Nieuws van politieke partijen in Goeree-Overflakkee inzichtelijk

1551 documenten

Vitale Kernen bezoekt zwembad​ Een ...

Vitale Kernen Goeree Overflakkee Vitale Kernen Goeree Overflakkee Goeree-Overflakkee 21-08-2019 10:35

Vitale Kernen bezoekt zwembad​ Een delegatie van Vitale Kernen heeft zwembad ’t Zuiderdiep op vrijdagmorgen 16 augustus jl. bezocht. Niet om een duik in het zwembad te nemen tijdens de politieke vakantieperiode, maar om met mensen in gesprek te gaan die het zwembad beheren, er werken en met de gebruikers. De Vitale Kernen raadsleden waren na deze gesprekken onder de indruk. Onder de indruk door te beseffen dat het beheer van een zwembad vele facetten kent en waardoor de gebruikers met veel plezier gebruik maken van het zwembad. De delegatie werd – het bezoek niet was aangekondigd- spontaan en vriendelijk ontvangen door de mensen van ’t Zuiderdiep; onderdeel van stichting Sport Recreatie Goeree-Overflakkee. Tijdens de rondleiding door de technische ruimten van binnen- en buitenbad, de zwembaden en het nuttigen van een kop koffie kregen zij een heel goed beeld van wat er zoal bij komt kijken om een zwembad te beheren. Dit beheer gaat deze mensen goed af, bezoekersaantallen zijn gegroeid van 80.000 naar nu ruim 100.000 per jaar. Tijdens het bezoek werd het zwembad gebruikt door badgasten met een hoog grijsgehalte en aansluitend waren er veel ouders met baby’s en hele jonge kinderen. Zoals bekend is het voor Vitale Kernen een prioriteit dat het zwembad op zondag open gaat voor onze inwoners en recreanten om een baantje te trekken, in een zwembad wat naar de mening van Vitale Kernen in alle facetten goed wordt beheerd.

Externe analyse zwembad De Staver ...

Vitale Kernen Goeree Overflakkee Vitale Kernen Goeree Overflakkee Goeree-Overflakkee 09-08-2019 12:47

Externe analyse zwembad De Staver Het college heeft de uitslag van de externe analyse van zwembad De Staver via een persbericht kenbaar gemaakt. Al vanaf de totstandkoming van de stichting SRGO -voortkomend uit voormalige beheerder van zwembad De Staver; stichting Olympia- is Vitale Kernen kritisch op het beleid wat door hen wordt gevoerd, met name de kwaliteit en de bedrijfsvoering van zwembad De Staver. Vele vragen en verduidelijkingen heeft Vitale Kernen afgelopen jaren neergelegd bij het college. Na de calamiteit op 31 oktober jl. waardoor het zwembad moest worden ontruimd, en er veel maatschappelijke onrust ontstond, is op verzoek van het college door de organisatie Sportfondsen een onderzoek gestart. De bevindingen zijn bekend en geeft aan dat er zowel technische als ook beheersmatige aanpassingen noodzakelijk zijn. Het college geeft aan er vertrouwen in te hebben dat zwembad De Staver voorziet in een veilige omgeving, waar zonder zorgen gezwommen, gesport en gerecreëerd kan worden. Tijdens de eerste raadsvergadering na de zomervakantie op 12 septemberzal het rapport van Sportfondsen worden geagendeerd door Vitale Kernen.

Openbaar toilet Naar aanleiding van ...

Vitale Kernen Goeree Overflakkee Vitale Kernen Goeree Overflakkee Goeree-Overflakkee 04-08-2019 12:21

Openbaar toilet Naar aanleiding van een brief van de Maag Lever Darm Stichting en de Continentie Stichting aan de gemeente Goeree-Overflakkee heeft Vitale Kernen aandacht gevraagd voor de beschikbaarheid van openbare toiletten. Uit het overzicht van beschikbare openbare toiletten, dat het college begin van dit jaar de Raad deed toekomen , bleek dat er wel aardig wat openbare toiletvoorzieningen zijn, maar dat er toch nog wel een verbeterslag gemaakt kon worden. Niet altijd was goed aangeven waar een openbaar toilet beschikbaar is. Onlangs heeft Vitale Kernen hier opnieuw aandacht voor gevraagd. Het resultaat hiervan is dat de gemeente zich gaat aanmelden voor de Hoge Nood App. Met deze app vindt je met je smartphone direct de dichtstbijzijnde toiletvoorziening. Deze app laat ook de route zien naar het toilet, geeft voorzieningen weer en reviews van voorgaande bezoekers. Ook ondernemingen kunnen hun toiletvoorziening aanmelden bij deze app. Ook de bewijzering naar het openbaar toilet bij de GO markt, nu gevestigd in de bibliotheek te Middelharnis, wordt verbetert. Het openbaar toilet in Ouddorp bij parkeerterrein Dorpstienden is ook volgens de ondernemers (BIZ) voldoende zichtbaar. Vitale Kernen is blij met de maatregelen die er genomen worden en roept ondernemingen dan ook op hun toiletvoorziening aan te melden bij deze app . Wellicht dat deze ondernemingen ook met een speciale sticker op het raam kunnen aangeven dat men bij hoge nood gebruik kan maken van de betreffende toiletvoorziening. Dan is het voor iedereen meteen duidelijk. Verder hoopt Vitale Kernen dat de toegankelijkheid van toiletvoorzieningen blijvende aandacht van het college zal hebben en dat men ‘ het mee zal nemen in de verschillende beleidsterreinen’, zoals men in de brief van 10 januari 2019 heeft toegezegd.

