Nieuws van politieke partijen in Geertruidenberg inzichtelijk

662 documenten

Lokaal+: Het kasteel komt ...

Lokaal+ Lokaal+ Geertruidenberg 28-08-2019 17:00

Lokaal+: Het kasteel komt terug! Lokaal+ vindt het belangrijk dat we het nog resterende historisch erfgoed in onze drie kernen voor de generaties na ons koesteren en vooral in goede staat houden. Tijdens de vorige coalitieperiode maakten scholieren van VMBO Dongemond, onder begeleiding van vrijwilligers van lokale erfgoedorganisaties, vier affuiten. Een affuit is het onderstel van een kanon. Daarnaast staat het Theodorusbeeld inmiddels weer op het voormalige schoolplein van de Theodorusschool en restaureerden onder andere scholieren de schapenschuur in Raamsdonk. Naast al deze projecten startte enkele jaren geleden een ander belangrijk project. Lange tijd werd het kasteel van Geertruidenberg verloren gewaand. Jarenlang onderzoek door Bas Zijlmans, ‘het historisch dossier’ van onze vestingstad, leverde de juiste locatie van het kasteel op. Samen met de archeologische werkgroep van Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe werd in 2002 een torenfundering en een deel van een schildmuur blootgelegd. Het is altijd de wens van Bas Zijlmans geweest om een deel van de kasteelmuur weer zichtbaar te maken. Op die manier wordt de historische beleving van dit bijzondere kasteel mogelijk gemaakt. In het voorjaar 2017 lichtte Bas Zijlmans zijn plannen toe aan Bert van den Kieboom, toenmalig wethouder Erfgoed. Meteen was duidelijk dat dit project een grote kans van slagen zou hebben. Daar dacht het toenmalig college hetzelfde over. Eind juni 2017 gaf dit college dan ook een intentieverklaring af. Het college gaf aan een inspanning te leveren voor de realisering van dit plan aan het Wilhelminaplein in Geertruidenberg. Daarmee was een eerste belangrijke stap gezet. Met hulp van Ben Massop werd daarna een kostenraming van de reconstructie opgesteld. De volgende stap was het zoeken van de vereiste middelen. Inmiddels heeft Bas Zijlmans, initiatiefnemer van dit schitterende project, al € 21.000 aan sponsorbijdragen ingezameld. Naast de ‘terugkeer van het kasteel’ startte in maart 2016 op provinciaal niveau een ander belangrijk project: de Zuiderwaterlinie. Nederland heeft zich eeuwenlang niet alleen verdedigd tégen het water maar ook mét behulp van water. Ons land kent vele waterlinies. De Zuiderwaterlinie is daarvan de oudste, langste en meest benutte. Deze linie is een aaneenschakeling van 11 Brabantse vestingsteden (van Bergen op Zoom tot Grave). Voor de stelling ‘Breda - Geertruidenberg’ zat toenmalig wethouder Bert van den Kieboom in de provinciale stuurgroep Zuiderwaterlinie. Meteen startte hij een lobbytraject via meerdere gesprekken met Henri Swinkels, toenmalig verantwoordelijk gedeputeerde. Wethouder John van Vugt, huidig portefeuillehouder Erfgoed, gaf vanaf juni 2018 dit traject een vervolg én met succes. De provincie heeft voor dit project maximaal € 65.000 beschikbaar gesteld. Voorwaarde daarbij is wel dat het project dit jaar wordt gestart. Deze maand neemt de gemeenteraad een besluit over het beschikbaar stellen van het ontbrekende bedrag om dit project mogelijk te maken. Het zal u duidelijk zijn dat Lokaal+ ‘de terugkeer van het kasteel’ meer dan van harte ondersteunt. Wij wensen de huidig wethouder Erfgoed alle succes toe bij de uiteindelijke realisatie van dit project. Wij hebben gehoord dat er mogelijk bezwaren worden ingediend tegen dit project. Wij hopen dat deze bezwaarmakers alsnog besluiten hiervan af te zien. Hierdoor wordt de spoedige start van dit project mogelijk en komt ‘de droom’ van Bas Zijlmans uiteindelijk uit: dat hij nog bij leven en welzijn aanwezig kan zijn bij de onthulling van ‘zijn droom’. Voor de komende jaren staan er overigens nog verschillende nieuwe erfgoedprojecten gepland, zoals de klokkenstoel in Geertruidenberg, de hoefsmid in Raamsdonk en de verhuizing van ‘de Rietsnijder’ in Raamsdonksveer. Eén ding is voor de initiatiefnemers nu al zeker: voorstellen om nieuwe erfgoedprojecten, met inzet van scholieren en vrijwilligers te realiseren, kunnen gegarandeerd rekenen op steun van Lokaal+.

