Nieuws van politieke partijen in Bunschoten over VVD inzichtelijk

2 documenten

Onderhandelingen afgerond en ...

ChristenUnie ChristenUnie VVD Bunschoten 04-05-2018 10:06

Onderhandelingen afgerond en coalitieakkoord getekend! Anderhalve maand na de verkiezingen mogen we een nieuwe coalitie presenteren van ChristenUnie en VVD! We zijn dankbaar dat dit proces zo voorspoedig mocht lopen en de ChristenUnie en de VVD met vertrouwen de komende vier jaar tegemoet gaan. De ChristenUnie heeft een groot aantal verkiezingspunten kunnen inbrengen in het coalitieakkoord en heeft zich sterk kunnen maken voor het behoud van het christelijke sociale karakter van het dorp. Daarnaast zijn we blij dat we met twee wethouders van dit college deel zullen uitmaken, naast Bert Koops zal ook Alice Kok – van de Geest benoemd worden als wethouder. Bert Koops zal verantwoordelijk worden voor ruimtelijke ontwikkeling, milieu, grondzaken, bouwen en wonen. En Alice Kok zal het sociaal domein in haar portefeuille krijgen. De titel van het coalitieakkoord is 'Vertrouwen in Bunschoten' en dat vertrouwen was de grootste gemene deler die de ChristenUnie en de VVD hadden. Het coalitieakkoord zal op 14 mei tijdens een feestelijke vergadering aangeboden worden. Tijdens deze vergadering zal het nieuwe college benoemd worden. https://bunschoten.christenunie.nl/k/n6018/news/view/1212325/50529/onderhandelingen-afgerond-en-coalitieakkoord-ondertekend.html

Morgen gaat Dico Baars in debat op ...

ChristenUnie ChristenUnie SGP VVD CDA Bunschoten 23-02-2017 20:19

Morgen gaat Dico Baars in debat op het Oostwende College met leden van de VVD, CDA en SGP. Dico Baars is kandidaat Kamerlid (plaats 37) en is raadslid voor ChristenUnie Zederik. Hiernaast is hij actief voor PerspectieF, ChristenUnie-jongeren.