Nieuws van politieke partijen in Goes over VVD inzichtelijk

32 documenten

KIES VOOR ZEELAND ✅ Deze woensdag ...

NG (Nieuw Goes) NG (Nieuw Goes) D66 CDA PvdA GroenLinks Partij voor de Vrijheid VVD Partij voor de Dieren Goes 19-03-2019 16:45

KIES VOOR ZEELAND ✅ Deze woensdag mag u stemmen voor Provinciale Staten én de Waterschappen. De Provincie Zeeland gaat over enorm belangrijke zaken, zoals de bebouwing aan onze kust, de motorrijtuigenbelasting, onze wegen en het openbaar vervoer. Daarnaast telt uw stem dubbel, want met uw stem heeft u ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Nieuw Goes roept dan ook iedereen op om te gaan stemmen! Aan de Provinciale Statenverkiezingen doen de volgende partijen mee (op lijstnummer): 1. CDA 2. VVD 3. SGP 4. SP 5. PVV 6. PvdA 7. D66 8. CU 9. Partij voor Zeeland (PVZ) 10. GroenLinks 11. 50Plus 12. DENK 13. Partij voor de Dieren (PvdD) 14. FVD Heeft u nog geen idee waar u op gaat stemmen? Kijk dan zeker eens op https://www.zeelandstemt.nl/

IN ACTIE VOOR LHBT+ ❎ Het aantal ...

NG (Nieuw Goes) NG (Nieuw Goes) D66 CDA PvdA GroenLinks SGP VVD Goes 23-02-2019 16:45

IN ACTIE VOOR LHBT+ ❎ Het aantal zelfmoordpogingen onder LHBT-inwoners is 4 keer hoger dan gemiddeld. ❎ Homohaat onder Zeeuwse jongeren komt veel vaker voor dan gemiddeld in Nederland. ❎ Een flinke groep homoseksuele ouderen moet in het verzorgingstehuis terug de kast in. Drie heftige feiten die laten zien dat er meer dan genoeg problemen zijn op het gebied van LHBT-acceptatie. Voor Nieuw Goes reden om afgelopen donderdag een motie in te dienen voor een actieplan, zodat deze problemen kunnen worden opgelost. Momenteel loopt er een samenwerkingsproject binnen verschillende Zeeuwse gemeenten om de situatie voor LHBT’ers te verbeteren. Dat is een goede zaak! Tegelijkertijd zijn er terreinen waar dit project niet in voorziet. Met een Goes LHBT-actieplan kunnen we dit dus mooi aanvullen. In het actieplan zien we bijvoorbeeld graag een grote inzet om zorginstellingen LHBT-vriendelijk te maken, een uitgebreide samenwerking met het Tejo-huis om problemen bij homoseksuele jongeren sneller te signaleren, en een gemeentelijk aanspreekpunt voor LHBT’ers. De SP en PvdA hebben de motie mede ingediend en gesteund. Tijdens de raadsvergadering kreeg de motie ook nog steun van de Partij voor Goes, wat helaas niet voldoende is om aangenomen te worden. CDA, SGP/CU, VVD, D66 en GroenLinks stemden namelijk tegen. We vinden het bijzonder teleurstellend dat er dus geen actieplan komt.

PVDA WIL BELASTINGVOORDEEL VOOR ALLE ...

PvdA PvdA SGP VVD CDA Goes 23-12-2018 11:14

PVDA WIL BELASTINGVOORDEEL VOOR ALLE GOESENAREN Door Marco Eestermans Het gaat beter met het geld van Goes. Zo goed zelfs dat het college (CDA,VVD,SGP-CU) een belastingvoordeel cadeau doet. Helaas niet voor iedereen in Goes. Het cadeautje is alleen voor Goese bedrijven. Goese inwoners krijgen niks. Dat vindt de PvdA oneerlijk. In 2016 moest Goes keuzes maken. De Goesenaren gaven aan dat zij liever bezuinigen dan de lokale belastingen verhogen. Toch koos het college toen voor een lastenverzwaring. De belasting werd met 1.700.000 euro verhoogd, tegen de wens van Goese inwoners in. Nu het beter gaat krijgen alleen Goese bedrijven een belastingvoordeel van 75.000 euro. Dat vinden wij oneerlijk. Afgelopen donderdag stelden we daarom voor om ook de Goese inwoners een belastingvoordeel te geven. Helaas redde dit voorstel het niet. Ook Goesenaren zouden 75.000 euro minder OZB moeten opbrengen dan het college verwacht. Op deze manier stellen we iedereen gelijk, zowel de Goese bedrijven als de Goese inwoners. Dit vinden we eerlijk en rechtvaardig. Zeker omdat de burgers zwaar hebben bijgedragen aan het verhelpen van de financiële problemen.