Te makkelijk deze kritiek ! 1. ...

Blanco lijst 7 Blanco lijst 7 Geertruidenberg 28-08-2019 13:22

Te makkelijk deze kritiek ! 1. Keerpunt-74 heeft zelf ingestemd met aankoop Hermenzeil. Wij - als enige partij - niet want dit is een taak rijksoverheid. 2. Wij stelden voor 2014 voor om een extra grote reserve voor toekomstige tekorten WMO en Jeugdzorg. KP-74 wethouder Van den Belt en zijn fractie wilden daar niets van weten. 3. KP-74 was niet de enige partij tegen sluiting van de zwembaden, ook GL (Cees Meulman) wilde dat niet. 4. Keerpunt-74 is levert al sinds bijna 35 jaar achtereen als grootste partij wethouders onafgebroken (m.u.v. in periode 2014-2018).

Uit: De Langstraat van woe 28 ...

Blanco lijst 7 Blanco lijst 7 Geertruidenberg 28-08-2019 09:32

Uit: De Langstraat van woe 28 augustus 2019. (klik / tik op het artikel om te kunnen lezen)

Vertraging met tenminste een half ...

Blanco lijst 7 Blanco lijst 7 Geertruidenberg 27-08-2019 06:18

Vertraging met tenminste een half jaar (tot een jaar) voor projecten als Verbreding A-27 en Dijkversterking Geertruidenberg.

Natuurlijk kan de gemeente geen € 5 ...

Blanco lijst 7 Blanco lijst 7 Geertruidenberg 26-08-2019 22:24

Natuurlijk kan de gemeente geen € 5 miljoen investeren. Maar hoe serieus moet je die onderzoeken nemen. Onderzoek 2017 wees uit dat er meer dan genoeg behoefte / gebruikers waren. En de omstandigheden zijn na 2 jaar niet echt veranderd.

Over glyfosaat (Roundup) ...

Blanco lijst 7 Blanco lijst 7 Geertruidenberg 24-08-2019 20:44

Over glyfosaat (Roundup) landbouwgif.

Berichten uit kranten de afgelopen ...

Blanco lijst 7 Blanco lijst 7 Geertruidenberg 23-08-2019 12:31

Berichten uit kranten de afgelopen dagen. Daarom wil de SVP niet bezuinigen op sociaal beleid en sociale woningbouw. Zo nodig: eventueel extra belastingverhoging.

Lang leve het succesvolle beleid van ...

Blanco lijst 7 Blanco lijst 7 Geertruidenberg 22-08-2019 10:59

Lang leve het succesvolle beleid van dit kabinet, het is ze weer gelukt: de rijken rijker, de armen armer ! (Uit: De Volkskrant do 22-08-2019)

Dit extra tekort 2019 kan ...

Blanco lijst 7 Blanco lijst 7 Geertruidenberg 22-08-2019 06:11

Dit extra tekort 2019 kan incidenteel zijn: dus een / enkele jaren. Zonder extra te bezuinigen kan dat uit de weerstandsreserve (potje financiële risico's) betaald worden. Dat potje raakt wel leeg: bij de huidige stand van zaken zal er in 2019 ruim € 1 miljoen uit reserves gehaald moeten worden. Is het structureel (elk jaar): dan grotere bezuiniging.