Nieuws van politieke partijen in Almere inzichtelijk

2219 documenten

Eekhuis: “Respect in de juiste ...

Respect Almere Respect Almere Almere 17-06-2019 16:07

Eekhuis: “Respect in de juiste volgorde” Een goed voorbeeld van ‘Respect in de juiste volgorde’. Zo typeerde Rene Eekhuis, Fractievoorzitter van Respect! in Almere de kennismaking met Imam Safeer Siddiqui van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Samen met Landelijk Respect! voorzitter Gerdwin Lammers was Eekhuis recent te gast in de nieuwe Baitul Afiyat moskee in Almere. Eekhuis: ”Op de eerste plaats is Respect! voor godsdienstvrijheid, dus dat geldt ook voor moslims. Maar misschien nog wel belangrijker vindt Respect! het dat wie zich meldt in de Nederlandse samenleving ook eerst respect toont voor die samenleving. En dat is precies wat Imam Safeer Siddiqui deed. Wat dat betreft vinden wij de uitnodiging voor een kennismaking een goede houding van Imam Siddiqui namens zijn moslim gemeenschap”. Safeer Siddiqui (m) ontving Eekhuis (l) en Lammers (r) in de nieuwe moskee in Almere Poort waar na een presentatie en uitleg over de – meer liberale – Ahmadiyya Moslim Gemeenschap ook een rondleiding door de moskee op het programma stond. “Uiteraard kwam daarbij ook de vraag over het uittrekken van de schoenen aan bod”, aldus Imam Siddiqui. “Daarover heerst nog wel eens een misverstand. Het heeft namelijk o.a. met hygiëne te maken. Onze gelovigen knielen op het tapijt in de gebedsruimte en buigen ook tijdens het gebed met hun hoofd naar de grond. Vieze schoenen zouden dat erg onhygiënisch maken’’, aldus de Imam, die ook het ‘handen schudden’ toelichtte aan de Respect! delegatie. “Het niet schudden van handen van vrouwen door moslim mannen heeft voor ons met respect te maken voor de eigen partner. Je schudt niet de hand van een ‘vreemde’ vrouw. Het is dus niet bedoeld om respectloos te zijn naar de persoon waarvan je de hand niet wilt schudden. Helaas is dit niet zo bij iedereen bekend.”, aldus Imam Siddiqui. Eekhuis en Lammers respecteerden de ongeschreven schoenen huisregel van het moslimgeloof overigens ‘met respect’, en waren onder de indruk van de moderne en praktisch ingerichte moskee op het bedrijventerrein in Almere Poort. “Wie de Nederlandse samenleving respecteert verdient ook respect”, aldus landelijk voorzitter Lammers. “Er is in Nederland veel argwaan en ook weerstand tegen het moslim geloof en een mogelijke dominantie daarvan. Dat komt met name door moslim extremisten die met gebruik van geweld voor chaos in onze (westerse) samenleving zorgen. Die extreme moslims moeten echter niet verward worden met de moslim gelovigen die – net zoals katholieken, protestanten of joden, met of zonder keppeltje, die ‘gewoon’ hun geloof willen belijden met elkaar. Daar is helemaal niets mis mee mits zij zich houden aan de Nederlandse wetgeving, normen en waarden. Eekhuis: “Wij hebben een Imam ontmoet die open staat voor dialoog en die samen met zijn gemeenschap blij is dat zij letterlijk en figuurlijk een plaats hebben in de Almeerse samenleving en die de Almeerse samenleving ook respecteren. Het zou te wensen zijn dat andere moslim stromingen een voorbeeld aan de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap zouden nemen zodat er geen voedingsbodem meer zal zijn voor extremisten of haat-zaaiers” “Respect wil die brug ook landelijk graag slaan”, legt landelijk voorzitter Lammers uit: “Ja, wij zijn voor een strak en limitatief immigratiebeleid, maar dat staat los van godsdienstvrijheid en het sluit gastvrijheid aan een geloofsgroep die de Nederlandse samenleving, wetten, normen en waarden respecteren natuurlijk niet uit! Wij wensen Imam Safeer en zijn geloofsgenoten een vreedzame toekomst toe in Almere en in Nederland”