MOTIE TEGEN KATTENJACHT HAALT HET ...

NG (Nieuw Goes) NG (Nieuw Goes) D66 CDA PvdA GroenLinks SGP VVD Goes 29-11-2018 16:32

MOTIE TEGEN KATTENJACHT HAALT HET NIET 🐱 Met grote teleurstelling hebben we afgelopen raadsvergadering moeten zien dat onze motie tegen de voorgenomen kattenjacht weinig steun kreeg van andere partijen. Alleen de SP, Partij voor Goes en een raadslid van D66 stemden voor ons plan om als gemeente een krachtig signaal naar de provincie te sturen tegen de kattenjacht. Alle andere partijen (GroenLinks, PvdA, CDA, VVD, SGP/CU en een D66-raadslid) stemden tegen. We zouden als Nieuw Goes maar moeten inspreken bij de Statenvergadering, terwijl het nou juist onze bedoeling is om als Goese politiek samen op te trekken. Samen voor onze katten! Dat is veel krachtiger dan dat één partij even inspreekt tijdens een Statenvergadering. Daarnaast zou het niet ‘gepast’ zijn om de agenda van Gedeputeerde Staten te beïnvloeden. Dit punt staat echter allang op de agenda, dus dat is een non-argument. Blijkbaar zijn bestuurlijke procedures belangrijker dan het welzijn van onze katten. Volstrekt onbegrijpelijk. We hopen dat Provinciale Staten zo verstandig is om niet in te stemmen met de kattenjacht, maar we vinden het een gemiste kans dat onze gemeente geen duidelijk tegengeluid naar de provincie wil overbrengen.

📣 RAADSVERGADERING 📣 Afgelopen ...

NG (Nieuw Goes) NG (Nieuw Goes) D66 CDA PvdA GroenLinks SGP VVD Goes 24-11-2018 11:23

📣 RAADSVERGADERING 📣 Afgelopen donderdag was de raadsvergadering. 🐈 Onze motie tegen de kattenjacht heeft het jammer genoeg niet gehaald! Alleen de SP, Partij voor Goes en een raadslid van D66 steunden ons voorstel. GroenLinks, CDA, SGP/CU, VVD, PvdA en een raadslid van D66 stemden tegen. Bijzonder teleurstellend! 🌐 Nieuw Goes heeft tegen het verhogen van de subsidie voor Goes Marketing gestemd. De subsidie zou met €50.000 worden verhoogd. Wij vinden dat de gemeente aan haar schuldenberg moet denken, en dat Goes Marketing al genoeg subsidie krijgt waarmee zij hun doelen kunnen bereiken. Daarnaast hebben inwoners van de Gemeente Goes in de bezuinigings-enquête aangegeven juist te willen bezuinigen op citymarketing. Uiteindelijk werd het voorstel toch aangenomen door een meerderheid van CDA, SGP/CU, VVD en GroenLinks. 🏗️ Nieuw Goes heeft voor de verhuizing van de bibliotheek gestemd. De bibliotheek zal verhuizen naar het plein bij Theater de Mythe en een nieuwe en eigentijdse insteek krijgen. Het wordt een bibliotheek met een gezellig huiskamergevoel, waar inwoners samen kunnen komen voor onder andere boeken, cursussen en een goede kop koffie. Dit plan is unaniem door de gemeenteraad aangenomen. ⛩️ Het college wil graag een nieuw themajaar organiseren. Nieuw Goes heeft hierover een motie ingediend, waarin staat dat de gemeente de financiering overlaat aan sponsoren, en zelf een uitvoerige faciliterende rol op zich neemt. Deze motie werd door geen enkele andere partij gesteund, waardoor er €200.000 uitgegeven zal worden aan een nieuw themajaar. ♿ Nieuw Goes heeft voor het verbeteren van de toegankelijkheid in onze gemeente gestemd. Mensen met een handicap moeten op zoveel mogelijk plekken kunnen komen. Iedereen moet namelijk volwaardig mee kunnen doen in onze maatschappij. Daarom vinden we het fantastisch dat er werk wordt gemaakt van het verbeteren van de toegankelijkheid!

Gratis parkeervergunning voor ...

