Nieuws van politieke partijen in Aalsmeer over CDA inzichtelijk

4 documenten

VVD levert wethouder aan nieuw ...

VVD VVD CDA Aalsmeer 21-05-2018 09:16

VVD levert wethouder aan nieuw college VVD Aalsmeer wordt de komende periode weer lid van het college van B&W. De afgelopen weken zijn formateurs Robert van Rijn (VVD) en Robbert-Jan van Duijn (CDA) druk aan de slag geweest en met resultaat. Doel was om te komen tot een college waarin alle partijen zich vertegenwoordigd voelen. Uiteindelijk is met goedkeuring van alle partijen besloten om Van Rijn en Van Duijn gezamenlijk met Wilma Scheltema (D’66) een compact college te laten vormen. “Na een periode van 8 jaar oppositie voeren, werd het tijd dat wij uit die rol kwamen in een ondernemersdorp als Aalsmeer”, aldus kandidaat wethouder Van Rijn. “ Wij zijn heel blij met het proces dat gelopen is om te komen tot dit college. We willen in Aalsmeer een stabiel gemeentebestuur creëren waarin samen bouwen aan vertrouwen centraal staat. Een goede formatie periode is dan heel belangrijk. Ik ben heel blij dat ik hierin heb samengewerkt met Robbert-Jan. Dat ging heel goed samen”, aldus Van Rijn. Robert van Rijn zal namens de VVD als wethouder in het college plaatsnemen. Robert is getrouwd en woonachtig in Aalsmeer Nieuw Oosteinde. Robert is 8 jaar raadslid en 5 jaar fractievoorzitter van VVD Aalsmeer en tevens lijsttrekker bij de laatste verkiezingen. Hij zal zijn huidige baan als Directeur bij het Horizon College opzeggen. “ Ik had een hele leuke baan en ik krijg een hele leuke baan terug”, aldus Van Rijn.

Zaterdag 4 november gingen inwoners ...

VVD VVD CDA Aalsmeer 06-11-2017 14:12

Zaterdag 4 november gingen inwoners in gesprek met de fractie van VVD Aalsmeer op de VVD bank die in Kudelstaart was neergezet. Belangrijkste thema van de gesprekken was de vraag om een 2e supermarkt in Kudelstaart. Niet alleen inwoners geven aan behoefte te hebben aan een 2e supermarkt. Ook ondernemers hebben interesse om zich in Kudelstaart te vestigen. VVD Aalsmeer heeft om die redenen in december 2016 het initiatief genomen tot een motie. Doel van die motie was een onafhankelijk en uitgebreid onderzoek uit te voeren naar geschikte locaties voor een 2e supermarkt in Kudelstaart. De motie is aangenomen door de raad. “ Wij begrijpen inmiddels dat het onderzoek de haalbaarheid van een 2e supermarkt ondersteunt. Het is ons echter niet duidelijk wanneer het college nu komt met een definitief voorstel voor de locatie van een 2e supermarkt. Tijdens de behandeling van de detailhandelsnota is nog naar de ontwikkelingen in Kudelstaart gevraagd, maar wethouder Verburg (CDA) kon geen duidelijkheid verschaffen. Uiteraard zullen we de ontwikkelingen rondom de 2e supermarkt nauwgezet blijven volgen”, aldus VVD Aalsmeer fractievoorzitter Robert van Rijn.

Start gemeenteraad verkiezingen 2018 ...

PvdA PvdA D66 CDA GroenLinks Partij voor de Vrijheid VVD Aalsmeer 29-03-2017 22:28

Vergadering PvdA en vrienden van de ...

PvdA PvdA VVD CDA GroenLinks Partij voor de Vrijheid D66 Aalsmeer 29-03-2017 19:53

Vergadering PvdA en vrienden van de PvdA Locatie: De Oude Veiling Datum: 8 april 2017, 15.30 - 17.30 Aalsmeer, 24 maart 2017 Beste leden van de PvdA, De Partij van de Arbeid heeft een flink pak slaag gekregen bij de verkiezingen. Ook in Aalsmeer verloor onze partij meer dan 10% van haar stemmers. Winnaars in onze mooie gemeente zijn respectievelijk CDA, PVV, D66 en GroenLinks. De VVD verloor ook flink, maar bleef toch de grootste met bijna 35% van de stemmen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen lag dat VVD-percentage met 23,8% echter veel lager en scoorden CDA (27,8%) en Aalsmeerse Belangen (24%) hoger. PACT, het samenwerkingsverband tussen PvdA, GroenLinks en D66, haalde toen ruim 16% van de stemmen op. Maar PACT bestaat straks niet meer. Partijen, ook onze eigen PvdA, gaan onder eigen vlag verder en daar wil ik het met u graag even over hebben. Na vier periodes samenwerken binnen PACT moet de PvdA-Aalsmeer zichzelf opnieuw uitvinden en daar hebben we uw hulp voor nodig. Het gaat er om dat we weer nieuwe moed, nieuwe energie en nieuwe inspiratie vinden voor de komende jaren. Een nieuwe lente, een nieuw geluid in politiek Aalsmeer. De PvdA is nog steeds een partij met idealen om trots op te zijn. We zijn vast van plan om via de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 dat herstel van in ieder geval onze lokale PvdA vorm te geven. Dat kan alleen lukken met steun vanuit de samenleving. Wat is de komende jaren van belang, waar moet de PvdA zich sterk voor maken? Daar hebben we als bestuur uw ideeën, uw hulp en uw inzet bij nodig, van leden en van niet-leden. Daarom wil ik u via deze weg van harte uitnodigen om met ons in gesprek te gaan over hoe we dat het beste kunnen aanpakken. We starten op zaterdag 8 april in de Oude Veiling om 16.00 en de deuren zijn vanaf 15.30 open. Ook wil ik u namens ons bestuur vragen om in uw eigen kringen mensen te scouten die richting die verkiezingen in 2018 een verschil kunnen maken voor de partij. Mensen die midden in de samenleving staan en die de handen uit de mouwen willen steken om de PvdA in Aalsmeer op te bouwen en weer smoel te geven. Een lokale PvdA die zichtbaar is en het verschil kan maken. Nodig die mensen uit en neem ze mee. We kijken uit naar uw komst en uw reacties. Wilt u spreektijd laat het ons dan even weten. Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van de PvdA Aalsmeer Joop Kok, voorzitter. Telefoon: 0297-340442 Site: https://aalsmeer.pvda.nl Email: joopkok@planet.nl