Feestjes moeten leuk zijn voor mens, ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Almere 17-06-2019 09:54

Feestjes moeten leuk zijn voor mens, dier én natuur, als het aan de Partij voor de Dieren ligt. Naar aanleiding van onze eerdere vragen over het New Grounds festival kondigde het college aan dat organisatoren van evenementen in Almere voortaan vooraf een natuur-effectanalyse moeten maken, waarin de (negatieve) effecten op de natuur in kaart worden gebracht. De Partij voor de Dieren ziet liever helemaal geen evenementen in de natuur, maar als het wel gebeurt, dan zo natuurvriendelijk mogelijk. Zo streven we naar feestjes zonder overlast en rommel! Lees ook het artikel op Omroep Flevoland: https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/171419/natuur-effectanalyse-straks-verplicht-voor-evenementen

Dinsdagmiddag was fractieassistent ...

GroenLinks GroenLinks Almere 15-06-2019 12:42

Dinsdagmiddag was fractieassistent Zoubida Bouljhaf samen met vele anderen aanwezig bij het VMCA mantelzorgdebat. Ditmaal werden de ervaringen van jonge mantelzorgers onder de aandacht gebracht. #Mantelzorg #VMCA #Zorg

GroenLinks FlevolandFlevoland maakt ...

GroenLinks GroenLinks Almere 15-06-2019 09:26

Al voor de stichting van de gemeente ...

PvdA PvdA Almere 14-06-2019 21:15

Al voor de stichting van de gemeente Almere was Rob betrokken bij het bestuur. Van 1978 tot 1984 was hij lid van de Adviesraad. In de laatste periode van het bestaan van de Adviesraad was hij ook fractievoorzitter van de PvdA. In het eerste college van de stad Almere was Rob een van de drie wethouders die de PvdA mocht leveren. Tot 23 mei 1990 heeft hij die functie vervuld. Hij verliet toen Almere om burgemeester van Raamsdonk te worden. Nadat de gemeente Raamsdonk in 1997 onderdeel werd van de gemeente Geertruidenberg is hij nog tot 1998 in Diever waarnemend burgemeester geweest. In 1998 keerde Rob met zijn gezin terug naar Almere. Eenmaal terug in Almere heeft hij diverse toezichthoudende functies in vooral de gezondheidszorg vervuld. Rob heeft veel voor Almere en voor de PvdA in Almere betekend. Daar zijn wij hem erkentelijk voor. Voor zijn verdiensten voor de Nederlandse samenleving werd hij tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau verheven. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte. Het afscheid vindt plaats op maandag 17 juni om 14:15 uur in de Dudokzaal van Westerveld (Duin en Kruidbergweg 2-6 te Driehuis). U wordt verzocht om uiterlijk 14:00 uur aanwezig te zijn. Rob vindt een witte roos mooi.

De ChristenUnie Almere heeft een ...

ChristenUnie ChristenUnie Almere 14-06-2019 18:28

De ChristenUnie Almere heeft een bijeenkomst georganiseerd over onderwijs in de oudste basisschool van Almere, de Ark. Wilt u weten wat er uit deze bijeenkomst is gekomen? Kijk dan op https://almere.christenunie.nl. 1. Bevlogen directeur van oudste basisschool in Almere-Haven verzorgt rondleiding en deelt haar zorgen met de ChristenUnie 2. Constant te maken met lerarentekort. Hoe worden deze problemen opgelost? 3. Voor de inwendige mens werd ook gezorgd #Onderwijs #Almere #Flevoland #Christen #Unie #Politiek #lerarentekort #leraar #leraren

Visserij veroorzaakt veel ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Almere 14-06-2019 15:03