GroenLinks GroenLinks VVD Goes 16-11-2018 10:36

Gratis parkeervergunning voor mantelzorgers De parkeervergunning voor mantelzorgers wordt vanaf volgend jaar waarschijnlijk gratis. Wethouder Loes Meeuwisse (VVD) staat positief tegenover dit idee van GroenLinks. UPDATE: De gemeenteraad heeft een amendement van GroenLinks om de parkeervergunning voor mantelzorgers gratis te maken unaniem aangenomen! Bij de bespreking van de parkeertarieven vroeg GroenLinks de parkeervergunning voor mantelzorgers in het vervolg gratis ter beschikking te stellen. Met de zogenaamde mantelzorgvergunning kunnen mantelzorgers die hun zorg binnen het betaald parkeren-gebied van Goes verlenen gratis parkeren. De vergunning kost nu nog € 52,50 per jaar. Wethouder Loes Meeuwisse (VVD) stond positief tegenover dit idee, maar wil eerst nog nagaan of het gratis verstrekken van deze vergunning geen fraude in de hand werkt. Tijdens de vergadering bleek dat op dit moment negen mantelzorgvergunningen zijn verstrekt. Door de vergunning gratis te maken zou de gemeente daardoor jaarlijks iets meer dan € 400 aan inkomsten mislopen. Hoewel hij er vanuit gaat dat Meeuwisse haar tariefvoorstel aan de gemeenteraad op dit punt zal aanpassen, hield Carel Bruring de mogelijkheid open bij de raadsvergadering, waar over de tarieven wordt beslist, met een amendement te komen. "Maar een amendement voor iets meer dan vierhonderd euro, dat zou toch niet nodig moeten zijn?", verzuchtte hij. De gemeenteraad besluit 22 november over de parkeertarieven.

COLLEGE EN NIEUW GOES STEUNEN ...

PvdA PvdA SGP VVD CDA Goes 16-11-2018 06:37

COLLEGE EN NIEUW GOES STEUNEN OMSTREDEN BELASTINGBEVRIEZING Door Marco Eestermans Er zijn geen cijfers of deze belastingmaatregel het economisch klimaat verbetert, in 2016 zijn de lasten voor burgers flink verhoogd en de noodzaak ontbreekt. Dit alles maakt de maatregel om de belasting voor bedrijven te bevriezen omstreden. De Partij van de Arbeid probeerde nog om deze maatregel van tafel te krijgen. De collegepartijen CDA,VVD,SGP en de lokale partij Nieuw Goes stemden toch voor deze maatregel. Tijdens de begrotingsraad gaf wethouder Meeuwisse (VVD) opnieuw geen cijfers waaruit blijkt dat deze maatregel nodig is. Sterker nog: ze bevestigt dat het gaat om een aanname. Het college denkt dat hiermee het economisch klimaat verbetert. Rapporten van o.a. Monitor Vestigingsklimaat Nijmegen laten zien dat er veel meer aspecten een rol spelen bij een goed economisch klimaat. Zo zijn de infrastructuur, onderwijs en genoeg arbeiders een belangrijk punt voor bedrijven. Ook blijkt uit een onderzoek van Louter en Elsevier dat Goes op de tiende plaats staat van de landelijke economische toplocaties. Het gaat dus eigenlijk al heel goed in Goes. Ook heeft Goes van de vier grote Zeeuwse gemeenten de laagste lasten voor bedrijven. We zien dan ook geen reden om deze maatregel in te voeren. Bij de PvdA schiet het ook in het verkeerde keelgat dat inwoners in 2016 te maken kregen met een forse lastenverhoging. Om de bezuinigingen te realiseren werd door het college de belasting verhoogd. Twee jaar later krijgen de inwoners daar niks voor terug. Sterker nog: ze hebben Goes uit de financiële problemen geholpen en krijgen stank voor dank. De Goesenaar mag blijven betalen terwijl de bedrijven een cadeautje gepresenteerd krijgen. Oneerlijk.

OVER DROMEN, DADEN EN EEN WAANIDEE ...

