Nieuws van ChristenUnie in Gelderland inzichtelijk

1014 documenten

Schitterend resultaat!! met onze ...

ChristenUnie ChristenUnie Gelderland 16-07-2019 16:16

Schitterend resultaat!! met onze wethouder onderwijs Govert van Bezooijen

ChristenUnieBelangrijk resultaat ...

ChristenUnie ChristenUnie Gelderland 16-07-2019 16:00

Raadswerk is ook netwerken - ...

ChristenUnie ChristenUnie Gelderland 11-07-2019 12:52

Raadswerk is ook netwerken - terugblik eerste halfjaar 2019 De afgelopen tijd heb ik gemerkt dat het gemeenteraadswerk boeiend en veelzijdig is. Het was spannend om me verkiesbaar te stellen terwijl ik toch niet echt vanuit de praktijk wist hoe het raadswerk uit zou pakken. Maar het is zeker de moeite waard geweest om mijn baan hiervoor op te zeggen! Ik heb fijne, nieuwe collega’s gekregen en mooi, inhoudelijk werk. Duurzaamheid en sociaal domein Eén van de leuke zaken is het netwerken en contact zoeken en krijgen met inwoners over diverse onderwerpen. Vanuit het oude Lingewaal zijn er de lijntjes naar Fred en Linda natuurlijk. Mensen uit het oude Geldermalsen spreken mij soms weer eerder aan. Het gebeurt ook regelmatig dat ik zelf iemand uit mijn netwerk over het een of ander pols. Zo heb ik een ChristenUnie-lid meegenomen als introducée bij de werkateliers over duurzaamheid. Hij heeft daar namelijk veel meer verstand van dan ik. Dan is het mooi dat zijn kennis wordt gehoord. Ook trekken mensen bij ons aan de bel als er zaken spelen. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij het subsidiebeleid voor diverse stichtingen. We konden bewerkstellingen dat in het najaar een speciale avond georganiseerd wordt met alle organisaties die zich inzetten voor de kwetsbare mensen in onze samenleving (het sociaal domein). VN-verdrag Handicap en Inclusie Op uitnodiging van een lid heb ik ook koffiegedronken met inwoners uit onze gemeente die een fysieke of psychische beperking hebben. In de gesprekken kwam ook de Inclusie-gemeente aan bod. Dat betekent dat iedereen in onze samenleving mee moet kunnen doen. De gemeente moet aangeven hoe zij uitvoering geeft aan het VN-verdrag Handicap. Bij de ontwikkeling van nieuw beleid moet rekening gehouden worden met de positie van personen met een handicap. Zij moeten hierbij ook betrokken worden. Samen met deze ervaringsdeskundigen hebben we hier als fractie aandacht voor gevraagd. Netwerken met andere raadsleden binnen en buiten de coalitie is ook nodig. Ik merk dat bijvoorbeeld in de auditcommissie onderwerpen minder politiek zijn en dat daardoor de sfeer anders is. Daardoor ontstaan weer andere gesprekken. Gelukkig kan ik ook regelmatig de kunst afkijken bij Fred en Linda. Kortom: genoeg onderwerpen en mensen om me in te verdiepen de komende tijd. Mail of bel me gerust om eens door te praten over het een of ander! Een hartelijke groet, Martha Kool

Gemeenteraad West BetuweOp 3 ...

ChristenUnie ChristenUnie Gelderland 11-07-2019 08:30

Christelijk Informatie ...

ChristenUnie ChristenUnie Gelderland 08-07-2019 21:43

Kamerfracties willen na de zomer ...

ChristenUnie ChristenUnie D66 Gelderland 05-07-2019 14:36

West Betuwse wethouder op de bres ...

ChristenUnie ChristenUnie Gelderland 05-07-2019 14:33

ChristenUnie Gelderland wil ...

ChristenUnie ChristenUnie Gelderland 04-07-2019 11:08

ChristenUnie senator Tineke Huizinga ...

ChristenUnie ChristenUnie Gelderland 04-07-2019 09:06

ChristenUnie senator Tineke Huizinga en Tweede Kamerlid Joël Voordewind willen debat over de militaire radartoren in de Eerste en Tweede Kamer. #Herwijnen #militaireradartoren De behandeling zal naar verwachting pas na het zomerreces plaatsvinden.

Bij de behandeling van de ...

ChristenUnie ChristenUnie Gelderland 04-07-2019 08:36

Bij de behandeling van de perspectiefnota in de gemeenteraad van West Betuwe samen met de coalitie partijen een amendement ingediend om voor 2019 en 2020 geld beschikbaar te hebben voor afbouw gestopte subsidies en onderzoek harmonisatie van subsidiebeleid. Lees het op onze website: https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1277550/1084246/perspectiefnota-2019.html