Nieuws van politieke partijen in Groningen over Partij voor de Dieren inzichtelijk

1807 documenten

Vandaag voerden we actie. Aanleiding ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 13-07-2019 16:24

Vandaag voerden we actie. Aanleiding was de stalbrand afgelopen zondag waar 100.000 kippen levend verbrandden. In tegenstelling tot de reacties op de berichten hierover op bv RTV Noord waren de reacties op straat voornamelijk meelevend. We spraken met mensen over de bio-industrie, over stalbranden, die veel te vaak voorkomen en over plantaardig(er) eten.

De Partij voor de Dieren organiseert ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 12-07-2019 12:09

De Partij voor de Dieren organiseert zaterdag een herdenkingsbijeenkomst op de Grote Markt in Stad voor de kippen die omkwamen bij de brand in twee kippenschuren in Kiel-Windeweer. Dat de brand in de kippenschuren waarschijnlijk is aangestoken, doet volgens Voerman niets af aan de ernst van de zaak. 'Natuurlijk is het nog erger dat iemand deze dieren bewust heeft verbrand. Maar stalbranden zouden niet zo ontzettend veel slachtoffers moeten maken. De dieren worden opgeslagen als bulkgoederen en kunnen geen kant op. Brandpreventie, zoals een sprinklerinstallatie, is niet verplicht.' https://www.rtvnoord.nl/nieuws/210850/Partij-voor-de-Dieren-herdenkt-duizenden-verbrande-kippen-Kiel-Windeweer Partij voor de Dieren herdenkt duizenden verbrande kippen Kiel-Windeweer - #rtvnoord

De Partij voor de Dieren ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 09-07-2019 15:22

De Partij voor de Dieren statenfractie Groningen wil dat er provinciale kaders opgesteld worden voor de ontwikkeling van drijvende zonneparken. De partij vreest een wildgroei aan zonnepanelen op plassen en meren, met negatieve gevolgen voor dieren, natuur en landschap. De zorgen zijn onder andere ingegeven door de plannen om bij Sellingerbeetse 130.000 panelen te plaatsen in een voormalige zandwinningsplas. De fractie stelt vragen ( https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-drijvende-zonneparken ) aan het College. https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-wil-pas-op-de-plaats-voor-drijvende-zonneparken

In april stond het kunstwerk ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 06-07-2019 14:34

In april stond het kunstwerk #OdeaanhetVarken 🐷 bij het hoofdstation in Groningen en trok veel bekijks.Tijdens de rondreis van het kunstwerk werden ook handtekeningen opgehaald voor het Europese initiatief #Stopdekooien. De 1 miljoen handtekeningen die nodig zijn voor het initiatief zijn binnen! Compassion in World Farming, de initiatiefnemer van het burgerinitiatief, bedankt iedereen die al een bijdrage leverde. 👍 Maar... als er teveel ongeldige handtekeningen tussen staan mislukt het alsnog. Vandaar dat ze op 1,4 miljoen handtekeningen willen uitkomen. Wij vragen jullie, als jullie dat al niet al hebben gedaan, om op de website www.stopdekooien.nl online te tekenen. Tot 11 september 2019 is het mogelijk om voor dit initiatief te tekenen. 📝

De Partij voor de Dieren Groningen ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 04-07-2019 11:40

De Partij voor de Dieren Groningen heeft een meldpunt. ( https://groningen.partijvoordedieren.nl/bomenkap-meldt-het ) ingericht waar mensen kunnen doorgeven waar bomen in de provincie gekapt of geplant worden. Ook geven we informatie over wat u zelf kunt doen om bezwaar te maken tegen een voorgenomen kap in uw buurt. Zo mogelijk zullen we politieke actie ondernemen. Stop de ontbossing! Meld kap, maar ook nieuwe aanplant!

