Nieuws van politieke partijen in Hollands Kroon over VVD inzichtelijk

462 documenten

De VVD fractie is behoorlijk verrast ...

VVD VVD Hollands Kroon 26-08-2019 06:53

De VVD fractie is behoorlijk verrast over de hogere kosten van de Kerkwegbrug in Anna Paulowna. Daarom heeft zij vragen gesteld aan het College van Hollands Kroon.

VVD neemt initiatief beperking ...

VVD VVD Hollands Kroon 20-08-2019 06:00

VVD neemt initiatief beperking zoekgebied Agri++ in Gebiedsplan Wieringermeer. Klik voor meer informatie op de link. https://hollandskroon.vvd.nl/nieuws/36267/vvd-neem-initiatief-beperking-zoekgebied-agri-in-gebiedsplan-wieringermeer

NIEUWS OVER GEBIEDSPLAN ...

VVD VVD D66 ChristenUnie Hollands Kroon 25-06-2019 22:28

NIEUWS OVER GEBIEDSPLAN WIERINGERMEER: Samen met D66 Hollands Kroon & ChristenUnie Hollands Kroon heeft de VVD-fractie een amendement ingediend om: 1. Het AGRI++ gebied (planruimte voor o.a. datacenters en glastuinbouw) in te perken tot ca. 750 hectare i.p.v. de eerdergenoemde 1500 hectare en dit gebied iedere vijf jaar te evalueren voor een eventuele verdere uitbreiding. 2. Het college de opdracht te geven om (opnieuw) in overleg de treden met stakeholders over de gevolgen voor de leefomgeving, de pachtsituatie, circulariteit, en de agrarische sector. Het amendement is unaniem door de raad aangenomen. Tevens is er een amendement aangenomen om het gebiedsplan in de toekomst de benaming deelstructuurvisie te geven.

Nee, statushouders pikken niet alle ...

GroenLinks GroenLinks VVD Hollands Kroon 24-06-2019 17:50

Petra Borst-Koorn, namens de fractie ...

VVD VVD Hollands Kroon 21-06-2019 11:51

Petra Borst-Koorn, namens de fractie woordvoerder accomodatiebeleid, vraagt aan het college opheldering over hoe ver zwembad Den Krieck (Breezand) is met de verzelfstandiging die in 2014 is ingezet. https://channel.royalcast.com/webcast/gemeentehollandskroon/20190620_1?start=9889653

Lars Ruiter geeft aan dat de ...

VVD VVD Hollands Kroon 21-06-2019 11:38

Lars Ruiter geeft aan dat de VVD-fractie het ontzettend jammer vindt dat het voorplein voor het gemeentehuis na 10 jaar alweer een infrastructurele herinrichting vereist doordat de ondergrond is verzakt. Tegelijkertijd is de fractie wel tevreden dat de verkeersonveilige situatie, waar dagelijks veel kinderen langs fietsen, wordt aangepakt. In 2009 zag de lokale VVD-fractie, toen nog uit gemeente Anna Paulowna, dit al aankomen. Wij hadden het liever in één keer goed gezien. https://channel.royalcast.com/webcast/gemeentehollandskroon/20190620_1?start=479513

Bij het behandelen van de ...

VVD VVD Hollands Kroon 21-06-2019 11:18

Bij het behandelen van de verordening rechtspositie raads- en commissieleden geeft fractievoorzitter Erik Annaert aan dat het raadslidmaatschap een eer is om te mogen doen en dat er wat de VVD betreft geen extra onkostenvergoeding nodig is. Deze is er gelukkig ook niet gekomen, omdat de meeste partijen er ook zo over dachten.👍 https://channel.royalcast.com/webcast/gemeentehollandskroon/20190620_1?start=9691972

Wim Groot geeft namens de fractie ...

VVD VVD Hollands Kroon 21-06-2019 11:07

Wim Groot geeft namens de fractie aan graag medewerking te willen verlenen aan firma Klaver Schaap voor het vestigen van een melkschapenhouderij op de plaats waar voorheen een bloembollenkwekerij was gevestigd. Voor de realisatie was een aanpassing vereist in het bestemmingsplan. De VVD-fractie biedt ondernemers die willen groeien daar graag de ruimte voor! https://channel.royalcast.com/webcast/gemeentehollandskroon/20190620_1?start=8867282

De jaarrekening 2018 van de Gemeente ...

VVD VVD Hollands Kroon 17-06-2019 07:00

De jaarrekening 2018 van de Gemeente Hollands Kroon Een goed leesbare jaarrekening Hollands Kroon 2018, een positief accountantsrapport, en prachtig financieel jaarresultaat, een prima algemene reserve. Klik voor meer informatie op de volgende link: https://hollandskroon.vvd.nl/nieuws/35693/jaarrekening-2018-hollands-kroon

Geslaagd? Namens de VVD lokaal ...

VVD VVD Hollands Kroon 12-06-2019 16:19

Geslaagd? Namens de VVD lokaal netwerk Hollands Kroon willen wij jou feliciteren met het behalen van jouw diploma. 🎉🥇En wanneer je niet geslaagd bent wensen wij je heel veel succes met de herkansing(en)! 💪🏻