Nieuws van politieke partijen in Hillegom inzichtelijk

61 documenten

In de laatste raadsvergadering voor ...

Bloeiend Hillegom Bloeiend Hillegom GroenLinks Hillegom 17-07-2019 14:17

In de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie is de Kadernota 2020 behandeld. Een onderwerp dat steeds weer terugkeert in Hillegom is duurzaamheid. GroenLinks heeft een motie ingediend met een instrument om het duurzaam bouwen in Hillegom te bevorderen. Bloeiend Hillegom heeft de motie gesteund en aan de wethouder gevraagd naar de huidige stand van duurzaam bouwen en hoe inwoners zelf hun huis duurzamer kunnen maken. De wethouder reageerde hierop dat de gemeente volop bezig is met het verbeteren van de communicatie naar de inwoners. Zo zijn er in Hillegom 'Energiecoaches' die inwoners helpen bij het verduurzamen van hun huis. Op korte termijn worden er nog meer van deze coaches aangesteld, zodat er meer inwoners bij hen terecht kunnen. Daarnaast is er een Duurzaam Bouwloket waar mensen al gebruik van kunnen maken bij vragen op het gebied van duurzaamheid. Het duurzaam bouwen gaat wel leiden tot een hogere prijs van woningen, maar je verdient het later terug, doordat je een lagere energierekening krijgt, liet de wethouder weten.

Gemeente Hillegom is druk bezig met ...

Bloeiend Hillegom Bloeiend Hillegom Hillegom 05-07-2019 06:08

Gemeente Hillegom is druk bezig met het vormen van een nieuw afvalbeleid. Maar afval scheiden kan nog best lastig zijn. Wist u bijvoorbeeld dat... - Kroonkurk, deksels en doppen in de PMD zak moeten? Een losse deksel van blik of van plastic mag bij het PMD. Deksels, doppen, etiketten en kurken mogen op de glazen fles of pot blijven zitten en zo de glasbak in. - Een gebruikt zakdoekje/vuil keukenpapier in de GFT-container of eigen composthoop moet? - Een medicijndoordrukstrip bij het restafval moet? Restant van medicijnen kunnen retour naar de apotheek, of ingeleverd worden in de milieustraat.

Gemeente Hillegom is de afgelopen ...

Bloeiend Hillegom Bloeiend Hillegom Hillegom 28-05-2019 11:58

Gemeente Hillegom is de afgelopen maanden druk bezig geweest met de eerste stapjes richting een nieuw afvalbeleid. Zo zijn er enquêtes afgenomen onder de inwoners, zijn er informatieavonden georganiseerd en is de raad op bezoek geweest bij twee afvalverwerkingsbedrijven, allemaal met de hoop wat meer te leren over afval. Wist u bijvoorbeeld dat... - Een pizzadoos niet bij het oud papier mag, omdat het karton vet is? - Een chipszak niet bij het plastic afval mag, omdat het een gebrand aluminium laagje bevat? - Etensresten gewoon bij het gft mogen?

Onlangs is er in de lokale krant ...

Bloeiend Hillegom Bloeiend Hillegom Hillegom 22-05-2019 12:37

Onlangs is er in de lokale krant verschenen dat de wethouder met de portefeuille vervoer gesprekken voert om te bezien of er mogelijk een fietspad aangelegd kan worden op de grond aan de Zanderij. Het fietspad moet parallel lopen aan de Wilhelminalaan. Dit om de verkeersveiligheid daar te verbeteren. Echter gaat dit wel ten koste van de eerste klas bollengrond. Bloeiend Hillegom is benieuwd naar uw mening hierover. Vul daarom de poll in: Op de Zanderij moet een fietspad worden aangelegd

Dinsdagavond 14 mei had de ...