PvdA PvdA VVD Goes 05-11-2018 15:02

OVER DROMEN, DADEN EN EEN WAANIDEE Deze week bespreekt de gemeenteraad de begroting voor 2019. Dat is traditioneel een moment stil te staan bij oud en nieuw beleid. Wij doen dat ook. Onderstaand onze zogenaamde algemene beschouwingen. Het is even lezen maar dan weet je ook wat: over burgerparticipatie, De Veerhoeve, de schulden van de gemeente, armoede bij kinderen en ouderen, het sprookje van de AH XL, sport, cultuur, legalisering van de wietteelt en nog het een en ander: Algemene beschouwingen zijn om terug te blikken en om vooruit te kijken. De eerlijkheid gebiedt gelijk te melden dat we dit met gemengde gevoelens doen. Niets menselijks is ons vreemd en evenals velen in ons midden zien we ons graag in control: de gemeenteraad als het bestuurlijk centrum van de gemeente Goes waar in alle wijsheid besluiten worden genomen voor het welzijn van de gemeente en de burgers. We zijn dit jaar tegen de grenzen van die wijsheid aangelopen. En dan hebben we het over de Veerhoeve. Een standaardprocedure, het wijzigen van een bestemmingsplan, heeft voor honderden mensen hun leven op de kop gezet. Met de beste bedoelingen wilden raad, het gemeentebestuur en de betrokken ambtenaren de toenmalige eigenaar faciliteren in het moderniseren van zijn camping. Met behoud van staanplaatsen voor de vaste gasten. Het eigendom veranderde een aantal malen, een groep investeerders kwam in beeld, de grenzen van het vastgestelde bestemmingsplan werden opgezocht. Schaamteloos sprinkhaankapitalisme wint het van de spaarcenten van Heinz en Mien Modaal. Allemaal volgens de regels. Over de wijzigingen in het bestemmingsplan zijn de huurders van de Veerhoeve niet geïnformeerd. Was niet nodig, liet het gemeentebestuur in antwoord op een vraag van ons weten. Want immers een private aangelegenheid tussen eigenaar en huurders. En die huurders hadden de aankondiging kunnen lezen in een huis-aan-huis blad. Laat dat blad nou niet bezorgd worden bij de chalets en stacaravans aan het Veerse Meer. En wat is er op tegen om betrokkenen altijd te informeren over voor hen belangrijke ontwikkelingen? Dat laatste is een van de uitgangspunten bij burgerparticipatie, een ander beleidsonderwerp waarover we ons zorgen maken. Piep-participatie Burgerparticipatie is voor alle bestuurders een van de belangrijkste opgaven van deze tijd. Burgers zijn niet meer het makke stemvolk uit de tijd van Thorbecke maar willen volop betrokken worden bij voor hen belangrijke ontwikkelingen in de woon- en leefomgeving. En dat kunnen ze ook. Door ervaring, scholing en gemeenschappelijke inzichten is de burger van nu een burger die serieus genomen kan worden. Burgerparticipatie houdt in dat niet alleen met de eigenaar en maar ook met de huurders van De Veerhoeve om tafel gegaan wordt. Altijd de betrokkenen definiëren en daarmee in gesprek gaan. Eerlijk alle informatie delen, scenario’s bespreken, varianten ontwikkelen, keuzes maken. Zo moeilijk is het eigenlijk niet, die burgerparticipatie. Maar met de eigenaren van De Veerhoeve praat de gemeente Goes wel, de huurders komen pas in beeld als ze daar zelf uitdrukkelijk om verzoeken. Burgerparticipatie is in Goes piep-participatie geworden. Te vaak kijkt de gemeente, als een bestuurlijke controlfreak, eerst of ze haar eigen zin kan doordrijven. Als er protesten komen wordt uitgelegd dat het proces goed is doorlopen. Houden de protesten aan dan pas komt er soms, niet altijd, ruimte voor burgers om te participeren. Waarom toch steeds eerst die weerstand aanwakkeren? Voorbeelden? De verwarmingsperikelen in Ouverture, de sluiting van dorpshuis De Griffioen, de plannen voor De Veerhoeve, de ontsluiting van De Schilderswijk. We hopen dat, nu een andere wethouder burgerparticipatie in de portefeuille heeft, dit belangrijke thema eindelijk (na al die jaren) serieus genomen wordt en bestuur en ambtenaren zaken los durven te laten. Dat geldt voor de gemeenteraad. Maar zeker ook voor het college en de medewerkers. Bestuurlijk, ambtelijk en politiek Nederland komt uit een traditie van zelf willen beslissen, controleren en de touwtjes in handen houden. Dat gaat niet samen met burgerparticipatie. Burgerparticipatie verwacht van de bestuurders dat zij de overstap durven maken naar faciliteren en ondersteunen. Want echt, de burger weet en kan veel meer dan we denken. Mag het een onsje minder, met die schulden? Waar we ons ook zorgen over maken dat is de schuldpositie van de gemeente. We zitten (met een schuld die eind 2019 144 miljoen bedraagt) nog steeds in de oranje-zone, het gebied waarin volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voorzichtigheid is geboden. We kunnen ons voorstellen dat er oplossingen voor het Omnium worden gekozen waardoor we dichter bij de rode zone komen. En rood of oranje: door de schuld brengt Goes dagelijks 14.000 euro naar de banken. Geld waarvoor we veel nuttiger bestemmingen kunnen bedenken. Graag horen we van het college of de ontwikkeling van de schuldquote (inclusief het Omnium) aanleiding kan worden voor nieuwe bezuinigingen. Nog liever vernemen we, ook van andere partijen, hoe we eindelijk vorm