Nieuws van politieke partijen in Hilvarenbeek inzichtelijk

73 documenten

In de kern van Esbeek aan de Oude ...

HOI Werkt HOI Werkt Hilvarenbeek 21-08-2019 13:09

In de kern van Esbeek aan de Oude Trambaan komen 12 nieuwe woningen: 5 starterswoningen, 4 vrijesectorwoningen en 2 levensloopbestendige seniorenwoningen. Als HOI Werkt zijn we blij met dit plan. Minder blij worden we van de kapvergunning die is verleend voor de twee oude lindebomen aan de Oude Trambaan. De bomen staan aan de straat, dus kappen is niet nodig om de woningen te kunnen bouwen. Bovendien is bij het verlenen van de kapvergunning volgens ons het bomenkapbeleid niet goed toegepast. De bomen hebben wel degelijk cultuurhistorische, landschappelijke en natuur- en milieuwaarde. Daarom hebben we vragen gesteld. Je leest ze op https://hilvarenbeek.notubiz.nl/Schriftelijke vragen omgevingsvergunning voor het kappen van twee linden aan de Oude Trambaan 14

Eindelijk komt er schot in de ...

HOI Werkt HOI Werkt Hilvarenbeek 29-06-2019 13:01

Eindelijk komt er schot in de woningbouw van Hilvarenbeek. Vanaf 2019 tot aan 2022 komen er 120 woningen per jaar bij. Maar dat is niet voldoende voor de toekomst. Nu en in de toekomst bouwen we: - Goedkope woningen voor starters. Zodat jongeren in hun eigen gemeente kunnen blijven wonen. - Betaalbare woningen voor senioren. Zodat mensen oud kunnen worden in hun eigen omgeving. - Voldoende huurwoningen. Zodat ook mensen die niet willen of kunnen kopen aan bod komen. - Doorstroomwoningen tussen 2 en 3,5 ton. Zodat de woningmarkt in beweging blijft. - Woningen in alle kernen. Zodat de kernen leefbaar blijven. Donderdag 4 juli staat de Woonvisie op de agenda van de raad. Met de Woonvisie kan het college bij de provincie en regio aantonen waaraan in Hilvarenbeek en de kernen behoefte is. Want de provincie wil deze onderbouwing. Daarnaast heeft het college met de ambtenaren een grote inhaalslag gemaakt. Alle plannen die de afgelopen jaren op een stapel waren beland, zijn nu beoordeeld. De initiatiefnemers weten nu welke plannen kansrijk zijn. Als HOI Werkt hebben we er in het debat op aangedrongen dat er snelheid moet komen. Waar mogelijk moeten we de procedures verkorten. En ook willen we dat er bij alle plannen voldoende ruimte is voor groen en dat de cultuurhistorische waarden bewaard blijven. Bij de verdere beoordeling zullen we daar scherp op letten. Hopelijk gaan donderdag alle partijen akkoord met de Woonvisie. Meer weten? De Woonvisie vind je op https://hilvarenbeek.notubiz.nl/document/7706401/1/Woonvisie_Hilvarenbeek_%283_bijlage_Woonvisie%29

Zo'n 50 mensen kwamen gisterenavond ...

HOI Werkt HOI Werkt Hilvarenbeek 20-06-2019 09:24

Zo'n 50 mensen kwamen gisterenavond naar het gemeentehuis om hun ideeën te delen voor de Hisphal-locatie. De omwonenden waren goed vertegenwoordigd en zien graag woningen voor starters en senioren op deze plek. Misschien in combinatie met een andere functie. Ook vinden ze het belangrijk dat de wijk het groene en ruimtelijke karakter houdt. De huisartsen in Hilvarenbeek willen op deze plek graag een medisch centrum en de Aldi wil graag een supermarkt. Iedereen ging in groepjes met elkaar in gesprek en dat gebeurde met veel respect voor elkaars mening. Raadsleden en commissieleden schoven aan, luisterden en vroegen door. Na de zomervakantie gaan we aan de slag met de kaders voor het plan. Aan welke voorwaarden moet het plan voldoen? Binnen welke kaders kunnen we verdere plannen gaan ontwikkelen? Dit is de eerste keer dat de gemeente op deze manier aan de slag gaat bij de ontwikkeling van een dergelijk project.

Binnenkort wordt de oude Hispohal ...

HOI Werkt HOI Werkt Hilvarenbeek 07-06-2019 12:21

Binnenkort wordt de oude Hispohal gesloopt. Dan komt er een mooie locatie vrij voor....? Heb jij ideeën voor deze locatie en wil je meedenken en meepraten? Geef je dan op voor de bijeenkomst op 16 juni om 19.00 uur in de Ontmoetingsruimte van het gemeentehuis.

Gefeliciteerd Esbeek met het winnen ...

HOI Werkt HOI Werkt Hilvarenbeek 25-05-2019 14:42

Gefeliciteerd Esbeek met het winnen van de Dorpsvernieuwingsprijs 2019. Verdiend gewonnen! Veel succes in Oostenrijk volgend jaar.

Ook in de regio sta je samen ...

HOI Werkt HOI Werkt VVD CDA Hilvarenbeek 25-05-2019 14:29

Ook in de regio sta je samen sterker. Vanmorgen met 112 raadsleden uit de Regio Hart van Brabant vergaderd over de Meerjarige Strategische Agenda voor de regio. Dit betekent samenwerken om doelen te bereiken op het gebied van klimaat, duurzaamheid, economie, zorg, werkgelegenheid. Hilvarenbeek was met 4 partijen goed vertegenwoordigd. HOI Werkt, VVD, Gemeenschapslijst en CDA stemden mee over 19 moties. We vergaderden in de schitterende LocHal in Tilburg.

Waarom is het belangrijk dat je ...

HOI Werkt HOI Werkt Hilvarenbeek 23-05-2019 08:33

Waarom is het belangrijk dat je vandaag gaat stemmen? In Nederland hebben we te maken met grote uitdagingen. Denk aan de klimaatverandering, bescherming van gegevens en de vluchtelingenstroom. Uitdagingen die de grenzen van ons kleine landje overschrijden. Problemen die we die we alleen samen met andere landen kunnen oplossen. Daarom is jouw stem nodig. Want hopen op een betere toekomst voor de generaties na ons is niet genoeg. We moeten er allemaal onze verantwoordelijkheid voor nemen.

Een eer om vanavond de profielschets ...

HOI Werkt HOI Werkt Hilvarenbeek 09-05-2019 22:05

Een eer om vanavond de profielschets voor de nieuwe burgemeester te mogen overhandigen aan de commissaris van de Koning. Ik heb er veel zin om het wervings- en selectieproces samen met de andere fractievoorzitters te gaan starten.

Gon Boers, fractievoorzitter van HOI ...

HOI Werkt HOI Werkt Hilvarenbeek 09-05-2019 22:02

Gon Boers, fractievoorzitter van HOI Werkt en voorzitter van de vertrouwenscommissie, mocht vanavond de profielschets overhandigen aan de Commissaris van de Koning Wim van de Donk . De Commissaris van de Koning toonde zich onder de indruk van de gemeente: ,,Hilvarenbeek is een bijzondere gemeente, klein maar krachtig, want schaal is niet altijd bepalend voor kwaliteit. Dat blijkt wel uit de koninklijke aandacht voor hoe men hier te werk gaat.”