Nieuws van politieke partijen in Goeree-Overflakkee inzichtelijk

1529 documenten

Bus tijdens file op vluchtstrook ...

Vitale Kernen Goeree Overflakkee Vitale Kernen Goeree Overflakkee Goeree-Overflakkee 19-06-2019 06:52

Bus tijdens file op vluchtstrook A29 Op 9 november 2017 heeft Vitale Kernen gevraagd aan het college zich in te spannen om de toegankelijkheid van ons eiland te verbeteren, door niet alleen te kijken naar de autoverkeer maar ook naar het openbaar vervoer. De overkant Heel veel Flakeeёnaars pendelen voor hun werk naar ‘de overkant’. Vele werkplekken zijn via het openbaar vervoer te bereiken. Door snel openbaar vervoer beschikbaar te stellen en deze ook meer ruimte te geven op met name de A29 is men een stuk sneller het eiland op en af. Het openbaar vervoer is met de R-lijn al een stuk verbeterd. Zeker nu de beheerder van de A29, Rijkswaterstaat, heeft toegezegd dat het openbaar vervoer bij files op de A29 gebruik mag maken van de vluchtstrook. Vitale Kernen, maar ook heel veel gebruikers van het openbaar vervoer zijn hier blij mee.

Wij feliciteren iedereen die ...

VVD VVD Goeree-Overflakkee 12-06-2019 15:50

Wij feliciteren iedereen die geslaagd is van harte met het behaalde resultaat. 👏🏻🎉

Jammer!VVD Provincie Zuid Holland - ...

VVD VVD Goeree-Overflakkee 12-06-2019 12:59

Jammer!

Afvalinzameling gaat deels ...

Vitale Kernen Goeree Overflakkee Vitale Kernen Goeree Overflakkee Goeree-Overflakkee 11-06-2019 19:35

Afvalinzameling gaat deels ondergronds Was Vitale Kernen een jaar of wat geleden aangenaam verrast door de mededeling van het college dat op termijn al het huishoudelijk afval in één bak kan worden gegooid, en dat de markt dit voor de inwoners gaat scheiden, én het afval via de milieustraten vanaf 1 januari 2018 gratis wordt, kreeg de gemeenteraad afgelopen donderdag juist het tegenovergestelde te horen. Gestegen De markt lijkt op dit moment onvoldoende in staat om aan de wens van de gemeente te voldoen. De zogenaamde circulaire economie (waarbij al het afval wordt hergebruikt) vraagt om een hele goede scheiding van afval. Onze inwoners zijn daar helaas niet secuur genoeg in gebleken. De afgelopen jaren is het aangeboden afval via de groene afvalcontainer gestegen van 215 naar 271 kilo per inwoner! Terwijl het de bedoeling is dat we naar 50 kilo per persoon moeten in 2025! Om deze doelstelling te verwezenlijken heeft de gemeenteraad groenlicht gegeven om aan de slag te gaan met deze doelstelling én om de kosten van afvalverwerking in de hand te houden. Want deze vliegt uiteraard met die 271 kilo per inwoner gigantisch de bocht uit. Zo is het de bedoeling dat er ondergrondse verzamelcontainers komen voor het restafval. Voor groente, fruit en tuinafval blijft de bruine container en deze wordt voorzien van een chip waardoor het gewicht kan worden gewogen. Minicontainer Voor plastic, metaalverpakkingen en drankpakken komt er een minicontainer aan huis. Voor het verzamelen van oud papier en glas verandert er niets. Tot 6x per jaar kan gratis één kubieke meter restafval naar de milieustraten worden gebracht. Voor bouwafval zal in de toekomst een vergoeding worden gevraagd.

Gaat het echt gebeuren?Glasvezel ...

VVD VVD Goeree-Overflakkee 29-05-2019 15:32

Gaat het echt gebeuren?

Zondagopenstelling zwembad ‘t ...

Vitale Kernen Goeree Overflakkee Vitale Kernen Goeree Overflakkee SGP VVD CDA PvdA Goeree-Overflakkee 26-05-2019 17:33

Zondagopenstelling zwembad ‘t Zuiderdiep Binnen de coalitie van SGP, Vitale Kernen, CDA en VVD is ruim een jaar geleden de afspraak gemaakt dat zwembad ‘t Zuiderdiep ook op zondag open mag zijn. Op dit moment is dat echter nog steeds niet het geval. Het duurt Vitale Kernen allemaal erg lang! Een jaar Wij snappen niet dat het college van burgemeester en wethouders aangeeft dat er in juni een volgend overleg staat gepland met de beheerder (SRGO) van het zwembad. Terwijl e.e.a. inmiddels dus al ruim een jaar speelt. Of het college nu passief is hierin, of de professionele organisatie SRGO, blijft voor Vitale Kernen onduidelijk. Met de zomer voor de deur is het daarom heel begrijpelijk dat de fractie van de PvdA vraagt wat nu de stand van zaken is over de openstelling van het zwembad op zondag.

Hebben jullie onze Dominique ook op ...

VVD VVD Goeree-Overflakkee 24-05-2019 07:34

Hebben jullie onze Dominique ook op tv gezien? Vandaag ook in de krant van Wakkker Nederland!