Nieuws van politieke partijen in Geertruidenberg over CDA inzichtelijk

9 documenten

Lokaal+ in de raad. Keerpunt '74 ...

Lokaal+ Lokaal+ VVD CDA Geertruidenberg 02-07-2019 08:00

Lokaal+ in de raad. Keerpunt '74 draait 180° bij het beleid over afval. In oktober vorig jaar was de meerderheid van de raad inclusief Keerpunt '74 het eens met het voorstel van het college om geleidelijk over te stappen naar omgekeerd inzamelen. In een proefwijk is dit een jaar lang uitgeprobeerd en daarna geëvalueerd. De overgrote meerderheid van de bewoners uit die proefwijk waren zeer tevreden over deze vorm van afval scheiden. Dat daarna de plastic zakken uit de proefwijk verdwenen en de bewoners daar het plastic in de grijze container kunnen doen die vrijkwam omdat de bewoners het restafval zelf naar een ondergrondse container moesten brengen was tot volle tevredenheid van de bewoners. Geen groene zakken meer op straat! Het college kreeg toen in oktober de opdracht het een en ander uit te werken om zo in heel de gemeente dit te gaan invoeren. Deze maand kwam in de raad het voorstel om een krediet beschikbaar te stellen van 1 miljoen euro. Dit zou zonder extra kosten vanuit de voorziening afval kunnen worden bekostigd. Dus geen extra kosten maar wel een besparing in de toekomst door hogere opbrengsten van het gescheiden afval. In haar verkiezingsprogramma heeft Keerpunt '74 aangegeven dat zij zo snel mogelijk van de plastic zakken af willen. Dit staat ook in het raadsprogramma. De leden van Keerpunt '74 hebben in de verkiezingstijd meerdere malen geroepen dat ze van die rotzooi op straat af willen. Wat blijkt nu: Keerpunt '74 (samen met CDA en VVD) dient een tweetal amendementen in die ervoor zorgen dat het uitgestippelde beleid wordt stopgezet en dat we moeten wachten op nascheiden van het afval. Dit kan nog wel een groot aantal jaren duren en tot die tijd zitten we nog met die vermaledijde groene zakken op straat en bij de containers. Gelukkig mogen de bewoners van de proefwijk wel verder met de ingeslagen weg en die zijn daar heel blij mee. Wij snappen de wispelturigheid en halsstarrigheid van de Keerpuntfractie niet. Zij luisteren niet naar goede argumenten van het eigen college en gaan voorbij aan hetgeen uit de evaluatie van de inwoners van de proefwijk is gekomen. De fractie van Lokaal+ Bert van den Kieboom, Frans Eijkhout, Wim Quirijnen en Cocky Bouwens

Deze rommel en verontreiniging zal ...

Blanco lijst 7 Blanco lijst 7 VVD CDA Geertruidenberg 30-06-2019 15:34

Deze rommel en verontreiniging zal zeker de komende 3-4 jaar nog wel zo blijven. Dankzij een raadsmeerderheid van Keerpunt74, CDA en VVD. Op 4 juli a.s. zetten zij het nieuwe afvalbeleid bij het vuilnis. En wethouder Van Oort stond erbij, keek er naar en toonde geen lef. Dus: hij en zij dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was.

WINDMOLENS: WIE BESLIST?! In de ...

Morgen! Morgen! VVD D66 CDA Geertruidenberg 10-04-2019 13:51

WINDMOLENS: WIE BESLIST?! In de raadsvergadering van 28 maart is een pittige discussie gevoerd over de rol van onze gemeente bij plaatsing van windmolens. Neemt de gemeente de regie over haar eigen grondgebied of laten we de provincie bepalen wat er waar gebeurd? MORGEN! is helder: wij moeten als gemeente zelf bepalen waar en onder welke randvoorwaarden windmolens in onze gemeente worden gerealiseerd. Een meerderheid van de gemeenteraad koos anders: de negatieve consequenties zullen we vanzelf gaan ervaren. WINDMOLENS Om de doelstellingen voor duurzame energie te halen heeft het Rijk jaren geleden een taakstelling weggelegd bij de verschillende provincies voor het realiseren van windmolens. Iedere provincie dient een bijdrage te leveren. De provincie heeft vervolgens samen met de gemeenten afspraken gemaakt over een zogenaamd ‘windbod’. Een enkele gemeente waaronder Geertruidenberg deed geen bod. Probleem is nu dat Noord-Brabant de taakstelling niet haalt en zelf dus een actieve rol gaat spelen om windmolens te plaatsen. In Geertruidenberg lopen overigens al twee windinitiatieven, één bij de Amercentrale en één in de polder van Raamsdonk. De gemeente heeft deze initiatieven indertijd afgewezen. Ze liggen nu op tafel bij de provincie. REGIEROL De provincie Noord-Brabant heeft de gemeenteraad nog éénmaal het aanbod gedaan om zelf de regie te gaan voeren bij het plaatsen van windmolens. De vraag is niet meer of wij voor of tegen zijn. De vraag is wie de beslissingen neemt over locaties en randvoorwaarden. Voor Morgen!, LokaalPlus en D66 is het antwoord daarop dat wij de verantwoordelijkheid nemen en aan het roer gaan staan. WONDERLIJKE INVULLING REGIEROL Een meerderheid van de raad (Keerpunt ’74, CDA, VVD en SVP) wil de regierol hebben om NEEN te zeggen tegen de plannen van de provincie. Een amendement werd aangenomen waarbij de wethouder uitdrukkelijk werd opgedragen: “Jij gaat de regie pakken en tegen de provincie zeggen dat we hier géén windmolens willen.” Een even wonderlijke als aandoenlijke beslissing. GEVOLG Door dit besluit is het resultaat dat de provincie alsnog zelf de regie gaat voeren over het plaatsen van windmolens in onze gemeente. Geertruidenberg heeft door deze vreemde besluitvorming zijn zeggenschap verspeeld en kan geen enkele invloed uitoefenen op locaties of lucratieve inkomsten van de molens ten behoeve van de gemeente. De meerderheid van de raad heeft de verantwoordelijkheid niet durven pakken en de gemeente overgeleverd aan de bestuurders in Den Bosch. De fractie van Morgen! Mirjam de Groot, Minie van de Weerd, Jeroen Gerards