Bloeiend Hillegom Bloeiend Hillegom Hillegom 15-05-2019 08:08

Dinsdagavond 14 mei had de gemeenteraad van Hillegom een raadsuitje naar Brandweer Hillegom. De raad werd ontvangen door de clustercommandant die kort vertelde waar de brandweer zich allemaal mee bezighoudt. Vervolgens kwam er een aantal vrijwilligers aan het woord. Deze vrijwilligers hebben allemaal een opleiding gedaan om de fijne kneepjes van het vak te leren. Daarnaast werd er verteld dat de brandweer hard op zoek is naar nieuwe vrijwilligers. Een aantal raadsleden mocht de werkzaamheden van de brandweer zelf ervaren. Zij reden met spoed in de brandweerwagen naar de plek waar een oefening uit was gezet. De raadsleden mochten een persoon uit een auto redden door de auto op te hogen en open te knippen en mochten een brand blussen. De raadsleden hebben ondervonden dat er nog heel wat bij het brandweerwerk komt kijken. Zo moet een brandweerman of - vrouw niet alleen een brand kunnen blussen, maar ook op de hoogte zijn van nieuwe technieken, schadelijke stoffen en alle auto-onderdelen. Bloeiend Hillegom vond het een interessante ervaring en wil Brandweer Hillegom bedanken en succes wensen met het vinden van nieuwe vrijwilligers.

Maartensheem niet alleen meer voor ...

Bloeiend Hillegom Bloeiend Hillegom Hillegom 23-04-2019 14:32

Maartensheem niet alleen meer voor senioren Het wooncomplex Maartensheem is door STEK overgenomen van Lieven De Key. Daarmee gaat dit complex meer toegankelijk worden voor zoekers op de woninghuurmarkt. Op het complex zijn in het recente verleden meerdere malen vervelende toestanden geweest tussen verschillende bewoners die in de oude woningen met dunne wanden en met weinig parkeergelegenheid wonen. Bloeiend Hillegom heeft het college gevraagd of zij het maatschappelijk aanvaardbaar vindt dat mensen met verschillende leefpatronen en behoeften bij elkaar op hetzelfde complex gehuisvest worden. Het lijkt Bloeiend Hillegom goed om ‘te mixen’ indien de omstandigheden daarvoor geschikt zijn, maar wanneer dit niet het geval is zou men zo’n soort experiment niet moeten willen. Het college is van mening dat er niets is veranderd aan het woningcomplex en hoopt dat het sociaal veel beter gaat worden, nu er ook jongvolwassenen gaan wonen. Bloeiend Hillegom zal de situatie rondom Maartensheem blijven monitoren.

De fracties van Bloeiend Hillegom, ...

Bloeiend Hillegom Bloeiend Hillegom GroenLinks D66 Hillegom 20-04-2019 13:15

De fracties van Bloeiend Hillegom, D66 en GroenLinks hebben afgelopen raadsvergadering een motie ingediend met een verzoek aan het college om staatssecretaris Blokhuis te volgen in het Nationaal Preventieakkoord. De staatssecretaris is namelijk met het plan gekomen om door heel Nederland zo'n 1000 nieuwe watertappunten op schoolpleinen aan te leggen. Met het aanleggen van deze watertappunten wordt de jeugd gestimuleerd om zelf een flesje water mee te nemen en deze te vullen met het water uit het tappunt wanneer het flesje leeg is. Dit heeft positieve gevolgen voor de gezondheid van de jeugd, want hierdoor wordt het meenemen van ongezonde suikerdranken verminderd. Daarnaast heeft dit positieve gevolgen voor het verminderen van plastic en karton, omdat de kinderen het flesje dat zij meenemen kunnen hergebruiken en niet elke keer een nieuw flesje of pakje drinken hoeven mee te nemen. Scholen in het primair onderwijs krijgen driekwart van het bedrag voor de tappunten vergoed van het Rijk. Aan het college werd door de oppositiepartijen gevraagd het resterende bedrag te vergoeden. De portefeuillehouder vond het een sympathieke motie, maar zag er geen nut in om de watertappunten aan te leggen. De coalitiepartijen sloten zich bij de portefeuillehouder aan. Bloeiend Hillegom vindt het jammer dat deze motie, waarin met weinig moeite en weinig kosten zowel de gezondheid van de Hillegomse jeugd als het terugdringen van afval bevorderd kan worden, niet is aangenomen. Uiteraard zullen wij met voorstellen blijven komen om deze zaken in de toekomst wel te kunnen bevorderen.

