewolde Liberaal Zeewolde 26-03-2019 18:10

GENEUZEL IN ZEEWOLDE Aflevering 6: de Zeewolderbochtomdesluisheendijk In 'Geneuzel in Zeewolde' worden typisch Zeewoldse zaken belicht die vragen om aandacht van gemeente en politiek. In deze aflevering staat de avontuurlijke Zeewolderbochtomdesluisheendijk centraal waar volgens Zeewolde Liberaal iets belangrijks aan ontbreekt ...

VERNIEUWING SPORTCOMPLEX HET ...

Zeewolde Liberaal Zeewolde Liberaal Zeewolde 17-03-2019 16:27

VERNIEUWING SPORTCOMPLEX HET BAKEN Je zou het haast vergeten, maar sportcomplex Het Baken moet nog steeds worden vernieuwd. Sinds eind 2016 is er al veel over gesproken en nagedacht en in juni 2018 al een eerste knoopje over doorgehakt, maar het echte werk moet nog beginnen (naast het slopen, renoveren en/of nieuw bouwen natuurlijk); namelijk vaststellen hoeveel geld het werkelijk mag gaan kosten?! Daarom heeft Zeewolde Liberaal technische vragen aan het college van B&W gesteld om het debat in juni goed te kunnen voeren.

GEEN ZONNEPANELEN MAAR ZONNEBLOEMEN ...

Zeewolde Liberaal Zeewolde Liberaal D66 Zeewolde 22-02-2019 10:41

GEEN ZONNEPANELEN MAAR ZONNEBLOEMEN Bouw géén zonnepanelen op landbouwgrond, maar verbouw zonnebloemen! Met dit ludieke voorstel trachtte Hans Brouwer gisteren nogmaals de raad ervan te overtuigen landbouwgronden te gebruiken voor agrarische doeleinden. Gelukt? Nou, niet helemaal. Ondanks dat veel partijen liever geen zonneparken op landbouwgrond zien verschijnen, is gisteren toch door een meerderheid van de raad 25 hectare landbouwgrond hiervoor vrijgegeven. Volgend jaar zal worden bekeken of het daarbij blijft, maar daar hebben wij eerlijk gezegd een hard hoofd in. De deur staat nu open en zie hem maar weer dicht te krijgen. Er kan tenslotte veel geld mee worden verdiend en waarom zou de ene boer daar wel van mogen profiteren en de andere niet? Zeewolde Liberaal bleef dan ook bij haar standpunt om landbouwgronden te ontzien en alle aandacht te richten op het benutten van de mogelijkheden van zonnepanelen op niet-agrarische gronden, dakgebonden zon én energiebesparingsmaatregelen. Ook D66 en BurgerBelang stemden tegen het collegevoorstel. (foto: het ludieke voorstel met bijbehorende zonnebloempitten dat de raad kreeg aangeboden)

GEEN ZONNEPANELEN OP ...

Zeewolde Liberaal Zeewolde Liberaal Zeewolde 13-02-2019 14:56

GEEN ZONNEPANELEN OP LANDBOUWGROND Mooi verwoord door een betrokken Zeewoldenaar. Daar sluit Zeewolde Liberaal zich van harte bij aan!

De vorige keer toen dit aan de orde ...

Zeewolde Liberaal Zeewolde Liberaal D66 CDA Zeewolde 10-01-2019 13:27

De vorige keer toen dit aan de orde was ging het niet door omdat het college tegen was...argument: er hangt al een poster ergens in de hal van het gemeentehuis met de tekst in hanenpoten 'Hier kun je zijn wie je bent' en dat is volgens het college genoeg. Ook nu wil het college niet reageren op wat zij noemt aanleiding gevende 'incidentele gebeurtenissen'. Het college moet denken dat anders het hek van de dam is...zeer spijtig zo'n kille houding. Je zou verwachten dat met wat meer warmte van de collegepartijen CDA Zeewolde * en Christenunie Zeewolde het college iets gevoeliger zou zijn voor wat er in de samenleving speelt en zich niet verstopt achter teksten in de grondwet. D66 Zeewolde #bravo *merkwaardig genoeg was de fráctie van het CDA Zeewolde wél voorstander van het D66 initiatief: Zeewolde Liberaal is benieuwd hoe de 'stemverhouding' was in het college, vóórdat het unanieme besluit per e-mail naar D66 werd gestuurd. Misschien iets voor Blik op Zeewolde om verder uit te diepen...