gaan geven aan de breed uitgesproken wens de schuldpositie van Goes voor eens en altijd in goede banen te leiden. Bijvoorbeeld door de schuld uiteindelijk maximaal even groot te maken als de exploitatie, dan zitten we eindelijk in groen gebied. Zelfs de vezels laten het bij het Goese college afweten Schulden hebben alles te maken met inkomsten en uitgaven. En daar is wat raars aan de hand. In 2016 stonden we voor zware bezuinigingen. Met een enquête werd de Goesenaren gevraagd wat zij wilden. Over veel waren ze het oneens maar over 1 ding niet: de lasten voor de burgers moesten niet omhoog. Dat was een heldere boodschap, helemaal in lijn met wat de meeste partijen (waaronder de drie in het college) hadden betoogd tijdens de verkiezingen en in het collegeprogramma. Desondanks gingen de lasten voor de burgers omhoog. Wie door dit college nu wel worden ontzien zijn de ondernemers. De VVD verzilvert haar sterkere positie in het college met een cadeautje van 400.000 euro voor ondernemend Goes. We ervaren het als opvallend dat het college op onze vragen geen enkel argument heeft kunnen geven waarom deze maatregel noodzakelijk is. Premier Rutte had het - bij de dividendbelasting - nog over zijn vezels. Maar zelfs die laten blijkbaar het college in de steek. Tot nu lijkt de hele lastenverlichting een gevoel. Een pleziertje voor bedrijven omdat het kan, niet omdat het moet. De maatregel staat haaks op de lastenverzwaring voor burgers twee jaar geleden. De PvdA vraagt zich af: wanneer krijgen de burgers een lastenverlichting? Dan liever minder wachtlijst En als het geen belastingverlichting wordt dan hebben we nog wel wat maatregelen voor die vier ton die echt hout snijden. Bijvoorbeeld door de wachtlijst voor beschut werk flink in te korten. Het is de PvdA al enkele jaren een doorn in het oog dat deze wachtlijst bestaat. Het college maakt zich volgens de verantwoordelijke wethouder geen zorgen. De PvdA doet dit wel. Jaarlijks staan nu mensen aan de kant. De wachtlijst wordt niet kleiner en door de instroom blijft deze bestaan. Als aan het aan de PvdA ligt gaan we hier zo snel mogelijk iets aan doen. Naast de toegankelijkheid tot werk zijn er allerlei andere vormen van toegankelijkheid, fysiek maar ook psychologisch. Het is fijn te kunnen constateren dat Goes doorpakt. Er is een budget van twee ton, er komt een onderzoek naar beperkingen (en oplossingen). We houden hier graag het tempo in, iedereen moet mee kunnen doen. Om knelpunten te blijven signaleren stellen we voor dat Goes toegankelijkheidsambassadeurs benoemt: Goesenaren die door beperking, inzicht of ervaring goed in staat zijn aan te geven waar de toegankelijkheid te kort schiet en hoe deze verbeterd kan worden. Armoede moet niet mogen Ruim 3% van de Goesenaren heeft een bijstandsuitkering. Armoede in onze samenleving is een probleem. Jonge en oude Goesenaren worden beperkt in hun deelname aan de maatschappij. Een sportclub, een dagje weg of kinderfeestje zijn te duur als je in armoede leeft. Nog steeds zijn inwoners afhankelijk van organisaties als De Voedselbank, Het Leger des Heils of Sport- en cultuurfonds. We willen ervoor zorgen dat geen enkel kind slachtoffer hoeft te worden van armoede. We zijn daarom groot voorstander van het kindpakket en willen het pakket graag uitbreiden. Ook ouderen in armoede willen we helpen. We zien graag dat er naast een kindpakket, ook een ouderenpakket wordt ontworpen om armoede tegen te gaan. Armoede begint met voldoende inkomen. Het basisinkomen kan kansen beiden om armoede tegen te gaan. De PvdA wil de komende jaren graag kijken of Goes kan experimenteren met het basisinkomen. De PvdA wil dat sport ook bereikbaar is voor onze kinderen. Helaas groeien ook in Goes kinderen op in armoede. Daarom pleit de PvdA ervoor nog meer bekendheid te geven aan het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Zodat de arme Goese kinderen hun weg weten te vinden naar een sportieve, gezonde toekomst. Cultuur De PvdA wil dat cultuur toegankelijk is voor iedereen. Daarom hebben wij het themajaar omarmt. In het nieuwe themajaar zullen laagdrempelige activiteiten plaatsvinden die door iedere Goese burger kunnen worden bezocht. Zowel kleine als grote cultuurverenigingen moeten de kans krijgen om zich te ontwikkelen en te groeien. Wij vragen nadrukkelijk aandacht voor het Museum de Bevelanden. Wat ons betreft maken we extra geld vrij voor het museum, zodat het museum meer van de Bevelandse (en dus Goese) geschiedenis aan de inwoners en de toeristen kan laten zien. Daarnaast onderstrepen we het educatieve karakter van het museum. Ziet het college mogelijkheden om het onderwijs (basisschool en middelbaar) nog meer te koppelen aan cultuureducatie? Waanidee wordt onderdeel van beleid Gemengde gevoelens hebben we ook waar het gaat om de binnenstad en de detailhandel. We hebben behoefte aan een duidelijke visie op de binnenstad. De regel is dat er geen nieuwe winkels buiten de binnenstad mogen komen en het winkelaanbod gecentreerd moet worden. In de praktijk zien we dat dit beleid niet consequent gehandhaafd wordt. Bij de Goese Schans komen nieuwe winkels, op Klein-Frankrijk, bij