Nieuws van politieke partijen in Borsele inzichtelijk

68 documenten

Vanavond organiseerde de ...

SGP-ChristenUnie SGP-ChristenUnie Borsele 02-09-2019 19:55

Vanavond organiseerde de JongerenRaad Borsele een interessant debat over de manier waarop wij de vier vrijheden van Roosevelt in de Gemeente Borsele ervaren. Het was een interessante avond!

Na de vakantieperiode zijn we weer ...

SGP-ChristenUnie SGP-ChristenUnie ChristenUnie Borsele 28-08-2019 19:44

Na de vakantieperiode zijn we weer gestart. Dit keer met een evaluatie van de fractie en het fractiewerk. Morgen onze eerste fractievergadering.

Gemeente BorseleHet nieuwe Borsels ...

SGP-ChristenUnie SGP-ChristenUnie Borsele 14-08-2019 13:06

Het mag duidelijk zijn dat dit niet ...

SGP-ChristenUnie SGP-ChristenUnie SGP Borsele 06-07-2019 10:51

Het mag duidelijk zijn dat dit niet geldt voor onze fractie in Borsele. Lokale politiek wordt bedreven door lokale politici die eigen keuzes maken. Vaak in lijn met partijgenoten elders in het land, maar te allen tijde met een eigen verantwoordelijkheid die alle ruimte laat voor eigen keuzes. Gelukkig maar...

Gisterenavond, op de laatste ...

SGP-ChristenUnie SGP-ChristenUnie Borsele 05-07-2019 05:45

Gisterenavond, op de laatste besluitvormende raadsvergadering voor het reces, kwam weer een heel aantal interessante onderwerpen op de vergadertafel. Zo spraken we bijvoorbeeld over onderstaande onderwerpen: We besloten dat het Landschapspark Borsele ook de komende vier jaar verder kan gaan met het ontwikkelen van waardevol toerisme voor burgers en recreanten van buiten. We stelden het stappenplan vast waarin beschreven staat hoe we op recreatieparken om willen gaan met ander gebruik dan recreatie. Besloten we om geen masterplan voor de kern Heinkenszand op te stellen omdat er al voldoende samenhang is tussen de verschillende ontwikkelingen die op dit moment in Heinkenszand op de planning staan. Besloten we in te stemmen met de begroting van de GGD, maar niet met de begrotingswijziging van de gemeente. Dit omdat er, volgens de raad, teveel budget werd gevraagd voor het aanstellen van een communicatiemedewerker. Besloten we budget beschikbaar te stellen voor het opkopen van een vervallen pand in 's-Heerenhoek, voor het aanleggen van een aantal parkeerplaatsen in 's-Heerenhoek en voor het beter ontsluiten van een weg in Driewegen. Zo was het weer een veelzijdige avond. Nu is het tijd voor het zomerreces. We danken al onze volgers voor het meeleven, -denken en -bidden en hopen jullie allemaal, na een welverdiende vakantie, ook volgend seizoen weer tot onze volgers te mogen rekenen.

Vanavond bespraken we de kadernota ...

SGP-ChristenUnie SGP-ChristenUnie Borsele 28-06-2019 05:22

Vanavond bespraken we de kadernota die voor het nieuwe jaar de financiële kaders aangeeft. Wat willen we bereiken en is dat mogelijk? De beschikbare financiën zijn minder ruim dan we willen. Het sociaal-domein kost meer dan gedacht en ook andere regelingen die noodzakelijk zijn (zoals bijvoorbeeld veiligheid en gezondheid en cultuur) moeten worden bekostigd. We zij blij dat de volledige raad kon instemmen met het doen van een beroep op de reserves, het licht verhogen van belastingen en het op korte termijn onderzoeken van mogelijkheden om te bezuinigen. Onze fractie zette zich met zorg in voor dit constructieve besluit.

Gisteren spraken we als gemeenteraad ...

SGP-ChristenUnie SGP-ChristenUnie ChristenUnie Borsele 14-06-2019 14:16

Gisteren spraken we als gemeenteraad over de regionale woonvisie en de subsidiëring van de musea in onze regio. In welk museum zou jij nog wel eens een kijkje willen nemen?

Vanavond besloten we tijdens de ...

SGP-ChristenUnie SGP-ChristenUnie Borsele 06-06-2019 21:29

Vanavond besloten we tijdens de raadsvergadering het college budget te geven om het vijftig jarig bestaan (in 2020) voor te bereiden. We verwachten een veelzijdig en verbindend feestjaar. Verder besloten we ondermeer de mogelijkheid tot het bouwen op grond in erfpacht te verlengen en keurden we een aantal jaarstukken (van de muziekschool, OLAZ (afvalverwerking) en GR de Bevelanden) goed. Het was een boeiende avond!

Benieuwd naar de gedetailleerde ...

SGP-ChristenUnie SGP-ChristenUnie Borsele 24-05-2019 16:34

Benieuwd naar de gedetailleerde verkiezingsuitslagen in Borsele? Klik dan op onderstaande link: https://www.borsele.nl/home/verkiezingsuitslagen_45635/item/uitslagen-verkiezingen-europees-parlement-23-mei-2019_76813.html