Twijfel aan toewijzingssysteem ...

Vitale Kernen Goeree Overflakkee Vitale Kernen Goeree Overflakkee PvdA Goeree-Overflakkee 17-07-2019 09:08

Twijfel aan toewijzingssysteem huurwoningen Het beleid van de rijksoverheid is erop gericht om senioren zolang als mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving te laten wonen. De praktijk is echter weerbarstig. In Achthuizen, bijvoorbeeld, worden vijf nieuwe huurwoningen voor senioren gebouwd, waarvoor een 89-jarige geboren en getogen Achthuizense zich heeft aangemeld. Echter zij komt op basis van de zogenaamde toewijzingscriteria niet in aanmerking voor één van de woningen. Buiten de kern Wel is één woning toegewezen aan huurders buiten de kern Achthuizen. Ongetwijfeld zal het huidige toewijzingssysteem door de woningbouwcoöperatie goed zijn toegepast, maar of het systeem volledig voorziet in het uitgangspunt van de rijksoverheid – en binnen de prestatieafspraak tussen gemeenten en woningbouwcoöperatie valt – trekt Vitale Kernen in twijfel. Motie Vandaar dat Vitale Kernen een motie voorbereidde om de huidige toewijzingscriteria aan te passen. De PvdA stelde in dezelfde context een mondelinge vraag aan het college. Het college zegde toe om de toewijzingscriteria te bespreken met de woningbouwcoöperatie. Reden voor Vitale Kernen om de voorbereide motie niet in te dienen. In de loop van de tijd schenkt Vitale Kernen wederom aandacht aan de toewijzingscritera zodat de theoretische uitgangspunten overeenkomen met de dagelijkse praktijk.

Motie van treurnis De PvdA diende ...

Vitale Kernen Goeree Overflakkee Vitale Kernen Goeree Overflakkee PvdA Goeree-Overflakkee 14-07-2019 10:13

Motie van treurnis De PvdA diende een motie van treurnis in (noemde het ‘teleurstelling’) tegen het college omdat het wel erg lang duurt voordat zwembad ‘t Zuiderdiep, in Stellendam, op zondag beschikbaar is voor de recreant en voor inwoners die dan graag een baantje trekken. Vreemde reactie Beetje vreemde reactie omdat twee weken eerder het college aangaf dat in 2020 zwembad ‘t Zuiderdiep open wordt gesteld. Natuurlijk heeft dit te lang geduurd. Er loopt al een verzoek voor openstelling vanaf 2013. Echter er was in de vorige raadsperiode een christelijke meerderheid in de gemeenteraad. Vanaf maart 2018 niet meer. Ons eiland is er niet mee gediend om nu iedere keer de tegenstellingen tussen partijen zo op te roepen. We hebben nu eenmaal acht verschillende fracties binnen onze gemeente en moeten elkaar met respect behandelen, inclusief het behoud van eigen standpunten en identiteit.

Eindelijk duidelijkheid voor ...

Vitale Kernen Goeree Overflakkee Vitale Kernen Goeree Overflakkee Goeree-Overflakkee 13-07-2019 10:04

