Nieuws van politieke partijen in Almere inzichtelijk

2307 documenten

Fractievoorzitter ChristenUnie ...

ChristenUnie ChristenUnie VVD Almere 29-08-2019 16:49

De start van het politieke jaar ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Almere 28-08-2019 11:49

De start van het politieke jaar luiden wij met onze fractie in bij een heerlijk vegan restaurant: Meatless District. De gebeurtenissen in de afgelopen zomer maken op een afschuwelijke manier duidelijk dat er een einde moet komen aan de bio-industrie. Dieren die levend verbranden in stallen, het Amazone regenwoud dat in brand wordt gestoken ten behoeve van de veehouderij. Zaterdag liep onze fractievoorzitter Leonie Vestering nog mee met de Animal Rights March want dit moet stoppen! Strijdbaar voor onze idealen en een diervriendelijk, groen en zorgzaam Almere starten we dit jaar. Blijf ons volgen op social media om op de hoogte te blijven!

Roelie Bosch neemt wethouderschap ...

ChristenUnie ChristenUnie Almere 27-08-2019 08:18

Roelie Bosch neemt wethouderschap van Aldrik Dijkstra over. De Almeerse ChristenUnie draagt de ervaren Almeerse politica Roelie Bosch-Nijeboer voor om de door ziekte afwezige wethouder Aldrik Dijkstra te vervangen. Als de Raad instemt met het voorstel, wordt mevrouw Bosch op 5 september geïnstalleerd. Wethouder Aldrik Dijkstra werd vrij kort na zijn installatie ziek. Ofschoon hij inmiddels in Almere is komen wonen, heeft hij de moedige beslissing genomen zijn stad niet langer op zijn herstel te laten wachten en hij treedt daarom terug per 1 september. De Almeerse ChristenUnie heeft met diep respect kennis genomen van deze zeer moeilijke beslissing en betreurt het dat hij om gezondheidsredenen niet terug zal komen als wethouder. Wij zijn hem dankbaar voor zijn periode en wensen hem en zijn gezin een tijd van herstel toe en bidden hem daarvoor Gods Zegen toe. Twee maal werd dhr. Dijkstra tijdelijk vervangen door mevrouw Marjan Haak-Griffioen. Op 3 september komt echter een einde aan die tweede termijn. Mevrouw Haak-Griffioen heeft daarom op 29 augustus voor het laatst haar rol in de Politieke Markt. Wij willen haar enorm bedanken voor haar tijd en inzet tijdens de vervangingsperiode. De ChristenUnie vindt het voor Almere van belang zo snel mogelijk een Almeerse wethouder aan te stellen. De fractie is in de gegeven omstandigheden verheugd, in de korte termijn die haar gegeven was, een kandidaat uit Almere en met kennis van de portefeuille te kunnen voordragen. Wij stellen aan de gemeenteraad voor om mevrouw Roelie Bosch – Nijeboer te benoemen als nieuwe wethouder van de ChristenUnie. Zij was van 2006 tot 2018 lid van de Raad van Almere en een groot deel van die tijd ook fractievoorzitter. Vanaf 2018 behield zij een ondersteunende en coachende rol als fractieassistent. In haar werkzame leven is ze o.a. actief in het onderwijs. Door haar achtergrond en politieke ervaring zal ze in staat zijn de relevante dossiers van de portefeuille vaardig en snel op te pakken. Roelie Bosch laat weten zich zeer te verheugen en bereid te zijn deze rol voor haar stad te mogen gaan vervullen. De portefeuille van mevrouw Bosch omvat: Jeugd & gezin, inclusief jeugdhulp Veilig thuis Onderwijs Sluitende aanpak zorg en onderwijs Publieke gezondheidszorg Welzijn

Afgelopen maanden is 2e kamerlid ...

PvdA PvdA Almere 23-08-2019 10:19

Afgelopen maanden is 2e kamerlid Gijs van Dijk door het land getrokken en heeft bijeenkomsten georganiseerd over het bestrijden van armoede en schuld. Bezoekers konden hun ervaringen delen en/of initiatieven aandragen en ook onze wethouder Jerzy heeft vanuit zijn ervaring meegepraat. Deze input heeft nu geresulteerd in de presentatie van een groot offensief tegen armoede en schulden. En jij kan daar bij zijn, 7 september in Arnhem. Dus schrijf je snel in!

Adopteer een m2 natuur! Het kleine ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Almere 21-08-2019 11:39

Adopteer een m2 natuur! Het kleine beetje natuur dat wij in Nederland hebben moet juist gekoesterd worden, niet in de uitverkoop worden gezet! Toch is dat precies wat er in Nederland gebeurt. De Partij voor de Dieren vindt dat schandalig, en dus zijn we een 'Woudfunding' gestart om dit bos te redden. Voor 5 euro per vierkante meter kan je de natuur steunen. Als we allemaal bijdragen, kan het gebied in zijn waarde blijven! Volg deze link en help mee: https://extra.partijvoordedieren.nl/woudfunding/

Vandaag heeft onze fractievoorzitter ...

ChristenUnie ChristenUnie Almere 19-08-2019 13:36

Vandaag heeft onze fractievoorzitter Hans van Dijk schriftelijke vragen aan het college gesteld om te onderzoeken of er in Almere ook mogelijkheden zijn om de daken van bushaltes te vergroenen. In diverse gemeenten (Utrecht, Nijmegen, Eindhoven en Haarlemmermeer) zijn of worden bushokjes al voorzien van groene daken om positieve effecten te bereiken. Daarnaast wordt met de vergroening van de bushaltes ook een voorbeeld aan inwoners gegeven. Dit artikel geeft meer informatie over groene daken op de bushokjes in Utrecht: https://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/71428/groene-daken-op-316-utrechtse-bushaltes/

Vanmiddag was onze fractievoorzitter ...

ChristenUnie ChristenUnie Almere 15-08-2019 16:22

Vanmiddag was onze fractievoorzitter Hans van Dijk, met vele andere bezoekers, aanwezig bij de indrukwekkende Flevolands Indië herdenking in het Bos der Onverzettelijken, met o.a. Loco burgemeester Maaike Veeningen en Gedeputeerde Harold Hofstra.