Visserij veroorzaakt veel dierenleed, en geeft géén antwoord op voedselvraagstukken van de toekomst. Toch houdt het Almeerse college vast aan een een prominente plek voor de visserij op de Floriade, terwijl een eerder aangenomen motie van de Partij voor de Dieren nadrukkelijk vraagt om een transitie naar plantaardige eiwitten. Geen vlees, vis en zuivel dus! De Partij voor de Dieren heeft met verbijstering kennis genomen van de beantwoording van onze schriftelijke vragen. Onze zorgen en aangedragen feiten worden door het college van tafel geveegd met dooddoeners als 'we hebben kennis genomen van uw politieke opvatting'. Het college kan niet goed onderbouwen hoe een fossiele en dieronvriendelijke industrie als de visserij een bijdrage kan leveren aan de stad van de toekomst en de gezonde en duurzame voedselvoorziening van de toekomst. Maandag hebben we hierover een gesprek met de wethouder. Wordt vervolgd! Lees de beantwoording van de vragen hier: https://almere.partijvoordedieren.nl/vragen/geen-plek-voor-visserij-op-de-floriade

Utopia is een bende! Uit een eigen ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Almere 13-06-2019 16:13

Utopia is een bende! Uit een eigen naschouw van de Partij voor de Dieren blijkt dat er nog zeer veel afval is achtergelaten op Utopia, vier dagen na het New Grounds festival. De kans is groot dat een deel hiervan al verder de natuur en het Weerwater is ingewaaid/geregend. Hiernaast hebben wij klachten over geluid en licht ontvangen en is het zeer aannemelijk dat de aanwezige (broedende) dieren ook flink verstoord zijn. Daarom heeft de Partij voor de Dieren aanvullende vragen gesteld: https://almere.partijvoordedieren.nl/vragen/aanvullende-vragen-new-grounds-festival. Raadslid Jesse Luijendijk: "Dit soort festivals zou je niet in midden in de waardevolle natuur moeten willen houden, zeker niet tijdens het broedseizoen." Update: Omroep Flevoland schreef er ook een artikel over. https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/171766/opnieuw-vragen-over-new-grounds-festival

Happy World Oceans Day! Vandaag ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Almere 08-06-2019 14:15

Happy World Oceans Day! Vandaag vieren we het bestaan van de oceanen, en staan we stil bij hoe we die bedreigen. Een van die bedreigingen is de plastic soep, waar ook jij iets tegen kan doen! Hier zou je vandaag al mee kunnen beginnen: 🌊 Voorkom het gebruik van plastic 🌊 Bring Your Own (zoals je eigen thermosbekers en plasticvrije tassen) 🌊 Eenmalig is schandalig! Gebruik zo min mogelijk wegwerpplastics 🌊 Recycle! Scheid je afval 🌊 En als laatste: meld je aan bij onze werkgroep en help iedere maand mee met zwerfafval rapen! #TogetherWeCan

De PvdA Almere is afgelopen maandag ...

PvdA PvdA Almere 05-06-2019 13:52

De PvdA Almere is afgelopen maandag op werkbezoek geweest bij stichting ABRI. Deze stichting zet zich in voor mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders, verzorgers, verwanten en vrienden. ABRI verzorgt activiteiten voor deze doelgroep. Zij houdt zich ook bezig met belangenbehartiging, beleidsontwikkeling, voorlichting, publiciteit, kennisoverdracht en het doorverwijzen naar andere instanties indien nodig. Tijdens het gesprek zijn er een aantal punten naar voren gekomen; De stichting wil dat ze gehoord worden, daarnaast zetten zij zich in voor ‘een leven lang leren’ en vragen ons om daar aandacht aan te geven. Ook willen zij dat het taalgebruik vanuit het stadhuis eenvoudiger wordt. Dit zijn punten die voor de PvdA ook belangrijk zijn en op de agenda staan. Wij zijn erg blij met het bezoek en gaan ons inzetten voor een toegankelijk Almere voor iedereen.