de Goese Poort en nu ook bij de nieuwe appartementen op de Piet Hein-kavel. Kortom, in de praktijk wordt er niets gedaan aan de versnippering van het winkelaanbod en wordt de binnenstad juist verzwakt waar we dat niet wilden. Terwijl we toch zo duidelijk zijn gewaarschuwd die versnippering te voorkomen. Erg zorgelijk bij het beleid voor de detailhandel vinden we het absurde verhaal over de AH XL die op de Westerschans zou komen. Drie jaar lang duikt een project van minimaal 3000 vierkante meter en honderden parkeerplaatsen op in raadsstukken en uitlatingen van het college. Inmiddels weten we dat het een waanidee was. Maar wel een waanidee dat mede als argument is gebruikt om in tijden van bezuinigingen te investeren in een dure, nieuwe turborotonde op het Tiendenplein. Wij zijn hier erg van geschrokken. Hoe is het mogelijk dat zo’n majeure natte droom onderdeel van beleid is geworden? Zijn er nog meer verzonnen projecten? We vertrouwden altijd op de informatie van het college. Dit vertrouwen volhouden vinden we moeilijk. Dorpen De gemeente Goes draait niet alleen om de stad Goes. Wij willen dat 's-Heer Hendrikskinderen, 's-Heer Arendskerke, Eindewege, Wolphaartsdijk, Oud-Sabbinge, Kloetinge, Kattendijke en Wilhelminadorp bereikbaar en leefbaar blijven. In onze ogen lukt dit door een regelmatige ov-verbinding, een bruisend verenigingsleven en vooral dat inwoners omkijken naar elkaar. Dorpshuizen zijn ontmoetingsplaatsen en mogen niet worden gesloten. Is het college het met ons eens dat alle dorpshuizen de komende jaren open blijven. Sport Sporten is gezond voor alle Goesenaren. Wij hebben een brede variatie aan sportclubs in onze gemeente. Goes voetbalt op een hoog niveau in de derde klasse. Ook kunnen Goesenaren korfballen, badmintonnen, tennissen, watersport, atletiek en andere sporten beoefenen in onze gemeente. Een van de belangrijkste sportfaciliteiten is het Omnium. De manier waarop de financiële huishouding bij het Omnium nu in elkaar steekt, baart ons grote zorgen. Dit moet anders. Is de raad bereid om een raadsenquête op te tuigen om alle feiten omtrent het Omnium boven water te krijgen? Wij wel. Stop het gedonder aan de achterdeur Goes heeft zich aangesloten bij het verbond van rookvrije gemeenten. Op zich goed want roken is slecht en moet zeker niet als voorbeeld getoond worden aan kinderen. We willen allemaal een rookvrije generatie. Maar we hechten ook aan de vrijheid van burgers de genotsmiddelen te gebruiken die zij wensen. We vinden het belangrijk dat mensen die gebruik willen maken van softdrugs dit veilig kunnen doen. Dit betekent dat het achterdeurbeleid op de schop moet en dat Goes, wat de PvdA betreft, mee moet gaan doen aan het landelijk experiment van legale wietteelt. Op dit moment wordt softdrugs nog illegaal gekweekt en verkocht aan zowel coffeeshops als straathandelaren. Burgers die op dit moment softdrugs kopen kunnen niet honderd procent zeker zijn dat het veilig is. Het is namelijk onbekend hoe de wiet gekweekt wordt, onder welke omstandigheden en of er nog verzwarende middelen/chemicaliën zijn toegevoegd. Daarnaast kan met de legalisatie van de wietteelt beter zicht komen op de verkoop en het gebruik van softdrugs, omdat coffeeshops dan als centrale verkooppunten gebruikt worden. Dus legaliseer de aanvoer van softdrugs en wie het gebruik van genotsmiddelen door volwassenen aan banden wil leggen: concentreer je op het alcoholgebruik. Dat is bewezen vele en vele malen schadelijker voor de consument en de samenleving. Goedkoop wonen blijft een recht Zorgen houden we ook over het aanbod van goedkope sociale huurwoningen. Het is belangrijk voor Goes dat er meer betaalbare woningen komen in de sociale huursector en als starterswoningen. Op dit moment is het aanbod in goedkope sociale huurwoningen vrij laag terwijl de verwachting is dat de Goese bevolking nog de komende vijftien jaar zal stijgen. Woningzoekenden moeten lang wachten op een woning in Goes. Het gebrek aan goedkope woningen maakt de gemeente onaantrekkelijker voor mensen die in Goes willen of willen blijven wonen. Hier is wat de PvdA betreft nog een slag te winnen. Omdat goed en goedkoop wonen een recht is voor iedereen. En niet alleen voor de Goesenaren die momenteel kunnen profiteren van een extreem lage hypotheekrente. Afrondend Het zal duidelijk zijn: wat de PvdA betreft gaat er al veel goed maar kan er ook veel nog beter. We hopen dat nu eindelijk, na jaren van beloften, de burgerparticipatie op de rails wordt gezet. De Goesenaren verdienen dat. We zouden het ook fijn vinden als we tijdens deze begrotingsbehandeling heldere afspraken kunnen maken over de schuldpositie van de gemeente. We wachten af op welke wijze het college invulling aan een lokaal klimaatbeleid gaat geven. Wat onze nieuwe burgemeester betreft, we hopen dat haar de kennismaking met Goes en de Goesenaren bevalt en zij de burgemeester gaat worden die ze zich voornam toen ze solliciteerde. Amanda van Hertum Aysegul Devrim Danny Nije John van Tiel Kees Hoogstrate Marco Eestermans Patric de Schepper Ralph van Hertum Wouter van der Pijl Wiert Omta Willy Witt Goes, 5 november 2018.