Eindelijk duidelijkheid voor eigenaren recreatiewoningen Vorige week besloot de gemeenteraad unaniem voor welke recreatieparken het bestemmingsplan wordt aangepast. Voornamelijk voor de recreatiewoningen op het oostelijk deel van het eiland vindt er hopelijk de aanpassing plaats van recreatie naar dubbelbestemming. Met het unaniem genomen besluit gaat het college naar de provincie Zuid-Holland om ook hun medewerking te vragen voor deze wijziging. Illegaal Vitale Kernen vindt het bijzonder dat er veel illegaal gebruik wordt gemaakt van recreatiebewoning op het westelijk deel van ons eiland, waar veel recreatieve mogelijkheden zijn. Blijkbaar heeft de recreatiesector dit zelf veroorzaakt. Vandaar dat Vitale Kernen een oproep doet aan het college om de kosten, die gemaakt moeten worden om te gaan handhaven, te betalen uit het jaarlijks bedrag van 200.000 euro, dat de recreatiesector ter besteding krijgt van de gemeente Goeree-Overflakkee. Wanneer de Provincie Zuid-Holland akkoord is met de gewenste aanpassing, vindt verdere uitwerking van het voorstel plaats. Een belangrijk punt van aandacht is de zogenaamde verevening: de meerwaarde van de woning omdat deze recreatief maar ook permanent mag worden bewoond. Als het aan Vitale Kernen ligt worden de vrijkomende middelen gebruikt voor een kwaliteitsverbetering van het park of de woonkern waarin het park ligt.

Geen steun voor duurzame landbouw op ...

Vitale Kernen Goeree Overflakkee Vitale Kernen Goeree Overflakkee CDA Goeree-Overflakkee 12-07-2019 09:53

Geen steun voor duurzame landbouw op Goeree-Overflakkee Vitale Kernen diende tijdens de recente raadsvergadering een motie in om te bewerkstelligen dat agrarisch Goeree-Overflakkee zich onderscheidt in duurzame landbouw. De nadruk zou daarbij moeten liggen op het sterk terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Helaas kreeg Vitale Kernen onvoldoende steun voor de motie. Energie-neutraal Naast dat we in 2020 energie-neutraal zijn als eiland, zou het tevens goed zijn als wij onze uitstekende landbouwgronden op een onderscheidende wijze bewerken. Om dit te bereiken roept Vitale Kernen het college op hierover met LTO GO in contact te treden. Wethouder Both van het CDA vindt dat de agrarische sector al voldoende doet op ons eiland en voelt niet de behoefte ons eiland te promoten via onderscheidende landbouw.

Voetbalverenigingen nog even in de ...

Vitale Kernen Goeree Overflakkee Vitale Kernen Goeree Overflakkee SGP CDA PvdA Goeree-Overflakkee 11-07-2019 09:20

Voetbalverenigingen nog even in de wachtkamer Vitale Kernen heeft, gezamenlijk met GJZ, PvdA en CU, een motie ingediend om voetbalvereniging DBGC alvast te laten beginnen met de renovatie van hun was- en kleedruimten. In 2020 komt er een bedrag vrij voor de komende jaren waarmee voetballend Goeree-Overflakkee een kwaliteitsslag voor hun accommodaties kan maken. Vertragen Om het traject niet onnodig te vertragen willen Vitale Kernern, PvdA en CU dat de financiële middelen vanuit de gemeente nog dit jaar vrijkomen. Helaas kregen de drie voornoemde partijen geen meerderheid aan stemmen binnen de gemeenteraad. En dat terwijl de SGP twee weken geleden nog woorden in de mond nam als: ,,Onacceptabel, op korte termijn actie, kan echt niet langer zo.” En mevrouw Keijzer van het CDA nog alle mogelijkheden wilde onderzoeken om het traject te versnellen. Noodzaak Het college geeft aan dat eerst de verenigingen aan de beurt zijn waar de noodzaak het grootst is, te weten de twee voetbalverenigingen DBGC en vv Herkingen. DBGC wil heel graag direct aan de slag en is al bezig met de benodigde vergunningaanvraag.

Website Vitale Kernen registreert ...

Vitale Kernen Goeree Overflakkee Vitale Kernen Goeree Overflakkee Goeree-Overflakkee 09-07-2019 16:56

Website Vitale Kernen registreert 75.000ste bezoeker Met gepaste trots zag Vitale Kernen deze week dat hun website, www.vitalekernengo.nl, inmiddels alweer ruim 75.000 bezoekers heeft getrokken. Het groot aantal bezoekers van het laatste jaar geeft aan dat de website van Vitale Kernen niet alleen tijdens de verkiezingsperiode wordt bezocht. Actualiteit Vitale Keren is daar blij mee en waardeert dat ze gevolgd worden door de inwoners van onze gemeente. ,,Het verklaart dat wij veel worden benaderd door inwoners die iets vinden van een onderwerp dat in de actualiteit is,” aldus raadslid Willy Heintjes. Vitale Kernen blijft oproepen dit te blijven doen zodat ze weet wat de mening is van de inwoner van Goeree-Overflakkee.

De Eerste Kamer heeft een liberaal ...

VVD VVD Goeree-Overflakkee 02-07-2019 14:40

De Eerste Kamer heeft een liberaal als nieuwe voorzitter 👍🏻