Mooi initiatief: ruil uw tuintegels ...

Bloeiend Hillegom Bloeiend Hillegom Hillegom 28-03-2019 20:31

Mooi initiatief: ruil uw tuintegels in voor plantjes om een bijdrage te leveren aan een groener én bloeiender Hillegom! https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2242723619274930&id=1958493474364614

Raadsbezoek naar ...

Bloeiend Hillegom Bloeiend Hillegom Hillegom 16-03-2019 15:39

Raadsbezoek naar afvalverwerkingsbedrijven De gemeente Hillegom moet een nieuw afvalbeleid voor huishoudelijk afval opstellen. Dit moet ervoor zorgen dat het afval per inwoner daalt naar 100 kilogram restafval per persoon per jaar en dat de gemeente 75% afvalscheiding behaalt. Op dit moment is het restafval per inwoner voor Hillegom nog 186 kilogram per jaar. De vraag is: hoe zorgen we voor een daling in het aantal kilo’s restafval? Op 14 maart is een deel van de raad, waaronder ook de raadsleden van Bloeiend Hillegom, op werkbezoek geweest bij twee afvalverwerkingsbedrijven. Dit waren de bedrijven Suez in Rotterdam, waar vooral plastic, metaal en drankenkartons wordt gescheiden en AEB in Amsterdam, waar nascheiding plaatsvindt. De boodschap van beide bedrijven is simpel: het afval moet schoon zijn om te kunnen verwerken. Dit geldt bijvoorbeeld voor het restafval, waar nu nog zo’n 36% aan gft-afval inzit. Men gooit dus nog te vaak ook gft-afval (bijvoorbeeld etensresten) in de grijze bak, waardoor het afval niet goed gescheiden en verwerkt kan worden. Aan de hand van deze informatie is het dus van belang dat de eerste stap voor het behalen van de doelstelling is dat het restafval en gft beter gescheiden gaat worden. Daarnaast is de gemeenteraad tot nog veel andere inzichten gekomen, die allemaal worden meegenomen in het traject rondom het nieuwe afvalbeleid.

In de raadscommissie van donderdag 7 ...

Bloeiend Hillegom Bloeiend Hillegom Hillegom 11-03-2019 09:50

In de raadscommissie van donderdag 7 maart heeft Bloeiend Hillegom wederom vragen gesteld over de sloop van de oude manege. In eerste instantie bleek dat de manage nog niet gesloopt kon worden omdat er asbest aanwezig was. Op verzoek van Bloeiend Hillegom is toen wel het losliggend materiaal en vuil verwijderd. Vervolgens was er het broedseizoen en zaten er vleermuizen in de manege, waardoor de sloop nog niet kon plaatsvinden. Uiteindelijk moest er door de provincie een besluit genomen worden, maar dit bleef ook op zich wachten. Donderdagavond bleek dat het niet de Provincie, maar Omgevingsdienst Haaglanden was die een besluit moest nemen en dit aan Provincie Zuid-Holland moest doorgeven, zo vertelde de portefeuillehouder. Komende week kan dit besluit worden verwacht en volgens de wethouder staan de ‘slooptroepen’ klaar om maandag 18 maart direct met de sloop te beginnen. Er moet dan wel een positief besluit zijn. Misschien dat de brand in de loods aan de Weerlaan van afgelopen vrijdagnacht de beslissing versnelt. Bloeiend Hillegom blijft deze zaak op de voet volgen. https://m.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20190309_4627049/flinke-brand-in-loods-hillegom?utm_source=google&utm_medium=organic&fbclid=IwAR3PoHwZoHFHNpSRD1C_dJlZthsp0iZ3rQ6TTgPPYavneZT1vaPdfEOJaZI