KRIJGT GOES HAAR EIGEN ...

PvdA PvdA VVD Goes 27-10-2018 07:41

KRIJGT GOES HAAR EIGEN DIVIDENDBELASTING? Door: Marco Eestermans Iedereen weet het nog: het kabinet wilde koste wat het kost de dividendbelasting afschaffen. Ondanks dat vele organisaties en bedrijven hier op tegen waren. En ondanks het ontbreken van duidelijke cijfers. Rutte kon niet 1 econoom noemen die de maatregel verstandig vond. Het lijkt er nu op dat Goes haar eigen belastingsprookje gaat krijgen. Het college schrijft in het collegeprogramma: “Wij hebben aandacht voor de lasten van bedrijven en willen onze positie op de Zeeuwse ranglijst verbeteren”. Met andere woorden: we willen de lasten voor bedrijven verlagen, omdat het goed zou zijn voor de bedrijven. In de begroting voor 2019 wordt deze zin herhaald. De PvdA wil van het college weten welke cijfers laten zien dat een lastenverlaging voor bedrijven noodzakelijk is. We stelden daarom deze vraag aan het college. Antwoord kwam er niet. Wethouder Meeuwisse (VVD) bleef steken in de woorden: “We willen Goes aantrekkelijk houden”. Toen de PvdA om meer cijfers vroeg bleef het stil. Geen antwoorden, geen cijfers. Het zal een gevoel zijn, als bij Rutte. Het enige wat er nog uitkwam was: “We zullen de opmerkingen meenemen”. Op 8 november praat Goes over haar financiën voor volgend jaar en daarna. Wij zullen dit onderwerp nogmaals herhalen. Hopelijk voor de wethouder heeft ze dan wel cijfers, want tot nu toe heeft het college geen enkel steekhoudend argument gegeven om de lasten voor bedrijven te verlagen.

