Nieuws van politieke partijen in Hellevoetsluis inzichtelijk

523 documenten

Privacy van naturisten in geen geval ...

VVD VVD Hellevoetsluis 01-08-2019 07:33

Privacy van naturisten in geen geval in het geding. Er is in juli, in en rond Hellevoetsluis, veel commotie ontstaan over het verhaal dat de gemeente Hellevoetsluis van plan is om een uitkijktoren te plaatsen waardoor de privacy van de bezoekers van de naturistencamping in gevaar zou komen. In de gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost is inderdaad het plaatsen van een uitkijkplatform opgenomen. Het doel van dit platform is om recreanten die met de fiets richting Hellevoetsluis komen, alle kans te geven om een mooi overzicht te krijgen van de kern Oudenhoorn het zonneveld en de mooie natuur die rondom het zonneveld wordt aangelegd. De gebiedsvisie zegt daarover: “De omgeving van de ijsbaan wordt in de plannen betrokken door aanleg van een stop- en verblijfsplek voor recreanten aan de zijde van het Trambaanpad. Een uitkijkplatform markeert de plek en biedt zicht op het zonneveld in zijn omgeving. Dit voorstel zal nog nader worden onderzocht en afgestemd met omwonenden en met de camping.” Toen hierover, nog voor de vaststelling van de visie, vragen zijn gesteld aan de verantwoordelijke wethouders is door hen aangegeven dat het nooit zo zal zijn dat er vanuit de uitkijktoren zicht zal zijn op de camping. De ophef die nu ontstaan is, heeft te maken met het feit dat de gebiedsvisie als bijlage is toegevoegd bij de vergunningaanvraag voor het zonneveld. Hierdoor is mogelijk de indruk ontstaan dat er ook vergunning is aangevraagd voor de uitkijktoren. Een begrijpelijke vergissing. Navraag bij de VVD wethouder Aart-Jan Spoon heeft duidelijk gemaakt dat de toren geen onderdeel is van de actuele aanvraag voor de zonnevelden. Dit betekent zeker niet dat er nooit een uitkijkpunt zal komen. Wanneer er een uitkijkpunt gemaakt word zal het college dit doen in overleg met omwonenden en de camping. De fractie van de VVD zal het college hieraan houden. Zo werken we er samen aan dat Hellevoetsluis aan iedereen kan laten zien dat duurzame energieproductie, natuur en recreatie hand in hand kunnen gaan.

Wij danken Henk voor zijn jarenlange ...

VVD VVD Hellevoetsluis 07-06-2019 17:31

Wij danken Henk voor zijn jarenlange tomeloze inzet!

Michael PisteckyAfgelopen twee dagen ...

VVD VVD Hellevoetsluis 17-05-2019 17:25

Café Liberaal met Tweede Kamerlid ...

VVD VVD Hellevoetsluis 09-04-2019 10:43

Ook de VVD geeft haar kijk op de ...

VVD VVD Hellevoetsluis 08-04-2019 17:47

Ook de VVD geeft haar kijk op de zaken die spelen rond de gebiedsvisie Zuid-Oost. In de tekst op haar website geeft de VVD inzicht in de wijze waarop zij omgaat met de gebiedsvisie. https://hellevoetsluis.vvd.nl/nieuws/34906/gebiedsvisie-zuid-oost

VVD Hellevoetsluis wil geen betaald ...

VVD VVD Hellevoetsluis 03-04-2019 08:53

LINQ MediaIn aanloop van de ...

VVD VVD Hellevoetsluis 18-03-2019 09:41

Fossiele energie is eindig. We ...

VVD VVD Hellevoetsluis 17-03-2019 14:19

Fossiele energie is eindig. We zetten in op een breed scala aan duurzame energie: zon, wind, warmte, waterstof en we experimenteren zelfs met getijde-energie. Innovaties moeten ervoor zorgen dat de energietransitie betaalbaar blijft. Vind jij het ook belangrijk dat we tijdig inzetten op betaalbare, duurzame energie, stem dan 20 maart op Mirjam Nelisse - Provinciale Statenlid VVD Zuid-Holland

Natuur toegankelijk voor iedereen in ...

VVD VVD Hellevoetsluis 15-03-2019 20:08

Natuur toegankelijk voor iedereen in Zuid-Holland! Stem op Mirjam Nelisse - Provinciale Statenlid VVD Zuid-Holland