De mensen die het CDA hielpen ...

Blanco lijst 7 Blanco lijst 7 CDA Geertruidenberg 21-01-2019 21:02

Draai CDA over kinderpardon stelt ...

Blanco lijst 7 Blanco lijst 7 VVD CDA Geertruidenberg 20-01-2019 21:15

Auditcommissie De gemeenteraad ...

VVD VVD CDA Geertruidenberg 14-09-2018 15:40

Auditcommissie De gemeenteraad heeft uit haar midden unaniem 5 leden gekozen die plaats nemen in deze auditcommissie. De auditcommissie bestaat uit: Dennis Havermans (voorzitter) (VVD) Eric van Oosterhout (Keerpunt’74) Wim Quirijnen (Lokaal+) Minie van de Weerd (Morgen!) Benno Gruijters (CDA) Hierbij feliciteren wij de leden met hun benoeming en wensen ze veel succes!

De leden en het bestuur van Lokaal+ ...

Lokaal+ Lokaal+ VVD CDA Geertruidenberg 02-06-2018 17:27

De leden en het bestuur van Lokaal+ feliciteren onze nieuwe wethouders met hun benoeming en wensen hen veel succes, wijsheid en energie. Wij hebben er alle vertrouwen in dat zij het, donderdag gepresenteerde, raadsprogramma de komende periode succesvol uit gaan voeren.

VVD Geertruidenberg: Samenwerken ...

VVD VVD D66 CDA Geertruidenberg 02-06-2018 12:01

VVD Geertruidenberg: Samenwerken doen we gewoon! De afgelopen periode is er hard gewerkt door Keerpunt ‘74, Lokaal+, Morgen! en het CDA aan een raadsprogramma. Dat er sprake is van teleurstelling bij sommigen dat het programma niet raadsbreed is aangenomen kunnen we ons dan ook voorstellen. Als VVD konden wij niet instemmen met het programma op een viertal punten: 1. Proces en communicatie; Te weinig dialoog vanaf de start met de andere partijen. 2. Inhoud; Niet concreet genoeg waardoor er onduidelijk is wat we nu echt willen doen. 3. Planning; Wanneer er wat gedaan gaat worden is niet helder. 4. Financiële onderbouwing; De financiële onderbouwing is te mager. In onderstaand amendement staan deze 4 punten nader beschreven. De VVD heeft dit amendement ingediend samen met de SVP en D66. Wij hebben dan ook voorgesteld om het programma geen raadsprogramma maar een coalitieprogramma te noemen. Wij zien het programma als een inhoudelijke agenda voor de komende 4 jaar. Een agenda waar de VVD zeker achter staat. Nu deze contouren geschetst zijn wordt het nu tijd deze te gaan in kleuren. Zoals u van ons mag verwachten gaan we dat dan ook zeker doen. Dit vanuit de gedachtegang: Meedenken en doen waar het kan, positief kritisch zijn waar het nodig is, maar altijd met de handen uit de mouwen om er samen met de gehele raad voor te gaan. Wij kijken uit naar de komende 4 jaar en wensen het nieuwe college veel succes! VVD Geertruidenberg Dennis Havermans & Thosha van der Maas

De eerste stap in de ...

Morgen! Morgen! CDA Geertruidenberg 09-04-2018 11:35

De eerste stap in de coalitieonderhandelingen is gezet. Keerpunt 74, Lokaal+, Morgen! en CDA starten de formatie om te komen tot een nieuwe coalitie voor de komende vier jaar. Morgen! heeft afgelopen vrijdag in het gesprek met de informateur gepleit voor een brede coalitie. Wij waren vanmorgen dan ook blij dat deze lijn nu is ingezet.