Gisteren hadden we in de Staten de ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren D66 Groningen 04-07-2019 08:54

Gisteren hadden we in de Staten de Algemene Beschouwingen. We dienden 8 moties in. De Partij voor de Dieren heeft na toezeggingen van het college een flink aantal teruggetrokken of aangehouden. De motie waarvoor we ‘s ochtends een demonstratie hielden voor het provinciehuis, nl. het uitroepen van de noodtoestand voor het klimaat hebben we “voorlopig” ingetrokken, nadat het college expliciet heeft uitgesproken te erkennen dat we met een klimaatcrisis te maken hebben. Daarmee erken je dat er sprake is van een ramp en dat er zeer urgente maatregelen genomen moeten worden. We waren blij met deze uitspraak en zullen bij iedere keuze van de Staten deze langs de ecologische meetlat leggen. Verder is ons toegezegd dat scholen uitdrukkelijk op de hoogte worden gebracht van de mogelijkheid om subsidie te krijgen om hun schoolpleinen te vergroenen. En dat de minst draagkrachtigen in onze provincie betrokken worden bij de mogelijkheid van een provinciale lening voor het verduurzamen van hun woning. In de praktijk betekent dat dat ze er maandelijks een paar tientjes op vooruit gaan. (Reductie energiekosten minus afbetalen lening). In de pen en op verzoek van de gedeputeerde aangehouden de moties tot het planten van een klimaatbos en het optuigen van een groen digitaal platform. (M.b.t. Het laatste gaan we samen met D66 aan het werk). De motie “Carnivoor geef het door” heeft het helaas niet gered. Geen meerderheid. De hieronder staande motie is met grote meerderheid aangenomen.

Vanochtend voerde de Partij voor de ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 03-07-2019 14:32

Vanochtend voerde de Partij voor de Dieren actie bij het Provinciehuis waarbij de arriverende Statenleden werden opgeroepen om de klimaatproblemen serieus aan te pakken in onze provincie. De actiegroep Extinction Rebellion sloot zich bij onze actie aan, waardoor we met een mooie grote groep onze boodschap konden afgeven. Later vandaag diende Ankie Voerman, ons Statenlid, de motie in om in Groningen de klimaat noodtoestand uit te roepen. Een motie waarmee we willen bereiken dat bij alle te maken keuzes in de provincie de gevolgen voor het klimaat worden meegenomen.

De statenfractie van de Partij voor ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 25-06-2019 11:44

De statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat de provincie Groningen de klimaatnoodtoestand uitroept. Dit in navolging van een groeiend aantal landen en steden wereldwijd. De partij zal daartoe tijdens de Algemene Beschouwingen op 3 juli a.s. een motie indienen en zal haar oproep kracht bijzetten met een publiek toegankelijke klimaatactie voor de deur van het Provinciehuis van 08:30 tot 09:30. https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/roep-ook-in-provincie-groningen-klimaatnoodtoestand-uit

Voor alle duidelijkheid: Marianne ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 23-06-2019 08:45

Voor alle duidelijkheid: Marianne Thieme zou vanmiddag voor een lezing naar Groningen komen maar heeft ivm familieomstandigheden moeten afzeggen. We komen zo snel mogelijk met een nieuwe datum!

De Statenfractie vindt de noodzaak ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 21-06-2019 07:45

De Statenfractie vindt de noodzaak van een snelle energietransitie heel belangrijk. Het mag echter geen zakkenvullende business worden van een paar grote partijen. Bewoners moeten meegenomen worden, natuur mag er niet onder lijden. Daarom delen we de opvatting van de door de provincie ingestelde maatschappelijke tender wind. In Westerwolde dreigde het mis te lopen, daarom hebben we, hierop geattendeerd door de Partij voor de Dieren Westerwolde / PvdD, flink aan de bel getrokken . https://www.dvhn.nl/groningen/Provincie-Groningen-waarschuwt-voor-ronselpraktijken-van-windmolenparkbouwer-Prowind-24568891.html