ALBERT HEIJN XL BLIJKT DODE ...

PvdA PvdA SGP D66 VVD CDA Goes 16-10-2018 14:07

ALBERT HEIJN XL BLIJKT DODE MUS Door: Wiert Omta Vrijdag 5 oktober j.l. opent wethouder Meeuwisse een bedrijfspand aan de Houtkade. In haar toespraak bespreekt de bestuurster actuele ontwikkelingen in het gebied: “Aan de overkant komt een AH XL”. De wethouder doelt op de bouwactiviteiten op het stukje grond tussen het kanaal en de begraafplaats (de Westerschans). Maar er is een probleem: er komt voor zover de PvdA heeft kunnen reconstrueren helemaal geen AH XL in Goes. Die megasupermarkt bestaat waarschijnlijk alleen in de hoofden van Goese politici. Die conclusie trekken we na een informatief telefoongesprek met Albert Heijn. De wensdroom begint in 2015. Het gemeentebestuur weet als iedereen dat Goes er financieel slecht voor staat. En toch wil het college van CDA, VVD en SGP/CU een ‘robuuste vijftaks turborotonde’ op het Tiendenplein aanleggen. Maar omdat zo’n rotonde een slordige miljoen kost en er op het Stadskantoor ook al wordt gesproken over bezuinigingen moet je met een goed verhaal komen. Een deel van dat verhaal wordt de Albert Heijn XL op de Westerschans. Die trekt extra verkeer en dat kan niet over de bestaande rotonde. Die moet vervangen worden. En dan gaat het spel op de wagen. Omroep Zeeland heeft de primeur. De redactie spreekt in het voorjaar de RWS en de verantwoordelijke wethouder en meldt daarna op 15 mei 2015 op de website: “Zo komt er in elk geval een Albert Heijn XL op de Westerschans”. Later dat jaar vraagt B&W aan de gemeenteraad budget voor het vervangen van de rotonde op het Tiendenplein: “De vijftaksrotonde wordt in het meest recente verkeersonderzoek aangeduid als toekomstgerichte oplossing. Er is tevens voldoende capaciteit voor de ontwikkeling van de Goese Schans, waaronder ook de ontwikkeling met een vestiging een AH XL”. Dus o.a. voor de verwachtte verkeersstromen richting de AH XL moet een rotonde 1,5 kilometer verderop worden vernieuwd en vergroot. Met dat verhaal hoopt het gemeentebestuur de raad te overtuigen in tijden van financiële tegenslag. En dat lukt: alleen D66 en de PvdA stemmen tegen. De AH XL is de grootste winkel die Albert Heijn in de aanbieding heeft. In Vlissingen staat er een. Een AH XL heeft een oppervlakte van minimaal 3.000 vierkante meter en parkeergelegenheid voor honderden auto’s. Op de Westerschans verbazen we ons over de beperkte omvang van het terrein: slechts een fractie van de ruimte bij de AH XL’s die we kennen. Reden om zelf maar eens met Albert Heijn te bellen. Het antwoord is duidelijk: “Een AH XL, daar hebben wij nooit over gesproken. Ook in het verleden niet. Wij hebben nooit de intentie gehad een XL te vestigen op die locatie”. En nu hebben we een gek verhaal: AH zegt van geen XL te weten, RWS en college vertellen drie jaar lang o.a. tegen Omroep Zeeland, de gemeenteraad en de aanwezigen bij een bedrijfsfeestje dat er een AH XL komt. Tijd voor vragen aan het gemeentebestuur: 1. Kan het college de raad de stukken tonen waaruit klip en klaar (en zonder voorbehoud) valt op te maken dat Albert Heijn een AH XL gaat vestigen op de Westerschans? 2. Wanneer wordt de AH XL op de Westerschans geopend? 3. Is het college met ons van mening dat de gemeenteraad altijd moet kunnen vertrouwen op de informatie die aan de raad wordt verstrekt?